LRTT. Sātanisti lien pat tavā Dvēselē

www.tautastribunals.eu 1

LRTT piesēdētājs Jānis Zīverts ir atsūtījis savu aicinājumu latviešiem:

Šodienas tumsības laikā, katram latvietim vēlams ērti apsēsties un apdomāt savu cilvēcīgo misiju uz šīs ļaunuma piedrazotās zemes. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, kas mēs esam, no kurienes nākam un uz kurieni ejam. Jānis Zīverts, ar savu 18 minūtes garo uzrunu, pacentīsies TEVI aizvest uz turieni, no kurienes varēsi uzsākt iet pareizā virzienā… .

http://www.youtube.com/watch?v=lg_-us_KKe4

=========================================================================================

Mēs dzīvojam sātanisma kulminācijas laikā, kad VIŅAM ir dota vislielākā vara.

Dieva nodomi un mērķi mums cilvēkiem ne vienmēr ir doti saprast. Bet tas, ka viņš visu dara pareizi, šaubu nav.

Kāpēc tad viņš ir devis Sātanam šodien tādu varu ?

J. Vanags, J. Rubenis, P. BrūverisJa mēs esam kaut cik iepazinuši Svētos Rakstus, tad nojaust viņa nodomu mēs tomēr varam. Kas lasījis, tas arī zina, ka pienāks brīdis, kad: “Graudi tiks atsijāti no sēnalām”. Šis arī ir tas brīdis, kad ir uznākusi VĒTRA(Sātana neierobežotā vara), kas aiztriec uz nebūtības tumsu šīs sēnalas. Šajā VĒTRAS LAIKĀ ir jāspēj noturēties Dievišķajā AUGSNĒ- PATIESĪBĀ. Ja tu neesi ielaidis spēcīgas saknes, darot taisnīgus darbus, tiksi aizrauts nebūtībā. DIEVAM(Garīgajai Pasaulei) ir vajadzīga auglīga sēkla, lai turpinātu apgūt vēl neapgūtos Esības Laukus.

Vai  tie, kas Latviju noveduši uz iznīcības sliekšņa, ir dzinuši saknes Patiesībā ?

Attopieties, latvieši, Dievs nav mīlestība, Dievs ir NEPIELŪDZAMS ESĪBAS LIKUMS, kas nepazīst žēlastību.

Viņš savā DĀRZĀ dara tāpat kā tu savā.

Tu taču arī izravē visas nezāles, lai tavs mazais kultūrauga asniņš izaugtu par varenu augu, kas spētu pabarot tevi un tavu tautu. Tad kāpēc tu turi Dievu zemāk par sevi un gribi lai viņš atļautu nekontrolēti piesārņot savu DĀRZU ar usnēm un bālandēm ?

Tā ir Sātana mācība, kas cenšas tev iestāstīt, ka Dievs ir mīlestība. Šo Sātana mācību cenšas vairot tādi “priesteri” Juris Rubenis, kurš atklāti sprediķo, ka jāļauj augt arī nezālēm, jo Dievs, lūk, tās izravēšot. Tad jājautā šim “guru”: “Kāds pienākums ir cilvēkam uz šīs pasaules vai tikai ēst un …?”

Tas bija mazs ievads šodienas tēmai, par sātanisma iespraukšanos visās, pat viss mazākajās, spraugās. Tas tiek pasniegts tādā veidā, ka TEV prāta neienāk, ka tieci iezombēts.

Kāds paziņa man atsūtīja FAILU, kurš aizveda mani uz i- vietni- SPEKTRS. Viņš man norādīja uz Kalmes rakstu, bet atradu vēl arī citu, kas ir graujošs sātanisma piemērs. Lielākai daļai lasītāju, pat prātā neienāks, ka tas veic prāta deformāciju, kaut arī ir sniegta SPEKTRA atbilde, pret kuru nav ne mazākās iebildes. Kopā ņemot, tas ir graujošs politiski nenobriedušam cilvēkam. Ja tas būtu publicēts DELFI, tad pret to nebūtu pretenzijas.

putinsCik var noprast, tad šis “spektrs” pieder luterāņiem, un, kas ir šodienas LELB vadībā, paskaidrojumus neprasa. Tas ir sātanistu AVANGARDS, kas pārņēmis šo iestādi. Tāpēc jau arī rodas tādi raksti.

Foto: Putina labākais draugs- Romāns Ganiņš.

Kas ir Vanags, Rubenis un Brūveris, tautastribunals.eu lasītāji zina. Klāt ir nākusi informācija, ka visus šos rubeņus, vanagus un citus “putnus”, uzrauga īsts krievu sātanistu perēkļa kalps- Romāns Ganiņš. Šis sātanists tā nomaskējies, ka viņa foto pat google visdzīļākajā kaktā nevarēju “izrakt”, bet pastāv iespēja, ka viņš ir tas, kurš redzams otrajā foto. Lūk LRTT saņemtā informācija par šo čekas noziedznieku: “Ir jāatmasko LELB virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš. Visa virsvalde ir zem viņa “tupeles”. Viņš ir beidzis “smadzeņu skalošanas” skolu Krievijā. Tad pie mums bija armijas darbonis. Strādāja uz pusslodzi Aizsardzības ministrijā un vienlaikus kā īpašumu komisijas vadītājs virsvaldē. Viņa laikā tad arī sākās baznīcu aplaupīšana. Tagad šī baigā persona ir LELB virsvaldes sekretārs.”

Tie VĀRTI, kas ved uz nebūtību, ir plašāki par plašiem, bet ceļš uz MŪŽĪBU ir ērkšķiem, klintīm un bezdibeņiem pilns.

Tikai Patiesības ceļu ejot TU vari sasniegt mērķi, arī tad, ja iesi bojā.

Tāpēc nepakļaujies bailēm un gļēvumam, nekad neskaties atpakaļ un nevelc līdzi vārgāko, nogāzīsieties abi bezdibeni… .

LRTT  12.10.13.

Tas DVĒSELEI, latviet ! > http://www.youtube.com/watch?v=Ewn21FTZRGU

Un tagad lasiet šī krievu sātanista rakstu:

Vēstules autors: Juris Kravalis.

SPEKRS.COM atbilde: „Vēstījums latviešu tautai?”

Par autoru: Kā paskaidroja autors, tad viņš ir krievu tautības cilvēks. Dievs esot uzrunājis vērsties ar brīdinājumu latviešu tautai. Par cik zināšanas latviešu valodā neesot, vēstule tika pārtulkota. Vēstule, kā paskaidroja autors, tikusi nosūtīta 80 latviešu draudzēm Latvijā.  Jāpiebilst, ka sazinoties ar vēstules autoru, lai veiktu precizējumus un noskaidrotu faktus, attiecībā par kādu „melu vēsturi” un „latviešu patiesību” vai „Dieva brīdinājumiem” ir runa, lai pilnvērtīgi varētu atbildēt uz izteiktiem pieņēmumiem, vai arī „Dieva brīdinājumiem” un salīdzināt ar vēsturiskiem vai Bībeliskiem avotiem, tad vēstules autors atbildēja, ka viņam nav ko pievienot un aicinājis lūgt Dievu, lai Viņš atklāj.

Cik šajā vēstījumā latviešu tautai ir „brīdinājums no Dieva” un cik no aizvainota krievu tautības cilvēka, spriediet paši.

„Esi sveicināts, mācītāj, kalpotāj, kalpošana, draudze! Manā sirdī ir stipra vēlēšanās dalīties ar jums ar to vārdu, kas ienāca manā sirdī pirms kāda laika. Latvijai būs jāpieņem lēmumi, kuri izlems tās nākotni. Šajā vēstulē es runāju par grēku, kurš spēcīgi iesakņojies mūsu sabiedrībā un par Kristus miesā. Paliekot vienaldzīgam pret šo grēku, mēs ļaujam lāstam un nāvei valdīt pār šo zemi. Dievs ir licis mums piepildīt Viņa prātu uz šīs zemes un šajā tautā un par tiem procesiem, kas norisinās šajā tautā, Dievs prasīs atbildību no draudzes un tiem kalpotājiem, kurus Viņš aicinājis nest Dieva Vārdu šai tautai.

“Kad septiņas dienas pagāja, pār mani nāca Tā Kunga vārds: 17 “Cilvēka bērns, Es tevi esmu ielicis par sargu Israēla namam. Kad tu uztversi vārdu no Manas mutes, tad tev tie jāpamāca un jābrīdina Manā Vārdā, 18 kad Es saku bezdievim: tev jāmirst! – un tu to nepamāci un nebrīdini, lai bezdievis atgrieztos no sava ļaunā ceļa un tas paliktu dzīvs, tad bezdievis gan nomirs savos grēkos, bet viņa asinis Es prasīšu no tavas rokas. 19 Bet, kad tu bezdievi būsi pamācījis un viņš tomēr neatstājas no savas bezdievības un sava ļaunā ceļa, tad viņš nomirs savos grēkos, bet tu izglābsi savu dzīvību. 20 Kad taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu un Es nostāšos pret viņu, viņš mirs. Kad tu viņu nebūsi pamācījis, viņš nomirs savos grēkos. Viņa taisnību, ko tas darījis, vairs nepieminēs. Bet viņa asinis Es prasīšu no tavas rokas. 21 Bet, kad tu pamācīsi taisno negrēkot un viņš negrēkos, tad viņš paliks dzīvs, tādēļ ka pieņēma pamācību, un tu būsi izglābis savu dzīvību.”  (Ecehiēla 3:16 21)

Lasot Bībeli, redzam, ka Dievs attiecas pret katru tautu kā vienu veselu. Tauta var saņemt kopēju svētību, bet tā var saņemt arī kopēju nosodījumu un sodu. To ļoti labi ilustrē pravieša Jeremijas grāmata no 46. līdz 51.nodaļai un pravieša Amosa grāmatas 1. un 2. nodaļa. Šāda attieksme pret tautu kā vienu veselu ir pretrunā humānismam, jo no cilvēkiem ļoti bieži var dzirdēt, ka nav sliktas tautas, ir tikai slikti cilvēki katrā no tautām. Bet cilvēka skatpunkts nav patiesība. Pirmkārt, tāpēc, ka ir pretrunā Dieva Vārdam. Un otrkārt, izvēlēties starp labo un slikto cilvēki var izvēlēties ne tikai individuāli, bet arī kopā. Visa tauta var būt iesaistīta kādā konkrētā grēkā.  Tas nozīmē, ka tauta var saņemt vienu kopēju sodu. Tas labi redzams Cariskās Krievijas piemērā, kur lielais vairums cilvēku atsacījās no Dieva gribas un vadības savā dzīvē, kā rezultātā, tautas, kas apdzīvoja šo valsti, piedzīvoja I Pasaules karu, pēc tam – pilsoņu karu, masveida politiskās represijas un vēl vienu pasaules karu. Tāpat uzskatāms piemērs ir Vācija 20.gs. 30. un 40.gados. 1945.gadā visa Vācija bija sagrauta. Vācieši kā tauta cieta politisku, ekonomisku krahu un zaudēja karā. Miljoniem cilvēku gāja bojā. Miljoni nokļuva nežēlīgā gūstā. Daudzi cilvēki zaudēja piederīgos, savu veselību un īpašumu. Desmitiem tūkstošu vācu sieviešu tika izvarotas. Vācijas valdība zaudēja savu neatkarību. Visi šie procesi, kas notika ar Vācijas tautu, bija pļauja no viņu pašu sētām sēklām! Lieta tāda, ka pirms tam lielais vairums vāciešu izdarīja vienotu izvēli par to, kā izturēties pret citām tautām. Viņi paverdzināja, iznīcināja, aplaupīja, izvaroja un nogalināja citas tautas. Un to darīja ne tikai Hitlers un citi „sliktie puiši”. To darīja vācu tauta! Tāpēc arī sodīta tika vācu tauta.

Latviešu attieksme pret krieviem atgādina to, kā poļi 20.gs. 20. – 30.gados  attiecās pret baltkrieviem un ukraiņiem, kurus tie uzskatīja par nacionālām minoritātēm, kam „jākļūst!” par poļiem. Polijā tika slēgtas ukraiņu un baltkrievu skolas. „Nepoļiem” bija grūti iekārtoties darbā, kāpt pa karjeras kāpnēm un daudzas citas problēmas, caur kurām viņiem nācās iet nacionālās atšķirības dēļ. Saucot lietas īstajos vārdos, var teikt, ka poļi apspieda baltkrievus, ukraiņus un citas tautas, kuras apdzīvoja pirmskara Polijas teritoriju. Mūsdienu Polijā no daudziem politiķiem un arī vienkāršiem ļaudīm var dzirdēt, ka Polija kļuva par nacistiskās Vācijas un komunistiskās Padomju savienības upuri, ka tās bez iemesla apspieda Poliju. Taču tā ir „poļu patiesība”, kas nav īstenība. Ļoti svarīgi saprast, ka nav tādas poļu, vācu, krievu, amerikāņu, latviešu vai kādas citas tautas patiesības. Ir tikai viena patiesība un tā nāk no Dieva!

„Jo Dievs ir patiess, bet ikviens cilvēks melkulis, gluži kā ir rakstīts: lai Tev būtu taisnība Tavos vārdos un Tu uzvarētu, kad ar Tevi iet tiesā.” (Romiešiem 3:4)

Poļi nokļuva ļaunu un bezdievīgu totalitāru režīmu varā tāpēc, ka paši bija ļauni apspiedēji! No taisnības viedokļa, tas bija godīgi!

«Kas ir lepns un pārgalvīgs cilvēks, to īsteni saucam par zaimotāju, un viss, ko vien viņš dara, ir traka pārgalvība.» (Sālamana pam. 21:24).

«Augstprātīgas acis un lepna sirds – bezdievja spīdeklis – ir grēks.» ( Sālamana pam. 21:4).

«Ja per kādu zobotājos, tad neprātīgais kļūst gudrs, ja soda un pārmāca sapratīgo, tad viņš kļūst pavisam prātīgs.» ( Sālamana pam. 19:25).

«Tiem, kas par visu ņirgājas, ir sagatavota soda tiesa, un ģeķu muguras sagaida pēriens.» (Sālamana pam.19:29).

Dieva Vārdā teikts, ka visi mūsu vārdi un darbi ir sēkla. Un cilvēks vai tauta savā dzīvē saņem to, ko pats iesēj (Galatiešiem 6:7). Ja cilvēks vai tauta izjūt uz sevi vērstu ļaunumu no citiem cilvēkiem, tas nozīmē, ka šis cilvēks vai tauta pirms tam ir iesējis ļaunas sēklas, kas arī nes šos rūgtos augļus.

Latvijā notikušais referendums par krievu valodas statusu parādīja, ka naidu pret krieviem izjūt ne tikai ultralabējie radikāļi, bet arī lielais vairums «mēreno» latviešu politiķu un vienkāršo latviešu. Lai referendums nenotiktu, pietiktu ar to, ja neviens uz to neatnāktu. Bet cilvēki atnāca un nobalsoja. Un šis balsojums parādīja īsto ainu par to, kā latviešu tauta attiecas pret citām tautām šajā valstī. Daudzi uzskata, ka viņiem ir likumīgas tiesības bojāt krieviem dzīvi, jo krievi, viņuprāt, ir vainojami visās Latvijas nelaimēs un Latvija pieder latviešiem. Sāksim ar to, ka Latviju nekad nav apdzīvojuši tikai latvieši! Tas, kas šodien tiek pārdots kā Latvijas vēsture, ir meli! Jau vairāk kā divdesmit gadus latviešu tauta tiek apstulbota! Latvijas vēsturi izkropļo, faktus sagroza, daudz ko speciāli noklusē, lai lietas parādītu „latviešu patiesībai” izdevīgā gaismā. Bet mēs jau noskaidrojām, ka latviešu vai kādas citas nacionālas patiesības nav. Kad patiesībai cenšas piešķirt vienpusēju nacionālu nokrāsu, šī „patiesība” kļūst par nepatiesību, tas ir – meliem! Meli, kuriem tic lielākais vairums latviešu, ir spridzeklis, kas atrodas Latvijas valdības uzskatu pamatā, to ielikuši paši latvieši un tas noteikti nostrādās, ja nekavējoties netiks neitralizēts. Lielākais Latvijas valsts drauds ir nevis krievi, bet nepareiza latviešu uzvedība! Daudzu Latvijas politiķu darbība ir vērsta uz to, lai padarītu Latvijas krievu dzīvi neērtu. Daudzi ierindas latvieši nesaprot, ka viņu attieksme pret kieviem ir nepareiza un ļoti ļauna. Daudzi latvieši uzskata, ka viņiem ir tiesības apspiest krievus, tāpēc ka krievi apspieda viņus. Pirmkārt: gribu vērst uzmanību uz to, ka Padomju savienībā apspiešana un represijas notika nevis nacionālu, bet politisku iemeslu dēļ un paši krievi no komunisma cieta vairāk nekā jebkura cita tauta Padomju savienībā. Un otrkārt, iedomājieties, ka tiktu izvarota un aplaupīta jūsu sieva, meita, māte vai jūs pats un noziedznieks tiktu noķerts. Taču tiesā viņš tiktu attainots un atlaists, jo viņu pašu bērnībā kāds izvarojis. Vai jūs uzskatītu šo tiesu par taisnīgu? Protams, nē! Tāpēc latviešiem it tikpat lielas tiesības apspiest krievus kā cilvēkam, kurš kādreiz ir izvarots un aplaupīts, ir tiesības izvarotāju un laupītāju, attaisnojot savus noziegumus ar pagātnes bēdas un netaisnīgu cilvēku attieksmi pret viņu.

Pēdējā laikā skaidri pamanāma tendence, ka «bojāt krieviem dzīvi» ir kļuvis par latviešu tautas izklaidi. Bet Dieva Vārds ļoti skaidri brīdina, ka par to visu nāksies atbildēt Dieva priekšā.

«Ģeķim prieks ļaunu darīt, bet saprātīgs cilvēks priecājas par gudrību.» (Sālamana pam. 10:23).

«Ģeķi mīl jokot ar grēku upuri, bet starp sapratīgajiem mitīs taisnība.» (Sālamana pam. 14:9).

Latvieši šodien sēj tās pašas sēklas, ko vācieši un poļi 20., 30. un 40.gados. Tas nozīmē, ka, ja latvieši nenožēlos grēkus, viņus sagaida tāds pats liktenis, tā pati pļauja, tā pati tiesa, ko saņēma vācieši un poļi. Politiķi, kas pasludināja Latvijas valsts neatkarību un atjaunošanu, visiem Latvijas iedzīvotājiem apsolīja pilsonību un vienlīdzīgas tiesības, neatkarīgi no nacionalitātes. Bet tiklīdz Latvija kļuva neatkarīga, latviešu politiķi sadalīja sabiedrību pilntiesīgos latviešos un „nelatviešos”, kas kļuva par otrās šķiras cilvēkiem paši savā zemē! Saucot lietas īstajos vārdos, latviešu politiķi vienkārši piemānīja krievu cilvēkus, kuru lielākais vairums balsoja referendumā par Latvijas neatkarību!

«Sirdsšķīstība vadīs tiklos, bet nelietīga ļaunprātība nievātājus galīgi sagraus.» (Sālamana pam. 11:3).

Krieviem Latvijas skolās un augstskolās neļauj mācīties dzimtajā valodā. Apmācību latviešu valodā grib ieviest pat bērnudārzos. Citiem vārdiem sakot, krieviem Latvijā grib aizliegt būt krieviem. Valodas un nacionalitātes atšķirību dēļ daudziem krieviem ir problēmas ar iekārtošanos darbā un kāpšanu pa karjeras kāpnēm. Latvieši norobežojuši krievus no politiskās dzīves pat pilsētās, kur krievu ir vairākums. Tas viss ir sēkla, kas noteiktā laikā dos pļauju! Ja latvieši nenožēlos savus grēkus, mēs kā tauta nokļūsim tādā pašā situācijā, kādā esam ieveduši krievus. Savā dzimtajā zemē mēs varam nokļūt tādā stāvoklī, kad mums nebūs politisku tiesību, mēs nevarēsim saņemt izglītību dzimtajā valodā, mums būs grūtības iekārtoties darbā, kāpt pa karjeras kāpnēm un mēs kļūsim par otrās šķiras cilvēkiem paši savā zemē. Un tas viss notiks tikai tāpēc, ka mēs piederam pie latviešu tautas. Interesants ir fakts, ka tas viss jau ir noticis latviešu tautas vēsturē un, ja tas notiks vēlreiz, tad nevienu, izņemot sevi, tajā vainot nevarēsim!

«Ko tad cilvēks tik daudz sūdzas, kamēr viņš dzīvo? Lai ikkatrs sūdzas par saviem grēkiem!» (Jeremijas Raudu dziesmas 3:39).

Ļoti nepatīkams mūsdienu fakts ir tas, ka ļoti daudz latviešu, kas ir no augšienes dzimuši ticīgie, atrodas „latviskās patiesības” varā, kas pēc būtības ir pretrunā ar 1.un 2.bausli par mīlestību. Mūsu Kunga un Glābēja Jēzus Kristus Svaidījums ir tas, kas mūs dziedina, atbrīvo, sargā, piepilda mūsu vajadzības (Lūkas ev. 4:18,19). Bet Svaidījums darbojas ticībā, kas, savukārt, nav aktīva bez mīlestības.

„Jo Kristū Jēzū nedz apgraizīšana ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā.” (Galatiešiem 5:6)

Ja mēs pārkāpjam bausli par mīlestību, mēs paši apturam pārdabiskā Dieva spēka darbību mūsu dzīvē. Kāds var teikt – es neesmu pret krieviem un viņiem neko sliktu nedaru. Bet, ja jūs neatbalstījāt viņus referendumā, tad jūs atbalstījāt tos, kas viņus apspiež! Es no sirds ticu, ka no augšienes dzimušiem latviešiem jābūt pirmajiem, kas aizstāvēs krievus šajā netaisnībā, kas notiek mūsu valstī, tāpēc, ka tā saka Dieva Vārds!

«Atdari savu muti par labu tiem, kas paši ir it kā mēmi un savā labā runāt nespēj, un visu to lietas labā, kas ir atstāti! Atdari savu muti, spried taisnu tiesu un atrieb nelaimīgos un nabagus!» (Sālamana pam. 31:8,9).

«Kad Es saku bezdievim: tev jāmirst! – un tu to nepamāci un nebrīdini, lai bezdievis atgrieztos no sava ļaunā ceļa un tas paliktu dzīvs, tad bezdievis gan nomirs savos grēkos, bet viņa asinis Es prasīšu no tavas rokas. 19 Bet, kad tu bezdievi būsi pamācījis un viņš tomēr neatstājas no savas bezdievības un sava ļaunā ceļa, tad viņš nomirs savos grēkos, bet tu izglābsi savu dzīvību.» (Ecehiēla 3:18,19).

Gan draudzēs, kurās runā latviski, gan krievvalodīgajās draudzēs mācītājiem jāatklāj šis grēks un daudz jāmāca par šo tēmu, jo nacionālisma grēks ir viens no galvenajiem velna instrumentiem, ar kuriem viņš mēģina atbrīvot savu varu kā Latvijā, tā Kristus miesā Latvijā. Neviens „ģeniāls” politiķis un nekāda “pārmoderna” ekonomiska programma nenesīs Latvijai pārticību, ja šajā zemē plaukst grēks! Tieši grēks rada valstī un zemē to, kas zog, iznīcina un nogalina (5.Mozus 28:15-68, Jāņa ev. 10:10) Ja jūsu draudzē nesludina pret nacionālismu, tad patiesībā jūsu draudzē nesludina Dieva Valstības evaņģēliju Latvijai! Ja jūsu draudzē sludina „latviešu patiesību”, bēdziet no šīs draudzes, jo šīs draudzes kalpotāji atrodas tiešā nepaklausībā Dieva Vārdam, Svaidījums tur nedarbosies, jo Svaidījums ir mīlestības, nevis naida izpausme.

Mūsdienās no iebraukušajiem rietumu sludinātājiem nereti var dzirdēt „atbalsta vārdus” tam, cik ļoti mūs visi apspieduši. Šie sasmakušie „pravietojumi”, kas, iespējams, arī bija aktuāli padomju laikā vai vācu, zviedru, poļu okupācijas laikā, bet ne tagad. Latvija jau vairāk kā divdesmit gadus ir apspiedēju zeme, nevis apspiešanas upuris. Latvieši paši jau vairāk kā divdesmit gadus rāda piemēru apspiešanā un ir kļuvuši par ļoti priekšzīmīgiem apspiedējiem! Latviešiem vajag atklāt grēkus, nevis liet mums uz sirds „nacionālo pravietojumu eļļu”, kas nedziedina mūsu pagājušo gadu sāpes, bet attaisno nepareizu attieksmi pret citu tautu.

„Kāds pravietis no viņu pašu vidus ir sacījis: krētieši aizvien melo, tie ir nikni kā zvēri, slinki kā maisi. 13. Šī liecība ir patiesa. Tādēļ atspēko viņus it asi, lai tie ticībā kļūst veseli, 14 nevis pieķeras jūdu pasakām un cilvēku priekšrakstiem, kas novēršas no patiesības.” (Titam 1:12-14)

Katrai tautas ir savas negatīvās nacionālās īpašības un ar Krētas iedzīvotāju piemēru Svētais Gars parāda, kā vajadzētu uzvesties Evaņģēlija kalpiem – stingri atklāt grēkus un mācīt par paklausību patiesībai. Kalpotāji, kas to nedara, atbildēs par to Dieva priekšā! (Ecehiēla 34).

Gribu īpaši pasvītrot, ka šī vēstule rakstīta ne tāpēc, lai uzvarētu „krieviskā patiesība”, bet tāpēc, lai glābtu latviešus no katastrofas, kas noteikti notiks, ja latvieši nenožēlos grēkus! Dot krieviem tiesības Latvijā daudz svarīgāk ir tieši latviešiem, nevis krieviem, jo pilnīgais garīgais likums saka, lai cilvēki attiektos pret citiem tā, kā grib, lai citi attiektos pret viņiem (Mateja ev.7:12) un to, ko cilvēks sēj, to viņš pļaus (Galatiešiem 6:7). Latviešiem pašiem jāstāsta citiem latviešiem par nepareizu attieksmi pret krieviem, jo liela latviešu sabiedrības daļa ir norobežojusi sevi no krieviem ar naida sienu. Un viņiem ir nepieņemams viss, par ko krievi runā, pat ja tas ir pareizi un nāk par labu Latvijai. Mūsu mazā zeme ir aicināta spēlēt ļoti svarīgu lomu Dieva plānā par pēdējo atmodu pirms Jēzus Kristus atnākšanas.

Nacionālisms, kas parādās „latviešu patiesībā”, ir velna uzbrukums pret Latviju, lai paturētu šo tautu un zemi lāstos un neļautu Dieva svētībai dziedināt šo zemi un visas tautas, kas to apdzīvo. Tiem, kas atrodas naida varā, to jāatstāj. Tiem, kas bijuši vienaldzības un bezdarbības varā, arī jānožēlo grēkus. Šodien ir laiks mainīt situāciju Latvijas sabiedrībā! Atlikt nedrīkst, citādi mēs to ļoti nožēlosim!

«Vienu brīdi Es runāju ar kādu tautu un valsti, ka Es to gribu izpostīt, izdeldēt un iznīcināt, un draudu tai, 8 bet, ja šī tauta, pret kuru bija vērsti Mani draudi, atgriežas no sava ļaunuma, tad Man kļūst žēl tā posta, ko Es tai biju lēmis. 9 Un citreiz Es runāju par kādu tautu un kādu valsti, ka Es to gribētu pamatīgi iedēstīt un izveidot, 10 bet, ja tā tad dara, kas ir ļauns Manās acīs, un neklausa Manu balsi, tad Man kļūst žēl, ka Es tai biju solījis ko labu.». (Jeremijas gr. 18:7-10)

«Taisnība tautu paaugstina, bet grēks ir tautu negods». (Sālamana

You may also like...

5 Responses

 1. Arnis-G says:

  Bābeli, Bābeli pieminiet! Vienā ziņā “Jurim Kravalim” diemžēl jāpiekrīt – latvieši jau ilgu laiku tiek no Dieva sodīti. Taču patiesība ir tāda – kolīdz latvieši vērsīsies pie Dieva un pieņems Jēzu Kristu, Viņš mūsu zemi atbrīvos no vairuma tā suakto krievvalodīgo. Kopš Bābeles laikiem tā ir Dieva noliktā kārtība, ka katrai tautai nospraustas savas robežas, kurās netraucēti dzīvot.

 2. ANDRIS7 says:

  Duplicate comment detected,it looks at though you,ve
  already said that !

  UN VISS

  TENcINU.

 3. lasītājs says:

  Latvijas pilsoņiem, kas izpildīja savu pilsoņa pienākumu un aizgāja uz referendumu pateikt skaidru “nē” rusifikācijai nav jākaunās un nav jānožēlo neesošus grēkus. Lai kaunās tie kangari, kas pieļāva absurdu referendumu un nobalsoja par krievu valodu kā oficiālu valodu Latvijā ar mērķi uzspiest latviešiem okupantu valodu un izsaukt zināmas izmaiņas visā Eiropas Savienībā (uzspiežot Eiropas Savienībai kā oficiālo valodu krievu valodu).

 4. ANDRIS7 says:

  VISU LABU DIENU!
  Jamegina rakstit isak.
  Kamer netiks parvareta domasana par sauru telpu un isu laiku,kas ari ir
  sizofrenija,nekas nebus.1000 gadiga kultivacija,kas BIBELES PROJEKTA
  plans,jo visas religijas ir piedzerusa suna murgi.
  Baznicas vins un maize,ka rituals KALI-MA.
  pandoraopen.ru/2013-10-10/o-giksosskom-proisxozhdenii-evreev/

  VELAK VEL. TENcINU.

 5. metode says:

  10 veidi, kā valsts vara ar masu mediju palīdzību manipulē ar pūli

  1. Uzmanības novēršana
  Izplatītākā pamatmetode cilvēku uzmanības novēršanai no svarīgākajām problēmām un to risinājumiem, ko pieņem politiskā un ekonomiskā elite, ir pastāvīga mediju telpas piegāšana ar nesvarīgām ziņām un vienas dienas notikumu preses relīzēm. (..) “Pastāvīgi novērst pilsoņu uzmanību no nopietnām sociālajām problēmām, pārslēdzot to uz reāli nenozīmīgām tēmām. Panākt, ka ļaudis visu laiku aizņemti ar kaut kā apspriešanu un tiem nav laika domāt; no klaja lauka – aizgaldā, kā visus mājdzīvniekus” (citāts no “Mierīgo karu klusais ierocis” ).
  2. Jārada problēmas, bet pēc tam jāpiedāvā to risinājumus
  Šo metodi dēvē arī par “problēmu-reakciju-risinājumu”. Tiek radīta problēma, “situācija”, kur paredzamā sabiedrības reakcija ir prasība elitei, lai tā rīkojas tieši tā,
  kā tā vēlas rīkoties. Piemēram, īstenojot pasivitātes taktiku, pieļauj strauju vardarbības līmeņa kāpumu pilsētās, vai pat atbalsta terora aktu īstenošanu, lai sašutusī sabiedrība pati pieprasītu no valdošajām aprindām rīkoties agresīvi, lai nodrošinātu kārtību, pieņemt likumus, kas ierobežotu šīs kārtības nodrošināšanas vārdā personas brīvības. Vai arī veicināt ekonomikas lejupslīdi, lai sabiedrība aicinātu kā nepieciešamo ļaunumu samazināt sociālās garantijas, sociālo dienestu darbību.
  3. Pakāpeniskas ieviešanas metode
  Lai panāktu kāda nepopulāra lēmuma akceptēšanu, pietiek to ievies pakāpeniski, propagandējot to dienu no dienas, gadu no gada. Šādā veidā tika uzspiesti principiāli jauna sociāli ekonomiskā kārtība (neoliberālisms) pagājušā gs. 80.-90. gados. Valsts funkciju minimalizēšana, privatizācija, iedzīvotāju nedrošība par nākotni, nestabilitāte, bezdarba pieaugums, dara alga, kas nodrošina tikai izdzīvošanu, nevis dzīvošanu – ja tas viss parādītos vienlaikus, tad izsauktu sociālo sprādzienu.
  4. Atlikšanas metode
  Vēl viens veids, kā “izbīdīt” nepopulāru lēmumu, ir to pasniegt kā “sāpīgu, taču nepieciešamu” un panākt pilsoņu akceptu šī “nepieciešamā
  ļaunuma” ieviešanai kaut kad nezināmā nākotnē, jo iedzīvotāji daudz labprātāk piekritīs savas dzīves kvalitātes kritumam kaut kad, nevis te un tagad.
  Pirmkārt jau tāpēc, ka tas nenotiks tūlīt, otrkārt, ļaudīm raksturīgi naivi cerēt, ka rīt situācija mainīsies “uz labo pusi” un izdosies izveirīties no
  upuriem, ko pieprasa valsts vara. Tas pilsoņiem dod laiku pierast un samierināties ar domu par pārmaiņu neizbēgamību, un tās kurnot pieņemt, kad tās
  tiks ieviestas.
  5. Vēršanās kā pie maziem bērniem
  Vairumā propagandas vēstījumu, kas domāti plašām masām, pielieto tādus argumentus, secinājumus, izteikumus un intonāciju, it kā vērstos pie pamatskolas vecuma
  bērniem ar attīstības traucējumiem. Jo vairāk kāds vēlas maldināt auditoriju, jo vairāk tas lieto savā vēstījumā infantilus izteiksmes līdzekļus. Kāpēc?
  Gluži vienkārši, ja cilvēku uzrunā tā, it kā viņs būtu 12gadīgs vai jaunāks neko no reālās dzīves nesaprotošs bērns, tad suģestijas rezultātā šī cilvēka
  atbilde vai reakcija lielā mērā būs labi prognozējama un tajā izpaliks kritiska spriestspēja, kas ir raksturīgi bērnu reakcijai.
  7. Tumsonības veicināšanas un viduvējības kultivēšanas metode
  Svarīgi, lai pūlis nespētu saprast paņēmienus un metodes, ko izmanto, lai ar ļaudīm manipulētu un piespiestu pakļauties. [Tāpēc] zemēkajiem sabiedrības slāņiem pieejamajai izglītībai jābūt pēc iespējas virspusējai un seklai, lai nespēja domāt, kas atšķir zemākos sabiedrības slāņus no elites, paliktu nepārvarama.
  8. Sajūsmināšanās par viduvējību kultivēšanas metode
  Atbalstīt, lai seklums, neaudzinātība un lēts spožums būtu modē.
  9. Vainas apziņas kultivēšanas metode
  Ļaudīm jānotic, ka pie savām neveiksmēm un statusa sabiedrībā vainojami ir tikai paši, jo nav pietiekami centušies. Rezultātā cilvēki meklēs mīnusus sevī, nevis
  sistēmas netaisnīgumā, kas liks tiem būt nomāktiem un pasīviem. Bet pasīva sabiedrība nekādas pārmaiņas sistēmā neprasīs un nemēģinās īstenot.
  10. Totālas informācijas uzkrāšanas metode
  Pēdējo 5 gadu zinātnes attīstība vēl vairāk paplašināja bezdibeni, kas šķir ļaužu pamatmasas zināšanu apjomu no informācijas, kas ir valdošās elites rīcībā. Pateicoties bioloģijai, neirobioloģijai un lietišķajai psiholoģijai, “sistēmas” rīcībā ir visplašākās zināšanas par psihi un fizioloģiju, kā rezultātā tā zina par cilvēku vairāk, nekā viņš pats zina par sevi. Tas nozīmē, ka vairumā gadījumu sistēma ir visuvarena un vada cilvēka rīcību daudz vairāk, nekā viņi paši.
  Noam Chomsky. 10 Estrategias de Manipulación.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *