Prokurores Ilutas Saulītes noziegums pret latviešu tautu

www.tautastribunals.eu-12Andrejs Kavacis, Linards Grantiņš, Juris Rubenis, Jānis Vanags, Pāvils Brūveris.2.L.Grantiņš, Helsinki-86. LRTT. Saeima. Latvija. Liepāja. - Kopie - KopieL. Grantiņa viedoklis- atbilde prokurorei Ilutai Saulītei, kura neskatoties uz DP brutāliem viltojumiem L. Grantiņa LIETĀ(zemisku svešu ekspertu vārdu izmantošanu), ar jaunu „ekspertu” slēdzieniem ir nonākusi pie vēl nopietnāka secinājuma, ka ne tikai kāds no rakstiem „kurina” naidu, bet visi bez izņēmuma !!!

Šajā „viedokļa” rakstā es mazliet atkārtošos, jo tas tiks pielikts pie LIETAS, kas tiks apkopota grāmatā:

Mana cīņa ar latviešu tautas bendēm”.

Lai mans viedoklis, līdz ar to viss šeit sacītais, būtu labāk saprotams, es paskaidrošu uz kādiem PAMATIEM es stāvu un kādiem ??? „pamatiem” kalpo prokurore Iluta Saulīte.

Ja kāds domā, ka esmu zvērināts nacionālists, tad tas maldās pa visiem 100% !

Es emu zvērināts INTERNACIONĀLISTS un tikpat zvērināts GOBĀLISTS.

Lietas problēma slēpjas tajā, kā šis lietas tiek traktētas sabiedrībai, bet tiešāk, kā attiecīgas klaidoņ- parazīttautas un kolonizatori to grib izmantot ?

Kas attiecas uz nacionālismu:

>Manā Dzimtenē ir vietas daudziem, bet ne visiem !!!

>Manā Dzimtenē okupantu tautas pārstāvji nedrīkst tikt uzskatīti par minoritāti, kas ir: kliedzoši pretrunā ar starptautiskiem LIKUMIEM !

Tie, kuri mums uzspiež šo noziedzīgo LIKUMU, ir tiesājami: kā genocīda veicēji pret pamattautu latviešiem.

>Manā Dzimtenē, lai pamattauta varētu brīvi attīstīties, tai ir jābūt ne mazāk kā 75%. Citām tautām, kurām ir savas etniskās dzimtenes, nav un nedrīkst būt nekādas tiesības pieprasīt pamattautai līdzvērtīgas tiesības.

-Lūk, tad arī šie, kuri Latvijā to dara, ir uzskatāmi par naida kurinātājiem un izraidāmi !

-Kāds absurda noziedzības teātris ar pilsonības iegūšanu un ZVĒRĒŠANU, ko šie klaidoniskie noziedznieki dod valodas jautājumā, ka referendumā viņi visi šo zvērestu lauza un nostājās pret pamattautu un tās valodu, tā pierādot savu noziedzīgo okupantisko dabu !!!

-Visi, kuri piedalījās referendumā un balsoja par krievu valodu, ir no Latvijas jāpatriec ar negodu !!!, bez jeb kādas kompensācijas, jo viņi ir pretīgā veidā iespļāvuši manai tautai tieši acīs par to, ka viņa bija tik viesmīlīga.

Tas ir viegli pierādams un tas arī tiks pierādīts, un noziedznieki, kuri lauzuši zvēretu, padzīti.

!!! ZVĒRESTS ir Garīga substance, kas piemīt tikai cilvēkiem, bet kas to ignorē vai lauž, nav pieskaitāms pie cilvēku rases.

Kas attiecas uz globālismu:

>Es esmu par to, lai visas durvis uz PASAULI ir atvērtas un mēs varētu neierobežoti pa to ceļot, bet nekad neaizmirst, ka ir jāatgriežas mājās.

>Lai mēs varētu viens otram bez liekas birokrātijas, ja kādu no mums ir piemeklējusi nelaime, palīdzēt.

>Es esmu pret to, ka ir kāds pasaules parazīts, kurš šo vienreizējo domu grib izmantot savos noziedzīgos nolūkos, apzināti radot konfliktus, lai notiktu rasu un tautu sajaukumi, kā rezultātā beidz pastāvēt tautas un valstis.

Kas attiecas uz Latviju, okupāciju un Tiesiskumu:

-Latvija tika no komunistiskās- boļševistiskās- cionistiskās PSRS okupēta !!!

Tas ir visas pasaules atzīts fakts !!!, bet tikai ne no pašas PSRS mantinieces- Krievijas.

-Pēc PSRS sabrukuma un okupācijas atzīšanas, bija jāseko Latvijas dekolonizācijai, ko paredz:

1949.g. Ženēvas Konvencija !!!

Latvijā, Krievijas un Izraēlas spiediena rezultātā, Ženēvas Konvencija tika apzināti noziedzīgā veidā „aizmirsta”!

-Latvija nav !!! Tiesiska valsts, bet gan sarkano komunistisko teroristu midzenis, kurš ir legalizējies iekš ES un NATO, bet pēc būtības ir visīstākais „Trojas zirgs” šajos politiskajos veidojumos.

Konvencija paredz likvidēt !!! okupācijas pārvaldi ar visiem tās represīvajiem orgāniem !!!

Latvijā tas netika izdarīts !

„Neatkarīgās” Latvijas varas struktūras palika tās pašas !!!, pilnīgi bez izmaiņām !

Latvijā, vietēja komunistu- KGBistu banda, ar brutālu Krievijas iejaukšanos un Eiropas vadošo lielvalstu klusēšanu, veica:

kārtējo genocīda aktu pret latviešu tautu !!!

Pret to visu uzstājas L. Grantiņš un viņa dibinātās organizācijas- HELSINKI- 86 un LRTT.

Sevišķi lielu uztraukumu komunistu- cionistu un krievu nacistu vidū rada LRTT izveidotā i- vietne: tautastribunals.eu, kura informē tautu Latvijā un starptautiskās organizācijas par viņu noziegumiem pret latviešu tautu un Latvijas valsti !!!

Lūk, Saulītes kundze, šie ir PAMATI, uz kuriem stāv Linards Grantiņš, kuru Jūs tik ļoti, ļoti vēlaties noslepkavot !

Visas Jūsu darbības ved uz šo ārprāta nozieguma realizēšanu !!!

Tiesas process, kuru Jūs neatlaidīgi cenšaties bīdīt, savā īstākajā būtībā ir vērsts pret latviešu tautu.

Manis noskaitītie principi, pēc kuriem es vados, ir pilnīgā saskaņā ar starptautiskiem LIKUMIEM un arī mums visiem tik „mokošajiem” DIEVA BAUŠĻIEM.

Jūs, Saulītes kundze, vadāties pēc manas tautas slepkavu sastādītiem LIKUMIEM !!!

Un tagad par Jums un Jūsu “likumiem”, „principiem” un tiem, kurus Jūs tik iztapīgi cenšaties aizstāvēt:

Turpinājums nākošajā rakstā… .

19.03.16      Linards Grantiņš

P.S.

Kāpēc gan mūsu izcilā prokurore Iluta Saulīte nevarētu pret šo “nelieti” uzsākt kriminālprocesu; par naida kurināšanu pret mums visiem tik mīļoto krievu tautu, protams, vēsturiskā aspektā… ?

Ļevs-Tolstojs-L.-Grantiņš-Bitenieks-BarissUlmanis1

Pārdomām !

Ko saka Latviešu vēlētāju biedrības priekšsēdētājs Vilors Eihmanis:

LATVIEŠU-VĒLĒTĀJU-BIEDRĪBALatvijas Valsts prezidents ir vienīgais prezidents Eiropas Savienībā, kurš akceptē Latvijas valsts likumdošanā iestrādātu normu, kas pieļauj politisko korupciju pašvaldību vēlēšanās.

Jautājums ir par to, ka Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4.panta otrā daļa neatbilst Latvijas Republikas Satversmei, jo šī norma ļauj politiskām partijām varu pašvaldībā nopirkt par naudu, proti, likuma norma padara iespējamu politisko korupciju pašvaldību vēlēšamās – partijām atļauj apvienot priekšvēlēšanu izdevumus no vairākām pašvaldībām, lai noteiktā pašvaldībā iegūtu pārsvaru pār konkurentiem. Tas ir antikonstitucionāli saistībā ar Latvijas Republikas 2.,6., 101.pantu. Šajā gadījumā Latvijā varu sagrābusī oligarhija ar saviem ielkteņiem lēmējvarā, izpildvarā un kontrolējošās struktūrās slēptāk vai atklāktāk rupji pārkāpj arī Eiropas vietējo pašvaldības hartas 3.pantu, Starptautiskā pakta par pilsoniskām un pilsoniskajām tiesībām 25.pantu, Cilvēktiesību un pamatbrīvību auzsardzības konvencijas Pirmā protokola 3.pantu. Latvijā nedarbojas ne tikai tiešā demokrātija, bet arī pārstāvniecības demokrātija caur opozīcijas partijām. Uz protestiem par brīvu, vispārīgu un vienlīdzīgu vēlēšanu pārkāpumiem Centrālā Vēlēšanu komisija un Latvijas Republikas Augstākā tiesa, piemēram, 2006.gada 3.novemrī noraidīja četru politisko organizāciju prasību anulēt anulēt CVK 2006.gada 25.oktobra lēmumu Nr.53, atzīstot to par prettiesisku un atzīstot 9. Saeimas vēlēsanās par likumīgām, tajā pašā laikā pieņēmot blakus lēmumu lietā Nr.SA-5/2006, kurā teikts teikts: “Vienlīdzīgu vēlēšanu princips vispirms paredz, ka visu politisko spēku un individuālo kandidātu iespējas ir vienlīdzīgas. Tas attiecas uz kandidātu sarakstu vēlēšanu kampaņu, plašapziņas līdzekļu pieejamību tiem, kā arī partiju un to kampaņu publisko finansēšanu.”

Lai gan lēmums bija nepārsūdzams, blakuslēmums nav izpildīts līdz šai dienai. Rezultātā partijas “Latvijas ceļš” Anatolijs Gorbunovs un Ivars Godmanis), Tautas partija (Andris Šķēle) un Latvijas Pirmā partija (Ainārs Šlesers) vēlēšanās nelikumīgi izlietoja vairākus miljonus latu, par šo naudu ieguva un realizēja valsts varu un pašlikvidējās, neiemaksājot Valsts kasē no atbildības par pārkāpumiem vēlēšanās. Pēc šo partiju sadalīšanās to biedri izveidoja vairākas jaunas partijas, kas turpina likumpārkāpēju partiju iesākto politiku.

Bez brīvām vēlēšanām nav iedomājama demokrātija.

Latvijā valdošā oligarhija nepieļauj brīvas vēlēšanas.

Savukārt Satversmes tiesas tiesneši izmanto savas ekskluzīvās tiesības un apzināti atsaka lietas ierosināšanu par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4. panta otrās daļas neatbilstību Latvijas Republikas Satversmei, neatkarīgi no tā, ka:

a) Latvijas Republikas Satversmes 85.pants noteic, ka “Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas”;

b) jautājums ir vispārīgs un tas ir piekritīgs Satversmes tiesai;

c) Satversmes tiesai ir piekritīgi jautājumi par Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Jautājumi ir sekojoši:

1) Kādas tiesības ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ārpus Saeimas izstrādāt šādu antikonstitucionālu normu?

2) Kādas tiesības ir Satversmes tiesai neizskatīt jautājumu par likuma normas neatbilstību Satversmei un Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem;

3) Kādas ir iespējas griezties starptautiskās institūcijās ar lūgumu veikt pētījumu par Latviju kā korupcijas citadeli Eiropas Savienībā, kur Oligarhijas nopērk vēlēšanu rezultātus un liedz vēlētājiem realizēt tiešo demokrātiju, bet opozīcijas partijām pārstāvniecības demokrātiju?

You may also like...

6 komentāru

 1. papildus jautājumi saka:

  Kā vispār demokrātiskā un tiesiskā valstī jautājumā par konstitucionālās sūdzības iesniegšanu Satversmes tiesā sakarā ar brīvu vēlēšanu nepieejamību var pastāvēt termiņu nokavējums? Kā uzdevumā tas tiek darīts un kam tas ir izdevīgi? Kā Satversmes tiesa var minēt acīmredzami nepatiesus argumentus un tikai formāli atrakstīties, lai neskatītu jautājumu pēc būtības? Latvijā jau labi sen manāms, kad ierēdņiem un varas turētājiem nav citas iespējas aizstāvēt antikonstitucionālos likumus un negribas atzīt patiesību, viņi oponentiem formāli atrakstās un liek meklēt cēloņsakarības, kas likumos nav atrodamas.
  .
  .
  .
  Admins
  Atbilde uz šo jautājumu ir gaužam vienkārša:Tā Stversmes tiesa, kura ir “ieperinājusies” Latvijā, nav LR Satversmes tiesa, bet Krievijas “MOSSADistu” darba rīks, lai iznīcinātu mūsu tautu !

 2. zinošais saka:

  Ilutas Saulītes protežē Aldis Plaudis plašāk pazīstams kā ievērojams nekustamo īpašumu biznesmenis, kurš ar saviem hektāru tūkstošiem vairākus gadus ir bijis arī Latvijas lielāko zemes īpašnieku sarakstos.
  Jā, bet kas tad ļāvis vai licis bijušajam čekistam kļūt par miljonāru un viņa jaunās maiņas pārstāvei Ilutai Saulītei par disidenta Linarda Grantiņa vajātāju 2015/2016.gadā?
  Varbūt Amerikas Savienotajām Valstīm vajadzētu kā agrāk raidīt uz Latviju: “Runā «Amerikas balss» no Vašingtonas, raidām latviešu valodā ik dienas…mēs Jums pastāstīsim, kā Latvijā komunistiem izdevās noturēt varu un tā tālāk…” Varētu pastāstīt, kā Ilutas Saulītes protežē Aldis Plaudis pārdeva Padomju, pēc būtības latviešu tautai nozagtos kuģus un nenonāca cietumā? Vai tas būtu iespējams bez komunistu čekas palīdzības?
  .
  .
  .
  Admins
  Kā Plaudis, tā arī šī pakalpīga “prokurore” saņems savu, to, ko viens nodevējs pelnījis.
  Tikai mieru !
  Visam ir savs noliktais laiks !

 3. skorceni saka:

  Tam visam noteikti pienāks gals.Tad viņi kauks par savu nodarīto latviešu tautai,bet viņus vairs neviens nedzirdēs.Tā ir prātam neaptverama nekaunība no saulītes puses safabricēt lietu pret Linardu Grantiņu.Bet vina jau ir tikai sapuvusi lelle,kuru rausta aiz diega pie pakaļas,lai tā raustītos pēc pasūtījuma.Domāju ,ka viņa pat neapjēdz ,ko dara,jo pietrūkst prātina…..!Drīz tiesāsim viņus pašus!

 4. INDRA saka:

  Vispirms 1987.gada 14.jūnijā nāca padomju okupētās latviešu tautas sirdapziņas Linarda Grantiņa dibinātais Helsinki 86, kas uzsāka atklātu cīņu ar komunistiskajiem okupantu un nodevēju izdzimteņiem. Pēc tam nāca arī 1988.gada 15.augusts ar Eduardu Rozenštrauhu. Kad ieradāmies estrādē, tā jau bija pilna ļaužu, bet cilvēki nāca vēl un vēl. Iespaids bija tāds, it kā visi pulcētos Dziesmu svētkos. Kad estrādē iebrauca vienīgais padomju kabriolets – ZIS 110, kurā stāvēja Eduards Rozenštrauhs, sākās milzīgas ovācijas. Tā tauta sumināja savu komponistu. Koncerts saviļņoja līdz sirds dziļumiem. Mazās svecītes, ko turēja rokā mazie bērni, lēja gaismu pār visu komunisma jūgā smokošo Latviju. Šis koncerts pastiprināja un drošināja Latvijas trešo Atmodu. Sākot skanēt “Zilajam lakatiņam”, visa publika piecēlās kājās un dziedāja līdzi. Šī dziesma ir karalaika jaunatnes himna, stāsts par mīlestību, par latviešu puišiem, kuri piespiedu kārtā tika ierauti SS leģionā un Sarkanajā armijā. “Zilais lakatiņš” ir kļuvis par visas latviešu tautas likteņdziesmu.” Turies, Linard. Tauta ir kopā ar Tevi, nevis ar čekista Alda Plauža lietas turpinātāju Ilutu Saulīti. Mums, latviešiem ir laba pieredze: ja nespēj savu karogu nest,tad velc kaut vai pa zemi…Īsts latvietis savu karogu no rokām neizlaidīs…Nekad. Lai visaugstākais Dievs palīdz Linardam Grantiņam un visai latviešu tautai!
  .
  .
  .
  Admins
  Jā, tas ir vienreizēji pasacīts: “ja nespēj savu karogu nest,tad velc kaut vai pa zemi…”
  Bet rodas tādas saulītes un plauži… .Nu nav viņiem piemērojami citi apzīmējumi kā:izdzimumi,deģenerāti, civilizācijas padibenes, kuri spējīgi dzīvot tikai uz citu sviedriem, mocībām un asinīm… .

 5. valdis freimantals saka:

  pievienojos indrai

  apsveicu visus tribunala lasitajus ar pavasara iestasanos un pupolsvetdienu

 6. Mežu Endijs saka:

  Pievienojos Indras sacītajam.
  Kā pērkona dārdi no skaidrajām debesīm apliecināja tautas kopības spēku. Tas ir tik vienkārši un reizē sarežģīti, būt vienotiem kādam mērķim, telpā un laikā. Nav lielāka spēka par tautas vienotu domu un sinhronu rīcību pret saviem kangariem, ļaunuma un melu impēriju, kas arī ir neapšaubāmi labi organizēta, bet tiem nekad nebūs tā, kas ir mums – patiesība.

  Žīdu paruna vēsta: problēma tikai tad ir problēma, ja to nevar nopirkt par naudu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *