Viņiem pienākas nāves sods

Kārlis Ulmanis, Linards Grantiņš, Latvijas Republikas tautas tribunāls“Katrai tautai dota iespēja iet uz priekšu vai atpakaļ, iet uz augšu vai leju, un izšķirošais ir tas, uz kurieni katras tautas valdība ved savu tautu un pa kādu ceļu liek tai iet.”

Dr. Kārlis Ulmanis.

FOTO: Dievs Svētī Kārļa Ulmaņa “Aizsaules” dzīvi un viņa atstāto mantojumu uz Zemes.

Saeimas sēdē 1933.gada 10.novembrī.

=====================================

www.tautastribunals.eu 2No LRTT pasta

MIGLA SARKANĀ- NOLĀDĒTĀ

5. Saeimas ievēlētais Valsts prezidents Guntis Ulmanis

Guntis UlmanisLatvijas Republikas Satversmes 40.pantā rakstīts, ka pēc ievēlēšanas Valsts prezidents uzņemoties pienākumus, dod šādu svinīgu solījumu: “Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas Satversmi un valsts likumus”.

FOTO: Komunists, KGB ziņotājs Guntis Ulmanis. Lai pienāk ātrāk tā DIENA, kad latviešu tauta tevi aizvilks uz karātavām.

Pirmajam pēckara Latvijas Valsts prezidentam Guntim Ulmanim tika lūgts, lai viņš savā runā ANO pateiktu galveno: par Latvijas Republikas 1940.gada okupācijas fakta starptautisku atzīšanu, jo vienīgā iespēja glābt latviešu nāciju no bojāejas, būs vēsturiskās, juridiskās un starptautiskās patiesības atjaunošana Latvijā, tāpēc izveidojama repatriācijas programma balstoties uz nāciju tiesību nolīgumiem un citām starptautiskām konvencijām.

Viņš to neizdarīja…

Toties 1994.gada 30.aprīlī Maskavā parakstīja latviešu tautai neizdevīgu un arī no starptautiskām konvencijām raugoties prettiesisku Krievijas-Latvijas līgumu, kas ļauj palikt Latvijā Padomju Savienības militāristiem. Pēc atgriešanās no Maskavas Latvijā Preses konferencē tika jautāts, kādas ir lìguma izpildes garantijas? Toreizējais Latvijas valsts prezidenta Gunta Ulmaņa nominētais un 5.Saeimas apstiprinātais Latvijas ministru prezidents Valdis Birkavs atbildēja, ka vienìgā garantija ir nāve. Guntis Ulmanis dažas dienas vēlāk viņa teikto papildināja: “Tā es varu atbildēt uz jebkuru jautājumu, kas attiecas uz Krieviju””. (Diena, 5.maijs 1994.g.). Ko tad Prezidents parakstīja – mūsu nāves garantiju?

Guntis Ulmanis ne vien parakstīja latviešu tautas interesēm naidīgo antikonstitucionālo pilsonības likumu, bet arī pieprasīja svītrot no tā naturalizācijas kvotas.

Viņš atbalstīja arī likumu par zemes izpārdošanu pilsētās un laukos un antikonstitucionālo vēlēšanu likumu, kas radīja partokrātijas monopolu uz varu un “prihvatizējamiem” valsts uzņēmumiem.

Zinādams par žurnālista Aivara Baumaņa iespējamo ciešo sadarbību ar čeku, viņš uzticēja tam pārstāvēt Latviju ANO (dokumenti par A.Baumaņa darbību publicēti avīzē “Jūrmala”).

Bet par sūtni Dānijā kļuva bijušais Latvijas PSR tiesnesis un Augstākās tiesas priekšsēdētājs, pašreizējais Latvijas Juristu biedrības viceprezidents un zvērināts advokāts Gvido Zemribo, kas bija piedalījies latviešu brīvības cīnītāju tiesāšanā, piemēram, 1978.gadā viņš tiesāja juristu Pēteri Lazdu par pretpadomju darbību un piesprieda mūža ieslodzījumu specnometnēs.

Sūtņus un pārstāvjus izvēlas Latvijas Republikas Valsts prezidents.

Savā ārpolitiskā darbībā Guntis Ulmanis nav darījis neko, lai aizstāvētu savu tautu; vienīgi tā vietā, lai veiktu deokupāciju, dekolonizāciju un deboļševizāciju piekritis okupantu un viņu pēcnācēju nenormālai integrācijai, kuri tieši vai netieši apspieda latviešu tautu. Guntis Ulmanis nebija nācis klajā ne ar vienu likumprojektu saskaņā ar Satversmi.

Kurš var apgalvot, ka Prezidenta zvērests atbilda praktiskai viņa darbībai?

Bijušais Latvijas sūtnis Krievijā Jānis Peters.

Jānis Peters – bijušais Latvijas Republikas sūtnis Krievijā, Latvijas Tautas frontes galvenais ideologs un Latvijas Komunistiskās partijas  Centrālās komitejas loceklis, viens no sava laika Latvijas valsts prezidenta amata kandidātiem aicināja tautu uz Pašlikvidēšanos.

Jānis Peters, Māra Zālīte, Latvija, Rakstnieku SavienībaTautas Dziesmotā pacēluma laiks – 1988.gads, Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress oktobrī. LTF Domes priekšsēdētāja amatam izvirza Jāni Peteru, bet viņš atsauca savu kandidatūru un, aizbildinoties ar lielo slodzi Rakstnieku Savienībā, aicināja kongresa delegātus nesacelties un balsot par Daini Īvānu. Protams, ka tolaik Jānis Peters tika uzskatīts par pieredzējušu politiķi – kā nekā bija Latvijas kompartijas Centrālās komitejas loceklis – un nebija mazsvarīga viņa pieredze un atbildība par LTF nākotnē. Bet vēlāk – to mēs visi zinām – Jānis Peters apbrīnojami labprāt piekrita būt par sūtni Krievijā.

FOTO: Tāds izskatās Sātana kalps un tautas bende Jaņis Peters. Komunists un latviešu tautas Brīvības kapracis. Vienīgi karātavs šim gara kroplim pienākas, un TĀS viņš arī “saņems”.

Tagad jo bieži presē lasāmas publikācijas, kas apgalvo, ka LTF ir inspirēta organizācija, arī Jāņa Petera darbības analīze liecina, ka viss norisa ar Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas ziņu.

6. Saeimas priekšvēlēšanu laikā Jānis Peters televīzijā sludināja bijušo Latvijas kompartijas ideoloģisko sekretāru Anatoliju Gorbunovu, par kādu izcilu politiķi pēdējo gadu laikā viņš izaudzis, uzreiz, protams, piemetinādams, ka tā nebūt neesot priekšvèlēsanu aģitācija vai propoganda.

Gvido Zemribo, Andris Bērziņš. Latvija, prezidentsPG

FOTO: Ārprāts !

Nē, sātanisks ārprāts !!

Latviešu tautas Brīvības cīnītāju slepkavam tiek pasniegts Triju Zvaigžņu ordenis !!! Kaut kādām MORĀLES robežām būtu jābūt, bet komunistiem šī prāta APZIŅAS daļa neeksistē. Nu nav viņi pieskaitāmi pie cilvēku rases.

1995.gada 28.decembrī laikrakstā “Diena” Jānis Peters pauda uzskatu, ka Latvijā ir tikai tautības, viena no tām – latviešu, ka “vienīgā izeja – veidot vienotu nāciju Latvijas valstī… – izveidot nāciju no tiem māliem, kādi mums ir…”.

Vienīgā izeja- veidot vienotu nāciju Latvijas valstī. Pagaidām te ir tikai tautības, viena no tām- latviešu. Valstij, kurā  trūkst  kopīgas nācijas izjutas, ir grúti starptautiski aizstāvēt savas intereses, jo etniskās intereses vien nav identificējamas ar valsts nacionālajām interesēm. Jēdziens nacionālais valstī ir kaut kas pāretnisks. Eiropas Savienībā to mēs jutīsim skaudrāk nekā tajā Savienībā, ko sagrāvām.Toreiz galvenais bija saglabāt tautību, tagad- izveidot nāciju no tiem māliem, kādi mums ir. Nācijas kopapziņas trūkums  negatīvi  ietekmēja Latvijas dzīvi pērnajā gadā. Bet po zitīvi ir tas, ka mēs no Eiropas demokrātijas stundas neesam aizlaidušies un meklējam iespējas savus “mājas darbus” tomēr izpildīt.

(izcēlumi no raksta)

Atmodas laikā spilgti izpaudās mūsu tautas mentalitātei būtiskākais – ticība labajam, bet tuvā brīvības apjausma apmigloja prātus un neļāva saskatīt patiesību: ne jau vienmēr vārdos ietvertā patiesība ir patiešām Patiesība.

Kvēlā atmodas laika tribūna Jāņa Petera 1995.gada nogalē teiktie vārdi atklāja viņa patieso būtību: viņš pieder pie tiem, kam uzlikts par pienākumu pabeigt jau padomju varas iesākto “padomju tautas” veidošanu.

Valdis Zatlers

FOTO: Šeit redzams viens no visu laiku pretīgākajiem kangariem- Valdis Zatlers.

Jau skatoties vien uz šo nodevības pretīgo purnu, degunā iesitas puvuma smaka.

FOTO NOSAUKUMS: “Generalisimus- idiotisimus”

Nu to veidosim šeit Latvijā, “no tiem māliem, kādi mums ir”…

Acīmredzami šis “cilvēks” notušē mūsu tautas pagātni:

– gadsimtu verdzību,

– Latvijas neatkarības brīvības cīņās kritušos,

– badā, salā un nāves nometnēs fiziski nomocītos,

– cilvēku zaudējuma sāpes un neizdzēšamās skumjas.

Vai var būt, ka šis “cilvēks” neizprata tik elementāras lietas:

1) Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kur laikā pēc Otrā pasaules kara okupācijas un boļševiku varas rezultātā izveidojusies tik kritiska demogrāfiskā situācija, kas apdraud latviešu nācijas pastāvēšanu;

2) integrējot vairāk nekā 700000 okupantu un viņu pēcnācēju, latviešu tauta zaudēs ne tikai savu identitāti, bet arī politisko varu un zemi;

Vaira Vike-Freiberga 1

FOTO: Tad, kad tu maucībā ar krievu čekistiem nodevi latviešu tautu, jau tad bija jāzina, ka par visu reiz būs jāatbild Dieva un tatutas priekšā.

Viss reiz nāk Gaismā un par visu jāsaņem ALGA.

FOTO NOSAUKUMS: “Jūdasa dvēsele”

No Jāņa Petera teiktā izriet, ka Rietumi pieprasīja integrēt*** visus tos, kas okupācijas laikā tādu vai citādu iemeslu dēļ nelikumìgi apmetušies uz dzīvi Latvijā, tātad būtībā atbalsta pret Latvijas Republiku vērsto 1940.gada PSRS agresiju. Turklāt, piešķirot nelikumīgi iebraukušajiem pilsonību, mēs atdodam svešajiem savu zemi, proti, latviešu tautas īpašumu, bet Rietumi taču privātīpašumu uzskata par neaizskaramu, to nedrīkst atņemt neviens.

Faktiski Jānis Peters aicināja latviešu tautu uz pašlikvidēšanos.

Tas būtu pielīdzināms, ka Jānis Peters iesniedzis Saeimā likumprojektu “Par latviešu nācijas pašlikvidēšanos”. Tas, šķiet, bija pirmais gadījums pasaules vēsturē, kad savas valsts viens no iespējamiem Valsts prezidenta amata pretendentiem  aicināja tautu pašlikvidēties.

Kāpēc to jāatgādina?

Tāpēc, ka pašreizējā Latvijas  politiskā elite iet to pašu latviešu tautas sajaukšanas ceļu, viltīgi piedāvājot iespēju arī okupantiem un viņu pēcnācējiem nomainīt tautību, ierakstot, ka viņi ir latvieši.

16.02.13.

*** Rietumi nekad nav pieprasījuši, lai integrē 700 000 kolonistus. Rietumu valstis pat piešķīra naudu repatriācijas vajadzībām, kuru sarkanie noziedznieki piesavinājās(lielāko daļu).

Atstāt šeit okupantus un viņu pēctečus vēlējās Latvijas komunisti, lai nodrošinātu savu neskaitāmo noziegumu ” norakšanu”, kurus viņi ir veikuši pret latviešu tautu.

Lai arī kurā pasaules malā tu, latvieti, būtu, izņirdz viņus un spļau(domās) uz šiem pretīgajiem nodevības mūļiem, kuri ar cionistu un krievu šovinistu palīdzību ir uzsēdušies latviešu tautai uz kakla.

You may also like...

17 Responses

 1. Garāmgājējs saka:

  Tas patiešām ir parodiju teātris, ko komunisti spēlē. Ja Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanas nolikums pieļautu, tad Bērziņš to piešķirtu arī visu tautu “tēvam”, Staļinam, bet mirušajiem tas nepienākoties. Ja nemaldos, tad VVF arī piešķīra ordeni noziedzniekam. Tas bija Soross.Tas patiešām ir ārprāts.

 2. andris saka:

  Mes gribam zaudet.ES NEGRIBU,tapec skatos 600.000 gadus atpakal lidz
  sodienai.KAS ZINA VESTURI,TAS VALDA PAR NAKOTNI.
  http://www.youtube.com/watch?v=hOIraOBw98o
  http://www.youtube.com/watch?v=3ivWryi0vwY

  PALDIES

 3. Edgars Dambītis H-86 saka:

  Viņus izvirzija sātaniskie nelieši,bet kas balsoja par šiem komūnistiem??? Atmodas laikā informācija par katru šo darboni bija lasāma daudzajos plakātos,bet kad bija jārikojās,zināmais izgaisa no atmiņas un lielākas ovācijas saņema noziedzīgās kompartijas bijušie tovarišči.Ceļš uz latviešu tautas un Latvijas iznīcibu bija brīvs.Tā mēs esam nokļuvuši kriev-žīdu un rietumu cionistu-iluminātu viltīgā,nežēlīgā okupācijā,bet padevīgie pakalpiņi centīgi turpina savu noziedzīgo darbību.Latviešu tautas palīgā sucienus varaskārie,mantrausīgie nelieši izliekas nedzirdam,bet turpina pieņamt jaunus noziedzīgus lēmumus.

 4. vēsture saka:

  http://www.likumi.lv/doc.php?id=58917

  Izvilkumi.

  Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīgas izvešanas no Latvijas Republikas teritorijas nosacījumiem, termiņiem un kārtību un to tiesisko stāvokli izvešanas laikā

  2. pants

  Bruņoto spēku izvešanas termini

  Krievijas Federācijas Bruņotie spēki tiek izvesti no Latvijas Republikas teritorijas līdz 1994. gada 31. augustam.

  Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīga izvešana aptver visas personas, kuras ir Krievijas Federācijas Bruņoto spēku sastāvā, viņu ģimenes locekļus un kustamo īpašumu.

  Karaspēka daļu izformēšana, militārpersonu atvaļināšana Latvijas Republikas teritorijā pēc 1992. gada 28. janvāra nevar tikt uzskatīta par karaspēka izvešanu.

  Atsevišķu Krievijas Federācijas Bruņoto spēku apakšvienību pilnīga izvešana, Krievijas Federācijas Bruņoto spēku lietošanā esošo objektu atbrīvošana un nodošana notiek saskaņā ar grafiku (pielikums).

  Šī līguma neatņemama sastāvdaļa ir Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas vienošanās par Skrundas radiolokācijas stacijas tiesisko statusu tās pagaidu funkcionēšanas un demontāžas laikā, Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā uz laiku izvietoto Krievijas Federācijas Bruņoto spēku un Krievijas Federācijas Robežapsardzības karaspēka militārpersonu un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību līdz to pilnīgai izvešanai un Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības vienošanās Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālās aizsardzības jautājumos. Puses vadās no apsvēruma, ka minēto līguma un vienošanos piemērošana tiks īstenota kompleksi saskaņā ar tajos paredzētajiem noteikumiem.
  —————————————-

  Tik tālu lasot līgumu, var pieņemt, ka līdz ar Padomju Savienības mantinieces Krievijas Federācijas Bruņoto spēku izvešanu no Latvijas izvests okupētājvalsts karaspēks.

  Bet kas deva tiesības Guntim Ulmanim un Valdim Birkabam atstāt Latvijā okupētājvalsts militārpersonas, neatdot Benjamiņu ģimenei lietošanā, valdījumā un īpašumā namīpašumu Jūrmalā, kur iemitinājies Krievijas Federācijas vēstnieks Latvijā, vēlāk, piesmejot Benjamiņu ģimeni, izmaksājot viņiem nožēlojamu un tirgus vērtībai neatbilstošu kompensāciju?

  ————————-

  Krievijas Federācijas Valdības un Latvijas Republikas Valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību

  Krievijas Federācijas Valdība un Latvijas Republikas Valdība (turpmāk tekstā — “Puses”) vienojās par sekojošo:

  I SADAĻA

  Vispārīgie nosacījumi

  1. pants

  Šī vienošanās attiecināma uz Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošajam personām, .kuras norādītas Krievijas Federācijas 1993. gada 12. februāra likumā “Par pensiju nodrošināšanu personām, kuras bijušas karadienestā vai dienējušas iekšlietu iestādēs, un šo personu ģimenēm” (turpmāk tekstā — “militārie pensionāri”). Jēdziens “ģimene” ietver laulātos, viņu nepilngadīgos bērnus un citas personas, kuras ir militārā pensionāra apgādībā.

  2. pants

  Šīs vienošanās 1. pantā norādītajām personām Latvijas Republikas teritorijā ir cilvēktiesības saskaņā ar starptautisko tiesību normām, šo vienošanos un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

  Personas, uz kurām saskaņā ar 1. pantu attiecināmas šīs vienošanās normas un kuras 1992. gada 28. janvārī pastāvīgi dzīvoja Latvijas Republikas teritorijā, ieskaitot arī personas, attiecībā uz kurām nav pabeigta atbilstošu formalitāšu izpilde un kuras ir uzskaitītas abu Pušu apstiprinātos sarakstos, kas pievienoti pie vienošanās, saglabā tiesības netraucēti dzīvot Latvijas Republikas teritorijā, ja viņas to vēlēsies. Pēc Pušu vienošanās sarakstos papildus var iekļaut personas, kuras 1992. gada 28. janvārī pastāvīgi dzīvoja Latvijas Republikas teritorijā un dažādu iemeslu dēļ netika iekļautas minētajos sarakstos.

  Nekaitējot šīs vienošanās noteikumiem, jautājumus, kas saistīti ar tās noteikumu piemērošanu, arī jautājumus par tiesībām, kas paredzētas personām, uz kurām attiecināma tās darbība, jebkura no Pusēm var izvirzīt kopīgai izskatīšanai pilnvarotajiem, kurus šim nolūkam ieceļ Krievijas Puse un Latvijas Puse, kā arī Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes pārstāvim vai pārstāvjiem. Personas, uz kurām attiecināma šī vienošanās, arī var griezties pie minētajiem Pušu pārstāvjiem vai Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes pārstāvja vai pārstāvjiem ar lūgumu izskatīt jautājumus, kas skar viņu tiesības.

  Ieteikumus un lēmumus minētie pilnvarotie pieņem, konsensuāli vienojoties. Ja Pušu pilnvarotie, neraugoties uz Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes pārstāvja vai pārstāvju sniegto palīdzību, nolemj, ka jautājums risināms valdību līmenī, tad tas nododams izskatīšanai abu Pušu valdībām.

  II SADAĻA

  Īpašuma, dzīvokļa un finansu jautājumi

  3. pants

  Militārie pensionāri un viņu ģimenes locekļi valda, lieto un rīkojas ar viņiem likumīgi piederošo kustamo un nekustamo mantu.

  4. pants

  1. Latvijas Puse garantē militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem dzīvojamo platību lietošanu valsts un resoru dzīvojamā fonda mājās, kā arī apstiprina viņiem esošās īpašuma tiesības, tajā skaitā īpašuma tiesības uz dzīvojamām mājām, dzīvokļiem, garāžām, būvēm kolektīvajos dārzos, vasarnīcām un citiem nekustamās mantas veidiem, un tās valdījuma tiesības.

  Ja Latvijas Republikā tiek pieņemti atbilstoši likumdošanas akti, militārie pensionāri un viņu ģimenes locekļi var privatizēt dzīvojamo platību, kurā viņi dzīvo.

  Ja Latvijas Puses attiecīgie dienesti nespēj veikt tādu dzīvojamo pilsētiņu komunālo, tirdzniecības un transporta apkalpošanu, kuru namos pēc karaspēka daļu izvešanas palikuši dzīvot militārie pensionāri un viņu ģimenes locekli, Latvijas Puse pēc militāro pensionāru vēlēšanās piešķir viņiem līdzvērtīgu dzīvojamo platību no karaspēka daļu atbrīvotā dzīvojamā fonda, izņemot dzīvojamo fondu Rīgā un Liepājā.

  2. Minētās personas var pārdot vai citādā veidā nodot mantu, kas viņiem pieder uz īpašuma tiesību pamata.

  3. Personas, kuras vēlas atstāt Latvijas Republiku, ir tiesīgas:

  — pārdot, nodot vai citādā veidā pēc saviem ieskatiem rīkoties ar nekustamo mantu, kas viņām pieder uz īpašuma tiesību pamata;

  — pārdot dzīvokli patstāvīgi, izsolē vai saņemt no Latvijas Puses dzīvokļa tirgus vērtībai atbilstošu vienreizēju izmaksu, ja Latvijas Republikā tiek atbrīvots dzīvoklis;

  — izvest, pārdot vai citādā veidā rīkoties ar kustamo mantu, kas viņām pieder uz īpašuma tiesību pamata.

  Šādā veidā iegūtos naudas līdzekļus par nekustamo un kustamo mantu viņas ir tiesīgas izvest no Latvijas Republikas, kā arī pārvest uz Krievijas Federācijas banku iestādēm naudas noguldījumus un aktīvus, kuri atrodas Latvijas Republikas banku iestādēs.

  5. pants

  1. Krievijas Puse un Latvijas Puse neliek šķēršļus militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem apmainīt viņu dzīvojamo platību pret tādu personu, kuras dzīvo Krievijas Federācijā vai Latvijas Republikā, dzīvojamo platību.

  2. Militārie pensionāri un viņu ģimenes loceklī, kuriem nav dzīvojamās platības vai kuru dzīvokļa apstākļus nepieciešams uzlabot, tiek nodrošināti ar labiekārtotu dzīvojamo platību tādā pašā kārtībā kā citi Latvijas Republikas iedzīvotāji, tajā skaitā arī no dzīvojamās platības, ko atbrīvo no Latvijas Republikas izvedamas karaspēka daļas. Šādā gadījumā uz viņiem attiecināmi 4. panta nosacījumi.

  3. Krievijas Puse un Latvijas Puse veicinās šīs vienošanās 1. pantā norādīto personu iekārtošanos atbilstoši viņu izraudzītajai pastāvīgajai dzīvesvietai.

  6. pants

  Galīgi izbraucot no Latvijas Republikas, atļauts izvest, neapliekot ar muitas nodevām, netiešajiem nodokļiem un tiem pielīdzinātajam nodevām, militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu visu kustamo īpašumu, kas viņiem pieder uz īpašuma tiesību pamata, izņemot priekšmetus, kurus aizliegts izvest.

  III SADAĻA

  Pensiju nodrošināšana

  7. pants

  Militārajiem pensionāriem pensijas neapliek ar nodokļiem un izmaksā Latvijas Republikas banku iestādes nacionālajā valūtā no Krievijas Federācijas līdzekļiem saskaņā ar nosacījumiem un normām, kas noteiktas Krievijas Federācijā. Pensiju un pabalstu izmaksāšanas kārtību nosaka Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrija un citi kompetenti orgāni kopīgi ar Latvijas Republikas atbilstošiem kompetentiem orgāniem.

  Militāro pensionāru pensiju un pabalstu noteikšanas, pārrēķinu un izmaksas noteikumu jautājumus risina sociālās nodrošināšanas nodaļa pie Krievijas Federācijas Vēstniecības Latvijas Republika konsulārās nodalās. Latvijas Puse apņemas veicināt nodalās normālu funkcionēšanu, piešķirot tai nepieciešamās telpas un sniedzot nepieciešamos pakalpojumus. Nodaļas darbinieku statusu Puses saskaņos atsevišķi.

  8. pants

  Norēķini, kas saistīti ar pensiju un pabalstu izmaksu Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošiem militārajiem pensionāriem, kā arī citas ar šīs personu kategorijas sociālajām garantijām saistītās izmaksas veicamas Latvijas Republikas valūtā, izmantojot kontu, kas sociālās nodrošināšanas nodaļai pie Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā konsulārās nodaļas atvērts vienā no Latvijas komercbankām pēc Krievijas Puses izvēles.

  Minētā konta līdzekļus veido ārvalstu valūta, ko pārskaita Krievijas Puse, un citi maksājumi.

  Ārvalstu valūta, ko Krievijas Puse iemaksājusi Latvijas komercbankā, konvertējama Latvijas latos un ieskaitāma nodaļas kontā šajā bankā pēc līgumkursa, kas orientēts uz Latvijas valūtas tirgu.

  9. pants

  Bijušajām militārpersonām, kuras ieguvušas tiesības uz pensijas nodrošinājumu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, pēc viņu vēlēšanās Latvijas Republikas attiecīgie kompetentie orgāni var piešķirt un izmaksāt pensijas par Latvijas Republikas līdzekļiem. Turklāt Krievijas Federācijas agrāk noteikto pensiju izmaksa tiek apturēta uz laiku, kamēr pensiju izmaksā Latvijas Republikas orgāni.

  IV SADAĻA

  Militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu medicīniskais nodrošinājums

  10. pants

  Militārie pensionāri, kuri dzīvo Latvijas Republikas teritorijā, ir tiesīgi saņemt visu veidu medicīniskos un protezēšanas pakalpojumus Latvijas Republikas ārstniecības iestādēs tādā pašā kārtībā un uz tādiem pašiem noteikumiem kā Latvijas Republikas pensionāri.

  Militāro pensionāru ģimenes locekļi, kuri dzīvo Latvijas Republikas teritorijā, vispārējā kārtībā saņem visu veidu medicīniskos un protezēšanas pakalpojumus Latvijas Republikas ārstniecības iestādēs.

  11. pants

  1. Militāro pensionāru medicīnisko apkalpošanu apmaksā no Krievijas Federācijas federālā budžeta līdzekļiem.

  Kārtību, kādā Krievijas Federācija sedz izdevumus par medicīnisko apkalpošanu, nosaka pēc saskaņošanas starp Krievijas Federācijas kompetentiem orgāniem, kuras šim nolūkam iedala līdzekļus, un Latvijas Republikas kompetentiem orgāniem, kuru pakļautībā ir medicīniskās iestādes.

  2. Uz kara hospitāļu un citu militāro medicīnas iestāžu izbrīvējamās bāzes var izveidot akciju sabiedrības vai kopuzņēmumus, kuri varētu nodrošināt arī Latvijas Republikā dzīvojošo militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu medicīnisko apkalpošanu.

  Šai nolūkā Latvijas Puse veicina tajā skaitā akciju sabiedrības izveidošanu uz Krievijas Federācijas bijušā Ziemeļrietumu karaspēka grupas kara hospitāļa Rīgas pilsētā izbrīvējamo fondu bāzes.

  V SADAĻA

  Izglītības un kultūras jautājumi

  12. pants

  1. Militārie pensionāri saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem var iegūt izglītību Latvijas Republikas augstākajās, vispārizglītojošajās vidējās un vidējās speciālajās mācību iestādēs.

  2. Latvijas Puse neliek šķēršļus šīs vienošanās 1. pantā norādīto personu Latvijas Republikā reģistrēto sabiedrisko un kultūras organizāciju darbam.

  VI SADAĻA

  Memoriālo būvju un masu apbedījumu vietu uzturēšana

  13. pants

  Saskaņā ar starptautisko praksi Latvijas Puse nodrošina memoriālo būvju un karavīru masu apbedījuma vietu sakopšanu, labiekārtošanu un saglabāšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī neliek Šķēršļus mirušo militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu apglabāšanai un apbedīšanas rituālu veikšanai.

  Tādā pašā veidā Krievijas Puse nodrošina memoriālo būvju un latviešu, līvu un Latvijas pilsoņu, kuri gājuši bojā karu un represiju rezultātā Krievijas Federācijas teritorijā, apbedījuma vietu sakopšanu.

  VII SADAĻA

  Noslēguma nosacījumi

  14. pants

  Atvieglojumi invalidiem, karu dalībniekiem, personām, kas strādājušas aizmugurē, personām, kas cietušas Černobiļas un citās radiācijas katastrofās, kā arī to seku likvidēšanas dalībniekiem tiek piešķirti tādā pašā kārtībā kā Latvijas Republikas pilsoņiem un saskaņā ar tās likumdošanas aktiem.

  15. pants

  Šī vienošanās ir jāratificē. Tā tiks pagaidām piemērota no parakstīšanas dienas un stāsies spēkā ratifikācijas rakstu apmaiņas dienā. Puses nekavējoties iesniegs vienošanās ratificēšanai, lai tā stātos spēkā ne vēlāk par 1994. gada 3. jūniju. Vienošanās būs spēkā cik ilgi, kamēr Puses nebūs vienojušās par tās grozīšanu vai izbeigšanu.

  Vienošanās darbības laikā Puses apņemas atturēties no nesaskaņotas vienpusējas rīcības jautājumos, kurus regulē šī vienošanās.

  Vienošanās parakstīta Maskavā 1994. gada 30. aprīlī divos eksemplāros, katrs krievu un latviešu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds spēks.

  Krievijas Federācijas Valdības vārdā

  Latvijas Republikas Valdības vārdā

  PROTOKOLS
  pie Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību

  1. Latvijas Republikas Valdība un Krievijas Federācijas Valdība (turpmāk tekstā — “Puses”), vienojās par sekojošo:

  I

  Izprotot nepieciešamību veicināt praktisko problēmu risināšanu, kas saistītas ar to militāro pensionāru un ģimenes locekļu pārceļošanu, kuri vēlas atgriezties dzimtenē, Puses veicinās labvēlīga likumdošanas pamata un sociālo apstākļu veidošanu militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu labprātīgai pārceļošanai.

  Lai realizētu minēto noteikumu, kas izklāstīts šajā protokolā, kā arī risinātu jautājumu kompleksu, kas izriet no Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīgas izvešanas no Latvijas Republikas teritorijas nosacījumiem, termiņiem un kārtību un to tiesisko stāvokli izvešanas laikā. Puses veicinās fondu, iestāžu un organizāciju izveidošanu, piesaistot visas ieinteresētās puses un iespēju robežās piedaloties to darbībā.

  Ievērojot Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīgas izvešanas no Latvijas Republikas teritorijas nosacījumiem, termiņiem un kārtību un to tiesisko stāvokli izvešanas laikā 2. panta un Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību 2. panta noteikumus, Puses izprot, ka Latvijas Puse neuzņemas attiecībā uz bijušajām militārpersonām, kuras nav minētās vienošanās subjekti, saistības papildus tām, kuras tai ir sakarā ar dalību starptautiskos dokumentos cilvēktiesību jomā, kā arī ievērojot Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības vienošanos par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību.

  Ievērojot Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību ilgtermiņa raksturu, gadījumā, ja Latvijas Republika un Krievijas Federācija pieņems likumdošanas aktus, kas skar jautājumus, kurus nosaka minētā vienošanās, Puses veiks konsultācijas, lai attīstītu un konkretizētu saistības, kuras uzņēmušās Puses.

  II

  Krievijas Puse nodos Latvijas Pusei Krievijas Federācijas militāro pensionāru, kuri dzīvo Latvijas Republikas teritorijā un saņem pensiju no Krievijas Federācijas federālā budžeta līdzekļiem, sarakstu.

  Vienu reizi gadā Krievijas Puse informēs Latvijas Pusi par izmaiņām minēto militāro pensionāru sarakstā.

  Šī Protokola parakstīšanas dienā saskaņā ar Krievijas Puses datiem Latvijas Republikas teritorijā dzīvoja 22 320 Krievijas militārie pensionāri.

  Parakstīts Maskavā 1994. gada 30. aprīlī divos eksemplāros, katrs latviešu un krievu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds spēks.

  Latvijas Republikas Valdības vārdā

  Krievijas Federācijas Valdības vārdā

 5. andris saka:

  No ta,kas bija par bibeli VARAT MEST ARA,jo ta ir vergu phihologijas maciba
  kas ir MELNO SPEKU studeta cilveku paklausanas maciba,un ka redz sekmigi
  darbojas.Nu labi-Melnie speki cinas,lai nezinatu vesturi un daudz MELO
  http://www.youtube.com/watch?v=4rTOdfAQINY&list=UUudFg4chX6KarfFGjVF17CA
  http://masterkosta.com/stuff/stati/publikacii_na_sajt/1/6-1-0-48
  http://www.youtube.com/watch?v=ujsJjuwOIYQ

  PALDIES

 6. andris saka:

  Kapec Ulmanis ta neieredzeja Gustavu,ka izsutija no valsts?
  http://www.youtube.com/watch?v=5Velz_x3yhE
  Kapec nevar izlasit nevienu Gustava avizi?
  Kapec Ulmanis taisa apversumu 1934 maijs,kad Hitlers uzvar velesanas ?
  Kapec tiek nogalinats Meierovics(lietussarga pasakas)un pienemts Munters?
  http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Ullman
  http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Ulla+(Talmud)

  PALDIES

 7. andris saka:

  Pec MELNO SPEKU kontroletas ATLANTIDAS boja ejas,izdzivojusie parcelas
  uz Egipti,turpinat iesaktos melnos darbus.Kulta pielugsme izplatas pa visu
  pasauli un to tradicija turpinas lidz sodienai.ASV KARLIS ULMANIS apgust
  “istenas macibas”skolu,un paliek tai uzticigs lidz galam.
  1)BRIVIBAS PIEMINEKLA” istena ” nozime(sk.ieprieks).
  2)Egiptes muzeja ierikosana Rigas pili.
  http://www.youtube.com/watch?v=snZYLCF_dvs
  http://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_Ulmanis
  PALDIES

 8. andris saka:

  Ir vecs teiciens,tad kad cilveks izliekas
  Izradas,lai sleptu savu butibu un seju,naves un iznicibas dieviete
  uzlika govs masku,saglabajot dieviskas spejas zem labvelibas maskas,kas
  parmantotas lidz sodienai-
  1)Indija govis ir svetas un likums ir govju puse,labi nosleptai melnai
  magijai,ka dievietes KALI-MA jeb MARAS cilveku upuresanas procedurai.
  2)Ventspili visa pilseta ar govim,varbut zemapzinas parmantojamiba piem.
  Lembergam un visiem tiem,kas LATVIJU sauc par MARAS zemi un piedeve to
  indoeiropiesu izcelsmei,lai masketu ariesu civilizacijas pectecibu.
  PALDIES

 9. andris saka:

  Un es mulkis domaju ,ka TESLAS izgudrojums nomainis visas iekartas,
  ka atomelektrostacijas,HES,TEc ar visu nevajadzigo nojauksanu un
  pie tam bezvadu.Stabu un kabelu laikmets aizies nebutiba.
  Bet sitie merkaki,to izmanto ka ieroci.Brrrrrr…….

  PALDIES

 10. māmiņa saka:

  Es gribēju pastāstīt par uzturlīdzekļiem no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. 2010.gada janvārī uz trīs gadiem tika samazināti uzturlīdzekļi bērniem līdz 7 gadiem no 45 ls līdz 30 ls.Bērniem no 7 līdz 18 gadiem no 54 līdz 35 ls.Ar tiesas lēmumu bērniem līdz 7 gadu vecumam pienākas 25% no minimālās algas.Un bērniem no 7 gadu vecuma 30% no minimālās algas.Pagāja trīs gadi un vientuļās māmiņas Dombrovska valdība pārsteidza ar jaunumiem. Uzturlīdzekļus palielinās pa 5ls līdz 2016. gadam. Tā kā manai meitai jau septiņi gadi 60 ls vietā ,kas pienāktos pēc tiesas lēmuma es saņemu tikai 40ls. Jāpiebilst ,ka minimālā alga ir pieaugusi pa šo laiku līdz 200 ls. Es sazinājos ar UGF ,tur teica, ka no alimentu nemaksātājiem parāds valstij krājas pilnā apmērā !
  Sanāk ,ka Dombrovska valdība liek jostas savilkt bērniem , par kuriem jau tā labprātīgi viens no vecākiem nerūpējas. Manuprāt tā ir atklāta ņirgāšanās . Nu jā, toties jaundzimušajiem tagad maksās 100ls līdz pusotram gadam. Laikam tas viss uz ietaupīto uzturlīdzekļu rēķina.
  Sākumā Valdis Dombrovskis un Ilze Viņķele – Vidiņa teica, ka nauda samazināta krīzes dēļ. Tā samazināta bērniem, māmiņām, skolotājiem, policistiem, ārstiem. Tagad Valdis Dombrovskis teica, ka krīze pārvarēta. Kā tad izpaužas krīzes pārvarēšana? Nauda no 2500 latiem līdz 10 000 latiem palielināta Latvenergo, Latvijas Dzelzceļš un visur citur partiju pietuvinātiem pilnvarniekiem. Bērniem, māmiņām, skolotājiem, policistiem, ārstiem, visai pasaulei stāstot, ka beigusies krīze, naudu nepalielina. Kā vēl zeme nes Valdi Dombrovski un Ilzi Viņķeli – Vidiņu? Lai velns viņus abus parauj ar visu viņu netīro politmafijas varzu!

 11. Piekrītu saka:

  Nāvessodu un tikai!

 12. andris saka:

  Nevajag prasit bernam ,es ari varu pateikt savos 55 gados,ka nauda ir vissliktakais kas varbut,jo ta izdomata,tapat ka religija,lai varetu
  verdzinat.Kad veidojas berna butiba,stress un satraukums ,ko pardzivo
  mamina un tetis aiziet lidz bernam.Te jamaina viss.Nu iedos tos 20,30,40
  latus klat,kopuma tas nemaina neko.Makulatura nevar aizstat butibu.
  Melnie speki cinas pret labklajibu,attistibu,galu gala cilveka laimi,jo
  vinu pasu butiba ir uz 1 augstakais uz 2 limeni no 7.Vini nekad nesapratis,
  jo vinu limenis tam neatbilst.Karaviru vieta naks citi.

  http://www.youtube.com/watch?v=NfFgOMZU8nk&list=UUhqguO-8EEGUQrwRSqeljsA

  PALDIES

 13. Miervaldis saka:

  Nekāda Ulmaņpapa mantojuma vairs nav – tas ir iztirgots.

 14. Miervaldis saka:

  “Māmiņa” – galvenais Godmaņa ieliktenis Dombrovskis zin, kur Godmaņa švaļi salikti, pats viņš nezin, to viņam saka Godmanis, liekas par valsts izzagšanas atbalstīšanu Godmaņa švaļi ir dabujuši brangu tiesu!Tāds jau ir darbs šai lupatai Dombrovskim, un neceri “māmiņa”, kamēr Dombrovskis atradīsies pie varas, ka nu viņš sāks domāt par ierindas latviešiem, tā pēkšņi, beigs visiem kungiem pēc kārtas zābakus pucēt un ticēt komunismam.

 15. Karmas sitiens saka:

  Austrijā miris Rīgas domes Satiksmes departamenta vadītājs, latviešu dzejnieka Jāņa Petera dēls Krišjānis Peters, atsaucoties uz vairākiem neatklātiem avotiem, vēsta LTV.

 16. Karmas sitiens saka:

  Raimonds Pauls ir tā pāržīdojies, ka nodeva latviešus un vēl apmeloja ar melīgiem vēstures faktiem:

  http://www.km.ru/bsssr/2011/08/19/istoriya-sssr/raimond-pauls-glavnymi-ubiitsami-byli-latyshi-ne-russkie

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.