J.Rubeni “parakstīt” var tikai tautas bendes

TR2Nevar vien nobrīnīties, kādus trikus tikai neizgudro komunisti, lai tikai noturētos pie varas un netiktu starptautiski izskatīti viņu drausmu darbi pret latviešu tautu. Bijušais komjaunatnes sekretārs Zatlers solīja skriet ar pieri pret tankiem, ja neņemšot valdībā SC, un 16. martā gāzt šo mazo fašistisko valdību. Šodien šis politiskais klauns vērsās pie Latvijas pilsoņiem krievu valodā, lai balsojot pret grozījumiem Satversmē. Ja šis klauns būtu vērsies pie nepilsoņiem krievu valodā, tad vēl varētu saprast, bet pilsoņi taču ir nokārtojuši  latviešu valodas eksāmenu… .

Komuniste Ēlerte liek katram latvietim integrēt vienu krievu. Kur un kā tas jādara šī latviešu tautas apzadzēja- miljonāre nepasaka… .

Komuniste Skulme liek latviešiem priecāties, ka Lindermanis esot iemācījies latviski, un ja vēl prot zīmēt, tad jānes tāds krievs uz rokām… .

Kāda psiholoģe Beitnere nosoda latviešus, ka tie krieviem sakot par maz mīļvārdiņus... .

Šādus, ar idiotismu apveltītus, cilvēciņus var atrast ik uz soļa, un viņus labprāt citē 4. maija kliķes žurnalis-teļi.

Nodevība-cilvēka-izskatā-1Jaunu kārtējo triku, kā pasargāt noziedzīgo kliķi no soda, izgudroja mums visiem pazīstamais Juris Rubenis, kuru nekavējoties atbalstīja, nu jau arī mums visiem pazīstamais, prezidents Andris Bērziņš. Abi šie komunisti(jūs nepārklausījāties, viņi abi ir komunistiskās partijas biedri) cenšas vaiga sviedros, lai glābtu savu bagātību un noziedzīgo dvēseli.

Pār mūsu Jurīti esot nākusi Dievišķa atklāsme, un viņa galviņā „dzima” „Labas gribas manifests!”

Labgribists Bērziņš nekavējoties, tāpat kā par krievu valodas referendumu, liek visos Latvijas stūros iekārtot parakstīšanās PUNKTUS. Tā teikt, viss notiek pēc Brežņeva laikā apgūtās taktikas, jo kur komunists, “tur vīrs un vārds”. Laikam jau paši šie āksti nesaprot, ka palikuši tik smieklīgi, ka par viņu muļķībām drīzāk ir jāraud.

Ko tad liek priekšā „Labas gribas manifests” ?

Nu: to pašu veco dziesmu, ka jāpiedod  slepkavām viņu asins darbi, un jāļauj tālāk izvarot okupētos latviešus.

Ne jau “mūsu” Rubenītis šo manifestu sarakstīja, bet gan Krievijas vēstniecība. Un sekojot Krievijas specdienestu norādījumiem šis manifests tika „stiepts” uz prezidenta Pili.

Cik noprotams no preses, tad šis noziedzīgais čekistu savārstījums likts „priekšā” arī Raivim Dzintaram. Raivis Dzintars kulturālā veidā šiem komunistiem atspļāva atpakaļ viņu „sātaniskās vārsmas”. Jā, savādāk, šo ar nodevības puvekļiem savārstīto tekstu, nosaukt nevar.

Lūk, fragments no R. Dzintara sacītā:

Raivis DzintarsNeskaidrības rada arī cits fragments:” “Mēs apzināmies, ka vienīgais ceļš, kā pārspēt pretrunīgās pagātnes pēdas, ir savstarpēja piedošana un atsacīšanās no rēķināšanas – kurš vairāk vainīgs?” Manuprāt, lai kāds kādam piedotu, kādam kaut kas ir jānožēlo un jāatzīst kļūdas. Tekstā nav skaidrs, par kurām kļūdām ir runa. Ja par “kļūdu” nosauktu pārkrievošanu, kas kopš okupācijas laikiem nekad nav beigusies, tad jājautā, kurš ir tiesīgs to piedot vai nepiedot? Ko ietvertu piedošanas fakts? Un par ko piedošana būtu jālūdz tiem iedzīvotājiem, kas turas pie latviskas Latvijas mērķa? Kur ir viņu „nesalīdzināmā” vaina?“

Vēl tikai maza informācija par šiem diviem „ekspertiem”- Rubeni un Bērziņu. Par Bērziņu lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji zina, ka viņš ir komunists, ka viņš ir kļuvis par miljonāru, apzogot latviešu tautu, ka viņš piesavinājies ES dotos līdzekļus savām personiskajām vajadzībām, ka viņš ir perverss izvirtulis, un, ka viņa sekretāre ir mauku mājas „reklāmiste”.

Toties J. Rubenis lielākajai latviešu tautas daļai liekas kā priekšzīmīgs latviešu cilvēks un Dieva kalps.

Īstais Juris Rubenis nav nedz latvietis, nedz priekšzīmīgs, nedz Dieva kalps.

Juris Rubenis ir labi sagatavots čekas provokators jau kopš 1980to gadu sākuma.

Par Jura Rubeņa dīvainajām gaitām savā grāmatā „CILVĒKS VĒSTURES VĒJOS” stāsta prāvests ANDREJS KAVACIS. Īsumā var iepazīties ar J.R. arī šeit: http://tautastribunals.eu/?p=2336

Šo „labās gribas manifestu” var parakstīt tikai tie, kuri aplipuši ar savas tautas pretīgajām nodevības gļotām, vai arī tie, kuriem rokas ir nosmērētas ar latviešu tautas asinīm. Protams, arī tie krievi, kuri grib dzīvot uz mūsu tautas nelaimes rēķina.

Ja tāda Marina Kostaņecka parakstās zem šī, noziedznieku rakstītā latviešu tautu pazemojošā, teksta, tad ar ko viņa ir labāka par žīdu Lindermani ?

16.02.12   LRTT

You may also like...

33 Responses

 1. tante saka:

  Krievam tak ik pa 20 gadiem esot jāiet laupīt un sirot.Tak sliktākajā gadījumā ko darīs NATO – nāks mums palīgā vai atdos krievam aprīšanai???

 2. informācija saka:

  Fragmenti no kāda pētnieciska raksta, kas atmasko Juri Rubeni.

  Pie ieejas kādā Parīzes katoļu baznīcā rakstīts: „Apmācām Jēzus lūgšanos pēc jogu metodes.” Daudzi varbūt nezina, ka paziņojums par šāda veida praksi pēc būtības ir uzaicinājums piedalīties noziegumā, kas var padarīt cilvēku garīgi slimu un apsēstu.
  Plašā izpratnē meditācija tiek uzskatīta par pašizpausmes līdzekli, kas līdz ar to ļauj cilvēkam realizēt visslēptākās iespējas. Eksakti runājot, šo procesu var dēvēt par apziņas transformācijas metodi. To meditācijas skolotāji sauc arī par apziņas paplašināšanu, sevis atšifrēšanu, atmodināšanu, esamības izmainīšanu, gara apgaismību un brīvību, ekstātisku sevis apzināšanos, atcerēšanos, pakļaušanos Garam vai pievienošanos Kosmiskajam garam, Kosmiskajām enerģijām, Krišnas apziņai utt. Pasaules reliģijā meditācija ir garīgo vingrinājumu pamatu pamats.
  Ja es nebūtu izlasījis starp daudzajām grāmatām vienu Aivara Gardas iedoto grāmatu, no kuras man spilgtā atmiņā palika Guru Šrī Radžneša, saukta Ošo, vārdi, ka cilvēces nākotnes reliģija būs mīlestības un meditācijas saplūšana vienā, tad, iespējams, vēl šobaltdien nepievērstu uzmanību viena otra vēlmei izveidot alķīmiju – apvienot divus vienā – būt mīlošam un būt meditatīvam. To cik tā ir nopietna lieta, ar ko mūsdienās vairāk nevar nerēķināties, pierāda, ka 1991. gadā Romas Katoļu Baznīca ir svētījusi veidot Pasaules meditācijas kopienas ar Starptautisko centru Londonā. Mērķis ir attīstīt un izplatīt meditācijas mācīšanu. Aptuveni 1000 meditācijas grupas tagad ik nedēļu sanāk mājās, draudzēs, skolās, cietumos un kristīgajās skolās vairāk nekā 40 valstīs. Tajā skaitā neuzkrītoši tiek apgūta arī Latvija.
  Latvijā viens no šīs mācības ruporiem ir mūsu valsts nozadzēju populārais mācītājs Juris Rubenis, kurš šo mācību ietērpis solīdākā, inteliģencei pieņemamā formā.
  Savā grāmatiņā “Ievads Kristīgajā meditācijā” viņš bagātīgi citē ne tikai “jaunā garīguma” nesējus – katoļu mūkus, bet arī Svētos Rakstus, jo autora mērķis ir ar Rakstu autoritāti kliedēt jebkuras šaubas par globālās nākotnes projekta daudzsološajām izredzēm. Ja uz jautājumu: “Kas nosaka, ka meditācija ir kristīga?”, seko atbilde: “.. ja meditējam, atsaucoties Jēzus aicinājumam, sekojot Viņa vārdiem, esot saskaņā ar Viņa Garu,” – tad ko tur kāds varētu vēl piebilst vai iebilst? Pati pirmā grāmatiņas doma ir, ka “Tēvs meklē tādus dievlūdzējus, kas viņu pielūdz garā un pa tiesībā”,114 un, pēc J.R.. domām, tādi ir tie, kas meditē. Turpinājumā vēl daži citāti no šīs grāmatiņas: “Meditācija ir durvju atdarīšana Jēzum”. “Meditācija ved ne sadalītā, bet pamodinātā apziņas stāvoklī. Šo apziņas stāvokli raksturo vairākās Jaunās Derības vietās lasāmais Jēzus mudinājums: “Esiet nomodā!” (Mk 13, 37)”; “Meditācija ir nevis domāšana par Dievu, bet esība ar Dievu”. Turpinājumā ir atkārtots vēl viens nozīmīgs citāts no Svētajiem Rakstiem: “Es Tev pateicos, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem un atklājis tās bērniem” (Lk 10, 21). No konteksta jāsaprot, ka daudziem meditācija ir un paliek neizprotama un nerealizējama, jo viņi savu pieredzi bija balstījuši uz prātu un informāciju, un tikai īstie iz redzētie var atrast īsto ceļu. Lasot mācītāju Rubeni, neviļus nāk prātā, ka viņš savā atklāsmē ir pārspējis visizcilākos jogas, guru un Mahatmas, jo neviens no viņiem tik izsmeļoši par meditāciju nekad un nekur gadu tūkstošos nav varējis neko uzrakstīt. Pat slavenais Džidu Krišnamurti nespēja par meditāciju pateikt ne ko labāku kā paradoksālo apgalvojumu: “Jebkura autoritāte meditācijā ir pašas meditācijas noliegums. Visām zināšanām, koncepcijām un piemēriem nav vietas meditācijā.” Krišnamurti kā postulātu pasludina, ka cenšanās izskaidrot meditāciju nozīmē to zaudēt, tā tad noliegt. (Tas ir līdzīgi kā ar horizonta sasniegšanu.) Diemžēl visa mūsdienu modernā kristīgā teoloģija operē ar daudzām tikpat nekonkrētām un relatīvām patiesībām.
  Jāteic, ka J.R. tādam „Trojas” jaunievedumam kā t.s. kristīgā meditācija, tās sēklai, ir labvēlīga augsne Latvijā.

 3. doma saka:

  Krievijas specdienestu, “piektās kolonnas” un latviešu tautas nodevēju 18. februāra referenduma epopeja liek mums atcerēties, ka boļševiku plāni sajaukt tautas viņiem ir kopīgi. Dzīvē tas izpaužas kā skaisti pasniegts Manifests (kā to tagad dara J.Rubenis), ko pavada neiedomājamas slepkavības un sveša īpašuma piesavināšanās. Latvijā tas atkārtojas vēl un vēl. Tie nav Dieva cilvēki, kas to dara. Tie ir Sātana cilvēki.

 4. AG saka:

  Un, Linardiņ, kā ir ar tiem raivīša izteikumiem, ka katrs iedzīvotājs Latvijai esot vajadzīgs un dekolonizācija nenotikšot nekad?

