Slikti, Maltas kungs, ka nesaprotat… !

Nu tā interesanti izklausās, Maltas kungs ! Citi, pēc Jūsu teiktā jāsaprot, ka bļaustās, bet, ko tad darāt Jūs ? Jūs, ar pašreizējo kolonizatoru un okupantu pārpludināto Latviju vēlaties atjaunot pirmsOKUPĀCIJAS Latvijas politisko statusu ? Kaut ko tik bezjēdzīgu nevar uzrakstīt muļķis, bet vienīgi okupācijas PĀRVALDES darbinieks ! Jūs nebļaustāties, bet bezjēdzīgi un neatlaidīgi klabināt par LATVIJAS TAUTU, tāpat kā valdošā cionistu banda. Par Saeimas atlaišanu cīnās arī Izraēlas pavalstnieki(foto), kuriem, tāpat kā Jums šis Saeimas sastāvs nav pieņemams, jo ir uzradušies “provokatoriski elementi”, kuri jauc čekistu plānus. LRTT vietne, biedr’ Maltas kungs, nebļaustās, bet neatlaidīgi atgādina gan tautai, gan starptautiskām organizācijām par stāvokli LATVIJĀ. Nekad nekas nenotiek UZREIZ, bet pamazām. Informatīvi- ar PATIESĪBU pieblīvējot LAIKTELPU, mēs radām apstākļus pārmaiņām. No iekšpuses mēs Latviju šodien glābt nevaram. Ir jāgrūst visai šai cionistu sistēmai un viņa arī grūs, Maltas kungs, kopā ar Jums un jūs “latvijas tautu” ! Nekāda “Mēs Paši” rīcības programma Latvijai nav vajadzīga, bet gan čekistu varas demontāža.

P.S. Ja nesaprotat jēgu TRIBUNĀLAM, tad kāpēc apmeklējat šo i- vietni un cenšaties šeit sludināt savas idejas ?

11.01.21

A. Malta: Nesaprotu jēgu tribunālam

Nesaprotu jēgu tribunālam, ja neviens to nepilda, tāpat kā ar deokupāciju, deboļševizāciju, denacionalizāciju, – bļaustās, raksta, bet kas darīs un veiks tos trīs DDD ? Varbūt jeņķi ar savu Ministru prezidentu Mieriņu???

Varbūt Politbirojs ar Valstsvīru AVG pa “slavenā zinātnieka” Jāņa Vanaga iesākto ceļu: Nacionalizācija nav bijusi! Tā tikai ir uz papīra. Nejauksim vārdus nacionalizācija ar laupīšanu ! Nacionalizācija bija līdz 1940.gada 17. jūnijam. To , ka tautas ienaidniekiem ir zeme jāatņem, liecina Zemkopības ministra rīkojums pagastiem: Zemkopības ministra rīkojums visām pagastu valdēm. Pēc izstrādājamā likuma par zemí valsts zemes fondā ieskaitāmas visā platībā zemes, kas pieder tautas ienaidniekiem un zemes spekulantiem. Sakara ar to uzdodu līdz 1940.gada 3.augustam paziņot Zemkopības ministrijai, kādu saimniecību īpašniekus pagasta valde uzskata par tādiem, kam visa zeme būtu atņemama, sniedzot par viņiem šādas ziņas: 1) Uzvārds Un Vārds, 2) saimniecības nosaukums, 3) zemes kopplatība, 4) iemesli, kādēļ zemes īpašnieks uzskatīts par tautas ienaidnieku vai zemes spekulantu.
1940.gada 27.jūlijā. J. Vanags
Zemkopības ministrs

P.S. visi zemnieki kuriem bija 20 un vairāk hektāru , bija tautas ienaidnieki. Amatnieks, piemēram kalējs, ja bija pieņēmis palīgu, tad tas bija ekspluatators – tātad arī Tautas ienaidnieks ! Kabiles pagastā uz 1940. gada 3. august bija 92% tautas ienaidnieku !!! Kas tad ir tauta ??? Vēsturiskā pieredze ir tāda, ka laupītāji – boļševiki netiks galā ar salaupīto un kad beigsies laupījums, un rietumi nedos kredītus, tad viņi paši savā starpā viens otru apēdīs!!!

LATVIJAS TAUTA !

Pašreiz ir iespēja ievēlēt Saeimas Deputātus, kas ir cienīgi pārstāvēt mūsu valsts intereses un kuriem mēs varam uzticēties!
Ņemot vērā pašreizējo situāciju Latvijā, aicinām visus Latvijas patriotus atbalstīt kustību „Mēs Paši“, un izvirzīt savus deputātus, kas būs spējīgi prasīt atbildību no Valdības ierēdņiem likuma priekšā.

