LRTT. Par viltus patriotiem

www.tautastribunals.eu 1jjjSvētdien, sakarā ar Aivara Brīzes aiziešanu(aizraidīšanu) Plašākajos dzīves laukos un radio raidījumu “Gaismas pils”, kurā tika atkārtota A. Brīzes vasaras intervija, iznāca saruna ar kādu patriotiski noskaņotu dāmu. Saruna izvērtās asa, gandrīz vai nedraudzīga.

Šī dāma man paziņoja: cik labs raidījums tas esot bijis. Es gan sacīju pretējo, ka tas bija melnāks par piķi un tumšākas par vistumšāko nakti, kas attiecas par Lapinska lomu šajā raidījumā.

Lapinskis Brīzem centās norādīt, ka ir kāds, kas viņu noniecinot, tikai šoreiz neuzdrošinājās piesaukt H- 86 dibinātāja vārdu.

Kāpēc ?

Aivara Brīzes sacītais atbilda latviešu tautas interesēm. Viņš šajā raidījuma izstaroja gaismu- pozitīvismu. Labāk par viņu vairs nebija nekas pasakāms. Toties Lapinska izdvestais piķis pieķēzīja katra latvieša ausis un sirdsapziņu. Lapinskis, tāpat kā Garda, negatīvi- ar naida piegaršu, izsacījās par latviešu tautas veidoto LIKTEŅDĀRZU. Aivars Brīze deva pienācīgu pretsparu šai cionista Lapinska “tēzei”.

Un pareizi, Likteņdārzs būs tā vieta, kur latvietim aiziet un uzņemt sevī Garīgo enerģiju, kura nāk no Gaismas Pasaules, kas cionistiem un mūsu tautas bendēm ir “nāves zobens”.

Katrs “Gaismas pils” raidījums satur latviLikteņdārzs 222ešu tautai naidīgu propagandu, bet šī cienījamā dāma, ar kuru man bija asā saruna, vienalga slavē Lapinski un viņa ļoti lielo gudrību. Lapinska žīdiskā “gudrība” slēpjas ļoti primitīvā propagandā: visur izcelt žīdu varenību un klātesamību, tā radot parastajā latvietī mazvērtības problēmas un cīņas spara zudumu.

Tas arī ir cionistu mērķis.

Tieši to pašu dara arī dižais “dokolonizators”- komunists Aivars Garda, kurš pēc būtības nav nedz latvietis, nedz Garda, bet gan Maskavā apmācīts latviešu tautas bende.

FOTO: Likteņdārzs, kas mūsu tautas ienaidniekiem ir kā skabarga acī !

Šis pats Lapinskis pēdējā laikā nemaz necenšas daudz maskēties zem latvieša “širmja”, bet jau uzsācis aktīvu iebaidīšanas kampaņu pret latviešiem un demokrātijas aizstāvjiem. Lapinskis ir “sameties” kopā ar kādu savu tautasbrāli Valēriju Štameru, bijušo apsardzes darbinieku, kurš tiek apvainots par krāpšanu.> http://nra.lv/ekonomika/14885-uldis-pumpurs-mes-daugavu-nebagaresim-pilns-intervijas-teksts.htm Šie divi, “izredzētās tautas” pārstāvji, izsauca uz tikšanos Latviešu vēlētāju biedrības priekšsēdētāju Viloru Eihmani. Un tas, kas notika tālāk, vairs nav savienojams ar demokrātiju un visu pārējo, kas pakārtots zem tās. Par latviešu tautas aizstāvību, vispār, nevar būt ne runas. Lūk, V. Eihmaņa sacītais par šo tikšanos: Juris Lapinskis un Valērijs Štamers. Nepatika, ka Latviešu vēlētāju biedrība un tās iedotais likumprojekts juris Lapinskisvarot apdraudēt radīto pasaules kārtību. Valērijs Štamers teica, ka viņam patīkot baņķieris, kas tur savā ofisā gleznu ar purvu. Viņi lietas darot klusu, sarunājot un , ja vajag iedodot, naudu tādam kā Einaram Repšem (tagad būšot Sudraba), kas izdarot kā vajag. Konkrētāk nepatika, ka mēs ar savu projektu paredzot palieli nāt (jeb realizējot Satversmes 2. pantu par tautas suverenitāti) tautas lomu, pieņemot lēmumus, radam situāciju, ka viņi vairāk nevar rēķināties tikai ar ielikteņiem. Jo tautu nopirkt esot ļoti dārgi, pat neiespējami.

P. S. Noziedzniekam Lapinskim varu darīt zināmu, ja Viloram Eihmanim, kas notiks, tad… . Arī divām ļoti patīkamām dāmām, kuras līdz ārprātam ir “iemīlējušas” Lapinskī un propagandē viņa raidījumus, ja pēc šīs informācijas izlasīšanas vēl turpinās draudzēties ar šo cionistu, LRTT viņas uzskatīs par Lapinska kompānijas sabiedrotajām.

LRTT. 04.11.13

=========================================================================

11. protokols

Jaunā satversmes programma. Daži paredzētā apvērsuma sīkumi.  „Goji” kā aitu bars. Slepenā brīvmūrniecība un viņas „redzamās” ložas.

„Valsts padome būs organs, kas pastrīpos valdnieka varu;  viņa, likumdevēju korpusa ārišķīgā daļa, būs it kā likumu un valdnieka noteikumu redakcijas komisija.

Tā tad, lūk, jaunās, jaunradāmās satversmes programa.  Mēs noteiksim likumus, tiesības un tiesas iekārtu:  1) ar priekšlikumiem likumdevēju korpusam;  2) ar prezidenta rīkojumiem, vispārēju noteikumu veidā, senāta un valsts padomes lēmumu veidā, ministru noteikumu veidā;  3) izdevīgam momentam iestājoties – ar valsts apvērsumu.

Apmēram noteikuši rīcības veidu, ķersimies pie to kombināciju sīkumiem, kuŗām mums atliks noslēgt valsts aparāta gaitas pārkārtojumu augšā minētajā virzienā.  Ar šīm kombinācijām es saprotu preses brīvību, biedrošanās brīvību, sirdsapziņas brīvību, vēlēšanu sistēmu un daudz ko citu, kam būs jāpazūd no cilvēces repertuāra vai arī jātiek radikāli pārgrozītam otrā dienā pēc jaunās satversmes pasludināšanas.

Tikai šinī momentā mēs varēsim uzreiz izsludināt visus mūsu lēmumus, jo vēlāk katrs redzams pārgrozījums būs bīstams sekojošo iemeslu pēc:  ja šo pārgrozījumu izdarīs ar stingru bardzību aprobežojumu ziņā, tad tas var novest līdz izmisumam, ko radīs bailes no jauniem pārgrozījumiem tajā pašā virzienā;  bet ja sekos mīkstinājumi, tad teiks, ka mēs esam atzinuši savu kļūdīšanos, un tas aptumšos jaunās varas nemaldības oreolu, vai arī tauta sacīs, ka mēs esam nobijušies un jūtamies spiesti piekāpties, par ko neviens tikpat nepateiksies, jo domās, ka tas bija vajadzīgs…  Tiklab viens, kā otrs ceļš kaitīgs jaunās satversmes prestižam.  Mums vajag, lai no tās pirmās pasludināšanas brīža, kad tautas vēl būs notikušā apvērsuma apstulbinātas, kad tās vēl atradīsies terora ietekmē un nesapratnē, ikviens saprastu, ka mēs esam tik stipri, tik neievainojami, tik spēka pilni, ka mēs nekādā gadījumā nerēķināsimies ar tautām un ne tikai neveltīsim vērības viņu domām, un vēlējumiem, bet arī esam gatavi un spējīgi ar nesatricināmu varu apspiest to izteikšanu ik katrā brīdī un vietā, ka mēs esam paņēmuši ar reizi visu, kas mums bija vajadzīgs un ka mēs nekādā gadījumā nepielaidīsim tautas dalīties varā ar mums…  Tad viņas aiz bailēm aizvērs acis un sāks gaidīt, kas notiks.

Goji ir aitu bars, bet mēs esam priekš viņiem vilki.  Bet jūs zināt, kas notiek ar aitām, kad kūtī iekļūst vilki?

Viņi aizvērs acis arī vēl tāpēc, ka mēs viņiem apsolīsim atdot visas atņemtās brīvības   p ē c   miera ienaidnieku nomierināšanas un visu partiju savaldīšanas…

Vai vērts runāt par to, cik ilgi viņiem būs jāgaida uz šo atdošanu?…

Kādēļ mēs izdomājām un iedvesām gojiem visu šo polītiku, iedvesām, nedevuši tiem iespējas saskatīt tās apslēpto pusi, – kādēļ gan, ja ne tādēļ, lai aplinkus ceļā sasniegtu to, kas mūsu izkaisītai ciltij nav sasniedzams tieši.  Tas noderēja par pamatu mūsu   s l e p e n ā s   b r ī v m ū r n i e c ī b a s   organizācijai, kuŗu nepazīst un par kuŗas mērķiem pat nevar iedomāties tie goju lopi, kuŗus mēs easm piedabūjuši brīvmūrnieku ložu ārišķīgajā armijā, lai novērstu viņu ciltsbrāļu uzmanību.