 5. Edgars Dambītis saka:

  Psihatriskajā slimnicā rīko sacensības kurš izlīdīs zem līnijas kas uzvilta uz grīdas,daži atsakās un tiek nosaukti par muļķiem.Latvijā nepilsonis žīds Lindermans savāc parakstus un uzrīko referendumu lai ieviestu divvalodību,par šo lietu vajadzīgs noteikts skaits piekrītošu pilsoņu,un šo visu varzu atbalsta un apmaksā Latvijas valsts,un vēl izdomā pievienot balsošanas lapai kaut kādu ,,PRET,,,lai gan ierosinatāji vēlējās noskidrot divvalodības piekritējus,bet izbijušie komunisti ar citu noziedzīgu elementu palīdzību sāka savu aģitaciju ka īsteni Latviju cienošiem arī jāpiedalās šajā bezjēzdīgā,noziedzigā farsā,skaidrojot ka citādi mūs nesapratīs ne Krievija ne rietumu ,,sabiedrība,,.Un saborēts sajukušās galvās ka latvieši kuri neatbalstīs šo idiotismu būs nodevēji,tik tiešām jāsaka:PRāTIņ NāC MāJāS

 6. Eduards Lunis saka:

  —Nu pamēģiniet tak VIŅUS saprast! VIŅI dara un darīs VISU,LAI NETIKTU SAUKTI PIE ATBILDĪBAS!tĀPĒC TIEK RĪKOTI REERENDUMI,RAKSTĪTI MANIESTI,DRAUSMĪGI MELOTS MĒDIJOS,PAR ,,UZPLAUKUMU,,…
  LATVIJĀ TAUTA MOSTĀS-TO VIŅI REDZ UN ,,REGULĒ,NOLAIŽ TVAIKU…TĀPĒC-
  AICINĀM VISUS,NEATKARĪGI NO RASES, TAUTĪBAS,BET KURI MĪL ŠO ZEMI UN TE GRIB DZĪVOT –
  4.MAIJĀ UZ LATVIJAS GLĀBŠANAS SAPULCI! RĪGĀ ,PRETĪ OKUPĀCIJAS MUZEJAM,12-OS
  Latvijas Glābšanas Komisija.

 7. NIKS FONTS saka:

  Jādibina pavisam jauna latviska partija, kurā netiek uzņemti neviens no pašlaik tiesās, pašvaldībās, iestādēs, valdībā, politikā bijušām un esošām personām, jo visas ir sadarbojušās un sadarbojas ar komunistu-fašistu varas pārmantotājiem, partijām, to atzariem.

  Jāmaina likumdošana, kas skar Ģenerālprokuratūru, paaugstinot tās pienākumu slieksni, tad jāveido atsevišķa tiesa un prokuratūra ar jauniem prokuroriem, kas izvērtētu noziegumus, kas pastrādāti pret latviešu tautu, tostarp realizējot ar savu bezdarbību, atrodoties amatos tiesās, iestādēs, noziegumus, kā rezultātā iestājušas smagas sekas – iznīcināta rūpniecība, lauku ražošana, pārkāptas privātpersonu tiesības, tiesiskās intereses, cilvēktiesības.

  Latviju pametuši genocīda apstākļos simti tūkstoši latviešu.Jāizvērtē amatpersonu atbildība, pieļaujot banku Baltija, Parex, Krājbanka bankrotus, kas atstājuši smagas sekas tautsaimniecībai.

  Oligarhi – Lembergs, Šķēle, Godmanis, Šlesers, Vp Bērziņš, jātiesā, manta jākosfiscē, jānacionalizē laikraksti Diena, Neatkarīgā. un tmal. Jāizskata Rimševiča atbildība daudzos jautājumos.

  Jārada banku un likumdošanas izmaiņas, lai latvieši var atgriezties Latvijā un būtu nodrošināti ar darbvietām, ražojot preces, ko importē utml.

  Jāizmaina likumdošana, lai bijušie Vp, kas NEKO nav darījuši tautas labā, zaudē savas privilēģijas dzīvokļus, auto u.c.

 8. NIKS FONTS saka:

  Manifestus raksta un paraksta parasti pirms pilsoņu vai citu karu sākšanas, lai var teikt mēs gribējām to labāko, bet notika kā parasti.

  Pašlaik tiek tautas daļas Latvijā aktīvi vadītas viena pret otru – krievi pret latviešiem, jo tas ir varai izdevīgi – novērš uzmanību no ekonomikas problēmām – genocīda pret latviešu tautu, tos izsūtot svešumā simtos tūkstošos, saskaņā ar likumdošanu krievi no Krievijas drīkst iebraukt Latvijā, pērkot īpašumus, atmazgājot netīro naudu, nedeklarējot ienākumus.

  Šis referendums ir antikonstitucionāls, jo ir pretrunā ar Satversmi, balstīts uz POLITISKU LĒMUMU. Šinī referendumā balsojums PRET nenes juridiskas sekas, jo no tā nav atkarīgs PAR balsojumu skaits.

  Šis politiskais solis, izvedot referendumā ielās uz vēlēšanu iecirkņiem visu valsts pilsonisko sabiedrību, norāda uz apzināti veidotu konfrontāciju, kuras rezultātā var izraisīties konflikti.

  Līdzīgi bija, kad 13. janvārī 2009.g. arī Doma laukumā aicināja uz politisku mītiņu tā pati Āboltiņa, Pabriks, Štokenbergs. Mēs zinām, tas beidzās ar izsistiem Saeimas ēkas logiem un daudziem cietušajiem.

  Es neticu valsts varas turētājiem, kas izzaguši valsti, piekopj genocīdu pret latviešu tautu, ar referendumu atklāti REFERENDUMA DIENĀ, 18. februārī APDRAUD SABIEDRISKO KĀRTĪBU UN LATVIEŠU VALODAS STATUSU, kas nostiprināts ar Satversmi, novēršot uzmanību no valsts varas turētāju patiesajiem mērķiem, piekopjot genocīdu pret latviešu tautu, PASLIKTINOT LATVIEŠU DROŠĪBU LATVIJĀ.

 9. annamarija saka:

  Nu kā var prasīt, lai upuris “izlīgst” ar savu bendi?! Vai nesauksim bendi par bendi, tāpat kā okupantus par okupantiem? Var jau nosaukt sūdu čupu par rožu krūmu, tāpēc jau tā nesāks smaržot. Rubeni, ej izsūdzi grēkus!

 10. annamarija saka:

  Bet Raivis ir malacis! Lai Dievs viņu sargā par šiem vārdiem un atteikšanos parakstīties zem kārtējā latviešus pazemojoša sacerējuma!

 11. neziņa saka:

  Varbūt vēl kāds ir lasījis, ka Jēzus nav ebreju izcelsmes.Parasti visu lasa no kopijām, jo pirmie eksemplāri kaut kā vienmēr sadegot,noskaidrojot Jēzus izcelšanos tad gan rubenis rubinās.

  NIKS FONTS laikam ir jauns ar karstām asinīm,bet galveno vēl nesaprot.Kad kaut vai maza tautas daļa sapratīs kas notiek,tā tad būs jau uzvara.Visi šeit rakstnieki raksta un pārraksta sekas,bet par cēloņiem vēl,,ņezaikalse,,.

  Lunītim ar glābšanu,škiet, ka nekas nesanāks,ja jau būtu tāda maziņa atombumbiņa kā Irānai,tad cerams,bet ko zin,ko zin.

 12. LS saka:

  Piekrītu LRTT, ka parakstīt pieminēto murgu var tikai nodevēji, lai kas tie nebūtu .

 13. Skorceni saka:

  Būtu komunistiem ļoti graujoši,ja latvieši nodibinātu nacionālu valdību blakus vēl negāztajai valdībai.Domāju ,ka latviešu tauta to atzītu un komunist valdībai vienkārši nepakllautos.Tas būtu tikai sākums…sākums 4.maijā!Nost nodevējus ,zagļus,cionistus-komunistus!Dievs ir ar mums!

 14. Miervaldis saka:

  Grantiņ – kuro reizi es tev atbildu – šie svešā Dieva kalpi saprot no Latvietības tikpat daudz, cik tārps no pilnmēness!

 15. AG saka:

  Annīt, parakstīsies raivītis, kad jutīs, ka tas nepieciešams valdības stabilitātei! :)

 16. Garāmgājējs saka:

  Domāju, ka Raivis Dzintars sasniegs varas virsotnes. Lai Dievs viņu sargā, kā saka Annamarija.

 17. info saka:

  Saeimas Juridiskā biroja vadītājs, Konstitucionālo tiesību komisijas loceklis, LU lektors Gunārs Kusiņš:

  Kas attiecas uz valodas referendumu, izteikšu savu privātu viedokli. Manuprāt, tas ir antikonstitucionāls. Taču nevis tādēļ, ka runā pretim kodolam, ko vēl neesam nodefinējuši, bet tāpēc, ka tas nav pilnīgi izstrādāts Satversmes grozījuma projekts. Jo, pieņemot šādu grozījumu, redzu, ka tas nevar stāties spēkā piecpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas. Varbūt es profesionāli uzstādu augstāku latiņu vārdiem “pilnīgi izstrādāts projekts”, taču, manā izpratnē, tas neatbilst Satversmes diviem vārdiem un Centrālajai vēlēšanu komisijai un Valsts prezidentam bija pilnas tiesības pateikt “nē”.

  Avots: http://www.juristavards.lv/body_print.php?id=243627

  No augstākminētā izriet jautājums: VAI CENTRĀLĀ VĒLĒŠANU KOMISIJA UN VALSTS PREZIDENTS, kuriem bija pilnas tiesības pateikt “NĒ” Lindermana iniciēto LR Satversmes grozījumu par valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai nodošanai referendumam,bet to NEIZDARĪJA, var baudīt tautas uzticību? VAI UZTICĒSIET vieglprātīgajai CVK ( sastāvs te: http://web.cvk.lv/pub/public/29854.html) saskaitīt savas balsis?

 18. Garāmgājējs- Dambītim saka:

  Tā ir ļoti primitīva lietas uztvere, Dambīšā kungs.Tas salīdzinājums ar to krīta līniju arī nav sevišķi izdevies. Tā ir Jūsu vēlme to tā redzēt, bet īstenība izskatās daudz traģiskāka.Ir jāsaprot, ka latvieši nekad nav bijuši pie varas un Latvija nav izzagta no bāleliņiem, bet gan no krieviem u.c.Krievi tikai priecāsies,ja būs daudz tādi dambīši. Ja Jūs nostājaties SC pozicijās, tad nav jāapvainojas, ja nosauc par nodevēju.Krievu interesēs ir, lai pēc iespējas mazāk latvieši aizietu uz referendumu.

 19. informācija saka:

  http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/410972-pasivie_koka_kipari_apdraudot_balsosanu

  «Pasīvie koka ķipari» apdraudot balsošanu
  Juristi bažījās par CVK darbu
  Tā esot necaurspīdīga

  Pirms dažām dienām Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) darbu asi kritizēja eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, nodēvējot komisiju par pasīviem «koka ķipariem». Negatīvi CVK darbu vērtē arī Latvijas juristu apvienība (LJA). Tās rīcībā esot ziņas par CVK priekšsēdētāja Arņa Cimdara darbībām, kas rada priekšnoteikumus manipulācijām ar balsojuma rezultātiem. Savukārt komisijā pārmetumus noraida.

  Iespēja manipulēt ar biļeteniem .

  LJA saņēmusi informāciju par darbībām, kuras notikušas ar CVK priekšsēdētāja ziņu, piemēram, atteikšanās no speciālām balsošanas urnām par labu koka un kartona urnām, kurās ir iespējams iekļūt, apejot apzīmogoto virsmu.

  Latvijas Juristu apvienības priekšsēdētāja vietnieks Ingus Vītoliņš intervijā portālam TVNET sacīja, ka ir bažas par patlaban izmantotajām urnām. Nevarot būt pilnīgi pārliecināts, ka tās ir drošas. Piemēram, koka urnu skrūves var atskrūvēt. Tāpat uz urnām uzlīmētās lapiņas var noplēst un uzlīmēt vēlāk no jauna.

  Lietuvā nobalsošanai tiekot izmantotas hermētiskas urnas, tādā veidā mazinot bažas par iespējām manipulēt ar biļeteniem.

  Netiekot arī uzskaitīti rezultāti par balsojumiem pirms vispārējās vēlēšanu dienas atsevišķi no citiem, vēlēšanu rezultātu uzskaite pašā CVK esot necaurspīdīga.

  Varētu vieglāk atrast noziedzniekus.

  Vītoliņš norāda, ka CVK priekšsēdētājs ilgāku laiku slēpa no sabiedrības un citiem CVK locekļiem ierosinājumu pārbaudīt nobalsojušo personu sarakstus un ziņot meklēšanas iniciatoram par meklēšanā esošo personu balsojuma vietām.

  Ja CVK tam piekristu, varētu daudz vieglāk atrast meklēšanā esošās personas – gan bez vēsts pazudušos, gan iespējamos noziedzniekus.

  Ja kādā vēlēšanu iecirknī būtu balsojis pazudušais advokāts Ainārs Platacis, viņu varētu vieglāk atrast.
  Patlaban netiek pārbaudīts, vai un kur bezvēsts pazudušie ir balsojuši.
  .
  Netiekot arī fiksēti gadījumi, kad vietējo vēlēšanu komisiju locekļi pilda savus uzdevumus alkohola reibumā.

  Var apdraudēt vēlēšanu norisi .

  LJA uzskata, ka šie pārkāpumi un nepilnības nešaubīgi var apdraudēt ievēlētās varas leģitīmo izcelsmi. Saistībā ar nacionālās drošības apdraudējuma riskiem apvienība ir nosūtījusi vēstuli Latvijas Valsts prezidentam un Nacionālajai drošības padomei.

  LASI TVNET: Vīķe-Freiberga kritizē CVK par elektroniskās balsošanas neieviešanu.

  Vītoliņš norāda, ka daudz problēmu varētu atrisināt, ieviešot elektroniskās balsošanas iespējas. Lai arī kaimiņvalstī Igaunijā šī sistēma veiksmīgi darbojas, Latvijā tiek atrasti dažādi iemesli, tostarp tehniski un finansiāli, lai to neieviestu.

  LASI TVNET: Elektroniskā balsošana palielinās sabiedrības līdzdalību.

  CVK vajadzētu nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

  Tāpat LJA vēlas, lai CVK būtu ne tikai partiju pārstāvji, bet arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Lietuvā vairāk nekā pusi CVK veidojot tieši nevalstisko organizāciju pārstāvji.

  Ja līdzīgi būtu Latvijā, tautai būtu lielāka pārliecība par tiesisku vēlēšanu norisi, un cilvēkiem būtu vairāk iespēju pārsūdzēt vēlēšanu rezultātus, ja viņi par tiem šaubītos.

  Aizdomas par naudas plūsmām .

  Tāpat LJA vēlas pievērst Valsts kontroles uzmanību CVK iekšējām naudas līdzekļu plūsmām. Vītoliņš atturējās sīkāk paskaidrot, kādu informāciju apvienība nodos tiesībsargājošo iestāžu rīcībā, taču atklāja, ka runa ir par aptuveni 200 tūkstošiem latu.
  Viņiem šķiet aizdomīga apmaksas sistēma – kam un kā tiek samaksāts.

  «Šobrīd CVK mums ir kā aiz plīvura – nevaram nekādu informāciju iegūt. It kā viss ir caurskatāms, bet tajā pašā laikā… CVK darbība ir necaurspīdīga, un pastāv jautājums par tiesiskām, demokrātiskām vēlēšanām.».

  Tehniskas problēmas, kas var mainīt rezultātu .

  Juristu apvienības pārstāvis vērsa uzmanību uz tehniska rakstura problēmām. Piemēram, balsu skaitīšanas protokolu kreisajā pusē esot atbildes variants «par», bet labajā – «pret». Savukārt datorprogrammā varianti ir pretējā izkārtojumā. Proti – kreisajā pusē ir atbildes variants «pret», bet labajā – «par».

  Pie šādas sistēmas datu ievadītājs, ievadot balsošanas rezultātus, var viegli kļūdīties. «Datu ievadītājam jābūt gatavam, ka pirmā ailīte jāraksta otrajā, bet otrā – pirmajā. Uz tā pamata rodas cilvēciskā kļūda. Nezinu, vai tā ir apzināta vai neapzināti veidota, bet tā ir ļoti vienkārši labojama.».

  CVK: juristu teiktais neatbilst patiesībai .

  Savukārt CVK Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne Bērziņa, iepazīstoties ar apvienības viedokli, TVNET apgalvoja, ka šie izteikumi neatbilst patiesībai.

  «Žēl, ka LJA, kurā būtu jābūt izglītotiem cilvēkiem, izplata tik nekompetentu viedokli,» viņa teica un akcentēja, ka CVK iesniegtās sūdzības nepaliek bez izskatīšanas. Savukārt.

  pārējos apvienības izteikumus neesot pat vērts komentēt.
  «Ja būtu vēlēšanas, šo varētu uzskatīt par priekšvēlēšanu populismu.»
  .
  Bērziņa norādīja, ka jau referenduma naktī internetā būs pieejami visu vēlēšanu iecirkņu protokoli. Ja kādam rodas šaubas, viņš var ziņot CVK. Komisija sūdzības vienmēr izskatot.

  Līdz šim neesot bijušas pamatotas sūdzības, ka saskaitītie rezultāti atšķiras no paziņotajiem.

 20. Ernis Purnis saka:

  Kā jefiņa Dūles prettautiskā “akcija”, tā arī šis Memornds ir paredzēts , kā sarkana lupata vērsim (tautai), lai paliktu nepamanīts torero zobens notēmēts tam rīklē! Jo kremļa un cionistu sulaiņi ir dabūjuši pavēli darīt visu ko, lai novērstu tautas uzmanību no loģiskā nākamā soļa – prasības izvest, internēt vai kaut deportēt visus naidpilnos psrs krievvalodīgos elementus, kā likumīgo okupācijas seku novēršanu, tā izslēdzot tādu pretvalstisku referendumu un citu naidīgu akciju rīkošanu Latvijas republikā! Arī šovakara Tv3 kanālā, raidijumā “Referendums.Valsts pirmo amatpersonu diskusija” tiešraidē bija savākti visi liberāļi, liekuļi un nodevēji, kas apzināti murmulēja par visu ko, bet jau divdesmit gadus tautā dzirdamo un no nacionālu pilsoņu puses skaļi pieprasītā deokupācija un dekolonizācija, par kuru jau nu var lasīt katrā Delfu,Apollo,TVnet pat jau nepolitiskā rakstā tūkstošiem variācijās – ne vārda! Padomājiet, cik pretīgi pērkamiem un liekulīgiem jābūt šiem tipiem? Šiem bezkaunīgajiem mankurtiem, kremļa neredzamās rokas visur masu mēdijos un valsts vadībā iebāztiem, kas var ikdienas izlikties neredzam un nedzirdam šo galveno tautas nelaimju un problēmu cēloni – neizvesto 5.kolonnu un tās atklāti naidīgo rīcību pret latviešu valodu, latviešu tautu un valsti!

  Par šo pašu vanckaru Memorandu jau biju uzreiz uzrakstījis šādi:

  Ernis Purnis saka:
  2012. gada 14. februāris 0.24

  Pretīga cirka pretīgs turpinājums!

  Sākot no otrdienas Valsts prezidenta kancelejā ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja parakstīties zem Labas gribas manifesta, kas aicina uz izpratni un izlīgumu starp dažādiem Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem.
  Manifestu varēs parakstīt darba dienās no 9:00 līdz 17:00.
  Valsts prezidenta Andra Bērziņa Preses dienests informē, ka pirmdien manifestu parakstīja pats Valsts prezidents Andris Bērziņš, mācītājs Juris Rubenis, Saeimas deputāts Ilmārs Latkovskis, kā arī vairāki atbalstītāji – sabiedrībā pazīstami cilvēki.
  Piemēram, zem manifesta ir parakstījies kinorežisors Varis Brasla, žurnāliste Daina Bruņiniece, režisors Mihails Gruzdovs, grupas “Prāta Vētra” mūziķi Renārs Kaupers, Ingars Viļums, Jānis Jubalts un Māris Mihelsons, kā arī grupas menedžere Daiga Bērziņa, ārsts Pēteris Kļava, rakstniece Marina Kosteņecka, dziedātāja Marija Naumova, mākslinieks Gļebs Panteļejevs, rallija braucējs Māris Saukāns un akadēmiķis Jānis Stradiņš. Otrdien pēc atgriešanās no viesizrādēm Vīnē parakstīsies arī aktieris Gundars Āboliņš.
  _____________________________________________
  Varturu ķēmi, iztapīgi stulbeņi un nelietīgi mankurti steigšus atkal muļķo tautu izdomājot bezjēdzīgus izlīguma memorandus bez jebkāda morāla tam pamata! Un atraduši amorālus karjeristus vai naivus ļautiņus parakstu skaitam, par ko tiem būs vēlāk liels kauns! Izlīgums var būt starp diviem strīdniekiem, izlīgums var būt starp divām tautām, kas reiz karojušas, nu mierā esot katra savā zemē, nevis iekarotie nez kāpēc pazemojoši piedāvā “labas (idiotu) gribas izlīgumu” nekaunīgiem un agresīviem okupantiem, kas joprojām ērti dzīvojas okupētajā valstī un pieprasa sev visādas absurdas privilēģijas mūsu valsts pamešanas vietā!

  NĒ, NE KĀDUS TIZLUS IZLĪGUMA MEMORANDEĻUS IR JĀIEBARO TAUTAI, BET GAN IR TŪLĪT PĒC REFERENDUMA JĀIZMANTO ŠOS TAUTAS MASVEIDĪGO “PRET ” PROTESTU UN JĀSĀK DEPORTĒT SVEŠOS NOZIEDZINIEKUS UN NELOJĀLOS PSRS KOLONISTUS, KAS SEVI IR ATKLĀJUŠI PAR SAVU OKUPANTU VALODAS UZSPIEŠANU LATVIJAS TAUTAI MŪSU PAŠU VIENĪGAJĀ DZIMTENĒ!

 21. kopiena saka:

  Ir izdevīgi,ja RUSSUS(krievus)jauc ar krievalodīgajiem.Krieviem Latvijā nekas nepieder,viņiem pat Krievijā nekas nepieder,bet jau ulmanītis visu iespējamo atdāvināja gan krieviski gan latviski runājošajiem.Purnim jau atkal ir atombumba ar ko visus izdzīt,bet latviski runājošie valsts vīri gan aicina no Krievijas iegādāties Latvijā gan zemi ,gan ēkas un bankas.

  Latviski runājušie valstsvīri it kā esot uztraukušies,jo ilgs mūžiņš vairs pie siles nebūšot.Neaizmirstiet ka no Izraēlas iebraukušie ir krievalodīgie un viņu kibučos nav svarīgi kādā valodā strādās,galvenais lai būtu fiziski veseli,labākie būtu lasītnepratēji.

 22. Eduards Lunis saka:

  –No Tamuda tulkojuma-TALMUDA GARS-
  Kas lasījis šajā grāmatā atzīmētos Talmuda citātus un līdz pēdējam secinājumam pārdomājis tanīs sniegto Talmuda garu, atzīs,ka ar 1935.gada 15. septembra Nirnbergas likumiem noteiktā Vācijas valsts nostāja PRET ŽĪDU MINORITĀTI,BALSTĀS UZ FAKTIEM,KAS NOSAKA ARI’KATRA ATSEVIŠĶA TAUTAS LOCEKĻA PERSONĪGO NOSTĀJU PRET IKKATRU ŽĪDU,ARI’PRET TĀ SAUKTO,,GODĪGO,,UN IZGLĪTOTO ŽĪDU-VĀCIJĀ UN ĀRPUS VĀCIJAS ROBEŽĀM,JO RASE,KURU SAISTOŠIE LIKUMI APMĀCA VILTĪBĀ UN MELOŠANĀ,VAR PAZUDINĀT ARĪ CITAS TAUTAS. Jāpiemin vēlreiz, ka TALMUDS IR TICĪBAS MĀCĪBAS GRĀMATA,KAS SAKOPO VISAS ŽĪDU TAUTAS GARA UN RELIĢISKĀS DZĪVES VADOŠĀ UN NOTEICOŠĀ SLĀŅA DOMAS UN UZSKATUS.
  KATRS LASĪTĀJS TĀ TAD IZPRATĪS ŠĪ FAKTA DZIĻO NOZĪMI UN ATZĪS,KA PRETŽĪDISKĀ KUSTĪBA,KAS PASAULĒ PIEŅEM ARVIEN PLAŠĀKUS APMĒRUS,IR PILNĪGI ATTAISNOJAMA UN SAPROTAMA.

 23. annamarija saka:

  kinorežisors Varis Brasla, žurnāliste Daina Bruņiniece, režisors Mihails Gruzdovs, grupas “Prāta Vētra” mūziķi Renārs Kaupers, Ingars Viļums, Jānis Jubalts un Māris Mihelsons, kā arī grupas menedžere Daiga Bērziņa, ārsts Pēteris Kļava,Tāpat sportists Saukāns, aktieris Gundars Āboliņš…Akadēmiķis jau nu gan bieži ir izrunājies tā, lai visiem būtu pa prātam un “labs”…
  ***
  Man žēl, ka šie cilvēki vai nu nav “memorandu” rūpīgi izlasījuši, vai nesaprot, ko īsti parakstījuši

 24. NIKS FONTS saka:

  A:

  Tie muļķi, kas paraksta manifestus, atgādina bļaušanu – salds, salds, salds, bet saldāk mutē no tā nepaliek. Tie muļķi paši raksta, lasa un pārlasa, vai tiešām uzrakstīts SALDS.

  B:
  Atceros vecos komjauniešu laikus – tagad stipri šis viss to atgādina – viens uzraksta palagus un pārējie lasa un jūsmo par uzrakstīto – jo par cita komjaunieša uzrakstīto nedrīkst nejūsmot – un tad dod pa visam citiem to to visu izpildīt. Un nekas nav mainījies.

 25. NIKS FONTS saka:

  informācija saka:
  2012. gada 16. februāris 9.15

  Fragmenti no kāda pētnieciska raksta, kas atmasko Juri Rubeni.

  Pie ieejas kādā Parīzes katoļu baznīcā rakstīts: „Apmācām Jēzus lūgšanos pēc jogu metodes.” Daudzi varbūt nezina, ka paziņojums par šāda veida praksi pēc būtības ir uzaicinājums piedalīties noziegumā, kas var padarīt cilvēku garīgi slimu un apsēstu.

  ——————————————————————

  Visas šīs “pesteļošanas” ar meditāciju un Dievu, kristīgām vērtībām,jauniem meklējumiem, manuprāt, ir nekas cits, kā tukša gara un tukša laika aizpildīšana,nepaļaujoties uz Dievu, līdz ar to tam NETICOT, lai aizmirstu savu brutālo nepieciešamību izdzīvot.Rubenis nepaļaujas uz Dievu, bet meklē sevis nozīmību, atzīšanu caur meklējumiem, grāmatām, ko raksta maldu ceļos.

 26. AG saka:

  raivuha jau tagad ir ticis pie varas, bet kāds gan Latvijai un latviešu tautai no tā ir labums?

 27. fontiks saka:

  LRTT parasti raksta,,varoņu,,vārdus un izdarītos darbus,bet nekad nevienu nemāca kas katram jādara.Nu mums ir viens mācītājs kas katram un kā jādara,bet lai vispirms nosauc darītājus,darītāji gan paši zinās kas jādara.

  Lunīti jau nosauca par darītāju,bet arī tas padomus nepieņem,viņš pats zina ko darīs,vai ar atomiņu vai karodziņu.

  Šis mācītājs zina savu nišu un kas par drēbi.

 28. klasika saka:

  Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu — piemini Latviju!
  Nekad un nekur savā mūžā tu vairs nedzirdēsi skaistāka vārda par šo vārdu; tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt valsti, kas šo vārdu nes. Ja esi tēvs, paud to saviem bērniem, ja esi māte, dziedi par viņu pie savu bērnu un mazbērnu šūpuļiem, bet, ja esi bērns, kas dzimis trimdā,— nerimsti taujāt par šo zemi savus vecākus. Latvija lai tavās domās un iedomās ir kā tāla, brīnišķīga sala pasaules jūrā, uz kuru vienmēr jāstāv vērstam tavas dzīves laivas priekšgalam. Diena vai nakts, vakars vai rīts— turi viņu prātā, piemini viņu, iemīli viņu arvien dedzīgāk.
  Gada laikiem nākot un ejot, piemini Latviju!
  Atceries tikai! Kur tu citur atradīsi tādu pavasari, kur tik rožainā gaismā kvēlo bērzi, veselas jaunu bērzu birzis, kamēr tie vēl pumpuroti, un nekur tie tā nesmaržo, kad saplaukst.
  Kur vēl citur skan tā ledi kā Latvijas upēs, kad aprīlī joņo uz jūru!
  Atceries ziedoni, kā tas nāca. Sākumā ar pazemīgajiem, baltajiem vizbuļiem, tad ar zilajām palazditēm lazdu kalnā un tad ar košajiem pureniem tērcēs, līdz visi līči un pļavas apsedzās ar neskaitāmām puķēm; jo katrai zālītei bij jāparāda savs zieds, sava dvēselīte.
  Atceries kupenām līdzīgos ķiršu un ābeļu vaļņus, kas apņēma katru Latvijas sētu. Atceries ievas gar strautiem un sudraba vītolus. Atceries bišu sanoņu, kā tās strauji laidās, vispirms kārklu ziedos, tad uz pienenēm piesaulē, līdz pamazām viņām atvēra savus saldos kausus visi ziedu miljoni.
  Atceries, kā pavasarī kūpēja Latvijas zeme, kad arkls un ecēša smalcināja rudenī rūpīgi apgāztos laukos. Un kā tad līda no zemes pelēkuma pirmie auzu un zirņu asni, kas steigšus pieņēmās zaļumā un auga augumā, jo zināja, ka vasara nebūs gara.
  Tikpat žigli, spirgti kā pati daba bija cilvēki. Steigšus viņi gāja savos darbos, lai palīdzētu pavasarim veikt visus tos labdarīgos veikumus, ko viņš bija pasācis, cilvēkam par prieku un svētību.
  Ik brīdi, ko vadi svešā zemē, piemini Latvijas vasaru!
  Viņa sākās ar liepu ziedēšanu un meža zemeņu sārtumu un izskanēja ar viršu rnēļumu. Ar bišu dziesmu tā nāca un aizgāja, pati silta un zeltaina, kā medus piesūkusies.
  Latvijas vasaras nakts! Tā daudz neatšķīrās no dienas, tik gaiša tā bija. Jo saule slīdēja tikai mazu gabaliņu zem mežu un pakalnu ziluma un nepagāja necik ilgs laiks no rieta līdz lēktam. Varbūt taisni tik ilgs, lai mīlētājs varētu apsērst savu meiteni, pateikt viņai dažus vārdus un pārnākt, lai stātos uz siena vāla.
  Atceries Jāņus, kad saule bija sasniegusi visīsāko nakts ceļu un dienu uzkāpusi visaugstāk debesīs. Atceries Jāņu ugunis, kam vajadzēja vēl vairāk gaismot jau tā gaišo nakti, lai arī cilvēku sirdis nepaliktu neapgaismotas, lai tās iesiltu mīlā pret vienu un draudzībā pret visiem. Atceries līksmo un reizē skumjo līgo, kas līgoja kā ziedu laiva .Latvijas gaisā, viegli pār ezeriem, pāri Gaujai, Ventai un Daugavai, pāri Ormanim, Zilajam kalnam un Gaiziņam, pāri Zemgalei, Latgalei, Vidzemei un Kursai.
  Atceries zāļu vakaru Rīgā!
  Atceries arī vasaras darbus tīrumos un pļavās, kad tu gāji kā brīvs cilvēks, neviena vagara neuzraudzīts un nedzīts.
  Atceries Latvijas ziedošās kapsētas, kur tu varēji sastapties ar aizgājušo tuvinieku dvēselēm kā rožu dārzā un dalīties ar tiem savās bēdās un priekos; ja tev tuvinieku nebija starp dzīvajiem.
  Vai tu nejuti vasaras krēslas stundas staigājam pa Latvijas ārēm pašu Dievu—pelēku mēteli, zīļu jostu?
  Piemini Latvijas mīlīgo vasaru, kad tev, tropos vārgstot, skarpijs ceļ pretim nāvīgo dzeloni, lai tu nenāktu zemei par tuvu. Piemini to augstu ziemeļos vergodams, trūcīgi ģērbts un trūcīgi ēdis.
  Piemini Latviju, kur visa tev bija gana, pat šķietami trūkumā dzīvojot.
  Atceries, ka Latvijas vasaras beigu cienastā arvien tev bija galdā smaržīga jaunu rudzu maize, kas tik tīkami garšoja ar svaigu sviestu, piestrebjot paniņas.
  Piemini Latviju, kad ap tevi trako sveši rudens vēji. Atceries tad vētras, kas dažkārt plosījās arī tavā dzimtenē, lauza kokus mežā un jūrā gremdēja kuģus vai izmeta zvejus tālu zemju krastos; bet tās bij īslaicīgas likstas, kas dzīvojot drīz izdzisa no atmiņas, un Latvijas rudens tavā latvieša apziņā guļ kā bagāts gada laiks.
  Atceries vien, kā ap sētām, pakalnos un līdzenumos visur slējās stati, stirpas un kaudzes. Atceries — nedēļas pagāja, ievedot labību, darinot bietes un kāpostus, savācot saknes. Kuļmašīnas sīca kā lapsenes dienām un naktīm, līdz raža bija nogulusi apcirkņos.
  Debesis bij Latvijas rudeņos dzidras kā dzintars, rotātas nedaudzām mākoņu svītrām, kas laistījās rožaini, zaļgani zilajā plašumā.
  Atceries: kad, laukā strādādams, tu acis pacēli, lai redzētu, cik tālu vēl vakars, tad kā plats lielceļš tavā priekšā izslējās zemās saules atspīdums rugājos, jo zeme bij no vietas pārstiepta ar tīmekļiem kā ar zīda šķidrautu.
  Un tad sāka koki bālēt, dzeltēt, sārtoties visdažādākās noskaņās.
  Atceries dzidros rudens rītus, kad jau salna apzieda pļavas ar sniegu. Debesis tad austrumos bij dzeltenas kā vasks un rietumos kvēloja plata varavīksna. Rubeņiem sajuka visi jēdzieni par gada laikiem, un tie sāka rubināt kā pavasarī.
  Tad uzkrita pirmais sniegs, lai pēc trim dienām atkal pazustu.
  Sekli ūdeņi rītos pārvilkās ar ledu, kas līdz vakaram atkal izkusa, saulītes sasildīts.
  Bet lielāko tiesu bija pelēkas, miglainas dienas, gan dzestras, bet vēl ne aukstas. Līdz tad pamazām iestājās ziema.
  Piemini Latvijas ziemu, ja esi nokļuvis, kur līst gan gari lieti, bet sniegu bērni skata tikai bilžu grāmatās. Atceries tad Latviju ziemas baltajā mierā. Kupenas tur sniedzās pāri visaugstākajiem žogiem, dažkārt savienodamās ar zemāku ēku jumtiem. Pārsala upes un ezeri tā, ka varēji iet un braukt, kur padomājis, ar vissmagākiem vezumiem.
  Atceries istabu Latvijas ziemas bardzībā. Ārā varēja lausks cirīšus mest — tu sēdēji iekšā, maigā gaismā un siltumā. Laika īsināšanai, zināšanu vairošanai, sirds daiļošanai tev netrūka grāmatu. Tavā rīcībā bij radiofons, kas tavā mātes valodā pauda latvisko kultūru un mākslas.
  Bet Latvijas ziemas kalngals bija Ziemassvētku vakars, kad pa piesnigušiem priedulājiem, zvaniņus lalinot, brauci uz baznīcu, kur tevi, lai tu liels vai mazs,, pildīja ar gaišu prieku mirdzošā sveču gaisma egles dziļumā. Tā bija pirmā vēsts, ka gada tumšākais laiks jau pārdzīvots, ka tevi sagaida atkal gaišākas dienas.
  Piemini Latviju, latvi, ik stundas, ik brīdi, labās un ļaunās dienās; bet jo sevišķi, kad tev labi klājas. Zini — neviena māte tā neilgojas redzēt savu bērnu, kā ilgojas pēc katra no mums mūsu visu Māte — Latvija.
  Dzīvo kur dzīvodams, bet nesaki nekad — te es esmu mājās, te esmu atradis jaunu dzimteni. Jo zini: dzimtene ir tikai viena — kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, palaudžu paaudzes.
  Tāpēc, jaunekli vai jaunava, ja iemīli sveštautieti,— ar pirmo rokas spiedienu paud viņam vai viņai Latviju. Saki: tiklīdz Latvija būs brīva, mēs nepaliksim šeit. Mēs steigšus dosimies uz manu dzimteni, ko tu iemīlēsi tāpat, kā mani esi iemīlējis. Seit mēs esam lieki, tur nepieciešami, lai nezustu latvju cilts, lai Latvija nebūtu tikai tukšs vietas apzīmējums.
  Piemini Latviju!
  Ar šādiem vārdiem sasveicinies, ar tiem atvadies, tiekoties ar tautiešiem jebkurā pasaules daļā.
  Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi
  pats.

  Jānis Jaunsudrabiņš

 29. jebkurā okupācijas laikā Latviju kopa un apstrādāja paši latvieši- vietējie Valsts iedzīvotāji un ne krievi ne … . Krievi sēdēja uz tautu finansēm.
  9. un 10. bauslī visām pasaules tautām un visādu valodu runājošajiem ir DIEVA NOTEIKUMS- TEV NEBŪS IEKĀROT NEVIENU VALSTI, CILVĒKU UN UZSPIEST VALODU, JO 1. MOZUS DAĻĀ LASAM- KA VISĀDO VALODU AUTORS IR DIEVS-

  TĀTAD DIEVA PAVĒLE UN NE KRIEVU IEKĀRES JĀPILDA.
  ZEMESLODI RADĪJA DIEVS UN NEPIESAVINIES TO, KAS TEV NEPIEDER.

  DIEVA VĀRDI, KO DUSMĀS UZ CILVĒKU 2005. G. RUNĀJA IR ŠĀDI- TEV NEKAS MIRSTĪGAIS CILVĒK NEPIEDER ŠAJĀ PASAULĒ.
  ATGĀDINU VISU RADĪJA DIEVS- LASAM 1. MOZUS NODAĻĀ- GAISU, KO KATRU SEKUNDI PATĒRĒ ELPOJOT, SAULI UN ZVAIGZNES, MĀKOŅUS UTT.

 30. par pasaules pastardienu.

  jēzus saka: manējie mani neatzīs … . te ir domāta viņa dzimtene- IZRAĒLA.
  bībele ir visām konfesijām viena- autors viens- konfesijas traktē atšķirīgi.
  pareizi ir tā- jāņa ev. 10. lasam- … man vēl ir citas avis, kas nav no šis kūts … konfesijas. pareizi saprototo tiek norādīts- no dažādām reliģijām cilvēki, kurus izvēlas pats Jēzus- būs viens gans un viens ganāmpulks- un manas avis dzirdēs manu balsi.

  kas dzird jēzus balsi ir jēzus cilvēks.

  pasaules gals- kad izraēla pieņems kristību sakramentu.

  ja Dievs gribēs vienā dienā 3 tūkstoši kļuva ticīgi, kad Jēzus tur dzīvoja. 1. gadsimts.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.