J. Zīverts. Viņi ārstējami vienīgi ar cilpu

www.tautastribunals.eu 1DDD LATVIJĀ !!!

LRTT vārdā “apsveicu” Muļķu zemes reņģēdājus, kuri ar savu (ne)piedalīšanos veicināja okupācijas seku legalizācijas un nostiprināšanas akcijā, t. s. pašvaldību vēlēšanās !

Jānis ZīvertsVēl jau priekšā visas iespējas nostiprināt okupantu varu nostiprināt okupantu varu visās pilsētās, uz ko viņi arī ļoti cer un gatavojas Saeimas šturmēšanā nākošās t. s. vēlēšanās.

Bet ja tā pavisam nopietni, tad traģēdija slēpjas latviešu tautas garīgajā degradācijā un kā to saglābt, nezinu. Nodevēju latviešiem nekad nav trūcis(A. Grūtups) un šeit nav ko pieminēt valdošo pērkamo kliķi, viņi ārstējami vienīgi ar cilpu un turpat pie Latvijas KAUNA STABA !

Vainot Ušakovu, Urbanociču, Lindermani un pārējos šīs okupantu un viņu pakalpiņu kompāniju ? Viņi taču visi šeit atrodas “likumīgi” un “demokrātiski” ievēlēti, kaut gan pēc taisnības viņi visi patriecami no Latvijasnelegālie imigranti un okupanti. Latviešu tautas degradācijas līmeni nosaka arī tas, ka vēl joprojām “saulītē” tiek celti tādi padibenes kā “Vienotība” un “Reformisti”.

Lielu pozitīvo atbalstu okupantiem deva arī lielais skaits nebalsotāju. Ja tā turpināsies, būs vien “jāatsvaidzina” matuškas valoda, kura jau piemirsusies.

Man ir tikai viens aicinājums: “Krievu okupanti, vācieties mājās !!!”

Jānis Zīverts- Latvietis.

P.S.

LA(neatceros kurā numurā) kāds latvijecs ieteica priekšlikumu, nomainīt Latvijas himnu, kura esot novecojusi un neatbilstot jaunam laikam. Drīz mums būs piemērs, no kura varēs ņemt paraugu: “Bože carja hraņi, vai širaka strana moja rodnaja…”


19.06.13  LRTT

=============================

Admina papildinājums Zīverta kungam:

Protams, ka okupantiem jāpazūd no Latvijas un viņi arī tiks “pazudināti”. Bet pirmāk mums rēķins jānoslēdz ar nodevējiem(čekistiem un komunistiem). Šajā sakarā gribas citēt LRTT biežo viesi-Os, kurš ļoti trāpīgi pasacīja par nodevējiem:

“Ikvienam-Kangaram lielākais ienaidnieks ir paša-Latvju tauta, jo ir-aplaupījis konkrētu faktisku-Subjektu juridiskjā nozīmē. Pilnīgi visi kangari-sķēles, kokaļi, nagļi, godmaņi, gaiļi, birkavi, īvāni, gorbunovi, dombrovski un t.t.-  noziedzīgās kangaru dzimtas, saimes apzinās, ka vienīgais tiesību subjekts, kas var pieprasīt atbildību ar reālu sodu, ir Latvju tauta. Tamdēļ šo Latvju tautu, kā tiesību subjektu, ir jānogalina, lai zūd iespējamais tiesiskais prasītājs, ko arī šie kangari- slepkavas dara.

Bet neceriet kangari, tautas tiesas ar ASM caur pakāršanu jums neizbēgt un vismaz 3 dienas būs jākarajas cilpā, lai jauniņajiem kangarēniem(kas nāk no viņu ģimenēm), zūd noziedzīgās tieksmes pret Latvju tautu.”

=========================

SARKANO IZDZIMTEŅU KLOĀKABĒRZIŅŠ, ZATLERS, KAZLOVSKIS, DOMBROVSKIS, ĀBOLTIŅA

ŽĪDISMS

Šajā foto jūs redziet(visus kā viens) cionistu ielikteņus- manipulējamus GOJUS. Visiem viņiem ir šizofrēnijas iezīmes un izteikts stulbums viņu runās. Tieši tādi ir vajadzīgi cionistiem- Antikristam. Nožēlojams lumpju(bomžu) bars, kurš nežēlīgi iznīcina savu tautu.

X stundā viņi netiks glābti. šie ir tie, kuru vārdi ir dzēsti no DZĪVĪBAS GRĀMATAS.

1. protokols

Vara nozīmē tiesības. Brīvības ideja. Liberālisms. Zelts. Ticība . Pašvaldība. Kapitāla despotisms. Iekšējais ienaidnieks. Pūlis. Anarchija. Polītika un morāle. Stiprā tiesības. Brīvmūrnieku-žīdu varas nepārvaramība. Mērķis attaisno līdzekļus. Pūlis – aklais. Polītiskā ābece. Partiju kaŗi. Patvaldība – mērķtiecīgais valdīšanas veids. Spirts. Klasicisms. Izvirtības. Brīvmūrnieku-žīdu valdības principi un noteikumi. Terors. Brīvība, vienlīdzība, brālība. Dinastiskās valdīšanas princips. Goju aristokratijas privilēģiju iznīcināšana. Jaunā aristokratija. Brīvības abstrakcija. Tautas vietnieku maināmība.

„…Atmetuši liekas frazes, runāsim par katras domas nozīmi, apgaismosim apstākļus ar salīdzinājumiem un slēdzieniem.

Tā tad, es formulēju mūsu sistēmu no mūsu un goju viedokļa.

Jāaizrāda, ka ļaudis ar ļauniem instinktiem ir vairākumā, tādēļ labākos rezultātus viņu valdīšanā sasniedz ar varu un iebiedēšanu, bet ne ar akadēmisku spriešanu.

Katrs cilvēks cenšas tikt pie varas, katram gribētos kļūt par diktātoru, ja tikai viņi varētu to, bet pie tam retais nebūtu gatavs upurēt visu pārējo ļaužu labumu savu labumu sasniegšanai.

Kas savaldīja plēsīgos zvērus, kuŗus sauc par cilvēkiem?  Kas viņus vadīja līdz šim laikam?

Sabiedriskās iekārtas sākumā viņi padevās rupjai un aklai varai, pēc tam – likumam, kas ir tā pati vara, tikai maskēta.  Tā tad, slēdzu, ka pēc dabas likuma   k a m   v a r a,   t a m   t i e s ī b a s.

Polītiskā brīvība ir ideja, bet ne fakts.  Šo ideju vajag mācēt pielietot, kad par idejisku „kumosu” vēlas iegūt tautas piekrišanu savai partijai, ja tā nodomājusi salauzt otru, kas atrodas pie varas.  Šis uzdevums tiek atvieglots, ja pretiniekam pašam pielīp brīvības ideja, tā saucamais liberālisms, un idejas dēļ viņš atsakās no savas varas.  Tā tad arī parādās mūsu teorijas triumfs:  Jo zemi vadošās valdības grožus pēc dabas likuma tūdaļ satveŗ cita roka, tādēļ, ka aklais tautas spēks pat vienu dienu nevar iztikt bez vadības, un jaunā vara tikai stājas vecās vietā, kas liberālisma novājināta.

Mūsu laikos liberālo valdnieku vietā stājusies zelta vara.

Bija laiks, kad valdīja ticība.  Brīvības ideja nav reālizējama, tādēļ ka neviens nemāk viņu izlietot ar mēru.  –  Vajag tikai tautai uz kādu laiku dot pašvaldību, un šī pašvaldība pārvērtīsies izlaidībā.  No šā brīža ceļas savstarpējas ķildas, kas drīz pāriet sociālās cīņās, no kuŗām valstis sāk degt un viņu nozīme pārvēršas par pelniem.

Vai valsts pati novājinās konvulsijās, vai arī iekšējās ķildas to nodod ārējo ienaidnieku varā – katrā gadījumā viņu var skaitīt par neglābjami pazudušu;  viņa ir mūsu varā.  Kapitāla despotisms, kas viss atrodas mūsu rokās, sniedz valstij salmiņu, pie kuŗas tai gribot negribt jāķeras, jo citādi tā iekritīs bezdibenī.

Vai vesels loģisks prāts var cerēt sekmīgi vadīt ļaužu pūļus ar saprātīgiem pārliecinājumiem vai pierunājumiem, kad iespējama pretruna, kaut arī bezjēdzīga, bet tāda, kas pavirši domājošai tautai var izlikties patīkamāka?

Ļaudamies vadīties tikai no sīkām kaislībām, ticējumiem, ierašām, tradicijām un sentimentālām teorijām, ļaudis pūlī un pūļa ļaudis padodas partiju ķildām, kas neļauj vienoties pat uz tīru saprātīgu pārrunu pamata.  Katrs pūļa lēmums atkarīgs no gadījuma vai mākslīgi radīta vairākuma, kuŗš, nezinādams polītiskos noslēpumus, taisa absurdus lēmumus, tā valdīšanā ienesot anarchijas dīgli.

Polītikai nav nekā kopēja ar morāli.  Valdnieks, kas seko morāles principiem, nav polītisks, un tādēļ ir nedrošs savā tronī.  Kas grib valdīt, tam jābūt viltīgam un jāprot izlikties.

Tautas augstās īpašības – vaļsirdība un godīgums – polītikā nozīmē trūkumus, tādēļ, ka viņas nosviež no troņiem labāk un drošāk par stiprāko ienaidnieku.  Šādas īpašības lai ir goju valstu atribūti, mums nevajaga vadīties no viņām.

Mūsu tiesības ir spēkā.  Vārds „tiesības” ir abstrakta un near ko nepierādīta doma.  Šis vārds nozīmē ne vairāk kā to:  dodiet man to, ko es gribu, lai es ar to iegūtu pierādījumu, ka esmu par jums stiprāks.

Kur sākas tiesības?  Kur viņas beidzas?

Valstī, kur vāja varas organizācija, kur likumi un valdnieks bezpersonīgi, pie kam šo bezpersonību radījušas liberālismā savairojušās tiesības, es smeļos jaunu tiesību – mums vajag celties ar savu stiprā tiesību un sagraut visu pastāvošo kārtību un iestādījumus, uzlikt savu roku likumiem, pārtaisīt visas iestādes un kļūt par to valdniekiem, kas atdevuši mums savas varas tiesības, atteikdamies no viņiem labprātīgi, liberāli…

Tā kā tagad visas varas šķobas, tad mūsu vara būs neuzvaramāka pār visām citām, jo viņa paliks neredzama, līdz būs tiktāl nostiprinājusies, ka nekāda viltība vairs nespēs viņu apdraudēt.

No pārejošā ļaunā, ko esam spiesti tagad darīt, celsies nesatricināms valdīšanas labums, kas atjaunos tautas dzīves mēchanisma pareizo gaitu, ko liberālisms sabojāja.  Rezultāts attaisno līdzekļus.  Veltīsim savos plānos vērību ne tik daudz labajam un tikumīgajam, cik vajadzīgajam un derīgajam.

Mūsu priekšā ir plāns ar stratēģiski izskaidrotu līnīju, no kuŗas nedrīkst atkāpties, ja negrib riskēt ar daudzu gadu simteņu darbu izpostīšanu.

Lai izstrādātu mērķveidīgas darbības plānu, jāņem vērā pūļa zemiskums, nepastāvība, nenoteiktība, viņa nespēja saprast un cienīt pašu dzīves, pašu labklājības noteikumus.  Jāaptveŗ, ka pūļa vara ir akla, nesaprātīga, pūlis neprāto, bet klausās pa labi un pa kreisi.  Akls nevar vadīt aklos, nenovezdams viņus pie bezdibeņa, tā tad, pūļa ļaudis, kas uzpeld no tautas, kaut viņu gudrība arī būtu ģeniāla, ja tie nekā nesaprot polītikā, nevar uzstāties kā pūļa vadītāji, pretējā gadījumā tie pazudinās visu tautu.

Tikai persona, kas no pat bērnības sagatavota valdīšanai, var zināt no polītiskiem burtiem sastādāmus vārdus.

Tauta, kas atstāta sevis pašas, tas ir, no pašas vidus izvirzījušos ļaužu vaļai, tiek sagŗauta no partiju ķildām, kas ceļas no tieksmes pēc varas un goda un nekārtībām to rezultātā.  Vai tad tautas masas var mierīgi, bez sacenšanās spriest, kārtot valsts lietas, kas nav sajaucamas ar personīgajām interesēm?

Vai viņas var aizstāvēties pret ārējiem ienaidniekiem?  Tas nav iedomājams, jo, ja plānu saskalda tik daļās, cik pūlī galvas, tad tas zaudē veselumu un tādēļ kļūst nesaprotams un neizpildāms.

Tikai patvaldnieka galvā var tikt izstrādāti plaši un skaidri plāni, kārtībā, kas visu noteic valsts mašīnas mēchanismā;  no tā secināms, ka vara, kas mērķtiecīgi kalpo valsts labumam, koncentrējama vienas atbildīgas personas rokās.  Bez   a b s o l ū t a   d e s p o t i s m a   nevar būt civilizācijas, jo to neveido masas, bet gan to vadītājs, kas viņš arī nebūtu.  Pūlis ir barbars, kas savu barbarismu parāda katrā gadījumā.  Tiklīdz pūlis satveŗ savās rokās brīvību, viņš to ātri pārvērš anarchismā, kas pats par sevi ir barbarisma augstākā pakāpe.

Uzlūkojiet spirtā apdullinātus dzīvniekus, kuŗus apreibinājis alkohols, kuŗa bezmēra lietošanas tiesības dotas līdz ar brīvību.  Mēs nevaram arī mūsējiem ļaut noiet tik tālu…  Goju tautas alkoholisko dzērienu apdullinātas, bet viņu jaunatne apdullināta no klasicisma un agras izvirtības, kuŗā to ievilka mūsu aģentūra – guvernieri, sulaiņi, guvernantes – bagātos namos, pārdevēji u. c., mūsu sievietes goju uzdzīves vietās.  Pie šīm pēdējām es pieskaitu arī tā saucamās „sabiedrības dāmas”, viņu brīvprātīgās sekotājas izvirtībā un greznībā.

Mūsu parole – spēks un liekulība.  Tikai spēks uzvar polītiskās lietās, īpaši, ja tas apslēpts talantos, kas nepieciešami valstsvīriem.  Vardarbībai jābūt par principu, bet viltībai un liekulībai – par noteikumu valdībām, kas nevēlas nolikt savu kroni kādas jaunas varas aģentiem pie kājām.  Šis ļaunums ir vienīgais līdzeklis kā tikt pie mērķa – labuma.  Tādēļ lai neatsakāmies no uzpirkšanas, pievilkšanas un nodevības, kad tām jākalpo mūsu mērķa sasniegšanai.  Polītikā vajag mācēt ņemt svešu īpašumu bez kautrēšanās, ja ar to mēs sasniegsim padevību un varu.

Mūsu valstij, kas ies par mierīgas iekaŗošanas ceļu, ir tiesība apmainīt kaŗa briesmas pret mazāk acīs krītošiem un lietderīgākiem   s o d i e m,   ar kuŗiem vajag uzturēt   t e r o r u,   kas nodrošina aklu paklausību.

Jau senos laikos mēs pirmie izsaucām vārdus tautā:   „b r ī v ī b a,   v i e n l ī d z ī b a,   b r ā l ī b a”,   vārdus, kuŗus kopš tiem laikiem tik daudz reizes atkārtojuši neapzinīgi papagaiļi, kas saskrēja uz šiem kumosiem no visām pusēm un līdz ar tiem aiznesa pasaules labklājību un īstu personas brīvību, kas agrāk bija pasargāta no pūļa spiediena.  Itin kā gudrie, inteliģentie goji nesaprata šo vārdu abstraktību, nesaprata viņu nozīmes un savstarpējās sakarības pretrunas, neredzēja, ka dabā nav vienlīdzības, nevar būt brīvības, ka pati daba nodibinājusi prāta un rakstura īpašību un spēju nevienādību, tāpat kā padotību viņas likumiem, nesaprata, ka pūlis ir akls spēks un ka viņa izraudzītie vienas dienas valdnieki polītiskā ziņā tikpat akli, kā viņs pats…

Visas pasaules malās vārdi „brīvība, vienlīdzība, brālība” pievilka ar mūsu apmāto aģentu palīdzību mūsu rindās veselus leģionus ļaužu, kas sajūsmā nesa mūsu karogus.  Īstenībā šie vārdi bija kā tārpi, kas grauza goju labklājību, kas visur iznīcināja mieru, solidāritāti, graujot valstu pamatus.  Jūs redzēsiet vēlāk, ka tas sekmēja mūsu uzvaru:  tas deva mums starp citu iespēju, iegūt svarīgāko trumpi – panākt privilēģiju atselšanu, citiem vārdiem, iznīcināt goju aristokratijas būtību, kas bija tautu vienīgais aizsargvalnis pret mums.  Uz dabīgās un dzimtās aristokratijas drupām mēs uzcēlām savu inteliģences, vispirmā kārtā naudīgās, aristokratiju.  Šis jaunās aristokratijas cenzu mēs nolikām bagātībā, kuŗas apmēri atkarīgi no mums, un zinātnē, kuŗu virza mūsu gudrajie.

Mūsu uzvaru atviegloja vēl tas, ka satiksmē ar mums vajadzīgiem cilvēkiem mēs allaž spēlējām uz cilvēku prāta pašām jūtīgākajām stīgām:  aprēķina, kārības, materiālo vajadzību nepiepildamības.  Bet katra no uzskaitītajām īpašībām par sevi var nokaut iniciātīvu, atdodot cilvēka gribu tā rokās, kas samaksā viņa darbošanos.

Brīvības abstrakcija deva iespēju pārliecināt pūli, ka valdība nav nekas cits, kā tautas-zemes īpašnieka pārvaldnieks un ka to var nomainīt, kā nonēsātus cimdus.

Tautas vietnieku maināmība nodeva viņus mūsu rīcībā un it kā mūsu nozīmējumam.”

Jau pats pirmais protokols satur diezgan daudz arī „nenovecojošu vērtību” – norāda žīdisma polītikas pamatprincipus, kas kopš gadu simteņiem iet uz noteiktu mērķi:  apgāžot goju troņus un altāŗus, nodibināt visās valstīs dēmokratiju, kas faktisko varu nodod naudīgiem rokās, lai pēc tam ievestu lieliniecismu – kur žīdiskā valdnieka seja vairs netiek aizklāta, kur viņš nekautrīgi iznāk priekšā un piespiež tautas sev klausīt ar asiņainu teroru, ar spīdzināšanām un nāves sodiem, jeb, kā pirmā protokolā atklāti pasacīts – ar despotismu.

You may also like...

13 Responses

 1. ANDRIS 7 saka:

  LABDIEN !
  Skaistas lauku majas.Ir 1930 gads.Gimene pie sienas piekarusi dvieliti,
  uz kura ir divas svastikas,jo zinaja dabas likumus.Zinamu laiku visas
  pasaules dzivi vada viena,pec tam vada otra,kas preteja pirmajai zimei.
  UN VISS.APZINAS MAINA IK PEc 1000 GADIEM.NORMALA PARADIBA,KO NEMAcA.
  UN VISS.UZVARU KO GAIDAM ATNAK AR OTRO ZIMI,KAD PAZUD VISS BIJUSAIS.
  PEc 1000 GADIEM ATKAL ATNAKS SATANS,AR cITIEM PLANIEM, MUSU IZNIcINASANAI,
  UN VISAS SAUSMAS SAKSIES NO JAUNA.
  Dvielitis paradits filma ALSUNGAS KAZAS.
  Nu,bet pagaidam arhivosim bijusos planus.
  Lai saprastu visu,jazin KA SATANS DOMA.NO SATANA DOMAS LIDZ EIROPAS
  SAVIENIBAI,kas ir pedejais SATANA solis uz ABSOLUTU(seit vajadzetu
  atcereties zviedru snabi ABSOLUT,ko ieviesa PETERIS 1 1700 gada)VARU.
  Par laimi ,PASA VARA VINU IR PADARIJUSI AKLU,jo sperot karoto soli
  tas iekrit MELNAS MATERIJAS(90% mums apkart) BEZDIBENI.TAGAD VISS
  ATKARIGS,NO MUMS,LAI NEPARAUTU M U S LIDZI.LAcPLESIS ir izdomata
  JEZUITU PASAKA,lai nomestu zobenu,UN IESAISTITOS TUVcINA,lai varetu
  M U S paraut SEV LIDZI.Ko pieradisu no 1930 gada filmas.
  Nu ta,plans ir vienkars RADIT cILVEKUS,KAS NAV cILVEKI.DZIMUMATTIEcIBU
  VEIDA RADIT SEV PEcNAcEJUS,NO cILVEKA ,BET PASUS cILVEKUS NOKAUT.
  TAPEc VINIEM GALVENAIS UN SVARIGAKAIS IR SIEVIETES TELS.
  KA MATE VARONE VOLGOGRADA,BRIVIBAS PIEMINEKLIS AMERIKA,MATES LATVIJAS
  TELS RIGA.
  NU TA-NO ATLANTIDAS STIKLA PIRAMIDAS LIDZ EIROPAS SAVIENIBAI M U S U
  Z E M E pie B A L T I J A S juras,jo vardu LATVIJA naksies mainit.

  http://www.youtube.com/watch?v=_R-0MyTsmiU&list=PLVCDuLsBbjAry6ZJPk4cz4wCtFWRX2ka3

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:S%C3%A4chsische_Weltchronik_Bornhoeved.jpg

  http://en.wikipedia.org/wiki/Burkhard_I,_Count_of_Zollern

  HERcOGA JEKABA cILTSKOKS,PA MATES LINIJU.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Livonian_War

  VISAS VESTULES NO VAcIJAS TIKA ADRESETAS UZ L I V L A N D,neba uz
  Livoniju.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gotthard_Kettler

  http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Kettler

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Kettler

  http://www.youtube.com/watch?v=69svA8m3xdw
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dominion
  http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Stuhmsdorf

  http://www.ieg-mainz.de/likecms/likecms.php?site=site.htm&dir=&nav=85&siteid=133&treaty=1104&page=2&lastsiteid=76&sq=%26is_fts%3D%26filter_select%3D%26filter_wt%3D%26filter_id%3D%26filter_l%3D%26filter_p%3D%26searchlang%3Dde%26searchstring%3D%26date%3D%26year_from%3D%26year_till%3D%26location%3D%26partner1

  http://www.youtube.com/watch?v=uDsFnS45s_k

  PALDIES.

 2. enter saka:

  No kura laika tu esi ticis klāt dzīvības un nāves grāmatai? Varbūt esi Dieva vietnieks uz zemes? Varbūt Antikrists? Tiešām Dieva vairs nebaidies? Nu nu. Reizēm gadās tā , ka ar dusmām un zaimiem un atriebības apmātam cilvēkam Dievs vienkārši atņem prātu. Pamazām var just, ka ar jums visiem tas notiek. Cilvēku diezgan viegli ir ietekmēt no tālienes, pat nepazīstot to. Zini, kas ir paranoja?

  Admins
  Es esmu daudz kam ticis klāt…. .
  No Dieva man nav jābaidās, jo nedaru netaisnību, atšķirībā no tevis.
  Kāpēc lai es nezinātu kas ir paranoja…paskaties pēdējā bildē un spogulī, tad arī tu viņu ieraudzīsi visā spožumā.

 3. Garāmgājējs saka:

  Pareizi, viss pareizi, ko saka Zīverta kungs. Arī Os ir pateicis visu pareizi.Un visu to apstiprina Brīvmūrnirku protokoli. Lai Dievs mums palīdz tikt vaļā no šiem sātana radījumiem.

 4. lācītis saka:

  Ilgi gaidīju kamēr Andris pateica par lāčplēsi.Šitie enteri ir goikas vai goji ar “gudrās” tautas asiņu piejaukumu,bet Baltu tauta ebreju sacīto nekad neatkārto.
  Nu arī pirmais nelieti berklāvu pieminēja un briesmīgos vēsturniekus kā kavaci un žilicki,kaut gan vēsturi raksta “gudrie” un žilickis (viņiem senie orģinālie raksti kaut kā esot sadeguši,bet kopijas palikušas ).Kamēr”gudrie” sāka savu uzvaras gājienu pasaulē, viņi nosita Baltus (bijuši 111 tūkstoši cīniņi kur zirgi līdz potītēm asinīs,Ķelti izdarījuši pašnāvību).
  Kamēr vēl briesmīgie odu bari dzīvi,tikmēr vēl sīc.

 5. Os saka:

  Pilnigi iespejams,ka Latvijas vards nav tas pareizakais,bet tomer ir jaatjauno nolaupita un okupeta LR izdarot-deokupaciju,likvidejot okupantu nodaritas sekas un tad tik var mainit nosaukumu ar himnu protams ari. Varetu but-Eridianas Valsts=Daugavas. To,ka Baltu tautas nav,ir visa nokauta un puszideli tagad te dzivojas-sito cekas propogandu pret-latvisko un pretbaltu,ta ari ir jauztver,ka dezu,ar istu cekistu sludinatu . Vispar tagad ir Jani,Saulgriezi,ipasas speka dienas. 24.dat.,ir ar zidiem piedzits dat.,kad daba ir pilnigs energoklusums-lai tauta pa “Tukso” dzivojas!

 6. Os saka:

  Un nav tadi ebreji,jebreji ,ir-ZIDS. Ta luk “Izredzetais”

 7. Os saka:

  Domaju,ka RD velesanas nenotika-velesanu viltojums,jo Riga okupanti ir-legalizejusies loti daudzi un legalizesies arvien vairak,balsojums ir patiess. Cekai ir izdevigi apgalvot pretejo,radot-ideologisko domu,ka redz par okupantiem “Kulturnesejiem-sarikoviem ar baranoviem” balso pat pamattauta Latvju. Ta ir pilniga-dezinformacija,kas nostada lietu Kremlim izdeviga pozicija,radita ar FDD(KGB). Musu saita starp komentetajiem ari ir izteikta cekas smaka,pat-paropsihologu limena veidota doma tiek. Saubu nav-FDD-pretizlukosanas dalai LRTT,ir naidigs,bistams,nepatikams un noteikts-iznicinat.

  Admins
  Bija, Os, bija viltošana. To pat nevar uzskatīt par viltošanu, bet vienkārši:tā ir jābūt, sacīja Vešņakovs. Tieši tāpat, kā 1940. gada sacīja Višinskis. Krievu un žīdu uzvedības normas nav palikušas cilvēcīgākas, bet tieši otrādi, kļuvušas vēl brutālākas un asiņainākas. LRTT ir viņu ienaidnieks Nr. 1., tāpat kā L. Grantiņš. Notiek neiedomājama “zemūdens” cīņa, lai likvidētu kā LRTT, tā arī Grantiņu. Aiz LRTT stāv Vācija, kura pamazām sāk mosties un ir pilnībā sapratusi H-86 paziņojumu jēgu, ja tas nebūtu tā, tad es jau nākošajā dienā pēc šo paziņojumu izplatīšanas būtu arestēts. Krieviem un žīdiem ir bail no Vācijas varenības. Vācija ir neiedomājams ekonomiskais gigants. Ja kāds varēs Latvijai palīdzēt pret krievu un žīdu banditismu, tad tā būs Vācija. LRTT dara visu, lai vāciešus apgaismotu par krievu īsto nodomu- pielikt punktu Vācijai. Domāju, ka vācu slepenie dienesti to ir labi sajēguši.
  DIEVS SVĒTĪ LATVIJU !

 8. 1991.gadā operatorus nošāva no Bastejkalna koju jumta amerikāņu pieaicinātie Mossad aģenti, kas jau nākamajā dienā aizlidoja. Bija vajadzīgas asinis, lai būtu bardaks, un
  varētu pārņemt varu. Lietuvā šāva savējie uzpirktie, pie mums tādus nevarēja atrast, tāpēc nācās izsaukt “papildspēkus”. Tas bija tas “mīklainais”
  trešais spēks, par ko runāja viena no izmeklēšanas
  dalībniecēm
  Aksjonoka.
  Visas tās vietas, kura tagad stāv piemiņas akmeņi, ir labi redzamas no 5 stāvu ēkas Bastejkalna pretējā pusē.
  Krieviem te asinis nebija vajadzīgas, jo tas tikai paātrinātu PSRS sabrukumu, jo tiktu TV ekrānos.
  Atbilstoši, gan jau Podnieks varēja zināt ko vairāk, vai atcerēties
  interesantas
  detaļas.

  Admins
  Kā redzams, tad visās vietās “dieva izredzēte” pieliek savu asiņaino pirkstu… .
  Vieni vienīgi naida cēlāji un kūdītāji, un arī valsts izzadzēji.
  Dievs, atpesti mūs līdzināties šiem zvēriem, kā viens otrs to vēlas… .

 9. Os saka:

  Ta ir patiesiba,Tev Linard draud naves briesmas no FDD-KGB asinainas Krievijas ar Mossad Izraelas. Tikai ar Vacijas palidzibu un atbalstu varam atgut-zaudetas nolaupitas ar zidiem Cilveka brivibas ar Musu LR. Vacija neapsaubami apzinas,kas par asinainu-smaku pus no austrumiem,ta ir-naves slepkavnieku asinainas sakalu nacijas krievzidu smirdona. Kas apdraud-Vacu tautas dzivibu. Mums ar Vacu tautu ir kopigs motivs-Musu tautu pastavesana,aizsargajoties pagaidam vel diemzel no launuma absoluta asinainas krievzidu imperijas agresijas. Ari 1 ar 2 Pasaules kariem uzsaka-tiesi Krievija,Vacija vien bija spiesta aizstaveties,aizstavet savu tautu ar zemi,bet uzvaretaji laupitaji “Kulturneseji” ir sagrozijusi vesturi-viltojot safabricejot,tapat,ka neesot Latviju okupejusi Krievija. Tada deza tiek pusta,atceresimies ari noziedziskas Krievijas Peteri lielo-kurs izdarija genocidu Latvju tautas ar teroristiskam deportacijam Musu tautas. Ivanu baigo-slepkavu. Ta asinaina imperija ar sakalu tautu ir jatur-pilniga kontrole.

 10. ANDRIS 7 saka:

  LABRIT !
  VISI cELI VED UZ ROMU,VAI PIRMA KRITIS ROMA.
  Visi peta ASV gerboni,cik bultas erglim 13,cik lauru lapas-13 u.t.t.
  Mans atklajums par DVINU TORNIEM.Divi torni,tie ir HERKULESA STABI starp
  SPANIJU un AFRIKU,starp EIROPU un AFRIKU,meridians starp VEcO un JAUNO
  pasauli.9 sifreto ciparu koda ir 0>aplis>gredzens,jo 360 gradi ir
  3+6+0=9.Ja GREDZENA PAVELNIEKS,PASAULES VALDNIEKS.Viss sakas 2001 gada.
  ASV kautkas ir jaizdara par 13 gadiem,lidz 2014 gadam saja virziena.
  Tagad paskatisimies neviena nepetito KRIEVIJAS gerboni,sakumu idejai
  meklejot 17 gst,pec IVANA BARGA krisanas un ROMANOVU DINASTIJAS ausmas,
  jeb NOVU ROMA DINASTIJAS sakuma RUSSIA,jo ROMA saprata,ka ar speku
  RUSUS nepanemt,papetot kadas cinas,frontes un ar kadam uzvaram izcelas
  tiesi IVANS IV,jeb BARGAIS,kur STEMPELI uzlika speciali.Neaizmirsisim
  kurs raksta “vesturi”.Plans ir vienkars,RUSSIJU sagraus pasas valdiba,
  kurs ar ZINAMAM personam,ieliktiem MASONIEM,kuri nogalinaja PUSKINU,
  duela laika,saujot ar sauteni,no slepna,jo vinam izdevas atklat
  PATIESIBU,pasam esot MASONAM.
  Labi,tagad KRIEVIJAS gerbonis.ERGLIS,ka liek domat arejais tels,
  kreisaja ketna tur ZEMESLODI,peleka horizontala linija ar perlem ir
  EKVADORS,vertikala -robeza starp KRISTIETIBU un PAREIZTIcIBU.Pasa
  augsa PERLE(Bagatibas,ka jau piratiem)un uz tas KRUSTS.VATIKANA
  KRUSTS,kas parada,kas isteniba VALDA vai RULLE pasauli.ERGLIM sparna
  ir 14 spalvas,ar to pietiek,lai KRIEVIJA kautko izdaritu 14 gados,
  lidz 2015 gadam.Visus RULLE ROMA.RULLE tapec,ka TALMUDS,jeb “svetie”
  raksti ir uztiti uz rulliem.Interesantakais visa SAI lieta ir tas,
  ka isteniba,tas nemaz NAV ERGLIS,bet DRAKONS,paskatoties kadi NAGI
  ir iedomata “ERGLA” kreisajai ketnai.Filma redzesiet,ka DRAKONU-
  REPTILU pilseta viss ir maksligs,imitizets iznemot ….. NAGUS.

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Lesser_Coat_of_Arms_of_Russian_Empire.svg

  http://www.youtube.com/watch?v=uFEpqv6e0OA

  http://www.youtube.com/watch?v=2AXV8O-8xBM

  http://www.youtube.com/watch?v=cOxl9GxfqPc

  http://www.youtube.com/watch?v=VbaV8WMHiXg

  P.S.
  PAR LAcPLESI NAKOSREIZ.

  PALDIES.

 11. & saka:

  >> Os

  Nekrīti azartā vāciešus godinādams. Cilvēcīgāki viņi bija pēdējā kara laikā, bet citādi genocīda piekopšanā un nežēlībā pret latviešiem maz atšķiras no krieviem. Baidos, ka par īstiem draugiem un sabiedrotajiem viņus nekad nevarēsim saukt. Varbūt vienīgi kārtējo reizi varam izmantot situāciju, ka krievi viņus apdraud, lai paši kaut kā izdzīvotu. Mazākais ļaunums un nekas vairāk, ja kaut kas kādu ļoti spēcīgu faktoru ietekmē radikāli nemainīsies.

  No kurienes tad leģionāriem radās dziesmā tie vārdi:

  “Mēs sitīsim tos utainos
  Pēc tam tos zili pelēkos”?

  No vēstures pieredzes tie radās.

 12. Reality saka:

  Linard, tu nu laid auzās. Te jau nebija par ko balsot, par tiem klauniem? VL! jau Ž.J.G. ir nodevēja, kura rij Vešņakovam kaviāru no rokas?! Ko tu vari teikt par šo? VL! šauj sev kājā vai arī ie megaliekuļi un vairāk nekas.

  Admins
  Vai Tu zini, kādam spiedienam ir pakļauts Dzintars un viņam līdzīgie ?
  Tas ir arī tavs uzdevums, dabūt prom no VL! šos atkritumus.
  Ja Tu neizproti šīs sātaniskās sistēmas dziļāko būtību, tad esi neapzināts viņu kalps.
  Un balsot bija gan par ko.
  Viss atkarīgs no tava Gārīgā potenciāla.

  Protams, ka šajās vēlēšanās Rīgā netika ievēlēts Ušakovs.
  Krievijas vēstniecība pēc pusnakts “noteica” vajadzīgos procentus.

  Un, ja kāds ir klauns, tad tas esi Tu, Reality, jo drosmīgs un taisnīgs cilvēks nenoliedz savu vārdu.

 13. Reality saka:

  “Un, ja kāds ir klauns, tad tas esi Tu, Reality, jo drosmīgs un taisnīgs cilvēks nenoliedz savu vārdu.”
  ______________________________________
  1) Literārs pseidonīms
  2) Mans vārds tev neko neizteiks tāpatā.s
  3) Ja par drosmīgajiem un taisnīgajiem. Man radu lokā arī cilvēks, kurš stāvēja pie Latvijas dzimšanas, nostājās pret čeku (arī pats Liepājinieks). Bet viņu nenobiedēja čekistu terors, mēģināja nobraukt, ģimeni iebiedēt, izdemolēja mājas…viņš nepadevās žīdkrievu spiedienam.Bija gatavs ar ieroci tos mērgļus atšaut vajadzības gadījumā. Bet tu aizlaidies, tagad sēdi siltā vietiņā Minsterē un spriedelē par leitām, no kurām esi visai tālu…par kādu drosmi tu te runā? Lai nu kurš…

  Paši latvieši valsti izcūkojuši un lai tad R.Dz. pastāsta, par cik viņus nopircis Latvijas “patriots” un prokremlisks biznesmenis no kaukaza …Tad lai paskaidro, ko darīja Vešņakova ielasmeita? Esi liku politiskajā loterijā uz VL!, tomēr – tā ir kļūda. Baudi pensiju, Linard, necepies, Latvija jau ir pazaudēta! Visu Kremlim! lūk kas tagad notiek!

  Admins
  Izlasīju “tīru” nodevēja un gļēvuļa demagoģisku vervelējumnu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.