Dievs ir licis mums, savai izredzētai tautai, izkaisīties, un šinī stāvoklī, kas visiem šķiet raksturojam mūsu vājumu, izpaužas mūsu spēks, kas mūs tagad novedis pasaules valdniecības vārtu priekšā.

Tagad vairs tikai nedaudz jāuzbūvē virs ieguldītajiem pamatiem.”

——————————————

Kā redzams, protokolu autors ir noteikts simboliskā cionisma piekritējs, kas žīdu diasporā jeb izkaisījumā saskata viņu spēka sakni.

Ar sevišķu mīlestību augšējais protokols uzsveŗ diktātūras jeb terora nepieciešamību „apsolītajā zemē”.  Lielinieku teorētiķi ir bijuši cītīgi protokolu lasītāji:  arī komūnistiskajā literātūrā var atrast solījumu, ka pēc vispārējas komūnisma „laimes valsts” nodibināšanas valsts vara vairs nebūšot vajadzīga un tad notikšot tās „nomiršana” (otmiraņije).  Tad beigas spaidiem un beztiesībai, atjaunosies atkal brīvības!  Taču Cianas gudrais, kas jau visu to paredzējis, ņirgādamies noprasa:  „Vai vērts runāt par to, cik ilgi viņiem būs jāgaida uz šo atdošanu?”  Normāls cilvēks nesaprot, kā brīvība varētu kļūt par varmācības „turpmāko stadiju”.

Arī brīvmūrniekus jeb masoņus protokoli audzina katrā sēdē.

Der atzīmēt, ka, piemēram, Tautu Savienība ir noteikts brīvmūrnieku izgudrojums, kā to pierāda Leons de Ponsens savā grāmatā „S. D. N. Super-Etat Maçonnique” („Tautu Savienība – brīvmūrnieku virsvalsts”).

1917. gadā Parīzē notika sabiedroto un viņām draudzīgo neitrālo valstu brīvmūrnieku kongress – 28., 29. un 30. jūnijā.  Tā priekšsēdētājs bija Francijas Lielās Ložas lielmeistars ģenerālis Peņē (Peigné), un viesus uzņēma šī loža kopā ar jau reiz minēto Francijas Lielo Austrumu (Orientu).  Kongress sprieda par Vācijas un Austrijas sekmīgāku apkaŗošanu un nosūtīja apsveikuma telegramu Savienoto Valstu prezidentam Vilsonam.  Starp citu, tika arī apskatīts Eiropas polītiskais sadalījums pēc miera noslēgšanas un nolemts sekojošais:  1) Elzasai un Lotringai jāatgriežas pie Francijas;  2) jāatjauno Polija;  3) jānodibina Čechoslovakija;  4) jāsadala Austrija.  Tajā laikā Parīzē uzturējās arī vēlākais Čechoslovakijas ārlietu ministrs un prezidents   B e n e š s,   kas ir ievērojams brīvmūrnieks.

Šis fakts mums palīdz daudz ko saprast Eiropas notikumos pēc pirmā pasaules kaŗa un pirms otrā pasaules kaŗa.

You may also like...

6 komentāru

 1. ķiploks saka:

  Šodien dažu cilvēku blogos tika publicēta vēstules kopija
  Starptautiskajai Krimināltiesai, tāpēc iekopēju to savā blogā, lai ar tās saturu var iepazīties visi kuriem nav vienaldzīga sava un savu tuvinieku nākotne.

  Vēstules kopija:
  “Mēs, Latvijas tauta, iesūdzam Starptautiskajā Krimināltiesā valdību, kas veic pret mums ekonomisko genocīdu.

  Latvijas Republika 23 gados ir pilnīgi un absolūti izzagta,iztirgota, lauksaimniecība un rūpniecība gandrīz likvidētas, kā rezultātā valstī ir augsts bezdarba līmenis, apmēram 350 tūkst. Latvijas iedzīvotāju ir pametuši valsti,dodoties darba meklējumos ārpus Latvijas.

  Lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa strādā par valdības noteikto minimālo algu- 200Ls mēnesī!

  Pēc nodokļu nomaksas saņem 146Ls=206 € ,bet iztikas minimums ir 198Ls =279 €

  Cilvēki saņemot šādu algu dzīvo zem minimālā iztikas minimuma. Latvijas valstī nav progresīvā nodokļa.Rudens un ziemas periodā komunālie maksājumi ir 160Ls= 225€ un vairāk, pārtikai un pārējām elementārām lietām naudas vienkārši nav,un ja ģimenē ir 2-3 bērni,kuri ir jāskolo bērnu pabalsts 8Ls =11.29 € mēnesī, krājas parādi, kā rezultātā Bankas ik dienu izliek uz ielas kādu ģimeni,bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.

  Ik mēnesi apmēram 100 iedzīvotāji piesaka savu fiziskās personas maksātnespēju.
  Pēdējo gadu laikā likvidētas vairāk nekā 250 skolas.

  Medicīniskā aprūpe ir kļuvusi par ļoti turīgu cilvēku prioritāti,jo cilvēks,kas saņem minimālo algu,ārsta apmeklējumus nevar atļauties. Slimnīcas ir likvidētas par 50%,kas praktiski padarīja neiespējamus medicīniskos pakalpojumus lauku iedzīvotājiem.

  Invalīdu pensijas nenodrošina pat iztikas minimumu. Latvijā dzīvojošie invalīdi mēnesī saņem:
  1.grupas invaliditāte-100 Ls=141.40 €

  2.grupas invaliditāte-70 Ls= 98.80 €

  3.grupas invaliditāte-45 Ls= 63.51€

  Ārstu novērtējums piešķirot invaliditāti ir neadvekāts reālajām veselības problēmām.No pensionāru fonda nezināmos apstākļos pazuda 1 miljards latu,tādēļ vecuma pensijas arī nepārsniedz 282 € mēnesī!

  Mēs,Latvijas tauta,lietojam nolietotos Eiropas apģērbus (second hand),pārtikā lietojam nocenotos produktus un braucam ar Eiropas antīkajiem auto,kuru remonts gadā mums izmaksā 50 miljoni,jo ceļu stāvoklis atrodas katastrofālā līmenī (tādu ceļu nav ne Igaunijā,ne Lietuvā).Latviju tagad atpazīst pēc tā,ka šeit ievieš eiro bez iedzīvotāju atbalsta,kas neiet kopā ar Eiropas pašas deklarēto demokrātiju.

  Nevienam nav tiesību no mums pieprasīt kolektīvo pašnāvību.Genocīds ir starptautiski sodāms noziegums.

  Nevienam nav tiesību pieprasīt, lai mēs savus dabas resursus atdodam ārvalstu laupītājiem,bet paši izklīstam pa pasauli (ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām.1.pants)

  Latvijas Satversmes (Konstitūcijas) 7.pants skan šādi:
  ‘Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības tiesības uz darbu,taisnīgiem,drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem,kā arī uz taisnīgu darba samaksu”

  Ieviešot pret tautas gribu eiro,cenas un nodokļi visur celsies.

  Mēs nevienam neko neesam parādā, lai parādus atmaksā tie,kas šīs parādzīmes parakstīja un 20 gadu garumā izzaga valsti!”

  Man bija tas gods rakstīt melnrakstu Starptautiskajai Krimināltiesai, tagad tālāk tas dosies pie juristiem Rīgā, pēc tam vāksim parakstus. Autore: Evija Vintere

 2. ANDRIS7 saka:

  VISU LABU DIENU!
  KGB arhivu atversana.
  1)Kapec slepa Muntera publiskos rakstus un uzstasanas runas?
  1938 gads.Anglija piespiez c(lielais burts)ehoslovakiju kapitulet,
  vienpuseji lauzot ligumu ar PSRS,par militaro sadarbibu.PSRS pieprasa
  Anglijai un ASV militaru vienosanos,ja Vacija uzbruktu Baltijas valstim.
  Anglija un ASV atsaka.Ta vieta,lai Munters meginatu iegut palidzibu,no
  Anglijas un ASV,ka PSRS,vai Vacijas uzbrukuma gadijuma,kaut vai moralisku,
  jo Anglijai un ASV ticet nevar.Vins pazino:
  Ta ir pati briesmigaka diplomatiska sakave,kuru piedzivo Anglija un
  Francija,tas ir vairak,ka zaudejums,ta ir katastrofa,vini samaksas par
  to.
  Te vins domaja,ka pec PSRS un cehoslovakijas militara liguma vini sakaus
  Vaciju.Teoretiski Munters atbalsta PSRS un nogriez visus celus uz
  rietumiem.Praktiski tam varbut nav nozimes,bet valsts sabiedribai tas
  nozime daudz.Munteram vienaldziga Latvija un vins ar savu prostitutisko
  uzvedibu iemet Latviju Stalina un vinu judu generalu klepi.1942 gada,
  to ari apstiprina Harijs Hopkins,Ruzvelta parstavis Anglija,ja krievi gribes Baltiju pec kara,tad vini to ari dabus.
  P.S.Kapec mes ticam viniem tad un tagad?Nezinu ………

  VELAK VEL/TENcINU

 3. Vilnis saka:

  Pie mums pēdējā laikā daudz runā par nacionālismu gan vietā, gan nevietā. Nacionālisma segā bieži mēdz ietīstīties personas un organizācijas, kurām šis vārds ir tikai līdzeklis, ar kuru tie aizplīvuro savas egoistiskās, veikalnieciskās intereses. Tie ir nacionālisma rebinieki, pseidonacionālisti. Ir pazīstams sakāmais vārds par tukšo mucu, kura tāli skanot. Pie šās pašas pazīmes ir pazīstami arī nacionālie rebinieki. Viņi allaž mēdz ķerties pie pasākumiem, kuru ārējais spožums apžilbina acis. Blakus šim spožumam tiek rībinātas arī dārdošās reklāmas bungas, lai tā neļautu sabiedrībai aptvert šo viņu darbu patieso būtību: šauro egoismu un idejisko seklību. Nespēdami sevi kaut kā idejiski saistīt ar plašākām tautas masām, pseidonacionālisti bieži ķeras pie aizņēmumiem no citu tautu dzīves, radīdami uzņēmumus un organizācijas, kurām mūsu dzīvē nav reāla pamata, bet kas tiem it kā piedod orģinalitātes un svaigu ideju nesēju oreolu.
  Ne tāds ir īstais nacionālisms. Tam trūkst skaļu frāžu, reklāmas bungas un bazūnu. Tie cilvēki, kas savā dvēselē izaudzinājuši dziļāku savas tautas izpratni, nāk pie tautas ar darbiem.
  Lai atminamies tikai mūsu Barona tēvu, lai atminamies Valdemāru, pulkvedi Briedi un daudzus citus, kuru darbus mēs nekad nespēsim atalgot pienācīgā mērā, kaut arī cik neceltu tiem pieminekļus. Šo vīru piemiņa ir jāpatur vienmēr acu priekšā, ja gribam runāt par nacionālismu viņa īstā dziļākā nozīmē. Tikai viņu paraugam sekodami mēs un attiekdamies no ārējā, mānošā grezuma, liekās bravūras un dūru vicināšanas, varēsim veikt darbus, uz kuriem balstīsies mūsu nacionālisms, tas nacionālisms, kas izaudzis no dziļas mīlestības pret tautu.

  Lūk īsta latviešu patriota Kronvaldu Ata apcerējums „Par tēvuzemes mīlestību”.
  » Pirmais avots ir tēvzemes pazīšana. Mums vajaga pazīt Latviju un saprast, ka tās daba mums piemērotāka un labvēlīgāka, nekā kaut kurā citā zemē. Mums jāiepazīstas ar tām vietām, kas mūsu sentēviem bijušas svētas.
  » Otrais tēvzemes mīlestības avots ir Latvijas vēsture. Tēvijas vēsture mums māca pazīt senču dzīvi, paplašinot garīgo apvārsni un vienprātīgi dzīvot.
  » Trešais tēvzemes mīlestības avots ir mūsu valoda, kas vieno tautas locekļus, veido garīgo pasauli un veicina kultūru.
  » Ceturtais ir krietnu ieražu cienīšana. Jāatjauno senie latviešu svētki un godi, kas padara dzīvi bagātāku un skaistāku.
  » Piektais tēvzemes mīlestības avots ir tautas kopības gars. Mums jāradinās upurus nest, mīlestību rādīt un draudzību kopt. Ja mēs sāksim kaut ko labu darīt tautai, tad izaugsim arī brangi un stalti tēvzemes mīlestībā. „Ar savienotiem spēkiem iespēj arī tie maziņie brīnum daudz”, saka Kronvaldu Atis.
  » Sestais tēvzemes mīlestības avots ir krietnāko latviešu tautas dēlu cieņā un godā turēšana. Cildinot savus varoņus, mēs augsim viņu garā bezbailīgi un droši.
  » Un pēdējais, septītais tēvzemes mīlestības avots ir – ticības mīlestība. Reliģijai jābūt par tēvzemes mīlestības iesvētītāju. Tai jāaudzina tauta un jāmāca mīlēt pasauli. „Tēvzemes mīlestība ir Dieva dāvana”, raksta Kronvalds. „Paša Dieva prāts un vēlēšanās ir, ka mēs visu, kas vien labs un jauks virs zemes, un tamlīdz arī tautu un tēviju, mīļojam, to saudzam un aizstāvam līdz pēdīgam”.

  P.S. Beidziet vienreiz tautai ķemmēt prātus ar šiem “latvju nacionālistiem”, un citiem -istiem, -izsmiem un -rastiem. Latvijā divdesmit divos gados nav bijis un patreiz nav neviena politiķa, kurš savu dzīvi būtu ziedojis latviešu tautai. Un Ugo Čavess patriekdams Venecuēlas tautas asiņu sūcējus, tajā skaitā tur parazitējošo Vītolu, darīja to, ko pienākas darīt kārtīgam valstvīram.

 4. čuguns saka:

  Pabriks gatavs Kasperovam pieškirt pilsonību, un sarunā ar vislatviešiem noliedz savu vainu Abrenes atdošanā! Beigās kāds no malas pasaka, ka Pabrikam vajadzētu sēdēt aiz restēm. No Twitter.com:

  Jānis Dombrava 3h
  @Pabriks Ja saprast politku nozīmē atdot Abreni Putinam un uzņemt LV pilsonībā pretlatvisku personu, tad es nevēlos saprast politiku :)

  Artis Pabriks 3h
  @janisdombrava darbu kuru strādā ieteiktu gan mēģināt saprast:)

  Jānis Dombrava 3h
  @Pabriks Bet es Jūs nesaprotu. 2007.g. Jūs uzdāvinājāt Putinam Latvijas zemi, bet 2013.g. Jūs gribat, apdraudot LV drošību, viņam ieriebt.

  Artis Pabriks ‏@Pabriks 3h
  @janisdombrava 1.beidziet tiražēt melus un muļķības par Abreni.2.Uzskatu,ka piešķirot K pilsonību Latvija tikai iegūs.

  Jānis Iesalnieks 2h
  @Pabriks @janisdombrava Ja nu ir kāds temats, kur Jums būtu kaunā jānodur galva, tad tā ir Abrene. Nekad nav par vēlu atzīt kļūdu.

  melnsuzbaIta 28m
  @JanisIesalnieks @Pabriks @janisdombrava
  Par Abreni nebūtu jākaunas.
  Par Abreni būtu “jāatsēž”.

 5. čuguns saka:

  Un Pabriks aizvērās pēc šī:

  Jānis Dombrava 4h

  @Pabriks Vai tad tas nebijāt Jūs, kas A. Kalvīša valdībā kā Ārlietu ministrs virzīja robežlīgumu, kur nebija atsauces uz LV-RU miera līgumu?

 6. iks saka:

  Tie,kuri sevi uzskata par Amerikas un pasaules valdniekiem,ir slepeni vienojušies,ko mums vajadzētu strikti likt aiz auss-
  NEVAKCINĒT MŪSU BĒRNUS,NEPIEKRIST IEVIETOT MŪSU ĶERMENĪ MIKROČIPUS,PĒC IESPĒJAS NEATBALSTĪT MEDIKAMENTU LIETOŠANU, jo zināmi daudzi fakti, ka miljoniem cilvēku tiek tīšām indēti ar medikamentiem,pārtiku, lai atbrīvotos no lielākās daļas cilvēku, bet pārējie lai būtu vergi šiem lopiem.Esiet uzmanīgi!!!!!!Ir izpētīts, ka jau zīdaiņi pasaulē mirst vakcīnu ietekmē,tiem zūd imunitāte, kļūst par vēža upuriem!!!Uzmanieties no mammogrāfijas! Pasaulē jau izpētīts, ka pēc šīm pārbaudēm daudzām sievietēm tiek ārstēts neesošs vēzis,tātad- var gadīties, ka tiek tīši uzstādīta nepareiza diagnoze!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *