LRTT. Krievžīdu un komunistu agresijai jādara gals

www.tautastribunals.eu-12LRTT pieprasa LR varas iestādēm:

1. Nekavējoties atsavināt LM starptautiskai žīdu bandai un viņus arestēt.

2. Nekavējoties noskaidrot, kā varēja LM nonākt šo nepilsoņu rokās ?

3. Nekavējoties noskaidrot tos, kuri apgādāja šos noziedzniekus ar LR pilsonību.

4. Nekavējoties tiesāt kā pilsonības pircējus, tā arī pārdevējus par sabotāžu pret Latvijas valsti.

5. Nekavējoties noskaidrot tos valdības pārstāvjus, kuri ir bezatbildīgi veicinājuši Liepājas Metalurga noziedzīgo privatizēšanu.

======================================================

Liepājas MetalurgsRūpnīcas Liepājas Metalurgs dzimšanas diena ir 1882. gada 28. septembris. Saskaņā ar vēstures dokumentiem, tieši šajā dienā pēc 1. ģildes tirgoņa Ādolfa Bekera iniciatīvas sāka celt Bekera un Co Pudlingošanas, dzelzsvelmēšanas, stiepļu un naglu rūpnīcu. 130 gadu laikā uzņēmums nosaukumu mainījis deviņas reizes…..

…..Jaunajai, neatkarīgajai Latvijas valstij tikko pirms kara uzceltās ražotnes bija viens no nozīmīgākajiem pamatakmeņiem valsts rūpniecības atjaunošanā. Šeit ražoja daudz un dažādas preces tautsaimniecības vajadzībām — naglas, stiepli, vīles, dakšas, lāpstas utt., līdz pat dzelzceļa sliedēm…

=======================================================

Tā bija īsa LM vēsture. Liepājas Metalurgs Latvijai ir kaut kas līdzīgs pamatakmenim. Mēs redzam, kā komunistiskie noziedznieki, kuri ir pie valdības grožiem, šo Latvijas Pamatakmeni cenšas uzspridzināt. Tas jau tik pat kā izdevies, jo LR valdība ir sastādīta no garīgi atpalikušiem idiotiem, kuriem cilvēcīgā morāle ir pilnīgi sveša. Par nacionālo pašlepnumu vispār nevar būt ne runas, jo neviens no šiem „klauniem” (dombrovski, rinkēviči, pabriki, kozlovski, pauļuti..) nav latvietis.

Šīs valdības īstie sastādītāji ir bijušie KGB darboņi, kuri milzīgā daudzumā atrodas valsts drošības struktūrās. Viņi arī ir īstie Latvijas saimnieki un valsts izzadzēji. KGB dziļākās saknes meklējamas cionistu tumšajos kuluāros. Viņi ir daļēji jau pārņēmuši ES, bet Krievija, ir pilnīgi viņu rokās. Visi šie žīdiskie elementi savā visatļautība ir aptrakuši un pazaudējuši pēdējo sapratnes kripatiņu.

Tiek zagts „miljardiem”, miljoni šiem „dieva izredzētajiem” ir nevajadzīga sīknauda. Valdības kroplie klauni– ielikteņi žvadz kaut kādas idiotiskas muļķības. Pēdējais žīdu ārprāta darbs ir Liepājas Metalurga izsaimniekošana. Ir noticis acīm redzams gadsimta mēroga noziegums, bet LR drošības iestādes dzer šampanieti un rij ikrus kopā ar krievžīdu Vešņakovu, kurš vistiešākā veidā ir saistīts ar šo noziegumu.      Semītu(žīdu) agresija pret latviešu tautu ir raksturojama kā ārprāta genocīds.

Latvijas Kuģniecība, Pareks banka, Banka Baltija, Liepājas Metalurgs, Latvijas kūrorti… . Mazāka mēroga uzskaitījumus ar nekustāmā īpašuma LIETĀM mēs varētu skaitīt stundām ilgi. Tas ir prātam neaptverams murgs, ko žīdi ar pagrīdes KGBistiem veic Latvijā. Viss tas notiek HOLOKAUSTA aizsegā. Ja kāds ko mēģina šiem noziedzniekiem aizrādīt, tad tiek draudēts ar antisemītisma birkas piekabināšanu un restēm. Bet vienreiz viņiem, šiem sātanistiem, par visu būs jāmaksā.

Viss reiz nāk Gaismā !

Gaismā nāca arī tas, ka Simons Vīzentāls nebija koncentrācijas nometņu ieslodzītais, bet gan zaglis un afērists. Nāca Gaismā arī tas, ka „mūsu” Mavrikis Vulfsons bija īsts sadists(latviešu spīdzinātājs) un tas, kurš pavēlēja Litenē nošaut latviešu virsniekus.

Jā, viss, viss reiz nāk Gaismā !!!

Hagita Ben JākovaSveiki, mīļā Hagitočka, nu pastāsti mums savu ciltsbrāļu veiksmes stāstu noslēpumus. Mēs visi gribam dzīvot kā jūs, nestrādājot kļūt miljonāri. Bet laikam jau nesapratīsim, neesam taču “dieva izredzētie”, bet gan gojas.

Foto: Hagita Ben Jākova

Pajautāsim Izraēlas vēstniecei Hagitai Ben Jākovai, lai viņa mums izskaidro žīdisko loģiku. Nu kaut vai par to pašu LM. Kā tas var būt, ka bankrotē uzņēmums, bet tā īpašnieki kļūst par multimiljonāriem, ar veselu virkni citiem uzņēmumiem ? Pēc Ben Jākovas izskaidrojuma, iespējams, ka visi latvieši „pierakstīsies” žīdos. Mērs, Ben Jākova, ne tikai Latvijā drīz būs pārpildīts, bet arī visā pasaulē. Jūsu tautiešu nelietīgums ir „kāpis debesīs” .

LRTT    21.06.13

=========================================

Šeit kāds mūsu lasītāja “Os” komentārs par šiem žīdu noziedzniekiem:

JH. NaglisLM Zaharjins-tīrasiņu žīds, čekists un okupantu noziedznieks. Darbojas realizācijas daļā(metāla produkcijas), veidojot dažādas noziedzīgas shēmas, samazinot gatavās produkcijas cenas, atdodot gatavo produkciju  paša izveidotām SIA ārzemēs(kamēr LM vēl skaitījās Latvju tautas-Valsts uzņēmums).

FOTO: Bandīts Jānis Naglis. Striķis, Janka, būs jāiegādājās pašam par savu “kāpostu”.

1Tātad, darbojies daudzās noziedzīgās grupās, vienlaicīgi esot ari šo noziedzīgo grupu organizētājs, nolaupīja milzu naudu(visas Tautas kopīpašumu). Tā Zaharjins ieguva noziedzīgā ceļā naudu, lai prihvatizētu LM, patiesībā vienlaicīgi aplaupot šo rūpnīcu.

Tā ari pārējie LM ” akcionāri” ieguva sākotnējo-starta kapitālu. Kas šos visus LM ” akcionārus” vieno ? Visi ir zīdi un uzticami čekas darboņi. Sekojoši: “Privatizācijas aģentūras” šefs Jānis Naglis-īsts kangars un ari čekists, parakstīja papīrus par LM nodošanu privatizācijai šiem noziedzniekiem žīdiem(cionistiem).

Šeit gudra pamācība latviešu g o j ā m- iz cikla ŽĪDISMS:

2. protokols

Saimnieciskie kaŗi – žīdu pārsvara pamats. Administrācija izskata pēc un „slepenpadomnieki”. Graujošo mācību sekmes. Pielāgošanās polītikā. Preses loma. Zelta maksa un žīdu upuŗu vērtība.

„Vajadzīgs panākt, lai kaŗi pēc iespējas, nedotu territoriālus ieguvumus: tad tie norisināsies saimnieciskā plāksnē, kuŗā tautas iepazīsies ar mūsu spēku, izlietodamas mūsu palīdzību, bet apstākļi n o d o s a b a s p u s e s m ū s u s t a r p t a u t i s k ā s a ģ e n t ū r a s r ī c ī b ā, kuŗai ir miljoni acu un kuŗa nepazīst nekādu robežu. Tad mūsu starptautiskās tiesības izdzēsīs tautu nacionālās tiesības…

Administrātori, kuŗus mēs izraudzīsim no publikas, atkarībā no viņu verdziskajām spējām, nebūs valdīšanai sagatavotas personas, tādēļ viņi viegli tiks par figūriņām mūsu zinātnieku un ģenialo padomnieku rokās, tādu speciālistu, kas jau no agras bērnības sagatavoti visas pasaules valdīšanai. Kā jums zināms, šie mūsu speciālisti smēlušies valdīšanai vajadzīgās ziņas no mūsu polītiskajiem plāniem, no vēstures pieredzes, no katra momenta apsvēršanas. Goji neļaujas vadīties no bezpartejiskiem vēstures novērojumiem, bet gan no teorētiskas rutīnas… Tādēļ mums nav ar viņiem ko rēķināties – lai viņi priecājas līdz reizei, vai arī dzīvo cerībās uz jauniem priekiem, vai atmiņās par pārdzīvotiem. Lai viņiem liekas svarīgākais tas, ka mēs viņus esam iespaidojuši atzīt par zinātnes (teorijas) mācību. Šādā nolūkā mēs ar savu presi pastāvīgi audzinām aklu ticību tai. Goju inteliģenti leposies ar zināšanām un, loģiski nepārbaudīdami tās, pielietos darbā visas zināšanas, kuŗas sakombinējuši mūsu aģenti, lai varētu ietekmēt prātus mums vēlamā virzienā.

Nedomājiet, ka mūsu apgalvojumi ir kaili: ievērojot mūsu sagatavotos darvinisma, marksisma, nicšeisma panākumus. Vismaz mums jābūt skaidrai šo virzienu ārdošai nozīmei priekš goju prātiem.

Mums jārēķinās ar tautu modernām domām, raksturiem, tendencēm, lai nepielaistu kļūdas polītikā un administrātīvu lietu vadīšanā. Mūsu sistēmas virskundzību, kuŗas mēchanisma daļas var iekārtot dažādi, atkarībā no mūsu ceļā sastopamo tautu temperāmenta, nesekmēsies piepildīt, ja viņas praktiskā pielietošana nedibināsies uz pagātnes rezultātiem sakarā ar tagadni.

Moderno valstu rīcībā atrodas liels spēks, kas tautā rada domu kustības – tā ir prese. Preses uzdevums – it kā formulēt nepieciešamās prasības, tautas vārdā izteikt sūdzības, izteikt un arī radīt neapmierinātību. Presē triumfē runas brīvības princips. Bet valstis nemācēja šo spēku izlietot; un viņš p ē k š ņ i a t r a d ā s m ū s u r o k ā s.

Caur viņu mēs ieguvām ietekmi, paši palikdami ēnā, pateicoties viņai mēs sakrājām savās rokās zeltu, kaut arī mums to nācās izcelt no asiņu un asaru straumēm… Bet mēs atpirkāmies, ziedodami daudzus no savas tautas. K a t r s u p u r i s n o m ū s u p u s e s D i e v a p r i e k š ā i r v ē r t s t ū k s t o t i g o j u.”

——————————————

Tādā talmudistu valodā noslēdz otro protokolu modernais žīds, aizrādīdams šinī svarīgajā tekstā uz pasauli virzošajiem spēkiem – saimnieciskajām cīņām un presi. Prese dēmokratiskajās un lielinieciskajās zemēs liek tautām domāt tā, kā žīds to vēlas. Jo žīdu žurnālisti un izdevēji tur presi savās rokās. Arī mēs, latvieši, jau sākām manīt žīda pirkstu savā bijušajā presē. Vispirms starptautiskais, glumais žīds mums stādījās priekšā kā „ā r z e m j u k o r e s p o n d e n t s”.

Viņš, lūk, tiekot iekšā tādās polītisko noslēpumu virtuvēs, kur neveiklo latviešu zemnieku nemaz nelaižot iekšā! Vai tad mūsu lasītāji zināja, ka žīdiņš daudzos gadījumos nemaz ne pie kādiem valstsvīriem netiek, ja tie nav viņa paša tautības, bet gan „izzīž” korespondences no pirksta, sēdēdams kafejnīcā kopā ar saviem amata brāļiem. Vācijas presi žīdiem izdevās stingri saņemt savās rokās bijušās dēmokratiskās ķezarvalsts laikā. Lielākās, visā pasaulē izplatītās avīzes: „Berliner Tageblatt”, „Vossische Zeitung”, bija žīdu rediģētas un izdotas. Neskaitāmus arodnieciskās preses izdevumus līdz nacionālsociālistu nākšanai pie varas arī vadīja žīdi. Viņi pat „brūvēja” speciālu žurnālu konsevātīvām vācu aprindām: „Das Neue Deutschland”.

Tāpat vecā Krievija neprata nosargāties pret žīdu ietekmi. Kaut gan žīdiem bija aizliegts dzīvot ārpus viņiem noteiktā apgabala, pirmās ģildes tirgotāji un akadēmiķi drīkstēja nomesties arī valsts iekšienē, taču galvaspilsētas vārti viņiem bija slēgti. Tomēr, bagātie žīdi apgāja ar likumu apkārt arī šim noteikumam, sevišķi tādēļ, ka vecajā Krievijā kristītu žīdu vairs neuzskatīja par žīdu. Pēterpils avīzes visas piederēja žīdiem, vai arī tika no viņiem sarakstītas. „Reč” bija Hessena un Vinavera rokās, „Birževija Vedomostji” – Proppera, „Russkija Vedomostji” – Žollosa. Pat nacionālistiskā „Novoje Vremja” pēc izdevēja Suvorina nāves pārgāja žīdu sabiedrības īpašumā.

Kas attiecas uz p a d o m j u presi, tad tajā strādāja gandrīz žīdi vien. Tādēļ tad arī laikam, kaut lielinieku žurnālistiem tieksme uz pseidonīmiem, pēdējā laikā avīzes parakstīja tikai anonimas „redakcijas kolēģijas”. „Pravdas” galvenais redaktors bija Mechlis, ārpolītiskais redaktors Zaruchimovičs, pārējie redaktori un svarīgākie līdzstrādnieki Tāls, Steckis, Bīrmanis, Manuiļskis un Koļcovs. Koļcovs (īstenībā Belostokas žīds Frīdlands) bija arī laikrakstu un žurnālu „tresta” „Žurgaz” vadītājs. „Izvestijā” agrāk ārpolītiskais redaktors bija žīds Radeks-Zobelsons, pēc viņa krišanas nežēlastībā vietā nāca kāds Vigiliss, kuŗa īstais vārds bija Rozenblats. Pārējie ievērojamākie līdzstrādnieki: žīdi Lapinskis (Levensons), Iļja Erenburgs, Menkess, Gotlībs un karikatūrists Jefimovs (īstenībā feļetonista Frīdlanda-Koļcova brālis).

Kas attiecas uz žīdiem kā k a ŗ a s a i m n i e c i s k a j i e m i z m a n t o t ā j i e m, tad Henrijs Fords ļoti zīmīgi aizrāda savā grāmatā „Internacionālais žīds”: Žīdu finanses izturas vienādi pret savstarpējiem pretiniekiem, viņas galvo par abiem un tādā kārtā nepazaudē nekad. Tā kā žīdi stāv abās pusēs, tad viņi vienmēr atrodas pie uzvarētājiem, un viņu miera nosacījumi ir tādi, ka tie sedz viņu zaudējumus uzvarēto pusē. Tāda nozīme un tāds mērķis bija žīdu saplūšanai miera konferencē.”

Tur satikās starp citiem Savienoto Valstu kaŗa rūpniecības „šeftmanis” Felikss Varburgs ar savu ciltsbrāli Maksi Varburgu, kas pirmā pasaules kaŗa laikā bija mācējis lomu vilkt Eiropas centrālajās valstīs.

Krievijā pēc Kerenska apvērsuma daudz žīdu nostājās Kerenska pusē, bet vēl vairāk saplūda ar lieliniekiem. Tā vai tā – žīdiem vajadzēja vinnēt!

Kad Staļins 1923. gadā uzsāka cīņu ar Trocka-Zinovjeva opoziciju, ievērojamākie žīdu lielinieki pulcējās kā ap Staļinu, tā ap Trocki. Kādas arī nebūtu cīņas iznākums – žīdi kā tauta nedrīkstēja zaudēt!…

You may also like...

14 Responses

 1. `!` says:

  Lai arī Grūtupu neuzskatu par latviešiem uzticamu personību, visiem iesaku izlasīt viņa grāmatu “Beilisāde”. Tā netieši apstiprina šajā rakstā rakstīto. Tas ir uz dokumentiem un reāliem notikumiem balstīts darbs, kurā līdz beidzamajam sīkumam atspoguļota sena kriminālprocesa norise saistībā ar rituālo slepkavību kristiešu bērna asiņu iegūšanai macai.

 2. Ēzelis says:

  ^ Vai pašam ir gadījies to grāmatu izlasīt? Grūtups taču atzīst, ka Beilis nebija vainīgs.

 3. Os says:

  Ne tikai kristiesu-asins ieguve,bet vispar Cilveka berna asins ieguve. Zidu-sinagogas ir SataniSma centri Pasaules virsu. Ari terorisma un laupitaju slepkavnieku-Skolas “Likuma”,ikviena Valsti,ikviena-Tauta,zidi-Cionisti un citadi vini nemaz nemedz but,veido Cionistu-Parvaldi,lai varetu-Paratizet uz tas-Okupejamas Zemes tautas rekina. Pecak “Ar maigo varu”Sak izdarit-fizisku paklaujamas tautas-Genocidu,ka rada Mus macot-vesture.

 4. Os says:

  Grutups vispar ir-Kluba 21 viens no “Locekliem” un dibinatajiem,kas pec butibas ir-cekas veidojums ar “Masonu” kustibu. Nezinu,varbut pirms naves grib kaut nedaudz atvieglot savu-karmu. Kluba-kura tika-Planota Lavju tautas lela aplaupisana-ar Genocidu,pec Maskavas KGB noradem.

 5. `!` says:

  > Ēzelis

  Grūtups atstāja iespēju katram pašam saprast, kas tur īsti notika. Fakti, ka tika uzpirkti, iebaidīti un nogalināti liecinieki, kā rezultātā vaina netika pierādīta, runā paši par sevi. Arī tas, ka pēc tam žīdi, būdami jau čekisti, izrēeķinājās ar prokuroru-apsūdzības uzturētāju un vienīgo drosmīgo liecinieci, arī runā skaidru valodu.

  Kā teikts bībelē: “Kam prāts, tas lai domā”. Bet kas ir ar “garām ausīm”, tas tāds arī paliks.

 6. Os says:

  Vai sai Latvijai maz ir viens masu-informacijas(kas ir ideologijas ierocis pec butibas) centrs(avize,TV,radio),kas nav paklauts zidu cionistu kontrolei? LTV-1 no “Neatkaribas” atjaunosanas laikiem galvenais bija-noziedznieks zids kleckins,kur par Latvju tautas naudu,no Valsts Kases,sataisiju milzums daudz raidijumu,par “Muzigo cietejnaciju”,bet par-Nacionalajam Latvju nacijas bagatibam,ir vien nieks izdarits un tas pats izcenzurets ta,ka nav-Nacionals Latvju nacijai,neradot-Patriotismu. Vispar,kam pieder-TV3?

 7. Os says:

  Tapat,ka atkal Latvju tautas aplaupisanas noziedziga epizode ar zidiem cionistiem,tisi aizdedzinot Rigas Pili,lai “SKONTO ” SIA -kas darbojas ciesa sakara ar cekas zidu cionistiem,ir Kremla veidojums,remontejot-buvdarbos iegutu naudu,tadejadi milzu apmeros atkal aplaupot Latvju tautu un par nolaupito naudu zidu baznicas tiek buvetas un sampaniets dzerts. Tikai-cilpa var apturet sos noziedznieku. Policija sis Valsts tik pasmej-DP.

  Admins
  Tieši tā, Pils tika nodedzināta, bet par to nākošajā rakstā, kas ir tapšanas stadijā.

 8. palle says:

  Vai Rīgas pils degšana nebija simboliska? Domāju ka jā,visam pastāvošajam mūsdienu Latvijas nenormālajam marasmam.

 9. Rīgas pils says:

  Manuprāt, latviešiem rīt (23.16.2013) vajadzētu atturēties svinēt Līgo pie nodegušās Rīgas pils (kas paredzēts kopā ar Raimonda Paula balagānu no Krievijas latviešu mēlē). Tas būtu tāpat, kā svinēt Līgo Brāļu kapos. Pārdomāsim rītvakar, kur noveda Latviju Ivara Godmaņa, Aivara Borovkova, Andra Škēles, Aivara Lemberga, Valērija Kargina, Gunta Ulmaņa, Andra Bērziņu un citu zagļu noziedzīgā banda.

 10. ANDRIS 7 says:

  LABVAKAR !
  Tas turpinasies tik ilgi,kamer beigsim slept PATIESIBU,no sakuma lidz
  beigam,jo vienigi ta ir BEZGALIGA,un MILESTIBA,ja kadam ta ir.
  Aiz ATLANTIDAS,kuru savienoja jura,kas gaja cauri DIENVIDAMERIKAI,
  pirms LIELAS KATASTROFAS 13500 gadu senak bija LEMURIJA.Uz vecajam
  PIRI REISA kartem,kuram 4000 gadu,so zemi sauca par MU.MOORI pirmo
  iekaroja IBERIA.Rietumos vinus ari deve par GORILLAS.Paskataties rakstu
  IR avize RIGAS PILS DEGSANA,kur mala ari rada GORILLAS bildi un reklamu
  GORILLAS roka dod bananu BALTA rokai.Banans ir meliga informacija
  (meliga visa izglitiba pedejos 800 gadus).BALTS to norij,meliga
  informacija pienemta,dodot atpakal banana mizu ,ar DIPLOMA.Tas nozime,
  ka visi SERTIFIKATI DIPLOMI ir bananu mizas verti.
  MOORA krustojums ar BALTO ir MULATS.MU-LATS.Pirmas LATU apdzivotas
  vietas bija pie ROMAS.Tagadeja LAZIO province.Slepjam …….
  Ta,ka -lati,letten,(nejakt ar kursiem)liti(nejaukt ar zemaisiem),
  libi,livi-ir viens cELMS.Zobens ir MOORU simbola,ar zvaigzni virs ta.
  ISLAMS ir MOORU ticiba.Mes jau varam zobenu visadi ,par LAIVINU,
  APGAZTO MENESI,DOMOKLA ZOBENU butiba jau nemainas.SESI MAZI
  BUNDZENIEKI,jaj pa celu bungodam=LAUPIDAM…..IEJAJ TEVA SETINA=
  iebruk MUSU zeme.6 kodu sistema ir DAVIDA ZVAIGZNE,kuru ciltevs ir
  JAcOB(ISRAEL)ar savu tautu=laupitajiem un piratiem uz zemes un uz
  juras.JA MES VINIEM DZIEDAM SLAVAS DZIESMAS ,nu ko tur……
  Zila krasa korim ir “KARALISKA”,jeb viekarsi ZVERA KRASA.Kamer
  negribesim saprast TIKMER DEDZINAS UN LAUPIS VISU LAIKU.

  http://www.youtube.com/watch?v=wNPfPdz1TJ0&list=PLYz10dOqDilQilQIUPa5EVBdxuhNC2gmg

  http://www.ir.lv/2013/6/21/kurs-un-vai-maksas-par-rigas-pils-degsanu

  http://www.youtube.com/watch?v=cFSjKaiN47I&list=PLE1C1A4C4E89EA37B

  http://www.kinofilma.com/load/filmas_latviski/drama/zobena_ena/12-1-0-6866

  http://www.youtube.com/watch?v=JCK5u0ov4UE

  P.S.
  Renesanse bija pats “AUGLIGAKAIS” laupisanas laiks.
  Kas asinis,to nevar izdzest.

  PALDIES.

 11. palle says:

  Vai tad kāds to klausīs? Visiem pie pakaļas tā latvija,galvenais nauda! Nauda nauda nauda! Zagta un izkrāpta vai savādāk iegūta. Morālās vērtības te Latvijā ir zudušas pat ierindas cilvēkiem.

 12. raksts says:

  http://dachinja.wordpress.com/2013/06/21/deg-pils-vara-agone/

  Deg Pils. Vara agonē.

  2013.gada 20.jūnija vēls vakars, Rīga, Latvija. Deg Latvijas prezidenta Rīgas pils.

  Gan sociālajos tīklos, gan citos medijos visai operatīvi parādās tiešraides ziņu lentes par notiekošo staltajā pilī Daugavas krastmalā. Neskaitāmi fotouzņēmumi un pat tiešraides video no mobilā telefona.

  Pils ir Latvijas simbols, kurš deg. Mūsu valsts vēsture deg.

  Cik varējuši, ugunsdzēsēji ir glābuši.

  Sabiedrībai nav vienalga. Tā domā kāpēc tā noticis un vai varēja nelaimi novērst?

  Savādāk ir ar pie varas esošajiem. Notikusī traģēdija nav vienkārši gadījums – tā ir acīmredzamas sekas ilgstošai pēdējos 20 gados realizētai politikai – nodzīvot visu, ko vien var, konsolidēt to, kur būtu jāiegulda, bet tos, kurus būtu jātiesā, beznosacījuma apmēros glābt. To sauc par valsts izsaimniekošanu.

  Otto Ozols (TVNET) šorīt raksta: “Saeimas deputātus par to (kritisko stāvokli VUGD) jau pagājušā gada oktobrī informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Oskars Āboliņš. Šā gada februāri viņš atzina, ka dienesta gada budžets ir tikai 28,5 miljoni latu, no kuriem 22,3 miljoni ir paredzēti vien atalgojumam, bet par atlikušo (~6.2 miljoni latu) jāuztur ēkas un tehnika. Ja runā par atalgojumu, tad viens ierindas ugunsdzēsējs “uz rokas” saņem aptuveni tikai 270 latus. Ugunsdzēsēju vadība ir atzinusi, ka lielākā problēma ir tieši novecojušas autoparks un kritiskajā stāvoklī esošo ugunsdzēsības depo, kuru atjaunošanai savukārt vajadzētu 193 miljonus latu.“

  Tikai 193 miljoni būtu nepieciešami, lai uzceltu uz kājām Latvijas ugunsdzēsēju un glābšanas dienestu kopumā!

  Un šajā brīdī pēķšni acu priekšā pavīd visi citi pie varas esošo steidzīgi, ar “Godmaņa rūpju rievu pierē” pieņemtie apšaubāmu personu privātu biznesu glābšanas lēmumi par nodokļu maksātāju sūri grūti sastrādātajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem… kaut vai tikai Parex glābšana, kurā ieguldīts vairāk kā 1.2 miljardi latu, Dienvidu tilta “kvalitatīvā zelta” būvniecība ~315 miljoni latu , Bijušā prezidenta Valda Zatlera vēlme pēc konkrēta, ekskluzīva dzīvokļa Vecrīgā vairāk kā 1 miljona latu vērtībā…. tagad arī Liepājas metalurga glābšana tiek cerēta… un vēl, un vēl…

  BET, kad beidzot glābsim Latviju? Kad atjaunosim Latvijas ugunsdzēsības dienestu aprīkojumu? Kad mediķiem nodrošināsim labāku autoparku ātrās palīdzības sniegšanai? Kad ceļus beidzot būvēs tā, ka pa tiem var braukt, nevis tos nozags? Kad beidzot pie varas esošie domās par valsti, nevis savu tuvāko drauģeļu pēcpušu glābšanu?

  Ugunsdzēsēji ik gadu ziņo par to aprīkojuma nožēlojamo tehnisko stāvokli un varnešu tuklo attieksmi, ko spilgti pierāda arī n-tie gadījumi:

  – ģimenes lēcieni no 9 stāvu ēkas balkona, kad ugunsdzēsēji tehniski nespēja glābt dzīvības, jo trepes par īsām;

  – režisora Jāņa Streiča dēla bojāeja, kad nespēja piebraukt pie notikuma vietas, jo mašīna tehniski neizturētu

  – Vanšu tilta pašnāvnieks, kad tilta kāpņu atslēga bija kādam “galvenajam” kabatā, bet pats atpūtā…un atkal nepaspēj glābt;

  – tagad arī Rīgas pils degšana, kad nestrādā ūdenspumpis, ūdens spiediens pilsētas ūdensvadaos par vāju, lai spētu gūt ūdeni…

  un vēl, un vēl…. bet vara tikai saka, ka nav naudas un neko nevar. Savelciet jostas!

  Ugunsgrēks Rīgas pilī ir pēdējā spilgtākā vizualizācija varas nolaidības un alkatības agonijai.

  Ugunsdzēsēji, pašaizliedzīgi jauni vīrieši, dara savu darbu, sakožot zobus, riskējot ar savām dzīvībām un tomēr ik dienu ticot, ka kāds no lēmējiem BEIDZOT iedomāsies arī par viņiem, par Latviju, par mums visiem.

  Latvija turās uz entuziastiem, kas tic Latvijai un tās nākotnei, kamēr pie varas esošie to noēd un nodzīvo miljoniem vērtos prezidentu dzīvokļos, simtiem tūkstošus vērtos limuzīnos, ekskluzīvos komandējumos un citās izpriecās uz nodokļu maksātāju rēķina, ne jau sava personīgā.

  Un retoriski kļūst jautājumi, uz kuriem sabiedrībai ir tiesības saņemt atbildes pēc būtības:

  Tas, ko nosargājām kara laikā no vāciešiem un krieviem, tas tagad sadeg remontā….interesanti, kāds ir iemesls šim ugunsgrēkam un kādi šoreiz būs attaisnojuma šļupsti par nožēlojamo tehnisko stāvokli valsts drošībā?

  Cik ilgi konsolidēs cilvēku dzīvības, Latvijas tautu, vēsturi un drošību? Vai tā tiek izpildīti Māstrihtas kritēriji exel tabulās?

  Vai beidzot kāds atbildēs reāli par savu nolaidību, nevis tikai ar vēja pūsmu no politiska pirksta pakratīšanas?

 13. Reality says:

  LM glābs aplaupot māmiņas un pensionārus. Tā ka vidējais slānis LV praktiski nav, tad nav vērts arī pieminēt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *