L. Stūre- 4. maijs “Nodevības diena” un Eļita Veidemane.

Lotārs Stūre1990. gada 4. maijs ir neaizmirstama diena ikvienam latvietim, kas to piedzīvojis pats, vai šos notikumus vērojis video materiālos. Latviešu acīs toreiz bija smaidi un prieka asaras, daudzi pat negulēja visu nakti. Ar sevišķu nepacietību gaidīja deputātus iznākam no Augstākās Padomes ēkas – viņus saņēma ar vētrainām gavilēm. Latviešiem gribējās būt brīviem, būt kungiem savā tēvu zemē. Bija pat teiciens: „Kaut pastalās, bet brīviem savā tēvu zemē.”

Foto: Lotārs Stūre.

Bet vai mūsu cerības pēc brīvas un atjaunotas 18. novembra Latvijas ir piepildījušās? Diemžēl nē! Šodien mēs savā zemē drīzāk esam kalpi, kam jāpakļaujas svešu kungu rīkojumiem un pavēlēm. Tie, kas ievēlēti, vairāk domā par savu kabatu. Tauta tiem ir pēdējā vietā – kā suns saimniekam, kuram var atmest druskas no sava galda. Skolās nemāca ne patriotismu, ne Dzimtenes mīlestību. Aizliedz mācīt pat savas zemes un tautas vēsturi. Kur vēl tālāk var iet? Bērni tiek audzināti par mankurtiem – tie praktiski neko nezina par savu tēvu zemu un to nemīl. Ikdienā bieži jāsastopas ar kangarismu un pat nodevību. To jau piedzīvojām saistībā ar Abreni un latviešu valodu. Svešu domu mums uzspiež ikdienā un uz katra soļa. Latviešiem atkal jāklanās svešiem kungiem, jo lemt pašiem nav nekādu iespēju.

 vvf 1Lielais, mākslīgi radītais, bezdarbs dzen tautu izmisumā. Cilvēki spiesti pamest savu tēvu zemi un iztikas meklējumos doties svešumā. Latvietis šodien staigā nevis pastalās savā Dzimtenē, bet gan ar ubaga tarbu kaklā pa visu pasauli. Šodien tauta un valsts novestas pie bezdibeņa malas, pie iznīcības robežas…

Foto: Latviešu tautas nodevības un izvirtības “simbols”, Vaira Vīķe Freiberga. Pēc Tiesiskuma atjaunošanas Latvijas Republikā tiks publiski sodīta ar ASM.

Vai tiešām kāds vēl var uzskatīt, ka esam ieguvuši cerēto brīvību, ka esam kungi savā tēvu zemē?

Lotārs Stūre,
politiski represētais nacionālais disidents.

Raksts no www.aisbergs.lv 

================================================================================================================

Mēs visi zinām kādā bezdibeņa malā ir novesta Mūsu Dzimtene Latvija. Protams, ka lielos vilcienos pie šīs situācijas ir vainīga kriev-žīdiski boļševistiskā okupācija. Bet pēc 4. maija kliķes nākšanas pie varas nevainosim nedz krievus, nedz arī pārējos pasaules klaidoņus. Vismaz ne tiešā veidā. Pēc 4. maija, slepkavojot Latvijas patriotus un apzogot latviešu tautu, kangari pārņēma varu. Šai komunistu salašņu varzai nekas nebija Svēts. Bailes šiem tautas pabirām bija lielas, jo nākot pie varas latviešu tautas patriotiem šie izdzimteņi saņemtu pelnīto sodu.

thumb_wide_42335

Kāda kangara etalon-foto.

 Komunistu “pārkārtošanās” ritēja drudžaini, asiņaini un priekš Latvijas tautsaimniecības nāvējoši. Vietējie bandīti- Godmanis, Borovkovs, Peters un d.c.pēc Maskavas pavēles uz “viņpasauli” aizlaida ikvienu, kurš viņiem traucēja. Masu mēdijos tika “sabāzti” vispretīgākie pielīdēji-jūdasi, kuri pat par kafijas tasi savu tēvu un māti zem tramvaja pagrūdīs. Viena no tādām latviešu tautas gļotām ir Eļita Veidemane. Atmodas laika vispretīgākā prostitūta. Savā izvirtībā-maucībā, ar tā laika “gaišajiem” komunistiem- tautas glābējiem, bija nepārspējama.

  Eļita Veidemane ir profesionāla bijušo KGBistu apmācīta okšķere un tāda viņa ir vēl līdz šai dienai. Strādā DP uzraudzībā un pilda šīs kangariskās iestādes “pasūtījumus”. Viens no tādiem pasūtījumiem bija nomelnot disidentu Lotāru Stūri, kurš aizstāvēja latviešu valodu. Par Eļitu Veidemani var teikt: intelektuālais potenciāls koncentrēts tajā vietā, kur kājas saiet kopā.

Neaizmirsti netikle, Veidemane, kamēr tu maukojies ar čekistiem, Lotārs Stūre cīnījās par latviešu tautas tiesībām un tika par to izraidīts no savas Dzimtenes !

 Pēc Tiesiskuma atjaunošanas LR tu, Veidemane, tiksi sodīta par nodevību pret latviešu tautu un Latvijas valsti.

 Šodien visos laikrakstos bez izņēmuma bijušie slepkavas (KGBisti) ir sabāzuši savus okšķerus līcīšus, latkovskus, hartmaņus, remesus u.t.t.u.t.j.p.

 Šiem viepļiem LRTT var atklāt vienu noslēpumu: pienāks “diena”, kad tauta jūs žogmalēs apdauzīs kā trakus suņus… .

==========================================================================================================

Lotārs un upmalas psihopāti

Elita Veidemane 27.04.2010

http://zinas.nra.lv/viedokli/elita-veidemane/21644-lotars-un-upmalas-psihopati.htm

Mazs stāstiņš uzkodām. Svētdiena, kopā ar suni staigājam gar upes malu. Saule, makšķernieki, velosipēdisti. Pēkšņi redzu: kāds vīrietis paķer rokās savu līdzi velkamo mazo dzīvnieciņu (iespējams, tas bija suns, jo rēja) un sāk skriet uz krūmu pusi.

veidemaneMans četrkājainis, straujās kustības saintriģēts, skrien viņam līdzi – suņpuikam gribas draudzēties ar sev līdzīgajiem. Taču vīrietis sāk kliegt: “Ščas miļiciju vizovu! Ubju etu tvarj!”* Secinu, ka tas viss attiecas uz manu Velsas korgiju, tāpēc pasaucu to atpakaļ. Vīrietis, joprojām traki uzbudināts, turpina krieviski lamāties, uz ko latviski aizrādu, ka nav glīti tā gānīties. “Čevo, čevo?!”** viņš pārjautā. Bez pārnešanas krievu mēlē atbildu, ka valodas barjeru viņam nebūs tikai viņpus Zilupes. Nabaga cilvēks, sapratis, ka prasta iezemiete viņam neļauj elpot, uz atvadām nobļauj: “Fašistka ņedobitaja!”***

Foto: Eļita Veidemane. Atmodas laika izvirtule. VDK stukače. Latviešu tautas nodevēja. “Vīrieši manā mūžā”. Vai tad tie ir uzskatāmi par vīriešiem, kuri guļ ar tādu padauzu…. ? Šie lupatas, kuri gulējuši ar tevi, ir apkaunojuši savas sievas, savus bērnus un savu tautu… .

Un tā nu es, līdz galam nenosistā fašiste, vēlāk Dienas blogā izlasīju kāda Lotāra Stūres atklāto vēstuli Latvijas Televīzijas ģenerāldirektoram Edgaram Kotam – par to, ka Stūres kungs nevarot paciest ņirgāšanos par latviešu valodu, ko nekrietni veicot “kāds darbonis, kas tiek dēvēts par “žurnālistu” – Miroslavs Kodis”. Lasot sapratu, ka gan upes malas psihopāta, gan Lotāra Stūres vēstules gadījumā mani pārņem vienas un tās pašas jūtas, proti, neproduktīvas dusmas, kas, visticamāk, neko nemainīs abu kungu dzelžainajā pārliecībā.

Pirms kāda laika, vērojot LTV raidījumu Panorāma, nemainīgi priecājos par žurnālista Miroslava Koda veidotajiem sižetiem, kas bija nostrādāti gan tematiski un saturiski profesionāli, gan emocionāli skaroši. Kā patīkams pipariņš vienmēr bija Miroslava vieglais akcents: nopratu, ka žurnālista dzimtā nav latviešu valoda. Bet tieši tas bija uzteicami: jauneklis mērķtiecīgi iemācījies runāt latviski, turklāt viņš apguvis ne tikai sarunvalodas prasmes, bet arī gluži profesionālu ekrāna valodu, kas reizēm šķita pat pārāk pareiza. Domāju: lūk, apliecinājums tam, ka sveštautietim ir iespējams iemācīties latviešu valodu, ja vien ir vēlēšanās.

Taču blogā publicētā vēstule pavēra citu versiju: Miroslavs Kodis, pēc Stūres domām, latviešu valodu pārzina “ābečnieka līmenī”, viņš “kropļo vārdus latviešu valodā”, viņam “īstā vieta ir būt par sētnieku”. Beigu beigās Stūres kungs viszinīgi secina: “Viss, kas notiek LTV, var notikt tikai tur, kur āzis iecelts par dārznieku.” Lai vēstule tomēr beigtos mažorā, autors izsaka cerību, ka Panorāmu reiz varēs “skatīties bez riebuma”, bet, lai tā notiktu, viņš, savā vēstulē izmantojot patiesi latvisku izteiksmes formu, uzsver, ka “gribētu zināt pieņemtos mērus” attiecībā uz Miroslavu Kodi.

Gods kam gods pienākas, LTV ģenerāldirektors Edgars Kots, aizstāvēdams žurnālistu, ar pašcieņu atbildēja augšminētajam Lotāram, ka, pirmkārt, turpinās laist klajā TV raidījumus, aicinot par to veidotājiem nacionālo minoritāšu pārstāvjus, otrkārt, Miroslava latviešu valoda ir gramatiski precīza, kaut gan viņš ir polis, treškārt, ir svarīgi rādīt savu attieksmi lojālajiem Latvijas iedzīvotājiem, proti, mums rūp tas, ko viņi domā par valsti.

Šajā brīdī abiem notikumiem varētu pielikt punktu. Taču tie, patiesību sakot, nebeigsies nekad, jo vienmēr atradīsies dažādi lotāri un upmalas psihopāti, kas pašcieņas trūkumu centīsies kompensēt ar neadekvātiem uzbrukumiem, kas vērsti pret cilvēkiem, kuri, viņuprāt, nerunā ar pareizo akcentu vai netur savu suni pareizā garuma pavadiņā. Interesanti, vai būtu labāk, ja Miroslavs runātu tikai krieviski, dēvētu latviešu valodu par “suņu valodu” un saukātu latviešus par “nedasistajiem fašistiem”? Protams, tas būtu daudz saprotamāk un vienkāršāk! Taču tad mums būtu par vienu Latvijai lojālu cilvēku mazāk. Bet tādi cilvēki mums ir zelta vērtē.

Lotāra kungs labāk varēja pievērsties dažu citu latviski runājošu valstsvīru, žurnālistu vai biznesmeņu valodiņai, kas brēktin brēc pēc tīrīšanas: regulāri tiek jaukta “ka” un “kad” lietošana, vienkāršās tagadnes un pavēles formas izmantošana, par valodas ubadzību nemaz nerunājot. Kur valodas sargu cīņa par valodas tīrību? Vai tā robežojas vien ar hokeja trenerim Znarokam izteikto fui, kad viņš uzspļauj latviešu valodai? Piedodiet, bet viņam mūsu nosodījums tikpat svarīgs kā ronim kabatlakatiņš. Pagaidām valodnieku “lielāko sasniegumu” sarakstā var ierakstīt “jaunvārdus” “Īslande”, “eiras”, “itāliešu” valoda un “sāls” vīriešu dzimtē. Un kāpēc gan Lotāra kungs tik kvēli neatdevās sašutumam, klausoties, piemēram, eksprezidentes dīvainajās latviešu valodas konstrukcijās un līdz izmisumam nesaprotamajos tekstos? Un, ja Lotāra kungs tik cītīgs TV skatītājs, kāpēc tāds klusums attiecībā uz TV5, kas, būdams Latvijas kanāls, laiž tikai krieviski?

Protams, visus nacionālo pārmetumu čiekurus varētu mest gan uz tiem, kam nepareizs akcents, gan uz tiem, kuri latviešus dēvē par “fašistiem” – līdzīgi kā upmalas psihopāts. Nešaubos, pēdējo ir visai daudz, un ne mazums tādu pulcēsies arī “uzvaras dienas” dzertiņā – ar tiem mēs taču protam cīnīties uz vella paraušanu. Bet vai mums pašiem beidzot nevajadzētu sākt cienīt latviešu valodu, pareizi, bagātīgi un skaisti tajā runājot? Vai mums nevajadzētu sākt cīnīties pašiem ar sevi? Citādi sanāks tā, ka kļūsim par tādiem upmalas psihopātiem, kam valodas bagātība izpaužas vien lamuvārdu un vienkāršrunas līmenī. Tad tiešām neviens negribēs mācīties šo valodu. Arī Miroslavs ne.

Par foto un komentāriem atbild LRTT. 11.05.2010

 

You may also like...

17 komentārs

 1. Lacplesis saka:

  Sadu meslu delj ka shi kundze un vel ljoti ljoti daudzi citi mes tgd esam tur kur esam .
  Lai demokratija spetu pilnverigi funkcionet ir nepiecieshama gudra, nobriedusi tauta …. to es neizdomaju , tas jau no pasiem demokratijas pirmsakumiem ta ir :) Redziet teiksim jebkura valsti kura demokratija tikko radas , ka tas ir pie mums , vinja nebija tada ka sheit … Latvijā vispār ir kkada pseido demokratija … Kamer nemainisies cilveki , un vinjiem netiks meerktiecigi skolota dzimtenes milestiba , tikmer pat nau jegas iet velet …
  Kamer vel ir tie latviesi kuriem vel sirdi ulmanlaika vertibas … mums ir jasak kko darit ! Shi cinja nebus viegla un bus janes upuri , jo ir tik daudzi kuri nevelas lai Latvija beidzot augtu uz zeltu ! Ta4u tiem kuri patiesi ir patrioti butu pedejais laiks apvienoties un darit galu shim stulbumam ! Cik ilgi mes ljausim nirgaties par sevi un savu valsti ? Kads vispar zin ko arzemes par mums doma ? Mes esam zemaki par zemi !

 2. jojo saka:

  Lāčplēsi,ko dari Tu lietas labā?Kad būs tā diena, kad mēs apvienosimies?Kad?Kad būs tā stunda, kad mēs tiksim tālāk par komentāriem?

 3. Grāls saka:

  Nu….. “dotaja bridi Lotārs var gaidit, kad tiks pienjemti meri”lai visi runatu pa patviski” …
  Nozhelojami
  :)
  Bet, pshiski slimajam Grantinjam ar savu paranoju ir kur izversties. Es patiesi brinos, ka Linards joprojam nav nosmacis savaa naidaa.

 4. Fuka saka:

  Slimais Grantiņš. Kad beidzot aizvērsies ?
  Normāli cilvēki jau sen ir novērsušies no šī provokatora.

 5. Lacplesis saka:

  Fuka : kas tava stubenja izpratne ir normali cilveki ? Kur tu redzi kaut vienu ?

  Nu es vel esmu ljoti jauns politikai , ta4u eju uz to lai iegutu izglitibu arzemes , jo diemzhel Latvija ari taa ir bezvertiga …. ko gan teu var iemacit skolotaji kas savu dzivi pavadijushi padomju latvija ??? cilveki tak sheit ir nozombeti lidz pedejam … viena dalja vel no krievu laikiem , jaunieshi jau paspejushi uzsukt ivsu to stulbumu pa shiem 20 gadiem !

 6. AG saka:

  Mjā, tā padauza E.V. man nekad nav likusies simpātiska!

 7. aģents saka:

  Otrdienas vēlā vakarā (11.05.2010) Latvijas televīzijas žurnālistes Ilzes Naglas mājās policija veikusi kratīšanu. Kriminālpolicijas priekšnieks Rauls Kviesītis norādīja, ka kratīšanā, kas veikta Naglas mājvietā, meklēja liecības pret Neo. Kratīšana notikusi apmēram divas stundas, tika paņemts viņas personīgais dators, ārējais cietais disks un vairākas zibatmiņas. I.Nagla uzskata, ka vēršanās pret žurnālistu un kratīšana žurnālista mājās ir klaja vēršanās pret preses brīvību. Masu mediji jau raksta, ka policija vēlējusies veikt kratīšanu arī pie žurnālista Jāņa Dombura. Mūsdienu Latvijā ne jau nejauši izvēlās kādus konkrētus žurnālistus. Latvijā visus noklausās un visas sarunas ieraksta, ne tikai izsekojot ar GPS sistēmu. Protams, tiek apgalvots, ka
  noklausīšanās var notikt tikai ar tiesas atļauju, bet tas nedarbojas Latvijā. Noklausās par katru sīkumu, pat tad, kad nav vēl vispār nekāda krimināllikuma pārkāpuma . Domāju, ka ne tikai Ilzi Nagli, bet arī to, kurai samaksāja (s), vēl tagad noklausās. Latvijā KGB ir dzīvs un policija neko citu nemāk kā tikai izsekot telefonus un noklausīties telefonu sarunas. Kad tiek apgalvots, ka tiks pielietotas vai tika pielietotas metodes, kuras nenosauc skaļi 100% – bijusi noklausīsanās. Latvijā ar slepenības “grifu” tiek darītas tādas lietas, lai CIP nogrābstās. Ceru, ka nekas nepazudīs un agrāk vai vēlāk nāks gaismā! Domāju, ka godīgiem policistiem ir kauns par savu lielo bosu, kuru līdz šim viņi cienīja, pat neskatoties uz to, ka Iekšlietu ministre Linda Mūrniece viņu šantažē (ja kas, nedabūs ostas policiju, kur tagad apgrozās Šlesers). Latvijas policijā daudziem pēdējās cieņas paliekas pazudušas “kalpojot” tādai Latvijai (ministrei). Credo ir ” Gods kalpot Latvijai!”. Kas nu kuram ir tā kalpošana?

 8. Ineta saka:

  Kas ta par lapele?! Kaut kads psihs varda Grantins tikai sej naidu un neuzticibu starp nacionaliem! Man skiet, ka sis te fruktins ir pats sen jau savervetais MASKAVAS pakalpins. Tie tur Austrumos tik berze rokas redzot sito stulbumu! Vardu sakot, labs darbs Grantin! Tev par to Krievijas Varona zvaigzni piekabinas ( a moska jau pieskira?)….mankurts tu noladetajs!!!

 9. Anonīms saka:

  vo, vo, Ineta, trapiji desmitnieka! Vinu, to Grantinu, vel toreiz 1987.gada cietuma izdraza dirsa, un ar to VDK vinu ari panema uz aka. Tagad ta gnida citigi kalpo maskavas federaliem.

 10. kurmis saka:

  Nu par to prostitūti Veidemani pilnībā piekrītu.Viņa bija,ir un būs VDK maisos un kalpībā.

 11. Sveicu Intas “lapeli” valsts svētkos!
  APSVEIKUMS
  LATVIJAS TAUTAI SVĒTKOS
  VIENĪBAS DIENĀ
  Lai dzīvo 15.maijs Latvijas tautas svētki – VIENĪBAS DIENA!

  Pēc 15.maija Saeimas sēdes 1934.gadā, Saeima izdeva 18 deputātus kriminālvajāšanai, tad sākās Latvijas Valsts atdzimšana. Ieviešot likumīgi ārkārtas stāvokli, Kārļa Ulmaņa valdība ar Valsts Prezidenta Alberta Kvieša atbalstu, novērsa boļševiku gatavoto apvērsumu.
  Saeima, nevarēja piedalīties lēmumu pieņemšanā, jo bija palikusi mazākumā. 16. maijā uz sēdi Saeimā ieradās 32 deputāti. Ko viņi varēja lemt?
  Valdība ar savu rīkojumu aizliedza Politisko partiju darbību, tajā skaitā arī LZS.
  Sāka darboties SATVERSME UN CIVILLIKUMS, kas ļāva uzņēmīgiem cilvēkiem brīvi strādāt un nest pilnu atbildību par savu darbību, šodien Latvijā tās nedarbojas.
  Tas bija sākums, lai varētu Valstī darbotos princips:
  VIENS LIKUMS – VIENA TAISNĪBA UN VIENĀDAS IESPĒJAS VISIEM !
  Lai to sasniegtu, ir jāveido Saeima ar jauniem deputātiem, kuriem rūp Latvijas labklājība un nākotne. Veidojot vēlēšanu sarakstu „Mēs Paši”, pēc Īrijas parauga, katrā vēlēšanu apgabala sarakstā neviena ESOŠĀ, ne arī BIJUŠĀ deputāta!
  Pamatojoties uz mūsu valsts pieredzi, Tautsaimniecības atveseļošana ir iespējama vienīgi ar ilgstoši stabiliem un maziem nodokļiem UZŅĒMĒJIEM.
  Izpildot šīs pamatprasības, jau šodien Valstī var izmaksāt sociālo pabalstu 168,-latu mēnesī KATRAM Latvijas iedzīvotājam. Saņemot šādu pabalstu, var novērst sociālo krīzi, pretēji valdības vēlmēm samazināt pensijas.
  Veicot šos pasākumus rodas iespēja samazināt esošo Valsts pārvaldes aparātu 12 reizes!
  Tas nodrošinātu finansiālo līdzekļu ekonomiju, sociālo kārtību, kā arī pilnībā likvidēt bezdarbu.
  Šobrīd ar Latvijas valdības un Saeimas nodokļu un muitas politiku tiek nodrošināta valsts ierēdņu aparāta lielo algu apmierināšana, nevis tautas labklājības nodrošināšana.
  Budžeta izdevumi ir jāplāno atbilstoši ar tautsaimniecībā reāli iespējamo noslogojuma finansējumu.

  Šodien NEVIENS nedrīkst palikt malā, kamēr nabadzības problēma skar ikvienu ģimeni un cilvēku.
  Neko nedarot, JŪS ATBALSTĀT Valsts izsaimniekotājus!

  Drosmei un pašpaļāvībai tautas izvirzītiem deputātu – kandidātiem atgādināšu K. Ulmaņa vārdus:
  „Darbs, lielāks, nekā jūs variet iedomāties, jūs gaida! Neesiet iedomīgi, esiet pazemīgi, bet jūsu sirdis, lai pilnas karstas degsmes un prātā nesiet pašticību un pašpaļāvību. Nepiederiet pie tiem, kuriem bail no bailes pataisa viņus par nullēm. Nekas pasaulē nav un nevar būt bīstamāks par neveiksmi, par veltīgi nodzīvotu mūžu. Jūsu gods stāv uz spēles.”
  Nobeigumā gribu atgādināt, ka ignorance un vienaldzība ir mūsu valsts vis lielākās briesmas!

  Papildus informāciju var saņemt rakstot laikrakstam „Āres” un abonējot to. Redakcijas adrese:
  Turgeņeva ielā 21 a-8, Rīgā, LV-1050, tālr./fak: 67379890; mob. 26347783; e-pastu: zemnieks@latnet.lv

  Būsim vienoti! Vienotībā Mūsu spēks!
  Artūrs Malta,
  LZS un LLK priekšsēdētājs.

 12. annamarija saka:

  Nu, vispār jau: nom. kas? MIROSLAVS KODIS
  ģen. kā? MIROSLAVA KOŽA :)

 13. Latvietis saka:

  Par to kolononistu ir precīzas ziņas. Ka tas urla nav viss lojāls Polijas pilsonis Latvijai, pēc LTV bosa meliem. Bet gan okupants , kas dzimis Latvijā, Liepājā gājis urlu skolā. LTV nestrādā no 2000 gada, bet gan no 2007 gada . Esot dabūjis bakalaura grādu, bet valsts valodu zin sliktāk par ābečnieku.Viņa slavas dziesmas okupantiem varēja vērot viņa murgos 9.maijā no okupācijas monstra.Šo mēslu vajadzēja atlaizt kopā ar jūdasa ielikteņiem LTV. Ko no 4.maija kangara režīma ielikteņiem citu var sagaidīt ????

 14. Latvietis saka:

  Bet par ielas meitu elitiņu nav ko atņemt vai pielikt. Nezin ,vai kāds nav siflisu saķēris no kopošanās, jo toreiz atmodā gāja trakāk, kaa ruņču laikā ,kad pēc šiem pakalpojumiem čekistiem bija jastāv rindas kārtībā

 15. Gatis saka:

  Lotār Stūre, vecais kraķi, beidz te naidu kurināt un sāc par mūža mājām domāt. Veidemane pilnīgi pareizi par tevi uzrakstīja. Vari gānīt viņu un citus cik gribi, bet šoreiz viņai taisnība. Gribēji uzbraukt nevainīgam cittautietim (pie tam, nevis krievam, bet polim) par to, ka viņš vēl perfekti LV valodā nerunā. Cik daudz ir tādu, kas vispār runā? Un cik valodas pats viņa vecumā zināji? Bet šis jaunietis – visu cieņu viņam – cenšas un valsts labā dara vairāk, nekā tu visā savā aprobežotajā dzīvītē esi izdarījis.

 16. Laikraksts “ATMODA” Elitas Veidemanes vadībā rakstīja komunistu un čekistu uzraudzībā.Tika noklusētas daudzas mums būtiskas tiesību normas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *