LRTT. Patriots, idiots vai kangars

www.tautastribunals.eu 1J. SilsPirms dažām dienām man iznāca gara saruna SKAIPĀ ar kādu, patiešām patriotiski, noskaņotu personu. Viss, ko šī “persona” stāstīja, atgādināja īstu balagānu. Visi baigie patriotu un katrs pieturas pie savas vienīgās un pareizās taisnības.

FOTO: Bonapards de la Sils

Viena daļa no šiem “aktieriem“, protams, ka ir provokatori, kurus apmāca krievžīdiskie “elementi”, kuri paši vai viņu senči, ir piedalījušies latviešu tautas izkaušanā. Bet ir arī tādi, kuri pieskaitāmi pie politiskiem JEFIŅIEM, jeb tādiem, kuri savā apziņā BONAPRTIZĒJUŠIES un veic “lāča pakalpojumus” mūsu tautai. Viņu darbības, viņiem pašiem neapzinoties, lej ūdeni uz mūsu ienaidnieku dzirnām. Tādi ir ne mazāk bīstami kā īstie ienaidnieki.

Jānis SilsŠodien parunāsim par vienu no tādiem- Jāni Silu. Daudzi viņu uzskata par “īstu letiņu”, bet vai viņš tāds ir ? Letiņš varbūt, ka viņš ir, bet ne īsts. Jau sen viņš man ir “iekritis acīs” ar savu super “patriotismu”. Pēc notikušās sarunas SKAIPĀ nolēmu savus novērojumus un atziņas par Silu palaist “tautās”. Par šī cilvēka aprobežotību nevar būt pat runas. Skatoties viņu VIDEO ierakstos pārliecinājos, ka viņš ir ar asu prātu apveltīts, bet tad rodas jautājums: kāpēc viņš “strādā” lietas, kas diskreditē latviešu tautu pasaules arēnā un uzstājas pret VL! politisko “līniju”?

FOTO: “Tajā” laikā un telpā, kad latviešu leģionāri valkāja šo formu, tas bija pašsaprotami un pat svētīgi, bet, ja šodien kāds ar to lepojas, tad viņa prātiņš ir noslīdējis līdz sēžamvietai. Ja kaut ko dari, Jāni, tad pakonsultējies ar savām smadzenēm, bet ne sēžamvietu.

Kāpēc Jānis Sils atklāti aģitē par repšes surogātLATA saglabāšanu ?

Vai šī makulatūra ir uzskatāma par LATU ?

Nekādā gadījumā.

Tas ir 4. maija kliķes “surogātradījums”, kas skan kā zaimi Latvijas Brīvvalsts LATAM. Pareizi prāvests Kavacis sacīja, http://www.youtube.com/watch?v=XUHxy7WXzcE ka tas ir nabadzības un nelietības simbols, kas aprija visus godīgo cilvēku ietaupījumus.

Un vēl, kāpēc Jānis Sils laiž tautās foto, kurā nobildējies SSiešu formas tērpā ?

Kāpēc ?

Krievžīdu cionisti par šo izlēcienu(ja tas nav viņu pašu organizēts) berzē tikai rokas, jo var klaigāt visai pasaulei, par nacisma atdzimšanu Latvijā. Runā, ka viņš esot piedalījies kādā filmēšanā un tāpēc bijis SSiešu formastērpā. Labi, bija filmēšana un forma bija “patriota” Sila “mugurā”, bet kāpēc to visu vajadzēja PORTRETIZĒT ? Un, tā jau vairāk nav sagadīšanās, bet gan apzināta darbība.

Kamēr tādi JEFIŅI “skraidās” pa Latviju, neviens mūs par nopietniem neuzskatīs.

Es esmu tuvu tam, lai viņam uz pieres uzspiestu TIESĀJAMS KĀ NODEVĒJS”, bet ja man būtu zīmogs, “TIESĀJAMS KĀ IDIOTS”, es noteikti to uzspiestu.

Dievs, pasargi mūsu tautu no idiotiem !!!

L. Grantiņš LRTT   24.09.13.

===================================================================================

10. protokols

Ārišķīgais polītikā. Zemiskuma „ģeniālība”. Ko sola brīvmūrnieku valsts apvērsums? Vispārēja nobalsošana. Pašnozīmība. Brīvmūrniecības līdeŗi. Brīvmūrniecības ģeniālais vadītājs. Iestādes un viņu funkcijas. Liberālisma inde. Satversme – partiju ķildu skola. Republikāniskā ēra. Prezidenti – brīvmūrniecības kreatūras. Prezidentu atbildība.  „Panama”.  Deputātu palātas un prezidenta loma. Brīvmūrniecība – likumdevēja vara. Jaunā republikāniskā satversme. Pāreja uz brīvmūrnieku „patvaldību”.  „Vispasaules cara” izsludināšanas moments. Slimību iepotēšana un citas brīvmūrnieku nelietības.

„Šodien es saku, atkārtodams jau agrāk teikto, un lūdzu jūs atcerēties, ka valdības un tautas polītikā apmierinās ar to, kas tiek rādīts no ārienes.  Un kā gan lai viņi saskata lietu apslēpto pusi, kad viņu pārstāvji par vissvarīgāko tur izpriecu.  Priekš mūsu polītikas ir ļoti svarīgi zināt šo sīkumu:  tas mums palīdzēs, pārejot apspriest valsts varas dalīšanu, vārda, preses reliģijas (ticības) brīvību, biedrošanās tiesības, vienlīdzību likuma priekšā, īpašuma, dzīvokļa neaizskaŗamību, nodokļus (apslēptā nodokļa ideja), likuma atpakaļejošo spēku.  Visi šie jautājumi ir tādi, ka tiem nekad nevajaga pieskarties tieši un atklāti tautas priekšā.  Tajos gadījumos, kad tos nepieciešami pieminēt, nevajaga viņus uzskaitīt, bet tikai paziņot bez sīkāka paskaidrojuma, ka mēs atzīstam modernos tiesību principus.  Šīs noklusēšanas nozīme ir tā, ka nenosauktais princips mums atstāj rīcības brīvību nemanot izmest no tā vienu vai otru daļu;  bet ja šos principus uzskaitām, tad viņi jau visi it kā būs piešķirti.

Tauta sevišķi mīl un cienī polītiskās varas ģenijus un par visām viņu varmācībām izsakās:  nelietīgi, nelietīgi, bet cik veikli!…  Acu apmānīšana, bet kā nospēlēta, cik lieliski, bezkaunīgi!…

Mēs ceram pieaicināt visas nācijas pie mūsu projektētās jaunās fundamentālās ēkas celšanas darba.  Lūk, tādēļ mums vispirms nepieciešams iegūt un nodrošināt sev to taisni nekautrīgo uzņēmību un gara spēku, kas mūsu darbinieku personā salauzīs visus šķēršļus mūsu ceļā.

Kad mēs izdarīsim valsts apvērsumu, tad teiksim tautām:  „viss gāja ļoti slikti, visi ir daudz cietuši.  Mēs iznīcinām jūsu moku cēloni:  tautības, robežas, naudas dažādību.  Protams, jūs varat dot savu spriedumu par mums, bet vai tas būs taisnīgs, ja jūs to apstiprināsit, pirms neesat baudījuši to, ko mēs jums dodam…”  Tad viņi mūs cildinās un nesīs uz rokām, vienprātīgā cerību un paļāvības priekā.  Balsošana, ko esam izlietojuši par ieroci savai tikšanai pie varas, pieradinādami pie tās pat mazākās cilvēces locekļu vienības, sastādīdami grupu sapulces un vienošanās, –   b e i g s   s a v u   g a i t u,   izspēlēs savu pēdējo lomu tautas vienprātībā, kas vēlēsies iepazīties ar mums tuvāk, pirms nosodīt mūs.

Tādēļ mums visi jāved balsot, bez šķiru un cenza izšķirības, lai nodibinātu vairākuma absolūtismu, ko nevar dabūt no inteliģentām, cenza šķirām.  Tādā kārtā pieradinot visus pie domām par pašnozīmi, mēs salauzīsim goju   ģ i m e n e s   nozīmi un viņas audzinošo vērtību, novērsīsim individuāli apdāvināto izcelšanos, kuŗiem mūsu vadītais pūlis neļaus ne izcelties, ne arī izteikties:  viņš pieradīs klausīt tikai mūs, no kuŗiem saņems atlīdzību par paklausību un uzmanību.  Ar to mēs radīsim aklu varu, kas nevarēs nekur kustēt bez mūsu aģentu vadības, kuŗus mēs esam iecēluši tam par līdeŗiem.  Tauta padosies šim režīmam, zinādama, ka no šiem līdeŗiem atkarīga peļņa, dāvanas un visādu labumu saņemšana.

Valdīšanas plānam jādzimst gatavam no vienas galvas tādēļ, ka tas nav nostiprināms, ja pielaidīsim viņa sasmalcināšanu dažādos padomos.   M ē s   v a r a m   g a n   z i n ā t   d a r b ī b a s   p l ā n u,   b e t   n e a p s p r i e d ī s i m   to,   lai neizjauktu tā ģeniālību, sastāvdaļu sakarību, nevājinātu katra punkta slepenās nozīmes praktisko spēku.  Ja šim līdzīgu darbu apspriedīsim un grozīsim daudzbalsīgā balsošanā, tad tam paliks to ļaužu garīgās nesapratnes zīmogs, kas nav izpratuši visu nodomu dziļumu un kopsakarību.  Ir vajadzīgs, lai mūsu plāniem būtu spēks un tie būtu praktiski izdomāti.  Tādēļ mums nevajaga mest sava vadoņa ģeniālo darbu pūlim vai pat aprobežotai sabiedrībai priekšā tā iznīcināšanai.

Šie plāni pagaidām neapsviedīs pastāvošās iestādes otrādi.  Viņi tikai apmainīs to ekonomiju un, tā tad, visu viņu gaitas kombināciju, kas tādā veidā dosies pa mūsu plānos paredzēto ceļu.

Ar dažādiem nosaukumiem visās valstīs pastāv apmēram viens un tas pats:  pārstāvniecība, ministrijas, senāts, valsts padome, likumdevējs un izpildu korpuss.  Man nav jums jāpaskaidro šo iestāžu savstarpējo attiecību mēchanisms, jo tas jums labi zināms;  grieziet tikai vērību uz to, ka katra no minētajām iestādēm atbilst kādai svarīgai valsts funkcijai, pie kam lūdzu ņemt vērā, kā vārdam „svarīgs” es attiecinu nevis uz iestādi, bet uz funkciju, tā tad, nav svarīgas iestādes, bet gan viņu funkcijas.  Iestādes ir sadalījušas savā starpā visas pārvaldes funkcijas – administrātīvo, likumdevēju, izpildu, tāpēc viņas sāka darboties valsts organismā kā organi cilvēka ķermenī.  Ja samaitāsim vienu valsts mašīnas daļu, tad valsts saslims kā cilvēka ķermenis un…  nomirs.

Kad mēs ievadījām valsts organismā liberālisma indi, visa viņa polītiskā komplekcija pārmainījās:  valsts saslima ar nāvīgu kaiti – asins sadalīšanos.  Mums atliek tikai gaidīt viņas agonijas galu.

No liberālisma piedzima konstitūcionālās valstis, kas nomainīja gojus glābjošo patvaldību, bet satversme, kā jūs labi zināt, nav nekas cits, kā ķildu, naida, strīdu, nesaskaņu, neauglīgas partiju aģitācijas, partejisku tendenču – ar vārdu sakot, visa tā skola, kas valsts darbību padara bezpersonisku.  Tribīne ne sliktāk par presi notiesāja valdības uz bezdarbību un bezspēcību un ar to padarīja viņas par nederīgām, liekām, kādēļ arī daudzās valstis nogāzās.  Tad kļuva iespējama republikāniskā ēra, un tad mēs apmainījām valdnieku pret valdības karikatūru – prezidentu, kas bija ņemts no tautas, no mūsu kreatūru vidus, mūsu vergiem.  Šis bija pamats mīnai, ko mēs parakām zem goju tautas jeb, pareizāk sakot, goju tautām.

Tuvākā nākotnē mēs iestādīsim prezidentu atbildību.

Tad vairs neievērosim nekādas ceremonijas izveidojot to, par ko atbildēs mūsu bezpersoniskā kreatūra.  Kas mums par to, ja retākas kļūs to rindas, kas dzenas pēc varas, ja sāksies apjukums tādēļ, ka nevarēs atrast prezidentus, apjukums, kas galīgi dezorganizēs valsti…

Lai novestu savu plānu pie tāda rezultāta, mēs sagatavosim tādu prezidentu ievēlēšanu, kuŗiem pagātnē ir kāda neatklāta tumša lieta, kāda „panāma” – tad viņi kļūs mūsu priekšrakstu uzticami izpildītāji, jo baidīsies no atklājumiem, un arī tādēļ, ka katram cilvēkam, kas ticis pie varas, piemīt tieksme paturēt privilēģijas, priekšrocības un godu, kas saistīts ar prezidenta amatu.  Tautas vietnieku nams segs, aizstāvēs, ievēlēs prezidentus, bet mēs viņai atņemsim tiesības ierosināt likumus un to grozījumus, jo šīs tiesības mēs piešķirsim atbildīgajam prezidentam, kas būs lelle mūsu rokās.  Saprotams, tad prezidenta vara kļūs par uzbrukumu visādiem uzbrukumiem, bet mēs viņam piešķirsim pašaizsardzībai tiesību griezties pie tautas pēc viņas sprieduma, apejot tās vietniekus, tas ir pie tā paša mūsu aklā kalpa – pūļa vairākuma.  Neatkarīgi no tā mēs piešķirsim prezidentam tiesību izsludināt kaŗa stāvokli.  Šo pēdējo tiesību motīvēsim ar to, ka prezidentam, kā visas valsts bruņoto spēku vadonim, vajaga turēt viņus savā rīcībā gadījumam, ja būtu jāaizsarga jaunā republikāniskā satversme, kuŗu aizsargāt viņam ir tiesība kā šīs satversmes atbildīgajam pārstāvim.

Saprotams, tādos apstākļos svētās vietas atslēga atradīsies mūsu rokās, un neviens, izņemot mūs, vairs nevarēs vadīt likumdevēju varu.

Bez tam, mēs līdz ar jaunās republikāniskās satversmes ievešanu atņemsim tautas vietnieku namam tiesību, iesniegt jautājumus valdībai par viņas soļiem, motīvēdami to ar polītiskā noslēpuma saglabāšanas vajadzību.  Tālāk, ar jauno satversmi mēs samazināsim tautas vietnieku skaitu līdz minimumam, līdz ar to samazinādami polītiskās kaislības un kaislību uz polītiku.  Bet ja viņas, pretēji gaidītajam, iedegsies arī šinī mazumā, tad mēs tās iznīcināsim pilnīgi, griežoties pie tautas vairākuma…

No prezidenta būs atkarīga tautas vietnieka nama un senāta priekšsēdētāja un tā biedra iecelšana.  Mēs atcelsim parlamentu pastāvīgās sesijas un samazināsim viņu sēdes uz dažiem mēnešiem.  Bez tam, prezidentam, kā izpildu varas priekšniekam būs tiesība sasaukt vai atlaist parlamentu un atlaišanas gadījumā novilcināt jauna parlamenta sasaukšanu.  Bet, lai šo visu, būtībā nelikumīgo darbību sekas priekšlaicīgi samērā ar mūsu plāniem nekristu uz mūsu iestādīto prezidentu atbildību, tad mēs ministriem un citiem augstākās administrācijas ierēdņiem ap prezidentu iedvesīsim domu, apiet viņa rīkojumus ar savu pašu rīcību, līdz ar to kļūstot atbildīgiem viņu vietā…

Šo lomu mēs sevišķi rekomendējam dot pildīt senātam, valsts padomei vai ministru padomei, bet ne atsevišķai personai.

Prezidents iztulkos pēc mūsu ieskata to pastāvošo likumu nozīmi, kas dažādi tulkojami;  pie tam viņš tos anulēs, kad mēs viņam norādīsim uz šādu vajadzību;  bez tam, viņam būs tiesības likt priekšā pagaidu likumus un pat valdības konstitūcionālā darba pārgrozīšanu, motīvējot kā vienu tā otru ar valsts augstākā labuma prasībām.

Ar tādiem paņēmieniem mēs gūsim iespēju pamazām, soli pa solim, iznīcināt visu to, ko sākumā, stājoties mums mūsu tiesībās, būsim spiesti uzņemt valstu konstitūcijās, lai tad pārietu pie ikvienas konstitūcijas anulēšanas nemanāmā veidā, kad pienāks laiks visas valdības pārvērst   m ū s u   p a t v a l d ī b ā.

Mūsu patvaldnieka atzīšana var notikt arī pirms satversmes iznīcināšanas:  šīs atzīšanas moments iestāsies, kad tautas, nemieru un mūsu sagatavotās valdnieku nevarības nomocītas, sāks saukt:  „novāciet tos pie malas un dodiet mums vienu vispasaules caru, kas lai mūs apvieno un iznīcina ķildu cēloņus – robežas, tautības, ticības, valsts aprēķinus un lai dod mums mieru, ko veltīgi gaidīt no mūsu valdniekiem un pārstāvjiem…”

Bet jūs paši labi zināt, ka lai tamlīdzīgas vēlēšanās varētu izpausties visu tautu vārdā, tad nepieciešams visās zemēs duļķot valdību un tautu attiecības, lai visus nokausētu ar nesaderību, ienaidu, cīņām, savstarpēju neieredzēšanu un pat mocībām, ar badu, slimību iepotēšanu, trūkumu, lai goji neredzētu citas izejas, kā meklēt patvērumu pie mūsu naudas un pilnīgas valdīšanas.

Bet, ja mēs dosim tautām iespēju atvilkt elpu, tad mums ilgotais brīdis diezin vai jeb kad iestāsies.”

——————————————

Šis protokols savā vidus daļā plaši apskata parlamentāriskās iekārtas izmantošanu korupcijai un katras „goju” valdības diskreditēšanai, aizskaŗot daudzus jautājumus, kas bija aktuāli pagājušā gadu simteņa beigās. Piemēram par „panamas prezidentu” Lubē Francijā.  Ar Panamas kanāļa būvi toreiz saistījās tādi skandali, ka kopš tā laika plaša vēriena finansu afēras vispār parasts apzīmēt par „panamām”.  Panamas afēras radīšanā skandalu noklusēšanā galvenie nopelni bija žīdu kalpiem Brīvmūrniekiem, kas savās rokās sagrāba varu un noteikšanu Francijas Trešajā republikā.  Parlamentārisma nebūšanas attīstījās viskuplāk pēc protokolu iznākšanas, šā gadusimteņa pirmos trīsdesmit gados, un arī mums tās vēl spilgtā atmiņā.  Izmantodams dēmokratiskās brīvības žīds sagatavojas savai „vispasaules varai”, kas pēc piektā protokola vārdiem kā knaiblēs lai tur visu pasauli.  Kā tagad var redzēt, šāda loma bija domāta kominternei, kuŗas izplatīšanai žīdu bagātnieki nežēloja zeltu.  Tiktāl arī būtu nonācis, ja āriskās tautas nepaceltu zelta vietā uz pjedestāla citas augstākās vertības – darbu, godu, tautību.

Šinī protokolā pieminēta slimību iepotēšana un citi nespetni komūnistu cīņas līdzekļi, ko pēc lielinieku pašu apliecinājuma viņu „biedri” pielieto Maskavā un citās vietās.

Morāliski tautu sagŗaušanai domāta marksistu aģitācija:  „Mēs iznīcinām jūsu moku cēloni:  tautības, robežas…”  Marksistu „plašajā dzimtenē” oficiāli bija atceltas tautību atšķirības.  Palikā tikai viena priviliģēta tautība:  žīdi.

You may also like...

22 komentāru

 1. ANDRIS7 saka:

  VISU LABU DIENU!
  Kaut kas jaliek preti,citadi beigas,ja notiek manipulacija,no abiem galiem
  un mes pa vidu.
  Karalis(un visi karali ir judas,jo apgraizitie ir princis cHARLZS un vina
  deli,visi Vindzoru karalnama viriesi,ka ari Putins)
  a)pravda-tv.ru/2013/09/18/26982
  nekad nerakstis vesturi,kada patiesiba ir,bet tadu,kada vinam tikama,un
  reize ar tas pienemsanas dienu,paraksta ari savas karalvalsts boja eju.
  Mes liekam preti 600 000 gadus,tiem maldu 4 000 gadiem,kuri pilni ar
  meliem,Petaliusam un Skaligeram pielidzinot Toras vesturi judiem,ka
  karaliem un Bibeli gojiem,ka vergiem,patiesajai vesturei,sastadot savu
  hronologiju,kuru maca skola,bet patiesiba,tas ir neiespejamas LIETAS.
  Tiesi tapec radas Fomenko un Nasovska hronologija vismaz pedejiem 2000
  gadiem,kuros ir orginaldarbi nevis kopijas.
  DEMOKRATIJA visu laiku ir bijusi pirma vergturu likumdosana attieciba
  pret vergiem senaja Griekija,kuru atklati uzspiez visai pasaulei.
  Ja verdzibu atcel ar likumdosanu,tad vina pariet slepta forma,jo
  vergturu dinastijas savadak dzivot nemak un ari nemaz negrib.
  Barikazu fenomens,Baltijas cels.Kurs palaida baumas,ka uz Rigu brauc
  tanki?Tie ari nekad neatbrauktu,jo galvenais bija radit saspiletu
  uzbrukuma iluziju,lai izvirzitu “SAVEJOS” pie valdisanas un pec tam
  atkal ieslegtu psihotrono ierocu arsenalu,kurs darbojas,no 1977 gada.

  b)youtube.com/watch?v=PmHZcZtxec&List=PLrcoOmM34UeXUhwUEc4MjKH
  c)pandoraopen.ru/2013-09-02/zombi-sredi-nas-film-1994-gada-pro-psioruzhie

  ka ari ieteicamie dozimetri,ja negribat uzlaist gaisa pasu antenu.

  d)Amazon dosimeter un e)electromagnetic meter – eBay.

  VELAK VEL. TENcINU.

 2. Lauku onka saka:

  Arī man Sils neraisa simpātijas. Nevaru izskaidrot iemeslu, bet viņam neuzticos, kaut viņu nekad dzīvē redzējis neesmu. Viņa raksti ir pareizi, sakarīgi un tomēr tie atgrūž.
  Jau sen gribēju zināt arī Linarda domas par viņu.

 3. To latviešu ļaužu zināšanai – kā tās lietas darītas top!
  ……………….
  ……………………

  Admins
  Jūsu atsūtītais komentārs vairāk atgādina “rakstu”, tāpēc tas tiks piektdien pubicēts pirmajā LAPĀ.

  Rakstiet arī pieminēto turpinājumu par Gardu un Lapinski. LRTT viens no galvenajiem uzdevumiem ir atmaskot provokatorus un ziņot starptautiskajām iestādēm par genicīda veikšanu pret latviešu tautu.

  LRTT gaida turpinājumu. Domāju, ka arī lasītājiem būs interesanti dzirdēt jūsu sacīto.
  ============================================

  Atsevišķa sarunas tēma ir par Aivara Gardas laikraksta “DDD” un Jura Lapinska vadītā radioraidījuma “Gaismas pils” lomu.

 4. gailis saka:

  Paskatoties jau uz silu var saprast kas viņš ir par” putniņu”,saiešanās sils ieņem tādu “stāju”,pat gailis nevarētu tik svarīgi nopozēt.
  Ir lasīts,ka Diānu noslepkavoja tāpēc,ka viņa neatļāva saviem dēliem apgraizīt.

 5. Arnis-G saka:

  Tas jau kļūst smieklīgi. Tādas fotogrāfijas ar nacistu vai čekistu formastērpiem var iegūt no jebkuras mākslas vai dok. filmas par 2.pk. Diezgan ilgi esmu sekojis J.Sila aktivitātēm un varu galvot, ka skaidrāk domājošu un godīgāku cilvēku starp Latvijas politiķiem būtu grūti sameklēt. Man nav izprotama LRTT mīlestība pret eiro, kas ir konkrēts “cionistu” projekts ceļā uz vienotu totalitāru pasaules valdibu, kurā jēdzienam “latviešu tauta” nebūs vietas. Vārdu “cionistu” lieku pēdiņās, jo šis vārds pārāk bieži tiek piesaukts vietā un nevietā. Cionists ir ebreju/jūdu nacionālists, kurš cīnās par Izraēlas valsts atjaunošanu tās vēsturiskajā vietā. Man pret to nav iebildumu. Savukārt tie “cionisti”, par kuriem runā LRTT, ir talantīgi deģenerāti, kuru mērķis ir iznīcināt tautības, rases un valstis, lai iegūtu neierobežotu varu pār visu pasauli. Zināmu apstākļu dēļ šie “cionisti” pamatā ir ebreju/jūdu izcelsmes. Vai tiešām LRTT nesaprot, ka šie deģenerāti ir rēālie Eiropas savienības valdnieki un eiro ieviesēji? Eiro ir tāds pats surogāts kā Repšes “lasis”, bet starpība ir tāda, ka pēc eiro surogātvalūtas ieviešanas mēs zaudēsim iespēju jelkad radīt SAVU naudu, kura būtu ulmaņalaika lata cienīga. Krievijai tāds eiro nav nekāds šķērslis Latvijas iekarošanai “maigā” vai brutālā veidā, un viņiem pašiem pieder simtiem miljardu eiro rezerves.

  Admins
  Daudz nekļūdīšos, ja sacīšu, ka šis ir Sila rakstīts komentārs. Izraēlas valsts atjaunošanu vēsturiskā vietā ? Šis teikums parāda, kam “Arnis” kalpo ? Par kādu vēsturisku vietu un valsti tu runā ?

 6. Zinča saka:

  Arī man Sils ir licies aizdomīgs un nesaprotams ar savām atrakcijām. Viņš kaut ko dara pats par sevi. Nacionālisms nav viņa niša, labāk lai kaujas mežā ar masku, tad ātrāk nāks pie sajēgas.

 7. Arnis-G saka:

  Es, protams, neesmu J.Sils un pašu Silu nekad neesmu saticis. Visu informāciju par viņu gūstu tikai publiskajā telpā, un vēlreiz atkārtoju, ka J.Sils uz citu fona izceļas ar skaidru un saprātīgu redzējumu par Latvijā notiekošo. Sila viedokli “žīdu jautājumā”, starp citu, nezinu.
  Labi, tagad parunāsim par jūdu vēsturiskās zemes jautājumiem. Katra tauta ir radusies konkrētā ģeogrāfiskā vietā. Latviešiem tā ir Latvija, japāņiem Japāna (pirms tam ieceļojuši no Ķīnas/Korejas), čigāniem Indija (kur it kā ieceļojuši no Ēģiptes), bet kur tad cēlušies jūdi? Amērikā, Vācijā? Kā LRTT piedāvā atrisināt “žīdu jautājumu”? Ir trīs galvenie “risinājumi” – izšaut (kā noprotu, daudzim pieņemamākais), pārcelt uz Izraēlu, vai pārcelt uz kādu citu vietu. Ceturtais variants ir atstāt kā ir un turpināt lamāt starptautisko cionismu.
  Ja jau te “aizgāja” runa par to, kurš kuam kalpo, tas brīžiem man arī rodas sajūta, ka LRTT kalpo tam pašam “starptautiskajam cionismam”, kurš cita starpā valda ES un ir dzemdinājis surogātvalūtu eiro. Vai LRTT vēlas vienotu pasaules valdību? Ceru, ka nē. Tādā gadījumā LRTT nevajadzētu būt iebildumiem pret Sila un Co ierosinātajiem Satversmes grozījumiem, kas ļautu referendumā izlemt būtiskus ES jautājumus, nevis atstāt tos pērkamu deputātu ziņā.

  Admins
  Tas ir un paliek Tavs absurdais dzīves “skatījums”.
  Par absurdām lietām diskutēt var tikai idioti.

 8. Deniss saka:

  ANDRIM7
  Vai Jūs varētu ievietot atkārtoti Jūsu komentārā ievietoto b) interneta saiti? Tā diemžēl neatveras youtubā.
  Varbūt ievietojat tā video nosaukumu lai varu atrast?

  Iepriekš Jums pateicos!

 9. ANDRIS7 saka:

  Steidzama un svariga !!!
  Kermena bojajumi starojuma ietekme un arstu NODEVIGA IGNORANcE.

  Kirilica burtiem, Domozhirova T.K. o psihotronnom vozdeistvii…..

  YouTube

  ANDRIS 7

 10. Os saka:

  Zidu etniska izcelsmes vieta uz Zemes ir-Afrika,Etiopija. Ta ir vieta,kur sie dzivnieki sakotneji mitinajas,kad vinus kloneja zidu dieviba Jave\Jahve,tas pats asins dievs Velns,vardu jau var but daudz Velnam,galvenais ir ta butiba-melna energija iznicinosa visu dzivo. Sekojosi vini izpletas gan Afrikas kontinenta,gan Eiropa un ta sauktajos Tuvajos Austrumos,Palestina,tas ir ar Speku,slepkavibam laupot okupeja ar Cilvekiem apdzivotas Teritorijas Zemes. Ta ka Israela nav zidu etniska izcelsmes Zeme,Tevzeme. Zidi ir-Candalu rase,kam nav tikumu,jo ir no Velna un Dvesele nav,dveseles vietu aiznemj Velna gars,tamdel zidiem ir vajadzigi Likumi,lai macetu uzvesties,kurus sakotneji defineja Mozus(Bibele). Pedarastija,vaislosanas savas gimenes loka(Tevs ar Meitu) ir zidu rases dabiska morale(Bibele 1. Mozus gr.19nod.30-38. Zids nav gudrs,bet viltigs,jo zidu ciltstevam-velnam\Javem ir tikai viltibas grozi(Bibele,salamana pamac.21nod.22-) Gudribas grozi pieder tikai gaismas Dievam-Cilvekdievam(Paganisms).

 11. Os saka:

  Sekojosi zidi okupeja Eiropu,seno Griekiju,Romu-ar zidu izdomato religiju jauno krustnesu kristigo kristietibu zidisma Jezuiti izdarija asinss upurus asinskarajam muzigi muzos zidu dievam velnam\Javem,”Svetas-asins upes Roma ar Pavestiem Vatikana,kuri starpcitu visi ir bijusi zidu rases,ieskaitot so pedejo ieradusos zidu no Argentinas-Candali”. Holokausts-(Grieku val.) apzime terminu-zidu izdarits upuris(Asins) zidu dievam Javem. Ari zidu Purpura svetki-tas pats. Ta nu zidi iznicinaja seno Griekiju,Romu,ieguva realu Varu caur-Kristigo Jesua religisko kustibu(Baznicu)-sniedzot so upuri savam dievam-holokaustu. Hitlers Adolfs bija vien instruments upuresanas rituala-holokausta izpilde(Neapzinigs). Atskiriba pret krustnesu Priesteriem kristietiba. Stalins,Lenins,Trockis-Bromenstals,Berija,Simeons Sustins-apzinigi holokausta rituala asins organizetaji un izdaritaji-komunisma. Amen zidi\Candali.

 12. Os saka:

  Un Cilvekam-ariesu rases(Latviesi,Leisi,daleji Germani ari),krievs nav ariesu rases un nekad nav bijis,radot gimeni ar candali\Zidu pecnaceji=Berni,tad rodas Himeri(As) ar Candalu\Zidu rases geniem,pat n-tajas paaudzes,ja klat ir bijis zids. Zida Velniskigais DNS. Tamdel zidi iestajas,lai DNS petnieciba-rases jautajuma netiktu apstiprinata ka pielaujama petnieciba. Kopsakarigi tikai vienigais pretspeks zidismam ir Paganisms,par kuru ari Bibele runa-ka zidisma vienigo aizsargspeku,un kas pec Bibeles ir iznicinams ta sakne,neatgriezeniski-5. Mozus gr.12nod.2-3. Zidi apris visas tautas-bibele 5. Mozus gr.7nod.16.,un nekalpo vinu(Paganu)Dievam. Nekrajiet mantu virs zemes,ka to dara Pagani,bet atdodiet to Baznicai(Te domati jau krustnesi kristigie)-bibele Mateja 6nod.19-34. Un visas jaunas macibas\Religijas-ir viens vienigs zidisms. Tikai Paganisms ir patiesa religija.

 13. kristaps saka:

  Admins nez kāpēc izvairās no sarunas par Latu. Kāpēc admins nostājas svešas naudas pusē? Viela pārdomām!

  Admins
  Pirmais teikums konfrontējas ar otro, tātad, teksts provokatīvs pēc savas būtības.
  Tu esi tas, kurš atbalsta Latvijas pakļaušanu krievijai, bet spēlē patriotu.
  Admins savu nostāju ir skaidri deklarējis.
  Šis lats nav bijis un nekad nebūs LATS.
  Andrejs Kavacis par šo “repšes rubli” ir skaidri izsacījies.
  http://www.youtube.com/watch?v=XUHxy7WXzcE
  Un kam pieder trešais teikums ar “vielu”, pat nav jāmin.
  Tu esi šīs kliķes cilvēks no kāju pirkstiem līdz matu galiem.
  Tevi ir sagrauzis naids un varaskāre.
  Tu esi krievžīdu cionistu kājslauķis.
  Tu esi tik pat zemisks kā Rožkalns.

 14. adminam saka:

  Izdzēsi manu komentāru par Latu. Sev neizdevīgus komentārus admins dzēš, jo nezin vai negrib uz tiem atbildēt. Un tas ka tu ”noliec” gan leģionārus, gan mūsu Latu savā rakstā, liek ļoti padomāt , kas patiesībā tu esi. Citēšu tavus vārdus:”“Tajā” laikā un telpā, kad latviešu leģionāri valkāja šo formu, tas bija pašsaprotami un pat svētīgi, bet, ja šodien kāds ar to lepojas, tad viņa prātiņš ir noslīdējis līdz sēžamvietai. Ja kaut ko dari, Jāni, tad pakonsultējies ar savām smadzenēm, bet ne sēžamvietu.” Tu vispār domā , ko runā? Tu nēesi latvietis, ne latviešu aizstāvis. Uz tavas pieres ir uzlikts lāsts(kļeimo),zīmogs- PROVOKATORS. Kvaukšķi vien tālāk savā fāterlandē. Lai Dievs ir ar tevi, provokator! (cerams tev pietiks drosmes neizdzēst)

  Admins
  Izdzēst var to, kas ir uzrakstīts.
  Es leģionārus GODĀ TURU.
  Tu un Sils ir lielākie provokatori, kuri spēlējas ar vēsturi un latviešu tautu, radot žīdiem un krieviem iemeslu latviešu tautu arī šodien saukt par nacistiem.
  Tādi kā tu ir lāsts latviešu tautai.
  Tu pat teikumu nevari pasacīt bez savas “mātes”(kļeimo) valodas.
  Šos tavus vārdus es sūtu tev atpakaļ, nožēlojamais akst:
  “Uz tavas pieres ir uzlikts lāsts(kļeimo),zīmogs- PROVOKATORS. Kvaukšķi vien tālāk savā fāterlandē. Lai Dievs ir ar tevi, provokator! (cerams tev pietiks drosmes neizdzēst)”

 15. Os saka:

  Man gan nav izdzests ne pat viens komentars sini vietne,tas ir nav cenzuras seit. Savukart,ja butu bijusi cenzura,tad atteiktos no diskusijas. Turklat-pilnigi visos si totalitara rezima 4.maija radita Valsti ar intern.vietnem,ka delfi,diena,draugi un citur,tas ir visur, ir tada cenzura,ka skiet taisnais kabelis ir izvilkts caur gesstapo-DP-FDD Krievijas. Citur drikst rakstit tikai glaimojosus rakstus ar zemu pazemibu Krievijas arpolitikas merku atbilstibai,graujot launos kapitalistus Rietumu un slavejot okupantus krievzidiskos-ar sadzivosanu un milestibu pret siem krievzidu viepliem,mana Maja un mana senTevu Zeme Tevzeme Latvija.

 16. Zinča saka:

  Pārlasīju vairākas reizes šo rakstu, jo Silu pazīstu sen un man radās neizprotams konflikts ar viņu, kaut gan Silam atradās laiks brāļoties ar Boravkovu un Dimiteru. Linard, Tu esi pateici 100% precīzi par Sila “patriotismu”, kas robežojas ar Gardas meiteņu idiotisko fanātismu.

 17. Aivars Andersons saka:

  Zinča, kāds izskatās “idiotiskais fanātisms”? Lūdzu paskaidro,ja tev ir saprašana.

 18. providus saka:

  Linards ir neskaitāmas reizes dzēsis mūsu jautājumus, kur bija lūgums precizēt vai izskaidrot savu pozīciju kādā no kategoriski, imperatīvi paustiem viedokļiem.
  Jautājumi tiek dzēsti, dedzīga Grendes un eiro aizstāvēšana, nemitīgi Latvijā godājamu un cienījamu cilvēku ļoti personiska aizskāršana, latviešu sarīdīšana, naida un vardarbības slavināšana uz pilnīga vēstures zināšanu profānisma līmeņa un atrautības no reālās pasaules. Kas Tu esi Linard? Kas Tabu nelietību apmaksā?
  Sen izskatās, ka vienīgais, kas Tevi var glābt ir ļoti pamatīga pshiatra izziņa ar saudzīgu ārstēšanu. Vairāk nekas.
  Veltīgi izniekota naidā dzīve, neatstājot aiz sevis neko.

  Admins
  Varbūt tomēr nokāpsi no “korķa” ?
  Kas tie MĒS tādi ir ?
  Kuri ir tie “imperatīvie” viedokļi ?
  Uz kuriem jautājumiem nav ticis atbildēts ?
  Kuri ir tie GODĀJAMIE un CIENĪJAMIE cilvēki, nosauc vārdā ?
  Tev laikam Žagars ir pareizais, bet Grende neliete.
  Tev arī izdzimteņa repšes parodiskais lats ir LATS.
  Vai esi psihiatrs, ka spēj novērtēt manu veselības stāvokli un “glābšanu”?
  Kas manu “nelietību” apmaksā ?
  Par nožēlu, visi ir skopi, neviens negrib maksāt.
  Iznāk pašam vien pelnīt.
  Redzi, es visu daru ar savu VĀRDU.
  Bet kāpēc tu, kā pagrīdes žurka, aprej anonīmi ?
  Ir taču laikam ko slēpt… .

  Izvērtējot tavu “stāstu” var secināt tikai vienu, ka zābakam intelekts ir daudz augstāks, jo jautājums nedrīkst “saturēt” atbildi.
  Tā ir provokatora visprimitīvākā pazīme.
  Pie tam vēl pilnīgi bezspēcīga provokatora.

  Man nav noslēpums, kas tu esi.

 19. Andersonam no Zinčas saka:

  Parasti idiotiskā fanātisma auditorija ir pensionāri un jaunieši, kuri ir viegli ietekmējami, suģestējami no līderu puses. Tur ir darīšana ar egregoriem, kad garā vājos iesūc spēcīgākais egregors, bet lai to izdarītu, tad publika ir mērķtiecīgi jāselekcionē, jāveido par idiotiem. Piemēram, prokuratūrā tādi ir 99,9%. Pēc idiotiem nāk nākošais krišanas vilnis – zombiji. Zombijiem nav dvēseles un viņu maize ir cilvēki. Kad vairāk nav cilvēku, tad arī zombiji beidz savu aksistenci, nosprāgstot.
  Jautājums, kas ir I. Godmanis? Man liekas, ka viņš ir jau sen nozombēts un nesaprot, ar ko tas viss beigsies. Ispējams, ka viņā ir iemiesojusies himera ar āža, lauvas un čūskas galvu. No malas skatoties, liekas, ka pārvietojas tikai I. Godmaņa ķermenis. Jautājums, kas šobrīd notiek J. Sila galvā, kādas domas viņš domā un vai vispār domā? Ja nopietni analizējam J. Sila darbību sākot ar “labā” komunista E. Berklāva laikiem un Klubu 415, tad rodas iespaids, ka J. Silam ir saimnieki. J. Silam vienmēr laiks atradīsies A. Borovkovam un K. Dimiteram, kurš seksuālā dzejā satraucas par zviedriem.

 20. Māliņš saka:

  Nu uzklupa cilvēkam! Kas aiz tevis stāv, Linard?
  Kaunējies būtu!

  Admins
  Taisnība, Māliņ, Taisnība aiz manis stāv.
  Visi šie “bonapar-teļi” tiks samīti kā blaktes.

 21. Hulio saka:

  Kaut ko tik stulbu laikam var izmurgot kas ekonomiku nav macijies,kur nu vel domat! Eiro ir pedeja nagla Latvijas zarka. Par Latviju, frichu kalps, nebedaa, tiec ar savu veselo sapratu galaa. Bet neruna par lietam,kuram nav sajegas.
  .
  .
  Admins
  Kāpēc tev, Hulio, “nestādīties” priekšā ar savu īsto vārdu, lai mēs zinātu un mācītos no tevis ?
  Vai esi studējis ekonomiku ?
  Vai visi tie, kuriem ir ieviests Eiro, atrodas zārkā ?
  Redzi, Hulio, es tevi par muļķi nesaukšu, jo tu pats esi to izdarījis.
  Par muļķi nevienu nevar pataisīt, par muļķi katrs pataisa pats sevi un tu neesi izņēmums.

 22. Mike Ok saka:

  Если вы ненавидите Россию и боитесь её, если вы завидуете богатству и мощи Америки, если вы презираете евреев, если ощущаете свою неполноценность, сравнивая себя с британским правящим классом, вы не избавитесь от этих чувств просто путём размышлений. Но, по крайней мере, вы можете отдать себе в них отчёт и не допустить, чтобы они искажали ваши мыслительные процессы. Эмоциональные побуждения, которые неизбежны и, наверное, даже необходимы для политического действия, не должны препятствовать восприятию действительности. Но для этого, повторяю, требуется нравственное усилие, а современная литература, в той мере, в какой она откликается на главнейшие проблемы нашего времени, показывает, как мало среди нас людей, готовых его сделать.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *