V. Eisters. Cik ilgi uzticēsimies sātana dēliem ?

 Vilnis EistersDaudzi latvieši meklē izskaidrojumu neizprotamajai pretdarbībai, kas no “dieva izredzēto” (pareizāk, sātana dēlu) puses vērsta pret latviešu tautas nacionālajām interesēm, valstiskumu, neatkarību. Vai viņiem ir kāds speciāls patents tautu un valstu iznīcināšanā ? Kāpēc šādi darboņi parādās kā dažādu graujošu procesu diriģenti un spēlmaņi ? Tā tas notika 1940. gadā, tā tas turpinās arī mūsdienās.

Foto: Vilnis Eisters

Kāda gan iemesla dēļ ar cionismu apsēsti ekstrēmisti visos laikos gājuši Latvijas valsts graušanas, finanšu kataklizmu, nomelnošanu, politisko sarežģījumu procesu un citāda veida iznīcību nesošu darbību priekšgalā ? Vai tā ir akla, netīša sagadīšanās vai arī te meklējams kāds mērķtiecīgs plāns ?

 Kā tas sagadās, ka Latvijas vēstures gaitā viņi kopā ar lielkrievu imperiālajiem šovinistiem nepārtraukti atražo naidu pret latviešu tautas interesēm, liek sprunguļus latviešu tautas izdzīvošanai, īstenojot acīm redzamu genocīdu un etnocīdu ?

Kam traucē latviešu tauta ? Atbildes uz šiem būtiskajiem jautājumiem latviešiem ir jāatrod kopīgi.

Mūsu varas vīreļi un sieveles cenšas ar varu izrādīt savu “mīkstsirdību” jeb lētticību, par kuru cionisti un lielkrievu šovinisti ciniski ņirdz. Daudzi no tiem, kas okupācijas gados centās pārkrievot latviešu tautu, tagad ir griezuši kažoku uz otru pusi un no plēsīgiem vilkiem pārtapuši par galvenajiem “demokrātijas jēriem”.

Traģiskākais ir tas, ka mūsu nodevīgie varneši, neveicot DDD, visus kā mīļus ciemiņus saņēmuši ar izplēstām rokām, dāvājot pilsonību, iesēdinot ienesīgās vietās vai piešķirot lielākas pensijas. Daudzi no šiem noziedzniekiem vēl šodien izdod likumus un rīkojumus latviešu tautai un gaida izdevīgu brīdi, lai savu pārliecību un pakalpojumus pārdotu citam, kas nāktu kā Latvijas iekarotājs (investors) un solītu materiālos un varas daudzumus.

AAAŠogad Zvaigžņu dienā pagāja 70 gadi, kopš okupantu čeka 53 gadu vecumā noslepkavoja Latvijas patriotu, Brīvības cīnītāju Otto Vīcupu. 1931. gadā Latvijā tika publicēta viņa sarakstītā “Melnā Grāmata”, kurā atspoguļoti vēsturiski fakti pēc gūtās pieredzes 1919. gadā. Taču ar aziātisko boļševiku šausmu darbu aprakstiem nekas nebeidzas- “Melnā Grāmata” paver mums citu mūsu varas lētticības, pārāk gļēvās un pat noziedzīgi iecietīgās dabas ainu. Es uzskatu par mūsu pienākumu neignorēt latviešu patriota atstāto mantojumu- BRĪDINĀJUMU !

Foto: Ģirts Kristovskis. Viens no pretīgākajiem latviešu tautas kangariem. Viņš pēc krievžīdu  pavēles iznīcināja latvisko Zemessardzi. Viņa vārdi skanēja: “Tāda Zemessardze mums ir bīstama”.

 Kristovska tēva vārdi, izplūstot asarās, dažas dienas pirms nāves: ” Savā azotē esmu izaudzinājis kangaru !”  Šodien šis jūda atkal ir ielīdis “siltā” vietā.

Masveida lētticība.

Vai, atstājot šeit okupantus, uzticoties čekistiem, komunistiem, cionistiem, neveicot DDD, mēs atkal neesam nostādīti milzīga riska priekšā ? Kādus upurus nāksies nest latviešu tautai, ja vēl vairāk tiks novilcināts DDD process ? Līdz idiotismam jau nodilusi vācu filozofa Hēgeļa frāze: “Vienīgais, ko mēs no vēstures mācāmies, ir tas, ka no vēstures neviens neko nemācās… .”  

