Kristīgā Baznīca- Sātana mītne

Zaļš, tautastribunals.eu“Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam Goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir Dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, ikviens pēc viņa darbiem. Kura vārdu neatrada Dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā.”

===========================================================================

Linards Grantiņš, LRTT, LatvijaIk pa laikam ir jāatgādina šīs i- vietnes apmeklētājiem pēc kādiem principiem darbojas LRTT.

Tiek citēta Bībele, kuru daudzi uzskata par Svēto Grāmatu. No Svētuma šai grāmatā nav ne vēsts, jo to jau neskaitāmas reizes ir pārrakstījuši un papildinājuši Sātana kalpi, tie, kuri sevi uzskata par “dievizredzētiem”. Vienu no pēdējiem viltojumiem jaunajā tulkojumā novērsa prāvests Andrejs Kavacis. Vārds CILTS bija nomainīts ar vārdu PAAUDZE. Tādā veidā šī noziedzīga “dievizredzēto cilts” savus asins grēku pret PRAVIETI gribēja atstāt uz tā laika politisko konjunktūristu sirdzapziņas un šodien izskatīties baltāki par balinātu lina dvieli.

Bet neskatoties uz visu, Bibelē ir atrodamas Dievišķās gudrības, kas nākušas no Radīšanas laikiem un kam nav nekāda sakara ar žīdiem un žīdismu, kaut gan viņi to cenšas pierakstīt sev.

A. Kavacis vēlējās, lai Kristīgā Baznīca vadītos pēc KRISTUS SACĪTĀ, bet ne pēc dievpolitikāņu pieņemtās dogmas, kas baznīcu ir pataisījusi par valdošās šķiras varas instrumentu. Tas tika noraidīts un kā mēs visi zinām, tad Anderjs Kavacis ir persona NON GRATA mūsu KGBistu brandžai, kuri sevi dēvē par Latvijas Kristīgo baznīcu. Un, ja mēs esam redzējuši šo https://www.youtube.com/watch?v=UjemzKDs8BA A. Kavača uzstāšanos, tad ir pilnībā saprotama mūsu viltus baznīcas nostāja- izstumt šo sludinātāju no sava vidus.

Talivaldis_Talbergs_foto_lkr_lv1, lrtt, rEINIKS, lelbVai esiet dzirdējuši, ka J. Vanags, P. Brūvers, J. Rubenis vai tas pats M. Plāte, ko tādu ir teikuši par mūsu Tēvzemes izlaupītājiem ? Nē ! Un arī nedzirdēsiet, jo viņi ir čekas darbinieki, vismelnākie Sātana kalpi.

FOTO: Tālivaldis Tālbergs- ārprātīgs visa latviskā nīdējs. Pārlapo šo VIETNI un tu redzēsi Elles iemītniekus vienkopus:http://www.lkr.lv/lat/palgriki/bilzu_parluks/?doc=132&cat=67&slideshow=1

Šajā vietā Gaismai nav vietas… .

It sevišķi agresīvs visu latviska nīdējs, kurš uzstājas regulāri televīzijā, ir kāds Tālivaldis Tālbergs. Viņš savā antilatviskumā cenšas pārtrumpot pašu Nelabo. Īsts civilizācijas kroplis gēnu līmenī.

Visi šeit pieminētie( izņemot A. Kavaci) ir sātanisti, kuri izkropļo Pravieša sacīto, tā gādājot par pievilto straumēm, kuri plūst iznīcības virzienā.

“Dievs ir Mīlestība ?

Nē, tie ir Sātana radītie maldi, kuri kristīgās pasaules lielāko daļu aizved uz iznīcību.”

Vislielākie meli ir tie, ka šie viltus mācītāji “iepotē” nabaga avīm to, ka Dievs ir Mīlestība. Tas ir vistiešākais aicinājums grēkot, sakot: dari- Dievs taču ir Mīlestība un tev viss “taps” piedots. Cilvēks, šo viltus mācītāju mudināts, to arī dara un pārkāpjot NĀVES SLIEKSNI kā akmens iekrīt tumsas melnajā muklājā, kurā enerģētiski tiek saplosīts no zemiskajām kreatūrām.

Raksta sākuma(citātā no Bībeles), tas skaidri ir pateikts, ka tikai un vienīgi darbi ir noteicošais tālākai eksistencei, pat ne ticība vai neticība.

DIEVS ir ESĪBAS LIKUMS, kas stāv pāri visam un ir ārpus LAIKA un TELPAS, kuram nav nekāda sakara ar mīlestību. Senlatviešu pasaules izpratne un dzīves DZIŅA pilnībā atbilda Dieva LIKUMAM. Tajā ietilpa 10 Esības Likumi(Baušļi), kuri arī pilnībā tika ievēroti. Savukārt, šodien piekoptai kristietībai nav nekāds sakars ar Jēzus sludināto, tā ir pārveidota pēc Sātana ģīmja un līdzības, konkrēti: pēc sātanistu vanagu, rubeņu, tālbergu un citu šai pasugai līdzīgo.

Uz to, ka šeit sacītais atbilst īstenībai, norāda Bībelē sacītais: “Es nākšu kā zaglis naktī, neviena nepazīts. Es nākšu kā viens no maniem vismazākajiem tiesāšu visus pēc viņa darbiem.”

Vai tad Kristum vajadzētu nākt otrreiz un kādu tiesāt, ja būtu ievērots viņa teiktais pirmajā atnākšanas reizē ?

Nē !

Tātad, nav ievērots viņa teiktais. Un, kas tad bija tie, kuri visu to sagrozīja, ja ne šie viltus sludinātāji ?! Un vai Viņa sods būs parasts pēriens ?

Nē!

VIŅA(Dieva) sods ir iznīcība- prātam neaptverams holokauts pret visiem tiem, kuri dzīvojuši neievērojot Dieva dotos 10 Likumus. Sātana pastrādātie asinsdarbi paliks ēnā, salīdzinot ar DIEVA SODU. Tad “jūs” apmautie kristieši varēsiet izbaudīt uz savas ādas, kāda ir Dieva mīlestība. Attaisnošanās vairs netiks pieņemta. Šie 10 Likumi nekur nebija jāiet mācīties, jo viņi ir mūsu Sirdsapziņas neatņemama sastāvdaļa, vajadzēja tikai sekot viņas balsij. Ja vēders un tas, kas zem tā atrodas bija “svarīgāki”, tad nežēlojieties… , Dievišķai Evolūcijai vēja ziedi nav vajadzīgi.

paradise, Latvija, Liepāja, BitenieksŠis ESĪBAS LIKUMS(karmas likums) nav novēršams ar diedelīgu piedošanas lūgšanu. Tāpēc arī Sātana kalpi ar visu savu spēku uzstājas pret Patiesības nesējiem, pret latvisko dzīves DZIŅU(nejaukt ar kaut kādu tur dzīves ziņas kokteili, kas jau arī ir sātaniskas izcelsmes), kas mums ir iekodēta gēnu līmenī: lasi šeit-BALTU GĒNS

Viņi, šie sātanisti- falšie kristieši, jūdaisti jūt mūsu pārākumu ar saviem melnajiem gara izstarojuma taustekļiem.

LRTT vadās tieši pēc šī principa(Sirdsapziņas) un neviens nespēs mūs no šī ceļa novest, kaut mēģinājumi to izdarīt notiek nepārtraukti. Tas tikai apliecina to, cik bīstami mēs esam šiem sātaniskajiem viepļiem. Tāpēc ikviens, kurš pauž PATIESĪBU ir sātanisma kapracis un garants savai tālākai pastāvēšanai bezgalīgajā un mūžīgajā ESĪBĀ.

Vēl tikko, kāda forša kundze man centās iestāstīt, ka jāmaina LRTT izteiksmes leksika. Tāpēc ļoti daudz lasītāji, kuri esot ātrāk lasījuši Tribunālu, tagad vairs nelasot šo i- vietni. Varētu jau kundzei ticēt, ja man nebūtu pieejama statistika, bet tā runā tieši pretējo. Šīs kundzes vēlme brīnumainā kārtā sakrīt ar DP vēlmi- lai netiktu tik brutāli pazemoti un apsmieti 4. maija kliķes noziedznieki.

Katrs, kas nonācis LRTT “redzeslokā”, naktīs vairs mierīgi gulēt nevar. Viņš arī zina, ka tas ir tikai laika jautājums, kad tiks no tautas nolinčots. KomunistiKGBisti  saprot, ka šī i- vietne veic zombēšanu, tieši tādu pašu kā viņi ar saviem informācijas līdzekļiem, tikai uz pretējo pusi.

Krīzes situācijā viss tas nāks “ārā” un noziedzniekus slaktēs kā prusakus.

LRTT Dieva, tautas un Patiesības priekšā ir tīrs, bet cik “tīri” ir tie komunisti- KGBisti, kuri aplaupot tautu un izlaupot valsti ir kļuvuši par miljonāriem un par kuriem raksta Tribunāls ??? Tieši viņi arī ir tie, kuri jūt, ka tas ir tikai laika jautājums, kad ar viņiem tiks slēgts “rēķins”.

LRTT viņiem visiem pieprasīs ASM.

Pirms dažiem mēnešiem arī kāds kungs(šoreiz vēl nenosaukšu viņa vārdu) no ASV centās ar“dieva palīdzību” mani vest pie prāta, līdzīgi iepriekš minētajai dāmai. Viņš pielietoja visprimitīvāko metodi, to, ar kuru tiek apkrāpti 99% tā saucamie kristieši. Šo ekspertu es iedzinu stūri ar visām viņa noziedīgajām kristīgās dogmas drazām.

Un tagad, latviet, klausies, ar kādu Bībeles sagrozījumu viņi pieviļ cilvēkus.

Jēzus sacīja: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani.” Šis kungs man piedāvāja pieņemt Kristu kā savu pestītāju, jo savādāk ar mani esot cauri. Jo tikai caur Jēzu varot nonāk Debesu Valstībā. Kad pajautāju: “Kur tad nonāk nekristieši un tie, kuri dzīvoja pirms Kristus?” Kungs sastomījās, tad skarbā balsī paziņoja: “Tie visi esot Ellē.” Vienkārši jāsmejas par tādiem kristiešiem- Dieva kalpiem.

Un tagad mazliet iedziļināsimies Kristus sacītajā.

Viņš pasacīja pavisam vienkāršu LIETU, ka pie Tēva(domāts Dievs) var nonākt tikai tie, kuri pastāv Patiesībā un tam visam nav nekāda sakara ar Jēzu kā cilvēku. Praktiski šī Kristīgās Baznīcas idiotiskā būtības sagrozīšana ir naida kurināšana dažādu reliģiju starpā.

Tieši tas arī ir Sātana uzdevums.

======================================================

bAZNĪCA, lATVIJA, hELSINKI-86, lrtt, Saeima, DP, ST.

no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 21, 5-19)

Tajā laikā, kad daži runāja par svētnīcu, ka tā esot izgreznota ar skaistiem akmeņiem un dāvanām, Jēzus sacīja: “Nāks dienas, kad no tā, ko jūs redzat, nepaliks pāri ne akmens uz akmens, kas netiktu nopostīts.” Bet tie Viņam jautāja, sacīdami: “Mācītāj, kad tas notiks? Un kāda zīme būs, kad tas sāks izpildīties?”
Viņš atbildēja: “Pielūkojiet, lai jūs netiktu pievilti, jo daudzi nāks manā vārdā, sacīdami: “Es esmu,”
– un: “Laiks ir pienācis.” Tāpēc nesekojiet viņiem!

Bet, kad dzirdēsiet par kariem un nemieriem, ne­bīstieties, jo tam iepriekš jānotiek, tomēr tūlīt beigas nebūs.”
Un Viņš tiem sacīja: “Tauta sacelsies pret tautu, un valsts – pret valsti. Un būs stipras zemestrīces un vietām bads un mēris, un šausmīgas parādības, un lielas zīmes pie debesīm.
jĀNIS vANAGS, KRIEVU PAREIZTICĪGIE, PEDOFĪLIBet pirms visa tā viņi pacels pret jums savas rokas un jūs vajās, nododot jūs sinagogām un cietumiem. Un jūs mana vārda dēļ tiksiet vilkti ķēniņu un pārvaldnieku priekšā.
Bet tas notiks, lai jūs varētu dot liecību. Tāpēc apņemieties savā sirdī, ka jūs iepriekš nedomāsiet, kādā veidā atbildēsiet. Jo Es jums došu valodu un gudrību, kurai visi jūsu pretinieki nespēs runāt pretī, nedz iebilst.
Bet jūs nodos pat vecāki un brāļi, un radinieki, un draugi un dažus no jums nonāvēs.

Un mana vārda dēļ visi jūs ienīdīs.

Tomēr pat mats nepazudīs no jūsu galvas.

Savā pacietībā jūs iemantosiet savu dvēseli(Tie ir Svēto Rakstu vārdi).

LRTT piebilde: “Šeit nepārprotami svētais Lūkass sinagogas pielīdzina cietumiem. Mācītāji zina šo Lūkasa sacīto, bet vienalgaa jūdaistus uzskata par “dievizredzētajiem”.

DIEVS, TAVA ZEME DEG !!! un dedzina viņu šie nolādētie melnsvārči, kuri uzdodas par Dieva vārda sludinātājiem.

===========================================================

Tēmīda, Rīga, LiepājaJā, latviet, Viņš noteikti nāks otrreiz un tas, kā jau sacīju, būs prātam neaptverams holokausts:

>Pret visiem tiem, kuri sevi ir pavēstījuši par Dieva izredzētajiem.

>Pret visiem tiem, kuri ir grimuši izvirtībā un tautas krāpšanā.

>Pret visiem komunistiskajiem izdzimteņiem un viņu līdzskrējējiem.

VIŅŠ NĀKS KĀ VIENS NO VIŅA VISMAZĀKAJIEM UN TIESĀS VISUS PĒC VIŅU DARBIEM… .

Tikai tas, kurš pastāvēs Patiesībā tiks paglābts.

11.05.14.    L. Grantiņš

You may also like...

7 Responses

 1. Andris7 saka:

  Ta gramata,kura mums iedota ir vergu gramata.
  http://cs407930.vk.me/v407930883/d431/Bv9G68VCWvk.jpg
  Katrs, kurs pauz patiesibu,veido savu butigu,laikam ejot.Tas jadara tikai
  katram pasam,jo cik cilveku,tik butibu un neviena nav vienada.Tikai
  patiesiba ir viena.Tagad janonem apsudziba.
  http://antisionizm.info/Natsistskaya-Germaniya-i-sionizm-1-1016.html
  http://antisionizm.info/Natsistskaya-Germaniya-i-sionizm-2-1017.html
  Tas nebija nekadas koncentracijas nometnes,bet filtracijas un emigracijas
  nometnes uz Palestinu.Vajakajiem bija jaiet boja.To visu darija vini
  pasi,ar savu getto policiju,vainu norakstot ,uz latviesiem.
  Pielikums!
  Getto policijas apsejs
  http://www.ioffer.com/img3/item/520/760/269/the-german-armband-with-the-jewish-ghetto-6194.JPG
  Filmas 04 sekunde ,var redzet tadu cilveku masina un pie tas.Velak vini
  neparadas.
  https://www.youtube.com/watch?v=0zXQDC8LerU&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0zXQDC8LerU&has_verified=1
  Ta bija filtracija un emigracija,uz Palestinu.Nometnes tacu ari ta saucas.Un nenormalie liku kalni,bija ,no bada nomirusie,jo amerikani
  sabumboja partikas noliktavas.

  VELAK VEL/TENCINU

 2. Māris M. saka:

  Dubultmorāle

  Gadījies dzirdēt no aculieciniekiem – celtniekiem šādu stāstu:

  Treknajos gados viņi strādāja kādā privātmājā, kas atradās blakus lepnai villai, kuras īpašnieks bija kāds jauns mācītājs. Ikdienā mācītājs ģērbies sevišķi dārgās drēbēs un braucis ar ļoti dārgu auto. Viņš nav bijis lepns un šad tad parunājies ar kaimiņmājas strādniekiem. Kādu dienu celtnieki, kas bija pieraduši pie stilīgā čaļa-mācītāja lepnā apģērba un auto, palika no brīnumiem plaši ieplestām mutēm – mācītājs izbrauca no garāžas sarūsējušu, vecu, ļerkstošu un grabošu auto, pats bija ģērbies sadilušās, vecās drēbēs, līdz beidzamai stadijai novalkātās, šķībās zandalēs. Šie pajautājuši, kur tad šis tā dodas. Uz darbu viņš braucot…

  Te kāds jau piemirsts, bet jautrs stāsts, kas lieliski parāda daļas mācītāju patieso seju:

  http://www.youtube.com/watch?v=3HaQ92W2Xrg

 3. Andris7 saka:

  Atbilde Marim M !
  Tas,ka zem laicigas baznicas teliem slepjas Egiptes teli ir skaidrs.Rokas
  vini tur ierici seklas nonemsanai,ar merki genestiskiem parveidojumiem.
  Viniem vajadzeja radit sev uzticamus kalpus.Vinu izskats neatlava
  darboties atklati.Sets ir Satans un vina lidziba sunim.
  http://3.bp.blogspot.com/-KGdYJpUiGag/UA-gkClWNQI/AAAAAAAABYY/7Zb9NmI5ukM/s1600/1m.jpg
  Tapec Domini un Canus ir Dievs un Suns Dieva Suni,Dominikanu ordenis
  https://www.google.co.uk/#q=dominican+dog+tourch+symbol+images
  Satans mit Vatikana
  https://www.youtube.com/watch?v=FNwHAy48i_U
  Tapec ari neadekvata izturesanas.

  TENCINU

 4. Hm saka:

  Tas Baltu gens Altruisma,ir ticami,bet kopuma ta zidu slaviete sludina internacionalu un latviesu etnosa,tautas iznicibu ka normalu dabas paradibu,pie ka vainigi esot pasi latviesi,un nevis slavzidiskie uzbruceji. Ta lietuviete “vesturniece” Amerika dzivojosa piemineta,ir konkreta kuna,jo visu dara slavinizacijas interpretacija. Maskava sita macijusies antropologiju,tas gan ir “labi” prieks latviesu tautas,ipasi jau Baltiem ir paveicies.Rasu teorija,ka visi esam no viena “celma”,nu briniskigi,tad tagad sirds paliek mieriga,zidu rase slaviska tauta apdzivos Latviju,tas tak ir tik “normali”,dabisks process…

 5. Andris7 saka:

  Atbilde Hm !
  Kur Tu slavos redzi kadu judu?Judam pieder visas vestures gramatas un
  Wikipedija,ka ari visu skolu macibu programmu saturs.Vins,no karalienes,
  var uztaisit mums pienemto raganu un otradi.Laika vinam bij gana,lai
  kopigas kulturlietas uztaisitu atseviskas un mainitu paaudzu apzinu.
  https://www.google.co.uk/search?q=slavic+old+ships+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=81pwU4PFNIa-OcCggJgO&ved=0CEgQ7Ak&biw=833&bih=751

  TENCINU

 6. Hm saka:

  Biedri slavzid Andri7. Apnicis lidz nemanai,tava slavzidu krieviska reklama. Atradis cekists bezmaksas reklamas vietni. Mes,pateicoties jums,esam maza tauta,bet ir savi varoni ka Anna Klaucane,Ligita Leja,Olgerts Zelickis,Vilnis Linins.Raksti-Baltu Tautas lv. Ari LRTT,ar visiem zinamiem varoniem. L.Grantin,cekistu murgologija,ta ir naviga inde.Un visi vini grib replicet uz velna parausanu,ta sejot melus un novirzot no merka,patiesibas.
  .
  .
  .Admins
  Ja Andris tieši neuzstājas pret latviešiem, tad nav iemesla viņu bloķēt, bet mūsu norunu; viens raksts, viens komentārs- viņš ir lauzis…. .

 7. Andris7 saka:

  Atbilde Hm !
  Ja gribi uzstaties pret visas pasaules informativajiem centriem,tad
  laipni lugtu.Ta var but tikai personiga problema.Ja kaut kas neapmierina,
  tad griezies pie konkretajiem izdevejiem.Tam Tev pietrukst dusas un
  pec visa spriezot ari ar sapratu nav kaut kas kartiba.
  Sodien vienkarsi var apgazt visas pasaules “lielo zinatnieku” teoretiskos
  murgus,kurus mums pasniedz,visaugstakaja limeni,tapec balstities uz
  uzvardiem,bez dzilakas saprasanas nav nekadas personigas jegas.
  Sablonu un trafaretu laiks ir beidzies.Tikai nepilnvertigie, to var ari
  nesaprast.
  TENCINU

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.