TM atbild, bet “tiesātāji” klusē !

Uz 02.02.2020. iesniegumu

(TM reģ. Nr. 734)

Linardam Grantiņam

l.grantins@hotmail.de

Par iesnieguma pieņemšanu zināšanai

Tieslietu ministrijā 2020. gada 2. februārī saņemts Jūsu iesniegums (TM reģ. Nr. 734), kurā norādīts, ka neatzīstat pašreizējo Latvijas Republikas iekārtu, kā arī piekrītat krimināllietas izskatīšanai ar videokonferences starpniecību ar nosacījumu, ka tiesas sēdes norise tiks translēta Latvijas televīzijas tiešraidē un tiesas sēdes pirmās 3-5 minūtes tiks dotas Jums, tiesas sēdes atklāšanai.

Izvērtējot Jūsu iesniegumā norādītos apstākļus, konstatēts, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas krimināllieta Jūsu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 78. panta (nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana) otrās daļas un 81. panta (pret Latvijas Republiku vērsts aicinājums). Nākamā tiesas sēde krimināllietas iztiesāšanai nozīmēta 2020. gada 3. martā.

Kriminālprocesa likuma 48. panta pirmajā daļā noteikts, ka, izskatot krimināllietu, tiesai ir procesa virzītāja pilnvaras kriminālprocesa vadīšanā un procesuālās kārtības nodrošināšanā, kā arī ekskluzīvas tiesības spriest tiesu.

Norādām, ka krimināllietas iztiesāšanas kārtību stingri noteic Kriminālprocesa likums. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 491. panta 9. punktam tiesnesis, sagatavojot krimināllietu iztiesāšanai tiesas sēdē, izlemj par tehnisko līdzekļu (telefonkonference, videokonference) izmantošanu tiesas sēdē. Savukārt saskaņā ar šā likuma 493. pantu tiesas sēdi atklāj tiesas sēdes priekšsēdētājs, paziņojot, kāda lieta tiks iztiesāta, un nosaucot tiesas sastāvu.

Ievērojot minētajās tiesību normās noteikto, Jūsu iesniegumā ietvertie jautājumi ir saistīti ar krimināllietas izskatīšanas procesuālo kārtību, kas ir tiesas, nevis Tieslietu ministrijas kompetencē. No Jūsu elektroniskā pasta adresātu saraksta, kuriem nosūtīts Jūsu 2020. gada 2. februāra iesniegums, redzams, ka Jūsu iesniegums ir nosūtīts arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, tādējādi Jūsu iesnieguma pārsūtīšana nav lietderīga.

Jūsu iesniegumā nav ietverti lūgumi, sūdzības, priekšlikumi vai jautājumi, kas būtu izskatāmi atbilstoši Tieslietu ministrijas kompetencei, tādējādi informējam, ka saskaņā ar Iesniegumu likuma 5. panta ceturto daļu Jūsu iesniegums tiek pieņemts zināšanai.

Ar cieņu

valsts sekretāra vietniece

tiesu jautājumos                                                                                                                    I. Ilgaža

Kalniņa 67036904

Aiga.Kalnina@tm.gov.lv

L. Grantiņš LRTT & H- 86

Aizsūtīts mans “priekšlikums” tika arī Ģenerālprokuratūrai, Augstākai Tiesai un tieši “maniem” tiesātājiem, bet atbilde saņemta tikai no Tieslietu Ministrijas.

Pirmkārt jau atbilde bija jāsaņem no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, bet tā pati uz savu priekšlikumu klusē !!!

Cik var noprast, Tad kārtējo reizi saņēmusi “pērienu” no mūsu tautas slepkavas- krievžīda Riharda Bunkas. Pirms diviem gadiem, cik saprotams no Latvijas Avīzē sacītā, tiesa vēlējusies L. Grantiņa LIETU izbeigt: “ Rīgas pilsētas Vid­zemes priekšpilsētas tiesa šo ceturtdien, 12.aprīlī, latviešu izcelsmes Vācijas pilsoņa Linarda Grantiņa lietu skatīja divdesmit minūtes un slēgtā kārtībā, jo vērtēja apsūdzētā veselības stāvokli, diagnozi un vai vispār tiesvedību atjaunot.”

Un tas nebija pa prātam Rihardam Bunkam un Aivaram Borovkovam !!!