Lai sakātotu tautsaimniecību ir jāievēl Saeima, kas būs no mūsu pašu vidus izvirzītiem Deputātiem vēlēšanu iecirkņos veidojot tautas kustības sarakstu „Mēs Paši“.
Izvirziet savus deputātus, neatkarīgi no tautības, reliģiskās un partijas piederības, kas gatavi ievērot Latvijas pamatlikumu Satversmi!

Deputātu skaitu pa vēlēšanu iecirkņiem sastādījām atbilstoši CVK informācijai no vēlētāju skaita atbilstošos vēlēšanu apgabalos un iecirkņos.

Rīgas vēlēšanu apgabalā: RĪGA =27, tajā skaitā,
Centra rajons -1; Kurzemes- 5; Vidzemes- 7; Latgales – 7; Zembales – 4; Ziemeļu – 3;
Ārvalstīs = 8, tajā skaitā, Lielbritānijā- 3; Īrijā -1; ASV – 1; Austrālijā – 1; Kanādā – 1; Vācijā – 1.

VIDZEMES = 29, tajā skaitā, Alojas, Burtnieku un Rūjienas – 1; Alūksnes – 1; Amatas, Līgatnes, Raunas un Vecpiebalga – 1; Apes un Smiltenes – 1; Ādažu un Carnikavas – 1; Babītes, Baldones, Īkšķiles un Ķekavas – 2; Beverīnas, Kocēnu un Valmieras – 2; Cesvaines, Lubānas, Madonas, Varakļāni – 2; Cēsu, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Mālpils – 1; Garkalnes, Sējas, Krimuldas un Inčukalna – 1; Gulbenes – 1; Jūrmala – 2; Ķegums un Lielvārde – 1; Limbažu – 1; Mazsalacas, Naukšēni, Salacgrīva un Saulkrasti – 1; Mārupes -1; Ogres – 2; Pārgaujas un Priekuļu -1; Salaspils, Stopiņu un Ropažu – 2; Siguldas – 1; Strenču un Valkas – 1.

LATGALES = 14, tajā skaitā, Aglonas, Dagdas un Krāslavas – 1; Baltinavas, Balvu un Viļakas – 1; Ciblas, Ludzas un Zilupes – 1; Daugavpils pils. -4; Daugavpils, Ilūkstes un Līvānu – 2; Kārsava, Rugāju un Rēzeknes – 2; Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Viļānu – 1; Rēzeknes pilsēta – 2;

ZEMGALES = 14, tajā skaitā, Aizkraukles, Kokneses un Pļaviņu – 1; Aknīkstes, Neretas, Salas un Viesītes – 1; Auces, Dobeles un Rundāles – 2; Bauskas un Iecavas – 2; Engures, Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Tērvete – 3; Jaunjelgavas, Ozolnieku, Vecumnieku un Skrīveru – 2; Jelgava pils. – 3; Jelgavas nov. – 1; Jēkabpils, Jekabpils un Krustpils nov. -2;

KURZEMES = 12, tajā skaitā, Brocēnu, Saldus un Skrundas – 2; Grobiņas, Nīcas, Rucavas, Vaiņodes un Priekules -1; Aizputes, Alsungas, Rojas, Pāvilostas un Mērsraga – 1; Talsu un Dundagas – 2; Ventspils un Ventspils novads – 2; Kuldīga – 1; Liepāja – 3.

Deputātu – kandidātu sarakstu „Mēs Paši“ veido politisko partiju apvienība ar sabiedrisku organizāciju un biedrību līdzdalību!
Pieteikumi deputātu sarakstam iesūtami mūsu birojā.

Savus priekšlikumus sūtiet vai zvaniet uz mūsu biroju:
Daugavas ielā 28, Mārupe, Mārupes nov,. LV-2167, Tālruņi informācijai: 26347783

Lavijas tautas kustības „ Mēs Paši” rīcības PROGRAMMA.

Deputātu sarakstu vēlēšanu apgabalos veido pagastos un vēlēšanu iecirkņu teritorijā no pašu sabiedrības vidus godprātīgus un cienījamus kandidātus, par kuru ir galvojuši 100 vēlētāji ar saviem parakstiem, attiecīgā vēlēšanu iecirknī.

Izvirzītam deputāta – kandidātam ir jābūt mērķim, ka ir jāatjauno Latvijas valsts Likumu kopa un stingri jāievēro Satversme, kā arī jāatsakās no visām LPSR mantotām iestādēm un veidojumiem, kas tiek uzturēti no Valsts budžeta.
Valsts pārvaldē var iesaistīt sabiedriskās organizācijas, kas pašas ir spējīgas sevi uzturēt un netērēt valsts budžetu. Tas ir lai varētu darboties princips: „VIENS LIKUMS- VIENA TAISNĪBA un VIENĀDAS IESPĒJAS VISIEM”,
Programmas pamatuzdevumi:
– atjaunot likumus: par pagastiem; apriņķiem, ministrijām, sabiedriskām organizācijām, Latvijas Banku, Valsts Kontroli, Pavalstniecības un Valodas likumu, Celtniecības komiteju un citus likumus, kas bija spēkā līdz 1940,gada 17.jūnijam

– atjaunot 9 ministrijas: Ārlietu; Iekšlietu; Rūpniecības, enerģētikas, tirdzniecības un finansu; Kara; Zemkopības; Izglītības; Satiksmes; Tieslietu; Labklājības.
– atjaunot 516 pagastus un 19 apriņķus;
– atjaunot sabiedriskas organizācijas, tas ir Kameras: Lauksaimniecības; Tirdzniecības un rūpniecības; Amatniecības; Darba; Profesiju; Literatūras un Mākslas, un Latvijas Aizsargu Organizāciju, kā policijas palīgus, sabiedriskās kārtības uzturēšanai uz vietas; – atjaunot Sabiedriskā Tirgus Ekonomikas (STE) pamatus;
– atjaunot norēķinu un banku sistēmu, izmantojot iekšējiem norēķiniem latu ar noteiktu vērtību, kā etalonu, kas bija spēkā līdz 1940.gada 17.jūnijam;
-atjaunot Zemesgrāmatas zemes saimniekiem- 273 642 īpašniekiem.

Atjaunojot Latvijas valsts pamatus, ir iespēja tikt vaļā no Valsts ārējiem parādiem, kurus radīja pašreizējās valdības un Saeimas pārkāpjot Satversmes 68.pantu, tas nozīmē to, ka Valdības ir ņēmušas kredītus, bet līgumi nav Saeimā apstiprināti un mums tie nav saistoši.
Atbilstoši Civillikumam, zaudējumi, kas ir radušies no prettiesiskas darbības, ir jāpaģēr no tiem, kas tos radīja!
Jāsaprot, ka pašreizējo parādu slogu Latvija nevar atmaksāt!

Jebkura Latvijas teritoriālā reforma un saimnieciskā plānošana šodien, neņemot vērā īpašnieka tiesības, ir apzināta krāpšana vai nekompetences izpausme.
Izdevumi ir jāplāno atbilstoši tautsaimniecības reāli noslogojumu summām. Tautsaimniecības atveseļošana iespējama vienīgi ar ilgstoši stabiliem un maziem nodokļiem uzņēmējiem.

Atjaunot Latvijas valsts iedibināto kārtību, kad ģimene un pagasts pats rūpējās par savu labklājību, tas ir – nodokļus iekasēja uz vietas un pašvaldībā. Atbilstoši likumam par Pašvaldībām, tās nedrīkst nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tad pagasta un aprinķa ierēdņi rūpēsies par ražošanas attīstību, nevis Eiropas savienības (ES) un kredīta ņemto līdzekļu apguvi.

Ienākuma nodoklis no algas – 30%.

Uzņēmējs maksā – peļņas nodokli – 15%.

Tie ir galvenie budžeta ieņēmumi.
Iekasēto nodokļu sadalījums no pašvaldībām varētu būt šāds: – aprinķim 30%;

Aprinķis no sava ienākuma maksā valdībai – 70%.
Atjaunojot Latvijas Valsts iekārtu, iespējams samazināt ierēdņu skaitu 15,8 reizes.
Tas dod iespēju ietaupīt vairāk nekā 1,5 miljardi eiro budžetā un tad varēs maksāt katru mēnesi – 250 eiro sociālo pabalstu katram bērnam, skolēnam, studentam un sociāli aprūpējamam, kā arī bērna mātei maksāt auklītes algu 593 eiro mēnesī līdz bērna 3 gadu vecumam.
Atbrīvotos ierēdņus varēs nodrošināt ar darbu atjaunotajos un jaunajos ražošanas uzņēmumos, kā arī zemnieku saimniecībās un kopdarbības sabiedrībās.

Lai Valsts budžets būtu 10 miljardi eiro, mums ir jāražo preces par 55,5 miljardiem.

Tas nozīmē, ka algās tiks izmaksāti 33,33 miljardi eiro un nodokļos saņemti ap 10 miljardi eiro. Ienākuma nodoklis ir galvenais budžeta avots! Uzņēmēji, kad attīsta ražošanu, tad peļņas nodokli nesanāk maksāt, jo peļņa aiziet attīstībai. Neizmantotā Īpašuma nodokli arī neviens nemaksās, jo viss tiks apsaimniekots. Jā Valdība traucēs ražošanas attīstībai, tad tā saņems mazāk nodokļos un būs ierēdņiem jāsavelk jostas.
Kā iesakām sadalīt budžetu?
Ņemot vērā Latvijas valsts iekārtu un Rietumvācijas budžeta sadali, kad tas ir 10 miljardi, tad Budžeta sadalījums pa nozarēm un ministrijām miljardos un procentos būtu sekojošs:
1. Labklājības, veselības pabalsta un pensija 4,0 40,0%
2. Kara aizsardzības 1,2 12,0%
3. Iekšlietu 0,2 2,0%
4. Ārlietu 0,2 2,0%
5. Rūpniecības, enerģētikas, tirdzniecībasun finanšu 0,16 1,6%
6. Izglītības un Zinātne 2,5 25,0% 7. Tieslietu 0,2 2,0% 8. Zemkopības 0,3 3,0% 9.Satiksmes 0,64 6,4% 10.MK komitejas ( Celtniecības,tehniskā un darba) 0,20 2,0% 11. Vispārejā Finanšu saimniecība ( Saeima, Valsts kontr.) 0,20 2,0% 12. Sevišķi, neparedzētie. 0,20 2,0%.
Kopā: 10,00 100,0%
Neapšaubāma patiesība ir ačgārnā Latvijas valdības nodokļu un muitas politika, kura šobrīd būvēta valsts ierēdņu aparāta palielināšanu un to pieaugošās algu apetītes apmierināšanai.
Izdevumi ir jābūt atbilstoši tautsaimniecības reāli noslogojumu summām.
Programmas izpilde nodrošina Latvijas tautas labklājības izaugsmi! Vairāk ražosim – labāk dzīvosim

Saeimas atsaukšanas nepieciešamība!

Iniciatīvas grupas: sabiedriska organizācija ”Latvijas Lauksaimniecības Kamera” (LLK). Politiskā partija “Latviešu Zemnieku Savienība” (LZS) un biedrība “VARU LATVIJAS TAUTAI” (VLT) ir vienojušās par nepieciešamību Jaunajā Gadā tikt galā ar Kroņa Vīrusu un atbrīvoties no Valdošās kliķes – boļševikiem!!!

Parakstu vākšanu turpina – Politisko partiju apvienība “Jaunā Saskaņa” . Uz 03.01. 21. ir parakstījušies = 6590

VLT turpinās sekot parakstu vākšanas gaitai un izmeklēs parakstu vākšanas viltojumus, iepriekšējā periodā, kad parakstu vākšanas beidzas: 2020. gada 14. novembrī.
Ir saņemtas atbildes uz mūsu iesniegumu policijai no 2020.gada 13.februāra un Centrālās Vēlēšanu Komisijas (CVK) par parakstu vākšanas rezultātiem.
No atbildēm redzams, ka ir notikuši grandiozi pārkāpumi no CVK puses, kurus piesedz Ģenerālprokuratūra (ĢP), Valsts drošības dienests (VDD)un Valsts policija (VP).
Par vēlētāju tiesību ignorēšanu, kas ir paredzētas atbilstoši Satversmes 2. un 14.pantam un likumam “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas iniciatīvu.” piešķirtās tiesības realizēt Saeimas atsaukšanu.
Mēs paredzam uzsākt tiesvedību, lai ierosinātu kriminālo atbildību pret atbildīgām personām, kas ignorē Latvijas valsts Satversmi, Iesniegumu likumu un likumu “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas iniciatīvu”, lūdzot Administratīvo tiesu ierosināt krimināllietu pēc Krimunāllikuma 90.panta par kavēšanu realizēt mūsu tiesības.
Pēc Civillikuma piedzīt Zaudējumu atlīdzību par parakstiem un pasta izdevumiem, ka parakstījušies pašvaldībās, bāriņtiesās un pie notāriem, jo visus Parakstu vākšana sistēma (PVS) nav uzskaitījusi. Tādu parakstu ir vairāki tūkstoši. Precīzāk būs tad, kad veiksim pilnīgu izmeklēšanu.
1779. Katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis.
Apšaubāms ir parakstu vākšanas sistēmā reģistrētais apliecināto parakstu skaits (statistika): 54 392 Arī nepieciešamais parakstu skaits: 154 868 tiks pārbaudīts!
CVK noteiktais Statuss: Parakstu vākšana noslēgusies bez rezultāta ir melīgs, jo atbildēs, ko sniedza VDD prieknieka vietnieks A.Rapiņš informēja, visi ir korekti ierakstīti žurnālā/ Arī Neietverot parakstu skaitu, kas apliecināti pie notāriem, jo šāda informācija CVK nav tikusi iesniegta. Kāpēc netika iesniegta?
Vai parakstu vākšanas sistēma (PVS) nav CVK pārziņā? Šāda darbība traucē mums.

You may also like...

6 komentāru

 1. Māris M. saka:

  Tā viņi visi no aizkulisēm uz skatuves nākuši. Tā, bļaudams par korupciju, nāca Repše (jau būdams premjers bija patstāvīgs viesis pie Kargina), tā nāca Šlesers, par bardaku bļaudams: “Te ir valsts vai kas?!”. Tā viņi visi nāk, savu laiku, kaitējot valstij un latviešu tautai, novelk, kad atmaskojušies, tiek nākošo tādu pašu “revolucionāru” “gāzti”. Tikai ir viens interesants novērojums – ja nācējs ir īsts, nevis pašu “gāžamo” vai “atlaižamo” sūtīts, un dzīvo Latvijā, viņš dzīvi beidz mīklainos apstākļos un šo pasauli pavisam atstāj steidzīgi izkārtotā krematorijas krāsnī.

  “Par šo kārtējo “nācēju” ziņas raksta: Piemēram, šā gada augustā pirms 13.Saeimas vēlēšanām tika publiskota informācija, ka četri 13.Saeimas deputātu kandidāti – Romualds Maculevičs (NSL), Artūrs Malta («Par alternatīvu»), Juris Strušels («LSDSP/KDS/GKL») un Arvīds Ulme (ZZS) – iespējams, bijuši Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) aģenti. Šādu informāciju Centrālajai vēlēšanu komisijai tika sniedzis Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs.”

  Taču kartīti “čekas maisos” atrast vismaz man neizdodas. Kā to izskaidrot? Vai nevarētu būt tā, ka šī publikācija bija “mājiens ar mietu”, lai biedrs nesadomā aušoties un neklausīt? Kā tur ir īsti, biedri Maltas kungs?
  Domāju, mums visiem ir vairāk kā skaidrs, ka čekistiem vērtīgie, vēl kalpojošie aģenti netika publiskoti.

  Bet mums pārējiem būtu vērts padomāt, vai varam atļauties sekot cilvēkam, kam kliķes mediji dod šādus mājienus, bet pēc tam par šo tēmu apklust. Ko no tā var secināt? Biedrs pieņēma diktētos bijušo saimnieku noteikumus?

 2. Andris un draugi saka:

  Absurdu skribelē tas Malta! Neviena vārda par okupantu pūļiem valsts iestādēs, pretīgo nodevēju naturalizētie, kas šim nicināmajam tipam skaitās Latvijas tauta. Un ar kuru taisās īstenot savu pajolīšq programmu un protams, arī garīgi slimie sorosīti kopojošies ar zilirozā perversAjiem defektiem varas struktūru spicēs tam netraucē nekādā mērā!

 3. Anonīms saka:

  Nu ja! Pirms kara laika Latvijā bij pilns čekistu aģentu un tie paši Ulmaniesu ļaudis ir savā politikā vien tie paši socialisti. Kāda skuja starpība starp valsts monopolu, korporāciju vai kolhozu? Visus viņus diktēja viens Centrs!Jasaprot ir patiesība, ka aiz tā Ulmaņa apvērsuma stāvēja cits iemesls un tas iemesls nākt ar centralizētu viena vīra varu bij ne jau latviešu interesēs. Tā nu Brīvības 88 atradās kāds zaļš veikals, kur tirgoja vācu tehniku ar nosaukuma nozīmi Semenis. Tur strādāja pārsvarā latvieši, bet uzņēmums protams bij kriminālu ļaužu vadīts. Latviesi bij ielikti vien savdabības pēc tirgot vācu tehniku, bet es to necietu aiz kaut kādas garīgās īpatnības, ko tā zīme izstaroja. Zaļā medicīnas ķirurģiskās palātas krāsa un blāvas baltās elektro gaismas nomāca ikdienu, ja vien vēl jādzird ir no latviešiem netīrības valodas ikdienu. Tomēr latviešiem īpatnība, ka viņu kolektīvā nezaga, ja parādās viens russkijs, tad sāk pazust dārgas preces. Kamēr neesi pieķēris nevar apvainot, kā pieķert? Blakām bij foto bode un tur arī patstāvīgi katru mēnesi zuda kāds dārgs foto aparāts. Kad kolektīvs sāka kļūt internacionalaks, tad tās mantas zuda patstāvīgi. Vai patīkami strādāt ar ļaudīm, kas sejā smaida, bet aiz sava svētu līguma slēpj zagļa būtību? Turpinājums nākamreiz!

 4. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Saprašana ir no Dieva dota!
  Boļševikiem, kas visu laiku noliedz Dievu – saprašana nav dota!
  Ja Māris M. atsaucās uz čekas maisiem, tad tiešām viņš ir tā maisu glabātājs. Vai Māris M. tiešām ir tas pats , kas zirgu tirgū visskaļā kliedz: Ķeriet zagli! Kāpēc Māris M. ir pret Latvijas tiesisku atjaunošanu? Okupantu un to rokaspuišu nodarīto noziegumu tiesāšanu atklātā tiesā?? Pēc Māra M. komentāra rodās doma vai viņš ir bijis partorgs vai audzis partorga ģimenē!?
  Ja Anonīms kladzina par Ulmaņa apvērsumu, tad Politbiroja padomnieks Jozefs Gebelss ir teicis, ka vairākkārtīgi meli kļūs ticami!!!

  Vēl Jozefs Gebels izteica, ka jā vēlas iznīcināt tautu, tad atņem viņai pagātni!
  Uz 1938. gadā Latvieši 85% dzīvoja laukos , savās sētās!
  To izsaka Latvijas Valsts vīru teiktai:
  „Mūsu gruntniecība nav un nedrīkst būt kapitālistisks uzņēmums. Lauku mājas ir zemturu ģimenes mūža un paaudžu mītnes un tautas dzīvā spēka mūžīgais avots. Tāpēc jāaizkavē gruntniecības, zemes un māju pataisīšana par tirgus preci un spekulācijas priekšmetu”.
  Tāpēc jau līdz šim brīdim nav atdota zeme 273 642 saimniekiem, bet lauku sētas dedzina nost jaunie zemes saimnieki, lai nebūtu jāmaksā īpašuma nodoklis! Kas ir tie jaunie zemes saimnieki? Vai ir liela starpība star jeņķi un vaņku?
  Kam pieder zeme Latvijā?
  Vai komentētāji nesaprot, ka samazinot ierēdņu skaitu 15,8 reizes, tiek grauti padomju sociālisma pamati!! Vakar jeņķis Kariņš vēl vienu padomi noorganizēja par vakcinēšanos. Birojam meklē darbiniekus un iedalīta nauda 600 000 eiro! Kāds būs rezultāts???
  Anonīmam vajadzētu saprast, kas ir valsts un tad muldēt par valsts monopolu! Redzēt starpību starp lauksaimniecības biedrībām un kolhozu???
  Ja elementāras saprašanas nav, tad grūti ir diskutēt! Tāpat, kā tagad Saeima ņemās ap Satversmes grozījumiem par ģimeni? Kas var būt tēvs un mamma. Meklē iespēju piešķirt pēc dzemdību atvaļinājumu tēvam.
  Nezinu vai kāds var man iestāstīt, ka tēvs ir dzemdējis bērnu!!! Daži deputāti eksperimentē jau 30 gadus, bet nēsmu dzirdējis, ka kāds būtu piedzemdējis!
  Lesbietēm gan ir piedzimis, bet tur pa vidu bija pamaisījies, kāds kaimiņš Janka! Bet kā ir ar gejiem???

 5. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Tribunāla jēgu es saprotu un tāpēc piedalos diskusijās! Atklāta diskusijā, var atrast labus domu graudus! Tā turēt TRIBUNĀL!!!

  Es būtu ļoti pateicīgs, kad Tribunāls, kas atrodas Vācijā palīdzētu izvirzīt vienu deputāta kandidātu nākošajai Saeimai ar 100 galvotāju parakstiem nevis partijām!!

  Atbilstoši Satversmei un Vēlēšanu likumam!!!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *