Nekas par viņu zvērībām netiks atstāts bez atmaksas !

Zaļš.Latvijas republikas tautas tribunāls, Aivars Borovkovs, Ivars Godmanis, Jānis Reinisks, Straujuma, Prezidents, Saeima, DP. ST. - KopieĻevs Tolstojs, L. Grantiņš, Bitenieks, Bariss,UlmanisNoskaties:

https://www.youtube.com/watch?v=-4peveST4wU

Ja noskatījies tad saprati, ka ne jau čečeni ir tie nezvēri, bet gan Putina komandētie specdienesti. Viņi bija arī tie, kuri Maskavā uzspridzināja dzīvojamo māju, lai vainu uzveltu čečeniem un būtu iemesls viņiem uzbrukt.

Viss reiz nāk atklātībā un par visu ir attiecīgi „jāmaksā”. Putins, protams, ir tikai nožēlojama izkārtne šajā ārprāta izpausmes ļaunumā. Galvenie noteicēji sēž Izraēlā. Ja visu šo jezgu taisītu tikai Maskava, tad vaininieka vārdu nosauktu jau otrajā dienā, bet pagaidām, visa pasaule to zin, bet dīvaini klusē.

Ņujorkas Dvīņu torņu likvidēšana arī bija Izraēlas roku darbs.

Putina sieva vācu presei pateica, ka īstais Putins sen jau ir likvidēts.

Kas tie bija, kas viņu likvidēja, nav grūti uzminēt. Šo sātanisko teātri miniatūrā var noskatīties arī Latvijā. Visi krievvalodīgo kūdītāji ir žīdi !!! Iezombētajiem krieviem pietiek tikai pakratīt „kolerādo” drisku pie deguna, ka tas savas dižās impērijas vārdā pat būs ar mieru pakārties, kur nu vēl palaidīs izdevību garām, kādu noslepkavot.

>Latvijas DP ir visu šo noziedznieku perēklis un aizstāvis !!!

Par krievu bidlām un to vēsturisko izcelsmi, lasiet interesantu Oļģerta Ziļicka rakstu.

Viens tomēr kļūst ar vien skaidrāks, ka uzbrukums Ukrainai ir krievu un žīdu asinsēras beigu sākums. Šo divu zvēru beigas, nozīmē ari Latvijas komunistuKGBistu fizisku likvidēšanu un viņu sazagto līdzekļu atsavināšanu.

Latviet, ieroci turi gatavībā, jo tie kropļi pirms sava gala, ir neaprēķināmi !

Sesks,Lazdiņš,Ziemelis, LRTT,Āboltiņa, Prezidents

Dievs svētī Latviju !

12.06.15.   L. Grantiņš

L.-Grantiņš-Bitenieks-Ulmanis-Latvija-māksla-Bariss-EihmanisOļģerts Ziļickis

Kāpēc viņi rēc?

Tāpēc, ka viņi tika audzināti vienos melos no paaudzes paaudzē. Meloja valsts vara, meloja priesteri, meloja paši. Tāpēc viņi nevienam netic, vienīgi paši sev. Krievijas impērijas ideoloģija caur caurēm veidojusies melos un krāpšanā, tā ka tā kļuva par valdnieku vardarbīgi taisītās tautas nacionālo raksturu. Protams, bija jau arī izņēmumi, bet to nebija daudz. Un tas sākās tā. Kopš normaņu vikingu konungs Olafs m.ē. 850.gadā atveda uz Lādogu 200 bijušos Bizantijas militāros vergus slovēņus, sākās krievu laiki Oļģerts Ziļickis, Grantiņš, Bitenieks, Bariss Ulmanis, Helsinki-86, LRTTBaltijā. Vikingu kustības beigās, kad bija iekarotas jaunas kņazistes, ko sākumā valdīja vikingi, slovēņi, sajaukušies ar vikingiem un baltiem, kļuva patstāvīgi un nolēma beidzot veidot paši savu tautu un dzimteni austrumu baltu un somugru apdzīvotajos novados. Viņi rīkojās pēc sava pirmā kņaza un Bizantijas militāro vergu jeb slovēņu bijušā simtnieka Svjatoslava plāna, kas ietvēra novada sagrābšanu, vīriešu izkaušanu, ieskaitot zīdaiņus, un to verdzeņu nogalināšanu kopā ar bērnu un iemešanu kopīgā bedrē, ko sauca par jebišči, kam pirmais bērns bija meitene. Piedzimušos zēnus jau agrā bērnībā atšķīra no mātēm un varmācīgi audzināja par karavīriem. Vēlāk šis vīrs, bulgāru slepkava, tika pasludināts par krievu baznīcas svēto… Kad viena baltu cilts teritorija bija iztukšota, meitas izvarotas un pārdotas verdzībā, vīrieši izkauti un draudēja bads, vainoja ienaidniekus. Tas bija iegansts, lai iekarotu nākamās baltu cilts novadu. Tā kopš tautas taisīšanas sākumiem par virzošo spēku kļuva ienaidnieks. Ja tāda nebija, to izdomāja. Katru iekarojumu dēvēja par krievu tēvzemi kopš laiku laikiem. Par to liecina arī kāda divtūkstoš gadu veca latvju daina, kurā bāliņš bar māsiņu, ka krievam maizi un ūdeni devusi, jo krievs katru vietu, kur ēda, kur dirsa, sauks par tēvzemi kopš laiku laikiem. Daudzsievībā viņu ātri saradās daudz, un jaunradītā “tauta” ātri gāja plašumā. Dēls tika saukts un turēts kā verdziņš (rabjonok). Tēvs uzturēja disciplīnu ar nežēlīgiem sodiem un uzkliedzieniem: «Es … tavu māti, bet tu uzdrīksties man iebilst!» Neapmierinātais dēls parastisavāca bruņotu klaidoņu baru un ar tēva metodēm iekaroja pats savu «tēvzemi». Kad tuvākāapkaimē bija pakļautas visas baltu ciltis, kņazu dēli sāka plēsties savāstarpā un iekarot kaimiņu kņazistes. Tā radās tā sauktās Krievzemes, kas pēc apvienošanas kļuva par Krieviju, bet tas notika piecsimt gados. Kad Lietuvas valsts nostiprinājās, sākās nekrievu cilšu gadu simtos ieilgušais karš pret krieviem. Šo karu padomju ideologi nodēvēja par tatāru-mongoļu jūgu. Lietuviešiem izdevās apvienot šajā karā galindus, sudāvus, prūšus, sindu pārpalikumu, polovciešus, burtus, alānus un Ķīnas impērijas izspiestos austrumniekus no Sibīrijas novadiem. Krievu kņazu sakāve bija pilnīga. Taču uzbrucēji nebija ņēmuši vērā tolaik nenozīmīgo Maskavas kņazisti, kas bija izveidota galindu un mazkaļu teritorijā. Ar Zviedrijas pēdējo vikingu palīdzīgo roku tā no jauna atdzima un pamazām vien iekaroja izpostītās zemes, ko tie sauca par krievu zemēm, jo bija tur medījuši baltos vergus un baltās verdzenes Austrumu tirgiem, paši izvarojuši baltu verdzenes, sēdami savu sēklu pa labi un kreisi, apēduši baltu cilšu sarūpēto maizi un atstājuši savu izkārnījumu kaudzes un postažu. Tātad Krievzeme tika taisīta, izkaujot un padzenot baltu un somugru ciltis no viņu novadiem soli pa solim. Senatnē nav bijis ne tādu senkrievu cilšu, nedz arī krievu tautas. Tās taisīšana arvien vēl turpinās. Katrā iekarotajā teritorijā iesūtīja krievus, lai tie turpinātu sēt savu sēklu un taisīt kņaziem paklausīgu tautu. Tā viņi no senseniem laikiem bija pieraduši uzskatīt sevi par pārākiem, pārākumu panākdami ar sodiem, vienlaikus uzspiezdami savu valodu. (Starp citu, vēsturē ir zināms tikai viens vienīgs gadījums karā pret Prūsiju, kad krievi atdeva atpakaļ iekaroto teritoriju.) Pārkrievotie savā naivumā kļuva par vēl lielākiem šovinistiem nekā tīrasiņu krievi. Tas turpinājās arī padomju laikos, kad pārkrievošanu sauca par internaconalizāciju, kuras mērķis bija vardarbīgi iznīcināt nācijas un padarīt cilvēkus par pārkrievotām būtnēm bez nacionālās piederības, kas tika stādīti pāri jebkuriem nacionāliem un tāpēc jutās kā pasaules valdnieki. Šī slimīgā parādība ir militāro vergu sindroms, kas kopš Romas un Bizantijas laikiem nācis līdzi cauri gadu simteņiem kā impērijas metastāze apziņā. Kā to saprast? Aleksejs Tolstojs, L.Grantiņš, Bitenieks, Bariss, Ulmanis, LRTT, Helsinki-86Gan Romas, gan arī Bizantijas impērijā un daudzās citās iepriekšējās impērijās kopš Šumeras laikiem bija vergi, ko dalīja īstajos jeb darba vergos (sclove), militārajos vergos (sclovenie), izputējušajos, par vergiem pārtapušajos zemniekos (sclovinii), bet brīvās tautas sauca par citādi runājošajiem jeb svešiniekiem (barbariem) un uzskatīja par potenciālajiem vergiem. No šejienes nāk vārds slāvi. Ja pārējie vergi pēc atbrīvošanas palika vietās, kur tie vergoja un pamazām sajaucās ar baltu ciltīm, pārtopot tādās tautās kā slovaki, čehi, tad bijušie militārie vergi uzskatīja sevi par izredzētajiem, kam pēc savu kungu parauga ir jāvalda pār pasauli, jo viņi, pēc impērijas sabrukšanas kļuvuši patstāvīgi un brīvi, neprata citādi dzīvot kā vien uz iekaroto tautu rēķina (pēc savu bijušo kungu parauga). Tādi bija maķedonieši, jau minētie slovēņi, poļi, sakši, franki, serbi un citi, pārējie tika asimilēti pamata tautās. Tā radās gandrīz visas Eiropas tautas. Viņiem iet līdzi neiecietība pret baltu tautām, kas nav nedz izskaidrojama, nedz pamatojama, jo galu galā viņos visos ieiet baltu gēni. Tātad kopš dzimšanas šajos cilvēkos tika ieaudzināts šovinisms, iekarošanas tieksme un bagātības saraušanas nolūkā, pazīstamais princips «Ubi bene, ibi patrina» (latīņu val. «kur labi, tur tēvija»)«ultima ratio» pēdējais, galvenais, augstākais arguments. Iekaroto teritoriju viņi uzskata par savu tēvzemi «kopš laika gala». Tā tad arī ir bijušo militāro vergu pēcnācējos ieaudzinātā sindroma izpausme, kas liek viņiem justies svešā zemē kā savās mājās un pārākiem par citām nācijām. Tas tika ieaudzināts arī tai padomju tautas daļai, kas runāja tikai krievu valodā. Padomju Savienības vairs nav. Apstākļi mainījušies, bet vergu sindroms palicis. Jaunajos apstākļos pārākuma tiesības ir aizskartas. Tāpēc arī sākas brēkšana par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tiem pieskaitīta automātiski iestājusies nepilsonība, vēlēšanu tiesību zaudēšana, viņiem svešas valsts valodas uzspiešana. Viņi nekad nesapratīs, kā var būt tā, ka viņi nav galvenie teritorijā, kurā tie iekundzējušies, jo, kā teikts kādā dainā, kur tie ir ēduši, sējuši savu sēklu un atstājuši mēslojumu zemei, tur arī teiks savu tēvu zemi. Tie ir cilvēki, kas neatšķir jēdzienus dzimtene un tēvu zeme. Viņu trumpis ir skaitliskā vienlīdzība un slēptā Krievijas tagadējo valdītāju vēlēšanās sagaidīt latviešu izmiršanu, kas būtu sasniedzama ātrāk, ja tiktu pie varas. Tāpēc es atkārtoju vēl un vēlreiz, ka latviešus kā baltu civilizācijas reliktu var glābt vienīgi visu deokupācijas principu ievērošana līdz galam. No viņiem baidās Rietumvalstis. Tāpēc tās izmanto Baltiju par Pandoras lādes spundi, jo viņiem, bijušās Romas impērijas palieku mantiniekiem, nav saprotama mūsu vēlme pašsaglabāties kā tautai.

Tātad ir jārīkojas pašiem.

You may also like...

7 komentāru

 1. Māris M. saka:

  Ai, māsiņa, ai, māsiņa,
  Kam tu krievu ēdināji:
  Kur tas ēda, tur tas dirsa,
  Tur teiks savu tēvu zemi,
  No laiciņu laiciņiem.

  Kur vēl trāpīgāk. Tādi viņi ir arvien.

  Savas senču mājas saņēmu atpakaļ piegānītas un pieķēzītas tādos apmēros, ka ikviens rietumeiropietis no šoka ilgi nevarētu muti aizvērt, ja ko tādu ieraudzītu savā dzimtenē.
  Vēl tagad vietējie komunisti žēlabaini velk meldiņu, ka bijis necilvēcīgi no manas puses viņus (krievus) izlikt ārā, jo viņi to tomēr esot uzskatījuši par savu māju…
  Vai spējat aptvert šo komunistu loģiku?

  Prieks, ka beidzot tribunālā arī kas no Olģerta Ziļicka lasāms. Paldies par to.

 2. tas vīriņš saka:

  Tas vīriņš ir”centies” rakstīt…..
  Ebrejs skaidroja,ka viena trešā daļa latviešu ir ebreji,pārējie latvieši esot kam vecāmāte esot ebrejiete…..

 3. raksts saka:

  Putina sieva vācu presei pateica, ka īstais Putins sen jau ir likvidēts.

  ———————————–

  Par to raksta vairāki preses izdevumi.

  ЦРУ провело генетическую экспертизу Владимира Путина.

  Согласно данным экспертов, лицо, посещавшее Италию в июне 2015 года (были взяты образцы волос и потожировые следы отпечатков пальцев) – не является генетическим отцом дочерей Владимира Путина. Образцы генетического материала дочерей Путина были получены ранее, во время их зарубежных поездок.
  Также, ранее взятые образцы (2007-2008 г.) генетического материала Российского лидера – не совпадают с нынешними образцами, и, следовательно, роль Владимира Путина на публике играет неустановленное лицо.
  Ранее экспертами и многочисленными СМИ отмечалось, что лица Владимира Путина на фотографиях и видеоматериалах, даже сделанных с очень коротким интервалом времени – заметно различны.

  В настоящее время на заседании Бидельбергского Клуба рассматривается вопрос, каким образом следует сформулировать отношение к неизвестному персонажу Российской политики – “якобы лидеру и президенту”. Является ли он заместителем, либо иначе уполномоченным лицом, и какова истинная судьба легитимного президента – в настоящий момент не ясно.

  https://www.cia.gov/news-informati…/cia-the-war-on-terrorism

  https://www.youtube.com/watch?v=lRLWVFVSnHM

  http://www.theguardian.com/world/2015/mar/30/personal-details-of-world-leaders-accidentally-revealed-by-g20-organisers

 4. annamarija saka:

  Jā… Vienā brīdī pūķins sāka atgādināt gumijas manekenu. Cilvēki vēl ņirgājās: sašpricējies ar botoksu, vai kā nu to štruntu sauc, ko tie, kas negrib novecot, liek sev ievadīt…
  Raša taču ir un ir viena noziedzīga valsts.

 5. Māris M. saka:

  Pēc tikšanas ar Putinu Pāvests rosina Lieldienas svinēt aprīļa otrajā svētdienā kopā ar pareizticīgajiem

  http://bb.vesti.lv/news/pec-tiksanas-ar-putinu-pavests-rosina-lieldienas-svinet-aprila-otraja-svetdiena-kopa-ar-pareizticigajiem?1255
  .
  .
  Admins
  “Pēc viņu darbiem jūs viņus atpazīsiet!”
  Kā redzams, tad divi antikristi atraduši vienotu nostāju.
  Pieņemt slepkavu savā “mītnē” ir tieša zīme, kam kalpo Vatikāns !
  Kā Maskava, tā arī Vatikāns ir pedofīlu citadeles.
  Kristus otrreizējā atnākšana ir tuvu.
  Viņš nenāks, lai pateiktos Vatikānam un Maskavai, bet gan, lai “akmeni uz akmeņa neatstātu no šiem Antikrista midzeņiem.”
  Dievs, lai notiek Tavs prāts kā uz zemes, tā arī Debesīs !

 6. ziņa saka:

  Viesnīcā Austrijas Alpos šobrīd norit pasaules elites pārstāvju – tā dēvētās Bilderbergas grupas – slēgtā sanāksme, svētdien vēsta radio «Brīvība».

 7. Miervaldis saka:

  Krievi par cilvēkiem uzskata tikai sevi.Kaut tieši viņiem vienīgajiem kultūras līmenis ir kā no meža izlīdušiem primātiem.Es arī viņus par cilvēkiem neturu, un domāju ka pie veselā saprāta eiropietis arī viņus asocēs ar primātiem kurus jāiespundē un jāaizved brīvībā sibīrijā, tā tālāk no cilivizācijas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *