Krieviem nav tiesības būt starp cilvēkiem !

Kas ir krievs ? Ja kāds saka, ka ir krievu tauta, pret to, ievērojot augstāko cilvēces morāles KODEKSU, ir jāierosina krimināllieta. Šie atkritumi, kuri daļēji līdzinās cilvēkiem, par tādiem nav uzskatāmi.Tie ir ar nāvīgu TRAKUMSĒRGU inficēti vampīri, kuri gadsimtiem slepkavojuši savus kaimiņus. Visi “krievu” klasiķi krievus nav uzskatījuši par cilvēkiem !

Tās jau nav tikai “ekstrēmista” L. Grantiņa domas, bet…

Būtu tikai godīgi mums un visai Rietumu pasaulei atzīt beidzot faktu: Krievija ir fašistiska valsts

Alvis Hermanis
23.05.2022.

Kopš kara sākuma paralēli turpinu lasīt viedokļus gan no Krievijas, gan Rietumu (angļu, vācu, franču valodās) puses. Tas ir mega krahs, ko patlaban Rietumi piedzīvo ar savām ilūzijām un pārpratumiem par Krieviju.

1. Rietumiem joprojām grūti apjēgt, ka krievi ir pilnīgi cita civilizācija. Tas ir optisks apmāns. Viņi tikai ārēji izskatās pēc eiropiešiem. Viņu uzvedībai ir maz kā kopēja ar rietumu civilizāciju. Akcentēju – viņi nav kaut kādi otrās šķiras cilvēki, viņi vienkārši ir citādāk iekārtoti.

2. Krievijas gadījumā nav iespējams runāt par sabiedrības subjektu. Tai zemē nekad nav bijis sabiedrības tai nozīmē, kā mēs to saprotam. Tādas, kura spējīga pati organizēties. Tur vienmēr gadsimtiem ir bijis tikai bars jeb biomasa, kura pakļaujas vienam cilvēkam. Un cerības uz pretējo ir laika tērēšana.

3. Kļūdainais pieņēmums, ka krievu tauta nenes atbildību par impērisma agresīvo uzvedību. Jo ir tieši otrādi – tiekot vaļā no visādiem Staļiniem un Brežņeviem, nekas nemainās, un viss atsākas no jauna. Jo impērisma ideja nāk tieši no pašas tautas.

4. Ir arī godīgi jāatzīst, ka Krievijas opozicionāri tomēr tikai ļoti retos gadījumos ir krievu tautības cilvēki. Kā redzam arī šobrīd – tie ir pārsvarā ebreji vai gruzīni, tatāri un citi. Jā, krievi starp viņiem ir, bet maz.

5. Krievu psiholoģiskais kokteilis (vairākuma gadījumos) sastāv no diviem pamata elementiem – mazvērtības kompleksa un lieluma mānijas. Jeb mūžīgais upura sindroms plus mistiska izredzētības apziņa. Masveidīgs darbs psihoterapeitiem.

6. Krievu kultūras atbildība ir ļoti diskutējams jautājums. Jo liela daļa krievu kultūras patiešām tautai ir iegalvojusi, ka tieši krievi ir apveltīti ar īpašu garīgumu (“duhovnostj”), kurš citām tautām tomēr gluži nepiemīt, un līdz ar to ir pārāki par tām. Arī slavenā frāze “veļikaja russkaja kuļtura”, kuru turpina lietot daudzi, tai skaitā – opozicionāri, arī norāda uz impēriskiem kompleksiem. Neesmu nekad dzirdējis, piemēram, itāļus sakām – “veļikaja italianskaya kultura”. Esmu daudz kontaktējies ar krievu mākslas cilvēkiem, un kultūras šovinisma un augstprātības izpausmes diemžēl piemīt pat vissakarīgākajiem.

7. Vācijas, Francijas un tagad arī Itālijas aicinājums vienoties ar Putinu izskatās pēc idejas 1943. gada beigās tomēr mēģināt vienoties ar Hitleru.

Jo ātrāk atzīsim rūgto patiesību, jo lielākas cerības kaut kad panākt mieru Eiropā. Kopš New York Times publicēja Snaidera (fašisma vēsturnieka, cita starpā) viedokli, ka fašisma apzīmējums šodienas Krievijas gadījumā nav vairs nekāds eifēmisms, būtu tikai godīgi arī mums un visai Rietumu pasaulei atzīt beidzot faktu: Krievija ir fašistiska valsts.

Viss pareizi pasacīts par šiem pasaules atšķaukām !

Русофобские лжецитаты
Информационная война против России
Идея этой статьи навеяна постами неких темных личностей, публикующих на различных сайтах в интернете примеры цитат, якобы принадлежащих известным русским деятелям, в которых унижается достоинство и умственные способности русского народа. В маленьком исследовании, имевшим своей целью прояснить ситуацию вокруг источников этой лжи, использовался известный поисковик, оказавший неоценимую помощь в установлении истины. Вот, собственно, те самые лжецитаты, гуляющие по просторам интернета:

 1. Aкaдeмик Павлов: «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека — он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами».
 2. Алексей Толстой: «Московия — русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy — the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial).
 3. Федор Достоевский: «Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and obliterate, only for the sake of gratification).
 4. Михаил Булгаков: «Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев.» (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants).
 5. Максим Горький: «Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость». (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality).
 6. Иван Аксаков: «Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства». (How difficult it is to live in Russia, this stinking centre of physical and moral perversity, meanness, deceit and evil).
 7. Иван Тургенев: «Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world).
 8. Иван Шмелев: «Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально…готовый в любой момент угнетать все и вся». (The people who hate freedom, adore enslavement, love handcuffs and who are filthy morally and physically, ready to oppress everyone and everything).
 9. Александр Пушкин: «Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth… the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought).
 10. Философ Владимир Соловьев: «РУССКИЙ НАРОД НАХОДИТСЯ В КРАЙНЕ ПЕЧАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ: ОН БОЛЕН, РАЗОРЕН, ДЕМОРАЛИЗОВАН». «И ВОТ МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ОН В ЛИЦЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ СВОЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ХОТЯ И НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ФОРМАЛЬНО УМАЛИШЕННЫМ, ОДНАКО ОДЕРЖИМ ЛОЖНЫМИ ИДЕЯМИ, ГРАНИЧАЩИМИ С МАНИЕ ВЕЛИЧИЯ И МАНИЕ ВРАЖДЫ К НЕМУ ВСЕХ И КАЖДОГО. РАВНОДУШНЫЙ К СВОЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПОЛЬЗЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ВРЕДУ, ОН ВООБРАЖАЕТ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПАСНОСТИ И ОСНОВЫВАЕТ НА НИХ САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. ЕМУ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ СОСЕДИ ЕГО ОБИЖАЮТ, НЕДОСТАТОЧНО ПРЕКЛОНЯЮТСЯ ПЕРЕД ЕГО ВЕЛИЧИЕМ И ВСЯЧЕСКИ ПРОТИВ НЕГО ЗЛОУМЫШЛЯЮТ. ВСЯКОГО ИЗ СВОИХ ДОМАШНИХ ОН ОБВИНЯЕТ В СТРЕМЛЕНИИ ЕМУ ПОВРЕДИТЬ, ОТДЕЛИТЬСЯ ОТ НЕГО И ПЕРЕЙТИ К ВРАГАМ, А ВРАГАМИ СВОИМИ ОН СЧИТАЕТ ВСЕХ СОСЕДЕЙ…»

Turpinājumu skat saiti, lasi, spried un vērtē vai tas teikts grāmatās vai vēstulēs no trimdas, vai tie ir patiesi vārdi utt. Bet diez vai šie teksti radās ne no kā …..

Okupantu iebrukumi Baltijā 1940. – 1949. gadu genocīds Latvijā, genocīda karš Gruzijā, okupācija un masu slepkavības, genocīds, kara noziegumi Ukrainā apstiprina teiktā pareizību, lai kā taisnojas šis citātu “pētnieks”.

01.06.22

You may also like...

8 komentāru

 1. Pārmaiņas saka:

  Ārprāta marodierisms Ukrainā, nekaunīga melošana un nebeidzamās izvarošanas, neskatoties uz upura vecumu un dzimumu, nav savietojams ar morāli nobriedušu tautu uzvedību. Vienīgā aizture nedarīt noziegumu, krieviem ir bailes no soda, tāpat kā zvēriem bail no rungas.
  https://youtu.be/sZPbCEzowy0

 2. ES saka:

  Nu, kāda muļķība- 1. Rietumiem joprojām grūti apjēgt, ka krievi ir pilnīgi cita civilizācija. Tas ir optisks apmāns. Viņi tikai ārēji izskatās pēc eiropiešiem.
  Pāris cilvēku ASV dienā kļūst par miljonāriem būvējot atombumbu patversmes.
  Rietumi labi apjēdz, kas ir krievs un kur ir viņa vieta. Šajā sakarā par restorāniem un viesnīcām nav runa, kurās krievu cūkas neapkalpo. – Eto pojebeņ!
  Krievs ir nostādīts tagad kā svinosobakas suga ceturtās pasaules.
  Jāsāk bija tēmas teksts ar to, cik tagad Latvijā krievi maina savus uzvārdus un pilsonību!
  Ragana Ždanoka pat vārtiņus piekrāsojusi Ukrainas karogu krāsās.
  SLAVA VAROŅIEM!

 3. ES saka:

  To jau teica Finks-

  Pareģojumi par Krieviju no rīdzinieka Andreja Čanguļa atmiņām. Tie bija publicēti avīzē Nacionālā Neatkarība 1993.gada 7.- 13.aprīlī. Vēlāk šis raksts iekļauts grāmatā par Eiženu Finku, taču no tā izņemtas šī un vēl divas citas vietas. Citēju: „Finks vairākkārt runāja tieši par Krievijas nākotni. Reiz viņš teica: „Kā reiz sabruka cariskā Krievija, tā sabruks komunistu Krievija. Tas tāpēc, ka krievs vienmēr bijis tautu slepkava un zaglis. Ļaunums vienmēr nāk darītājam atpakaļ. Tu to piedzīvosi un redzēsi. Krievu komunisms ir iznīcinājis miljoniem nevainīgu cilvēku, un visa pasaule runās, cik milzīgi šie upuri bijuši””. Vēl citreiz Finks teicis: „Tu pats redzēsi – varenā Krievija sabruks kā kāršu namiņš. Tautas, kas tajā un ap to dzīvo, tikko tiks brīvas, tā saplēsīs Krieviju gabalos! Tautas, kas bijušas zem Krievijas jūga, kolīdz tās mazliet nostiprinās pašas savu iekšējo varu, trieks krievus ārā no savām zemēm. Un viņi to būs pelnījuši. Pēdējās Krievijas robežas es redzu tikai ap Maskavu, Ļeņingradu un Baltkrieviju. Tur paliks visi lielie mahinatori, kuri negribēs strādāt, un viņi kļūs pēdējie nabagi. Tad, meklējot labāku dzīvi, krievu tauta izklīdīs pa visu pasauli”. Cits Finka citāts: „Es redzu, ka Maskava nogrims… Būs milzīgs sprādziens, kas satricinās visu Krieviju. Miljoniem cilvēku ies bojā…” Saskaņā ar Čanguļa stāstījumu, šie pareģojumi attiecināmi uz 1957.gada nogali un 1958.gada sākumu.

  Последние российские границы я вижу только вокруг Москвы, Ленинграда и Беларуси. Там останутся только все большие махинаторы, которые не захотят работать, и они станут нищими. Затем, в поисках лучшей жизни, русские разбредутся по всему миру».

  Другие цитаты из Финка: «Я вижу, Москва провалится … Там будет огромный взрыв, который потрясёт всю Россию. Миллионы людей погибнут …

 4. Anonīms saka:

  Nūja! Pamodos no rīta pēc sapņa kurā kaut ko murmeleju par Finku, bet neatceros, tad atkal aizmigos un nonācu kaut kāda alus dzertuve Dubultos. Apsēdos pie galdiņa pieklājīgi, bet man apkārt krievu purni ar sarkaniem deguniem un sāk spriedelēt savas netīrās varenību valodas. Kāds piegāja klāt pie blakus sēdošā arī ar sarkanu purnu un abi sāka man gvelzt virsa netīrības ar vēlmi iedzīt mani vēl dziļākā stūrī kurā tā jau atrados. Sāku krievam stāstīt, ka Finka pareģojums atieciba uz jums sāk piepildīties un nekur jūs neaizbegsiet no soda, jo mums palīdzēs – Vesj Mir! Dzirdot vārdus, ka mums palīdzēs visas pasaules tautas krieva acis ļoti izmainījās un sirds dziļumos viņiem ir bail un bail viņiem ir tikai no skarba zobena. Savus noziegumus viņi piesedz ar labestības vārdiem un ļoti labi zin, ka viņam ir tikai viens ceļš no diviem vai nu būt nosistam, vai nosist pašam. Dzīvot godīgi darot savu vīra darbu bez zagšanas un dūru izpausmēm viņiem nav saprotama tāda dzīve. Visa viņu sabiedrība vadās pēc kriminālās parašas ponjatijam.

 5. Arī no malas saka:

  Taa liana lange ir zili rozaa balsts un taapeec ari tautas kaitniece

 6. 85 saka:

  Gods, svētība un rīcība visiem nenocivilizētiem pamatdzīvotājiem ( arī cilvēku avataros ), t.sk. arī slāvu pasaulei, kura nav un nebūs iekārtota.
  Nebūtībā zūdošā organizētā dēmonkrātijas parazītmehānisma līdēju, kā dažādu klasiķu, režisoru, aktieru, u.c. “mākslā” kritušu parazītu programmējumi viltot kolektīvo īstenību tiek kvalificēti kā apzināti agresīvs organizetā naida rasisms pret slāviem pēc etniskā principa, un šāda veida reāllaika kaitniecība pasaulē pret cilvēku sugu kā tādu nav pieļaujama.
  Pētnieku rakstā pieminēto klasiķu citāti citē paši sevi, tā ir viņu pašu, kā autoru, ļaunpiedāvātā īstenība, kuru tie ( un citi sasaistītie zloģeji, skoķinas, un žestokije saģisti ) saņem atpakaļ.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *