14. jūnijs tika pieminēts arī Minsterē.

14.jun 1Šodien arī bijušajā Minsteres latviešu ģimnāzijā tika pieminēta krievu un žīdu boļševiku radītā “Šausmu diena”- 14. jūnijs. Vairāki vecāka gadagājuma viesi atcerējās “tos” senos šausmu laikus. Pie pusmastā uzvilktajiem karogiem Viktors Kangeris nolāsīja Jāni Jaunsudrabiņu, “Piemini Latviju !”:

 Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu- piemini Latviju ! Nekad un nekur savā mūžā tu vairs nedzirdēsi skaistāka vārda par šo vārdu, tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt valsti, kas šo vārdu nes. Ja esi tēvs, paud to saviem bērniem, ja esi māte, dziedi par viņu pie savu bērnu un mazbērnu šupuļiem, bet ja esi bērns, kas dzimis trimdā,- nerimsti taujāt par šo zemi savus vecākus. Latvija lai tavās domās un iedomās ir kā tāla, brīnišķīga sala pasaules jūrā, uz kuru vienmēr jāstāv vērstam tavas dzīves laivas priekšgalam. Diena vai nakts, vakars vai rīts,- turi viņu prātā, piemini viņu, iemīli viņu arvien dedzīgāk. Gada laikiem nākot un ejot,- piemini Latviju !

Labi un skaisti vārdi ir pateikti. Mīlēsim savu tautu un savu Dzimteni, lai arī kur mēs būtu, bet neaizmirsīsim pašu galveno,- atriebt komunistu izdzimteņiem, kuri šodien ir noveduši mūsu Dzimteni un tautu uz iznīcības sliekšņa.

DIEVS LAI IR AR MUMS UN MŪSU DZIMTENI.MLĢ-3

LRTT.  14.06.2010

You may also like...

6 Responses

 1. Miervaldis saka:

  Ja tā labi padomā – es taču esmu laimīgs cilvēks, jo tik daudzi Latvji ir aiz savas dzimtenes robežām, un es esmu savā dzimtenē, un varu ieguldīt Latviju savā atmiņā, kā dzīvu!Pret civilokupantiem….Nekas, nekas, kamšu savu kā lapsa!

 2. A.Būmanis LR pilsonis saka:

  Jā tautieši, gan tālumā esošie, gan mūsu dārgajā Tēvzemē mūsu cilvēkiem miglojas skats, redzot pusmastā mūsu karogus ar melno sēru lenti rotātus!
  Un vienādi spēcīgi mani skar Jaunsudrabiņa “Piemini Latviju”, tik dziļi izjusti un pārpilni ar mīlestību pret Dzimteni un mūsu tautu, tikpat sirdi ķeroši, kā tajā, nu jau tālajā 1990. gadā, kad esot Amerikas kontinentā lasiju pirmoreiz to skaļi savam tēva brālim un sanākušajiem tautiešiem!
  Arī tad acis nodevīgi miglojās, kaut centos saņemties un balss tapa nodevīgi aizžņaugta, nevarot vēl laiciņu nobeigt dižo vēstijumu mums visiem! Tādu gaišu skumju un gaišas mīlestības apvienotu rakstu par mūsu Latviju vēl nebiju un vairs neesmu lasijis. Vien līdzīgas sajūtas bija skatoties arēnas “Rīga” atklāšanā Andra Bērziņa bezgala izjusto dziedājumu “Svētvakars”, kuru klausoties kāpa degošs kamols kaklā un rokas dūrēs žņaudzās un acis atkal negribot tapa mitras, tik izjusti un vienkārši šis aktieris lika sajust dziļo dziesmas vārdu jēgu. Reiz, vēlāk nejauši to uz ielas saticis, nekavējos roku spiest māksliniekam un pateikt paldies par šo dziesmu, kas tik daudz spēka atkal man un manējiem deva.
  Jo dziesmai ir milzu spēks, kas vienot var un ar gara spēku atkal celt desmitus un simtus tūkstošus mūsu pagurušos, nomocītos un piekrāptos ļaudis. Ir mums visiem draugi jāsapurinās, ir jāizslienas un jācīnas tālāk par mūsu, par latvisku Tēvzemi, lai šodienas un 25.marta sēru dienu notikumi vairs nekad neatkārtotos. Un tas ir mūsu ziņā, tas ir mūsu rokās, jo ko mēs šodien neizdarīsim, ko gļēvi pusratā atstāsim, to uz mūsu bērnu un mazbērnu pleciem uzkrausim! Vai tiešām ļausim arī viņiem savās dzimtās mājās mocīties ar okupantiem, piedzīvot visas nelietības un svešo pāridarijumus? Vai ļausim viņu noziegumus no jauna tiem atkal un atkal pieciest!

 3. to A.Būmanim saka:

  Nu un ko tad cerat panākt ar aizmiglotu skatu un slapjām acīm?
  Maskava asarām netic!
  Jūsu skatuviskais vēstījums sasaucas ar “LA “15.06.2010 “Atklātu vēstuli”,kur aicina “Domubiedru grupa”!!!/grupa uz grupas un ar grupu patrenkā/,NE PAŠI KO DARĪT,bet plašsaziņas līdzekļus propogandēt,ka esam LATVIEŠI ar savu valodu,kultūru utt.,BET kas mani dara bažīgu ,tanī pašā laikā VEICINĀT — DEMOKRĀTISKU ?????PATRIOTISMU,sabiedrības integrāciju,padziļināt izpratni par nacionalām vērtībām,Latvijas valsts un latviešu tautas vēsturi?????/ kuram veicināt – SC,LPP/LC,(AŠ)2 /Tiek atgremoti saukļi kuri nu jau 20 “neatkarības”gadus ir deldēti un zaudējuši saturu un jēgu,BET kā šovā “Par labu Latviju”kaut kur sevi ir jāsāk izgaismot.
  Nu un kā domājat ,kurš ir no šīs domu grupas atpazīstams Minsterē? Pareizi — Rožkalnu pāris,K.Pupurs,A.Bergmane utt.VDK atdzīvina trimdā “padzītos” “disidentus”.
  Vai no šī fakta Būmani,jums acis nekļūst valgas?

 4. no P'ardaugavas saka:

  tas kur’s kritiz’e to B’umani, nav uzman’igi lasijis vi’na tekstu un NAV SAPRATIS! rEDZAMS, KA CILV’EKS IEKACIN’ATS, REDZOT TIK DAUDZ NODEV’EJUS UN MURMU’LUS, VAIRS NE’S’KIRO KUR’S IR KUR’S! Bet ir liela AT’S’KIR’IBA starp liekuli un kolaborantu, kurs vien’a katl’a liek latvie’sus, okupantus un sauc to par demokr’atiju, it k’a demokr’atija b’utu t’a. kas spie’z nelikum’igus kolonistus-okupantus atdz’it par likum’igiem, n’e, t’a to kremlja emis’ari un tautas nodev’eju tik saka. Bet B’mana rakst’a to nerrdzu

 5. PARASTS PILSONIS saka:

  PIEKRīTU TAM “NO PāRDAUGAVAS”, CILVēKS RAKSTIJIS NO SIRDS. MAN ARī IR LīDZīGAS DOMAS UN ARī Tā A.BēRZINA DZIESMA LIKāS LIELISKA UN LIELISKI IZPILDīTA UN DOD MILZīGU PATRIOTISKU PACēLUMU, DOD ENERģIJU CīŅAI PAR MūSU LATVIJU! PAR LATVISKU, NEATKARīGU UN BRīVU NO CIVILOKUPANTIEM MūSU VALSTI!

 6. R. Ardijevs saka:

  Man patika tas ko cilveks raksta, no sirs raksta redzams, man ar par Latviju ir augstas domas, tā mana dzimtene, kaut neesmu latviets, bet par viņu līdz galam iet gatavs esmu. Man mamuks ar ari ar asarām acīs klausas pat himnu un mēs visi vienmēr pieceļamies, kur nebūtu, ko nedarītu, tapēc saprotu bumaņa kungu!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.