Latviešu tautai vēsture pasniedz vislabāko mācību- pieredzi. Mūsu vēstures fakultāte ir gandrīz katrā latviešu ģimenē. Tomēr ar nožēlu ir jākonstatē, ka tautiešu prātus vada paradokss: “Jo vairāk šķiet, ka stāvoklis mainās, jo varam būt droši, ka viss paliek pa vecam… .” Mēs cerējām, ka Atmoda izmainīs Latviju, bet “neatkarīgā” Latvija izmainīja mūs pašus, atsvieda atpakaļ iepriekšējā lētticībā. Kaut kādas iedomātas “demokrātijas” vārdā latvieši uzticas tiem, kas vienreiz jau sagrāva Latvijas valsti.

Vai latviešu tautai pietiks spēka un prāta, lai izdzīvotu ceļā, kurā uz katra soļa uzglūn tie paši naidīgie spēki ?

ŽurkaO. Vīcups rakstīja: “Es noteikti prasu Latvijas lēmējiem, vai viņi Latvijas pamatus grib nostiprināt ar “lielinieku” un Trocka miesas sargiem?” Šodien varam arī jautāt: vai gribam uzcelt plaukstošu Latviju ar okupantu, čekistu un visu Latvijai naidīgo spēku palīdzību ? Vai sasniegsim augšupeju ar to okupantu palīdzību, kuri aprij sociālo budžetu, kuri jāuztur cietumos, kuri neremdināmi prasa vēl un vēl ? Varbūt kāds iedomājas, ka uzlabojumus sniegs cionistu baņķieri, kas daudziem latviešu pensionāriem jau nozaga “zārka naudu” un kuru labklājību tagad šiem pašiem pensionāriem jāglābj, papildus vēl piedaloties “holokausta industrijas” finansēšanā ? Varbūt nolemts Latviju uzcelt uz pēdējiem latviešu kauliem ?

Foto: Latvijas KGB šefs. Viens no pretīgākajiem latviešu tautas padibenēm.Viņa “paspārnē” ir sapulcināti neskaitāmi latviešu tautas slepkavas. Šis deģenerāts atrodas šajā postenī tikai tāpēc tik ilgi, jo bez ierunām izpilda krievžīdu noziedznieku pavēles !!!

“Pēc mums kaut vai ūdens plūdi !”

Tāpat kā O. Vīcupa aprakstītajos notikumos, arī tagad Latviju grauj sarkano cionistu ekstrēmistu un lielkrievu šovinistu tandēms. Starp viņiem šiverē  arī mūsu pašu “bāleliņi”, Kremļa krustdēli, kas kādreiz izkrituši no latvju šūpuļa… . Jā, neiztiekam bez šiem latviešu tautas apzadzējiem, “tautiskajiem gaiļiem” un banāliem karjeristiem. Viduvējības kalpo ik katrai varai, kas tikai maksā. Jājautā, kur paliks, ko darīs šie karjeristi kritiskā pārbaudījuma brīdī, kad pie apvāršņa parādīsies Latvijai naidīga vara, kuras rīcībā būs zelts ? Vai mūsu zemes un tautas grūtības nav izskaidrojamas ar to, ka starp atbildīgajiem valsts vadītājiem ir daudz šādu karjeristu, kam rūp tikai savs personīgais labums ? Viņu elks ir nauda ! Šim elkam neviens “upuris” nešķiet par lielu, un, lai to padarītu sev labvēlīgu, bez sirdssāpēm, bez nožēlas tiek upurēts viss – pat miesīgais tēvs un māte… . Viņu devīze: “Valsts esam mēs- pēc mums kaut vai ūdens plūdi !”

Vai Latvijas neatkarība šo “bāleliņu” skatījumā ir laicīgs pārpratums ? Viņu vidū atradīsim daudz cilvēciņu, kas savu noziedzīgo rīcību attaisno ar vārdiem: “Tādi bija apstākļi – ko lai dara ?” Ja valsts vadībā turpmāk darbosies šādi “apstākļu cilvēciņi”, bez pienākuma pret Latvijas valsti un tautu, mēs izzudīsim no šīs pasaules… . Gods, pašcieņa, ticība sev un savai tautai jāsargā, šīs kvalitātes nav par zeltu pērkamas ! Šodien kādreizējie komunistu un komjauniešu funkcionāri uzmetušies par “fīreriem” paneļpartijās, jauc tautai prātu, duļķo ūdeni un, galvenais, ZOG… . Kopā ar saviem drauģeļiem, okupantiem, viņi ļoti uzticīgi kalpo svešu kungu interesēm, slaidi uzspļaudami savai tautai, kura aizvien vēl nemaz nevēlas apjaust, kas patiesībā apkārt notiek, bet tic kaut kādam brīnumam… . Tikmēr vanckarainie, pagļēvie “nacionālie spēki” – patiesībā finanšu kliķei iztapīgie “kretīni”- dažu īpatņu izskatā atkal iekļuvuši “Bruņinieku namā” un naivi cer, ka uz savas politiskās skatuves varēs joprojām skaļi dziedāt “tautisko gaiļu” dziesmu. Iztapoņas šo laiku ir “nočakarējuši”, nav veikuši DDD un ir nodevuši savu tautu nu jau globālā okupācijā. Starptautiskā finanšu “elite” drīz tos aukstasinīgi nocels no lakts, atvēlot vienīgās tiesības, tautiski uzdziedot un lāpu gājienos nosoļot, “reanimācijas nodaļā” pašrocīgi atslēgt skābekli latviešu tautai… . Un SVF, tāpat kā citi starptautiskie noziedznieki, latviešu tautas nāvē netiks vainoti. Tikai paši bāleliņi, kā tas jau notika 1940. gadā… . Cionisti jau sen izplānoja un pielietoja praksē to, ka ar sociālo spriedzi un politisko haosu, kuru šie veikli izveido, var efektīvi iznīcināt veselas tautas, jeb kuru valsti, pat impēriju. Galvenais (reformu) revolūcijas ceļā sagrābt kontroli pār pārtikas ražošanu, produkcijas sadali (bodnieku alkatību), masu informācijas līdzekļiem, izglītību, veselības aizsardzību  un enerģijas avotiem- šādi kļūst iespējami vadīt visu līdz tautas iznīcināšanai.  Ignorējot vēstures pieredzi, tauta pārstāj būt tauta, bet tikai eksistējoša grupējums, vergi. Nožēlojami un bīstami ir tas, ka vēstures pieredzi ignorē arī Latvijas “drošībnieki.”  Drošības policijas redzes un atklātu vai slepenu represiju lokā nonāk tieši brīdinātāji, taisnīguma aizstāvji- latvieši, kas pieprasa izbeigt okupāciju un veikt DDD, mudina varnešus izpildīt Saeimas pieņemto Deklarāciju par okupācijas seku likvidēšanu. Tiesās cenšas notiesāt latviešu tautas Sirdsapziņu ! Ja nevar notiesāt tiesā, tad notiesā ar lētticīgo “noklusēšanu” masu saziņu līdzekļos… . Tomēr Sirdsapziņa neklusē !

Ja neveiksim DDD,  visticamāk vēsture atkārtosies- tikai šoreiz vēl smagāk, jo neesam neko iemācījušies. Stāvot ienaidnieka stobra priekšā, latviešu patrioti domās par Latviju, par izpildīto pienākumu pret savu zemi un tautu. Bet par ko domāsi tu, latviešu tautības “drošībniek”, kurš laikā kad vēl nav par vēlu novērst traģēdiju, vajā latviešu patriotus ?

Kādreiz liekas, ka esam neārstējami kretīni. Mēs, latvieši, no vēstures pieredzes neko neesam iemācījušies. Tikko bijām ar šo okupantu vardarbību iedzīti Elles priekštelpā.

Ja nepanāksim DDD, nonāksim pašā Ellē, kur Sātans ņirgājoties jautās:

“Kāpēc tu, latvieti, tik lētticīgi atkal uzticējies maniem dēliem ?”

Šo interviju V. Eisters deva DDD laikrakstam.

LRTT  12.03.11

You may also like...

6 Responses

 1. AMARILLA saka:

  -Viss teiktais ir pareizi, bet laiks gatavot sevi, tautu reāliem darbiem, ne tikai gara darbiem!

 2. Garāmgājējs saka:

  Eistera kungs par daudz vaino latviešu tautu. Latviešu tauta vēlējās tikai labu. Latvieši bija pirmie visā lielajā PSRSā, kuri uzdrošinājās nostāties pret drausmīgo boļševiku pārspēku. Latvieši nebūt nav lētticīgi, bet gan labticīgi. Pasaules cionistu “nāves mašinērija” ir briesmīga. Ar meliem cilvēktiesību vārdā viņi uz laiku apturēja latviešu iedarbināto “nāves mašinēriju” pret viņiem (cionistiem un krievu šovinistiem).Šo procesu cionisti ir apturējuši tikai uz kādu laiku, bet ne uz visiem laikiem. Latviešus cionisti un krievu šovinisti gribētu noslaucīt no zemes virsas, bet veltīgi viņi pūlas. Mēs esam maz, bet mūsu Garamantojums ir ļoti liels.Šis Garamantojums arī sasitīs lupatu lēveros šo krievu un žīdu tandēmu.

 3. Eduards saka:

  Beigsim sūdzēties un vaimanāt!
  Sanāksim 4.maijā,Rīgā,Daugavmalā,pateiksim varturiem un VISAI PASAULEI-laiks atbildēt par Latvijas un tās cilvēku novešanu līdz iznīcībai!
  Latvijas Glābšanas komisija.

 4. A.Balts saka:

  Aicinu Drošības Policijas un Valsts policijas vadošos darbiniekus ieklausīties savās sirdsapziņās, nepakļauties kremļa vai citu svešu spēku diktātam, neļauties vienaldzībai un karjerismam apklusināt sevī esošo taisnīguma balsi un ja ne uzreiz, ja ne atklāti, tad vismaz darbos vērst par labu pieļautās kļūdas un pat noziegumus pret latviešu un cittautiešu patriotiem, kuri rīkojas savas sirdsbalss un taisnīguma vadīti brīvas un latviskas Latvijās vārdā! Nekas nepaliks, kā ir šajā vēstures periodā un viss labais un sliktais izdarītais tiks vērtēts un ieskaitīts ar visām no tā izrietošām sekām!

  Šie skarbie V.Eistera vārdi mani mudināja iztekt augstāk rakstīto aizinājumu:

  Nožēlojami un bīstami ir tas, ka vēstures pieredzi ignorē arī Latvijas “drošībnieki.” Drošības policijas redzes un atklātu vai slepenu represiju lokā nonāk tieši brīdinātāji, taisnīguma aizstāvji- latvieši, kas pieprasa izbeigt okupāciju un veikt DDD, mudina varnešus izpildīt Saeimas pieņemto Deklarāciju par okupācijas seku likvidēšanu. Tiesās cenšas notiesāt latviešu tautas Sirdsapziņu ! Ja nevar notiesāt tiesā, tad notiesā ar lētticīgo “noklusēšanu” masu saziņu līdzekļos… . Tomēr Sirdsapziņa neklusē !

  Ja neveiksim DDD, visticamāk vēsture atkārtosies- tikai šoreiz vēl smagāk, jo neesam neko iemācījušies. Stāvot ienaidnieka stobra priekšā, latviešu patrioti domās par Latviju, par izpildīto pienākumu pret savu zemi un tautu. Bet par ko domāsi tu, latviešu tautības “drošībniek”, kurš laikā kad vēl nav par vēlu novērst traģēdiju, vajā latviešu patriotus ?

 5. A.K. saka:

  Absolūti piekītu A.Balta aicinājumam policijas vadībai! Labi padomājiet kungi, kam kalpojiet un KADA REIZ BŪS ATBILDĪBA?

 6. AMARILLA saka:

  -Buutu jau labi, ja kaut dazi amatviiri apdomaatos, savaa un tautas labaa, bet domaaju, ka paaraak stingri tos kremla ceka tur aiz pautiem par izdariitajiem noziegumiem un piekertajaam “”vaajiibaam”” un kompromatiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.