Rihards ir veicis ļoti nopietnu zinātnisku pētījumu un secinājis, ka Latvijā esot mežonīgs daudzums “nelīdzsvaroto”, kuri jebkurā brīdī varot īstenot LRTT spriedumus ! Lūk, Riča sacītais vārds vārdā no mutes ausī: “ L. Grantiņa paziņojumus, no vienas puses, uztverot kā murgus, bet, no otras puses, uzdod jautājumu: ja nu kāds no aptuveni 40 000 cilvēku, kam Latvijā ir uzvedības traucējumi, viņa paziņojumus uztvers nopietni un šāda “Latvijas Republikas tautas tribunāla” vārdā dosies piespriestos sodus īstenot?”

Bet visu variet izlasīt šeit: https://www.la.lv/linarda-grantina-lieta-tiesa-virzas-leni

Lūk, ko saka par Riharda Bunkas “biedrību” lieciniece Astrīda Babāne: ” Šobrīd LJA valde ir visšausmīgāko neliešu savārstījums.”

Bet, lasiet visu, lai labāk saprastu, kāds ienaidnieks stāv pretīm Tieslietu ministram Jānim Bordānam:

MIGLA SARKANĀ- NOLĀDĒTĀ !

Visa šī Riharda Bunkas sātanistu banda ir jāaizbāž aiz restēm, bet galvenie publiski jāpakar !!! Tas noteikti reiz notiks. Visi, kuri bijuši un ir ar šo slepkavu kopā, tiks bargi un “galēji” sodīti !

27.02.20 L. Grantiņš

You may also like...

11 komentārs

 1. varbūt tāpēc klusē? saka:

  “ja tev aizliedz…tad vērsies pret viņu pašu“ ,,šobrīd valsts ir vampīrs, kas dzer savas tautas asinis“, “šobrīd pensionāri mobilizēsies pret šo alkatīgo masu, vai?“, “viņi (tiesātāji) jau ir velna kalpi“ ………..

  Ko tad “tiesātāji“ grasās sargāt? “valsti, kura dzer tautas asinis“? Un kuri tad ir nelīdzsvarotie? Valdis Atāls un vēl 40 000? Viņā klausoties, vismaz rodas apskaidrība, kas ir īstenie nelīdzsvarotie, kam bail no 40 000, kas varētu vērsties pret pašiem “tiesātājiem“. “Tiesātājiem“, kuri “valsti“ padarījuši par tautas asins dzērājiem.

  https://www.youtube.com/watch?v=Ik1wVfN5ZdE

 2. Eduards Lunis saka:

  — Latvijas Glābšanas komisija
  2020. g. 4. maija Latvijas Glābšanas sapulces rezolūcija.
  Rīgā, pretim Okupācijas muzejam. Sākums pl.12-os
  -1991. g. 4. maijā LPSR deputātu pasludinātā Latvijas neatkarība, pa ir fikcija, par ko nepārprotami norāda sekojošie fakti:
  1. Visos atbildiģajos amatos tika salikti komunisti, čekisti kā arī latvijas valstij un tās neatkarībai naidīgas personas(koloboranti) Kā rezultātā, Latvija no valsts, kuru Krievija atstāja bez parādiem,ar strādājošām rūpnīcām, Un Pasaules līmeņa floti , ar dažādām Pasaules līmeņa ražotnēm, kuras varēja nodrošināt Latvijas cilvēkus ar darbu un labklājību, pašlaik ir viena no atpalikušākajām valstīm ES!? Un kā GENOCĪDU pret Latvijas iedzīvotājiem , var nosaukt faktu,ka Latvija ir zaudējusi trešo daļu savu cilvēku!?
  2. 2009. g. 23. septembrī, tika nopublicēts ASV ekonomikas profesora M. Hadsona pētījums-LATVIJAS NEATKARĪBA IR NOZAGTA. Šajā pētījumā ti9ka nosaukti visi Latvijas kaprači un iznīcinātāji, norādīts, ka Latvijai ir nodarīts triju karu posts, kā arī – LATVIJAI NEKAVĒJOTIES JĀVEIC STARPTAUTISKU IZMEKLĒŠANU UN VAINIĢO SODĪŠANU!?
  3. Arī ASV vēstniece Beilija , uzstājoties LU , tika norādījusi uz Latvijas valdības noziegumiesm kas arī netika nēmts vērā.
  4. Pilnībā ignorējot augstāk minētos faktus, notiekošais Latvijā tika nosaukts par ,,veiksmes stāstiem,, konsolidācijām , treknajiem gadism,, u.t.t.!?
  5 Pie varas esošās partijas, ir sagrābušas varu pretēji Latvijas Satversmes 77. pantā noteiktajam un lai slēptu šā nozieguma pēdas, tiek iznīnāta Valsts un Tauta.
  6. Pamatojoties uz 1.2.3.4.5. esošo, Latvijas Glābšanas komisija , atklātā balsojumā Latvijas Glābšanas sapulcē apstiprina:
  a) Uzskatīt par nelikumiģu pašreizējo saeimu no ievēlēšanas brīža, kā arī visas izveidotās iestādes.
  b) Atjaunot 1922. g. Satversmes darbību Latvijā
  c)Izveidot un apstiprināt profesionālu, zvērošu uzticību Tautai valdību
  d)Izveidot un apstiprināt Komisiju, kura uzraudzītu likumības un tiesiskuma nostiprināšanu.
  e) Ar šo dokumentu informēt visas vēstniecības un NATO spēkus.
  Latvijas Glābšanas komisijas vadītājs-Eduards Lunis.Ķegums, Celtnieku 3a.

 3. Valdis Freimantāls saka:

  Pilnīga komunistu un čekistu ieliktņu PARAZITĒŠANA Latvijā ir jāpārtrauc!

  Lūk, tas ir Linarda Grantiņa galvenais uzdevums!

 4. informācija saka:

  Prettautiskās Saeimas savā laikā apstiprinātiem Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam pilnvaras beigsies – 15.jūnijā, bet ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram – 11.jūlijā. Kas nāks vietā? Vai kaut kas labs mainīsies?

 5. coment saka:

  Un tas nebija pa prātam Rihardam Bunkam un Aivaram Borovkovam !!!

  Rihards ir veicis ļoti nopietnu zinātnisku pētījumu un secinājis, ka Latvijā esot mežonīgs daudzums “nelīdzsvaroto”, kuri jebkurā brīdī varot īstenot LRTT spriedumus ! Lūk, Riča sacītais vārds vārdā no mutes ausī: “ L. Grantiņa paziņojumus, no vienas puses, uztverot kā murgus, bet, no otras puses, uzdod jautājumu: ja nu kāds no aptuveni 40 000 cilvēku, kam Latvijā ir uzvedības traucējumi, viņa paziņojumus uztvers nopietni un šāda “Latvijas Republikas tautas tribunāla” vārdā dosies piespriestos sodus īstenot?”

  Iekopējam visu rakstu.

  Rīgas pilsētas Vid­zemes priekšpilsētas tiesa šo ceturtdien, 12.aprīlī, latviešu izcelsmes Vācijas pilsoņa Linarda Grantiņa lietu skatīja divdesmit minūtes un slēgtā kārtībā, jo vērtēja apsūdzētā veselības stāvokli, diagnozi un vai vispār tiesvedību atjaunot.

  Lietu tiesai nodeva 2016. gadā, bet pēc būtības tā vispār nav skatīta. L. Grantiņš apsūdzēts pēc diviem Krimināllikuma pantiem – nacionālā, etniskā, rasu naida izraisīšanā un pret Latvijas Republiku vērstu aicinājumu paušanu. Apsūdzētais uz tiesu nebija ieradies. Viņš atrodoties Vācijā. L. Grantiņš ir cilvēktiesību aizstāvības organizācijas “Helsinki-86” dibinātājs, bet pēdējos gados mediju vidē vairāk zināms kā pašpasludināta Latvijas Republikas tautas tribunāla priekšsēdētājs un savā mājas lapā regulāri kritizē Latvijas politiķus, amatpersonas un citus cilvēkus, arī rakstot, ka piespriež viņiem dažādus sodus, tajā skaitā augstāko soda mēru.

  Kā vakar pēc tiesas sēdes sacīja L. Grantiņa advokāts Jānis Vilders, nākamā tiesas sēde notiks 6. decembrī. Līdz tam jāatrisinot dažādas ar tiesvedību saistītas nianses. Advokāts detalizētāk par krimināllietu atteicās runāt, arī atklāt, kas un cik ir cietušo (uz tiesas sēdi nebija neviens ieradies).
  Bez žurnālista vakar tiesā bija tikai vēl viens klausītājs – Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējs Rihards Bunka, kuram L. Grantiņš arī “piespriedis” augstāko soda mēru. “Man grūti spriest, kāpēc esmu izpelnījies tādu Grantiņa uzmanību – kad viņš dibināja “Helsinkus-86″, man bija deviņi gadi un biju oktobrēns, tāpēc diez vai varēju kaut kā darboties pret viņu. Visticamāk, Grantiņa ievērību izpelnījos, kad viņu 2015. gadā apcietināja – biju cietuma operatīvo darbinieku priekšnieks. Apsūdzētais veselu rakstu par mani uzrakstīja. Tiesa, īsi pirms Grantiņa ievietošanas cietumā no darba biju aizgājis, bet diez vai viņš to zināja… Tas jau nav arī tik būtiski. Grantiņš rakstīja, ka esmu izveidojis slepkavu brigādes, kas nogalina latviešu patriotus, ka esmu, piemēram, nogalinājis advokātu Plataci. Arī Grantiņa ielikšana cietumā esot bijis manas darbības rezultāts. Tāpat viņš pagājušajā nedēļā paziņoja, ka esmu pielicis roku nesen bijušās prokurores Birutes Lozes pazušanā,” saka R. Bunka.

  Pasniedzējs L. Grantiņa paziņojumus, no vienas puses, uztverot kā murgus, bet, no otras puses, uzdod jautājumu: ja nu kāds no aptuveni 40 000 cilvēku, kam Latvijā ir uzvedības traucējumi, viņa paziņojumus uztvers nopietni un šāda “Latvijas Republikas tautas tribunāla” vārdā dosies piespriestos sodus īstenot?

  “Es gan tādus gadījumus pagaidām nezinu. Taču vai kāds var pateikt, kas notiek un noticis ar cilvēkiem, kas viņiem jāsajūt, kurus Grantiņš piemin un ar kuriem tiem ir bijis kāds sakars? Man bija interesants gadījums. Kad strādāju vēl cietumā, kāds slepkava kamerā lepojās, ka, lūk, viņa priekšnieks, proti, es, arī esmu slepkava, jo acīmredzot bija lasījis vai dzirdējis, ko ziņo Grantiņš. Pēc kāda laika šim apcietinātajam pavisam citā sakarā tiesa bija nozīmējusi konfrontāciju ar mani. Divas reizes viņš no tās atteicās, bet pirms trešās reizes izdarīja pašnāvību…” R. Bunka neizslēdz, ka L. Grantiņa lietā varētu kļūt arī par cietušo.

  Advokāts Pāvels Rebenoks aģentūrai LETA iepriekš stāstījis, ka L. Grantiņš nenoliedzot publikāciju izvietošanu internetā, taču neatzīstot, ka tajos būtu aicinājums uz vardarbību. “Cilvēks vienkārši paudis viedokli, kā attīstās Latvijas valsts un kas varēja notikt vai nenotikt pēc neatkarības atgūšanas. Cilvēks analizē šos procesus, un, iespējams, daļa bija kritika. Drošības policija saasināti to uztvērusi,” teicis advokāts. Advokāts nenoliedza, ka Grantiņam iepriekšējās publikācijas dažkārt ir skarbas un var balansēt uz ētikas robežas, taču tāds esot viņa stils, lai piesaistītu uzmanību. Tomēr Drošības policijas (DP) nolīgtie eksperti no Tiesībsarga biroja un sabiedriskās politikas centra “Providus” iepriekš bija secinājuši, ka L. Grantiņa publikācijās ir saskatāmas pazīmes, kas veicina naidu.

  DP kriminālprocesu sāka 2012. gadā. 2015. gada 24. jūlijā Grantiņš tika aizturēts Latvijā. Vēlāk pret 5000 eiro drošības naudu tiesa nolēma Grantiņu no apcietinājuma atbrīvot. Pēc izlaišanas no apcietinājuma viņš devās ārstēties uz Vāciju.

  Avots: https://www.la.lv/linarda-grantina-lieta-tiesa-virzas-leni

  —————

  Šī iekopētā raksta daļa prasa rūpīgu izmeklēšanu, kas patiesībā notika: pašnāvība vai tomēr slepkavība, kas tika pasniegta kā pašnāvība: ” Man bija interesants gadījums. Kad strādāju vēl cietumā, kāds slepkava kamerā lepojās, ka, lūk, viņa priekšnieks, proti, es, arī esmu slepkava, jo acīmredzot bija lasījis vai dzirdējis, ko ziņo Grantiņš. Pēc kāda laika šim apcietinātajam pavisam citā sakarā tiesa bija nozīmējusi konfrontāciju ar mani. Divas reizes viņš no tās atteicās, bet pirms trešās reizes izdarīja pašnāvību…” R. Bunka neizslēdz, ka L. Grantiņa lietā varētu kļūt arī par cietušo.” Problēma ir tā, ka pie pašreizējās varas šādas lietas netiek izmeklētas. Tas ir ļoti raksturīgi mūsdienu Latvijā. Nav vienīgais gadījums. Tāpat netiek izmeklētas iespējamā Andra Šķēles saistība ar latviešu uzņēmēja Peimaņa slepkavību, par kuru nepārprotami izteicās nu jau mirušais Saeimas deputāts Oskars Grīgs, Aivara Lemberga un ap viņu iesaistīto persdonu saistība ar Aivara Lemberga un viņa dēla Anrija Lemberga apsūdzības lietā vairāku liecinieku mīklainām nāvēm ( Viņi visi lielākā vai mazākā veidā savulaik bija cieši saistīti ar “Lemberga rebēm” – sākot no pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigām līdz pat nesenam laikam). Agrāk vai vēlāk būs jāizmekē Riharda Bunkas, Andra Šķēles un Aivara Lemberga loma “pašnāvībās”. “sirds nepietiekamībā”un tamlīdzīgi.

 6. AGedroics saka:

  Jā, atbilde liecina, ka Bordāns ir tavā pusē, kā tad! :)))
  .
  .
  .
  Admins
  Nekur neesmu to pieminējis. Runa ir, ka neatbild tie, kuri izteica priekšlikumu…
  Ja Bordāns atklāti nostāsies manā pusē, tad viņu jau nākošajā dienā sagaida Lozes liktenis… .

 7. Pārmaiņas saka:

  Tā ir kā atzīšanās, jau paaudzēm veiktajos noziegumos pret Latvijas tautām un patriotiem, vardarbīgi izmainot Latvijas etnisko sastāvu un pat acīmredzami piesavinoties tautību.
  http://www.lettia.lv/lv_a_latvijas-statistika-1939.html
  Ja pirmsokupācijas laikā nospiedošais vairākums bija savas zemes patrioti, no kuriem latvieši bija 75%, tad tagad pēc 79 gadus ilguša genocīda, atlikuši vairs tikai 40 000 tūkstoši, kas ir krietni vien ticamāk par huntas publiskotajiem statistikas datiem, kur latvieši esot 62%, bet lielkrievi vispār pazuduši. Ievesti gandrīz miljons kolonistu, bet etniskais sastāvs izmainās tikai par 13% !!!???
  Tādiem vieta Hāgas tribunālā, blakus Putinam un viņa bandai.
  http://www.lettia.lv/images/latvijas-statistika-1939-04-05.jpg

 8. lasītājs saka:

  Nevainīgie pūkainīši!ASIŅAINI slepkavas jūs esiet.Jūs netiesājiet,tas ko jūs dariet ir -jūs slepkavojiet.Slepkavām nav tiesību tiesāt!Viņu darbība ir slepkavošanas darbība.Bet tiesa nāks,neizbēgsit.Ar saviem darbiem jūs rakstiet spriedumus saviem bērniem.Drebiet slepkavas.

 9. Armands saka:

  Vienīgais veids, kā tos mēslus noslaucīt klozet podā ir vērsties uz ārpasauli, jo iekšēji šeit nav iespējams ko izcīnīt. Visas drošības struktūras ir okupantu pārvaldītas un kāda konflikta rezultātā ar to pašu Russiju Nato sevi ir nolikuši uz spridzekla. Neapzinoties to, ka lielākā daļa neies cīnīties šīs kriminālās valsts pusē, tad Nato savā paspārnē ir ieguvusi russu zhidu kriminālu veidojumu ar segvārdu Latvija.

 10. vai saka:

  Vai ārpasaule nav okupantu pārvaldīta?????????

 11. sevi jāsargā saka:

  2018.gada 7.novembra rīts atnesa ziņu, ka autoavārijā Mūžībā devies misionārs un kristīgais kalpotājs, Latgales sabiedriskais darbinieks, Franča Trasuna brāļa mazmazdēls Ivars Levi Graudiņš. Šī ziņa šokēja daudzus, arī lielu daļu Latvijas kristīgās sabiedrības, kurā Ivars bija labi pazīstams un cienīts. Vēl jo vairāk, kad kļuva zināms, ka satiksmes negadījumus ir vien aizsegs veikli maskētai slepkavībai. Daudziem tas lika uzdot jautājumu, vai un kā šis vardarbīgais uzbrukums saistīts ar Ivara kalpošanu un vai viņa pāriešanu no ticības skatīšanā var saukt par asinsliecinieka nāvi? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildi sniegs izmeklēšana, tomēr jau tagad ir skaidrs – Ivara aiziešana ir liels zaudējums Latgalei un visai Latvijai. Tā ir Latvijas ikdiena. Tā mīklainos apstākļos miruši tūksrošiem latvieši.
  .
  .
  .
  Admins
  Jā, ir pēcAtmodas periodā ir noslepkavoti tūkstošiem latviešu !
  Tas ir Borovkova & Bunkas KANTORA darbs !

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *