I. Ronis. ECT veiktais terora akts

I.Ronis. L.Grantiņš.LRTT. Helsinki- 86. RīgaECT veiktais terora akts

LRTT lasītāji jau ir lietas kursā, ka par čekistu kara noziegumu pret cilvēci un cilvēcību okupētajā Latvijā atmaskošanu, vēsturnieku Induli Roni izdzina no akadēmiskās pasaules un pārvērta par bezdarbnieku ar konspiratīva rakstura darba aizliegumu profesijā. Par spurošanos pret piespriesto civilo nāves spriedumu- pret vēsturnieku veica divus reālus terora aktus valstiskā līmenī- mēģinot nepakļāvīgo vēsturnieku vispirms noslepkavot, bet pēc tam centās nodedzināt viņa lauku saimniecību, kuru dzēšot vēsturnieks patiesi gandrīz aizgāja bojā.

Trešais terora akts pret vēsturnieku Induli Roni tika veikts Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strāsbūrā. Proti, viņa 2013. gada 11. septembra sūdzību pret Latvijas valsti(Lietas nr.ECT: 53514/13 Ronis v.LVA)- iznīcināja bez jebkādas leģitīmas izskatīšanas un bez atbildes sniegšanas. Par šiem rupji nekautrīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem pret jurisdikciju un Induļa Roņa cilvēktiesībām ECT viņš 2013. gada 8. novembrī sūdzējās ECT prezidentam(THE REPEATING APPLICATION AGAINST THE JUSTICE RAPPORTEUR Ms. L. LIEDE AND THE JUDGE OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS FROM LATVIA Ms. INESE ZIEMELE ABOUT THE TRESSPASSING OF THEIRS THE THE ARTICLES 2(1), 5(1), 6(1), 8(1), 53 OF CONVENTION AGAINST ME AND MY FAMILY UNDER THE INFLUENCE OF THE OFFICES OF SECURITY) Taču arī šī sūdzība pilnībā tika ignorēta.

Vispirms pacentīsimies noskaidrot šīs anomālijas raksturu. Vai mums ir darīšana ar kādu ECT tiesnešu slimīgu prettiesisku huligānismu, vai tomēr ir jārunā par starptautiskās organizētās noziedzības ietekmi ECT ?

Par ko īsti vēsturnieks I. Ronis sūdzējās ECT ?

Iepriekšējo sūdzību, kuru arī drīz prettiesiski iznīcināja, vēsturnieks I. Ronis ECT iesniedza 2013. gada 16. augustā un jau tās virsrakstā bija formulēta sūdzības būtība: “Prasība pret Latvijas valsti par iesniedzēja cilvēka, pilsoņa un augstākās akadēmiskās kvalifikācijas zinātnieka tiesību diskrimināciju par viņa uzdrošināšanos akadēmiski objektīvi pētīt PSRS represīvo iestāžu veiktos kara noziegumus pret cilvēci un cilvēcību okupētajā Latvijā, visu līmeņu Latvijas tiesām atsakot iesniedzējam viņa diskriminācijas lietas taisnīgu iztiesāšanu, kā arī izturoties pret iesniedzēju pazemojoši valsts amatpersonu un ierēdņu līmenī, kad viņš lūdza valsts varas aizsardzību pret nelikumīgo diskrimināciju, tā objektīvi  radot draudus iesniedzēja un viņa ģimenes locekļu dzīvībai, pārkāpjot viņa ģimenes dzīves neaizskaramību un nodarot viņam milzīgu fizisku, morālu un materiālu kaitējumu !

Tālāk pievedīsim vairākus citātus no šī dokumenta.

A)   Ostlandes nāves fabrika Rīgā.

(citāta sākums) “1.1. 1991. gada augusta pēcpuča brīvības gaisotnē, tūlīt pēc PSRS likvidācijas, kad uz brīdi pavērās pat KGB(Valsts drošības komiteja- saīsinājums no krievu val.) arhīvu durvis Maskavā un Rīgā- iesniedzējs iepazinās ar Latvijas Valsts universitātes(LVU) un Rīgas Pedagoģiskā institūta docenta Persija Gurviča represēšanas lietu. P. Gurviču represēja XX gs. 50 gadu antiebreju kampaņas laikā, viņa 9 sējumus biezā izmeklēšanas tiesāšanas un reabilitācijas lieta, tāpat kā pārējais LPSR KGB arhīvs, tobrīd atradās Latvijas Prokuratūras pārraudzībā. Šodien P. Gurviča lieta glabājas Latvijas Valsts arhīvā Rīgā un ir noslepenota.

Pēc Rīgas atbrīvošanas 1944. gada oktobrī P. Gurvičs uzrakstīja sīku ziņojumu NKVD par nacistu bioloģisko ieroču izstrādes laboratoriju Latvijas Universitātes(LU)n Seroloģijas stacijas teritorijā Kleistos, toreiz Rīgas pievārtē. Proti, Medicīniskās zooloģijas institūtu(direktors Fricis Šteinigers, direktora vietnieks Absāgens)- īstu Ostlandes(Okupētie Austrumu apgabali: Igaunija, Latvija, Lietuva, daļa Belarusas un daļa no Krievijas Pleskavas apgabala) nāves fabriku. P. Gurviča, kā Rīgas ebreju geto ieslodzītā, pienākumos ietilpusi ar izsitumu tīfu inficētu utu barošana un pavairošana ar intensitāti 10 – 30 tūkst. inficēto kukaiņu diennaktī. Minētie, kā arī citi dokumenti un materiāli liecina, ka Ostlandes nāves fabrikas bioloģiskie ieroči tika pielietoti pret padomju karagūstekņiem un vismaz kara beigu posmā arī pret Baltkrievijas civiliedzīvotājiem, lai izraisītu izsituma tīfa epidēmiju sarkanās armijas rindās.

1.2. Gan koncentrācijas nometņu ieslodzīto atmiņas, gan oficiālie izmeklēšanas dokumenti liecina, ka lielas izsitumu tīfa epidēmijas ar milzīgu upuru skaitu ieslodzīto vidū 1944. – 1945. gada mijā ir piemeklējušas arī Osvencimu un citas lielās nacistu nāves nometnes. Šobrīd tas vēl ir atklāts jautājums- vai arī aiz šīm epidēmijām meklējama 1944. gada vasarā evakuētā Ostlandes nāves fabrikas produkcija- bioloģiskie ieroči. Vai līdzīgas laboratorijas bija izveidotas arī citās Trešā reiha teritorijās, jo higiēnas prasības koncentrācijas nometnēs taču bija stingras.

1.3.. Pārstāstītais P. Gurviča 1944. gada oktobra pašrocīgais iesniegums PSRS represīvajām struktūrām pašlaik glabājas Latvijas Valsts arhīvā Rīgā, kā jau minēts, un ir pievienots P. Gurviča represēšanas lietas 1. sējumam.

1. 4. XX gs. 60tos gados P. Gurviča reabilitācijas gaitā tika izdarīta jauna viņa krimināllietas pārbaude, ko paveica vairāki LPSR KGB darbinieki(J. Bērziņš, V. Izvestnijs u. c.) prokurors V. Busse un LPSR Augstākās tiesas locekļi R. Āboliņš, A. Cīrulis un V. Kauke. Neviens no viņiem nav apšaubījis nacistu bioloģisko ieroču ražotnes, Medicīniskās zooloģijas institūta, reālo eksistenci un noziedzīgo darbību vēl vairāk, tika noskaidrots, ka minētajā institūcijā pētīja, kā masu epidēmijas izraisīt arī ar peļu, žurku un citu dzīvu radību starpniecību.

Prokuratūras arhīvā strādāja arī atvaļināts čekas pulkvedis, P. Gurviča reabilitācijas laika  LPSR KGB Izmeklēšanas nodaļas priekšnieka vietnieks Gunārs Vācietis, kurš iesniedzēju informēja par P. Gurviča lietas pārbaudes gaitu. Pēc iesniedzēja īslaicīga atvaļinājuma, vienojāmies tikties pie G. Vācieša dzīvoklī, kur viņam esot dokumentu kolekcija par šo drausmīgo Ostlandes nāves fabriku. Taču, kad pēc pāris nedēļām atgriezos, G. Vācietis jau bija apbedīts- it kā pats paskrējis zem tramvaja labi pārredzamā vietā.”

B)   Vieni no lielākajiem cilvēces kara noziedzniekiem pret cilvēci un cilvēcību – Augusts Kirhenšteins, Kirovs Lipmans un Jānis Stradiņš.

Turpinām  citēt tālāk 2013. gada augusta iepriekšējo sūdzību ECT:

“1.5. 1996. – 1997. gadu mijā kompetentu informāciju ieguvu no 6. Saeimas nesenā LKP CK ideoloģiskā sekretāra Ivara Ķezbera, kurš tika devis atļauju atbrīvot Latvijas vēstures pētniecību no antizinātniskās marksistiski- ļeņiniskās metodoloģijas žņaugiem. Izrādījās, ka tieši I. Ķezbers bija lūdzis G. Vācieti informēt iesniedzēju par P. Gurviča lietas patiesajiem apstākļiem- kāpēc netika atļauts atslepenot informāciju par Medicīniskās zooloģijas institūtu. Proti, Ostlandes nāves fabriku savā pārziņā pārņēmuši attiecīgie PSRS bruņoto spēku dienesti, uzdodot akadēmiķim Augustam Kirhenšteinam turpināt un pilnveidot nacistu totālā kara izstrādes masu epidēmiju izraisīšanai ar dzīvu būtņu palīdzību.

Kad saņemta pavēle sākt lauka izmēģinājumus, izplatot Latvijas mežos ar Sibīrijas encefalītu inficētas ērces – Augusts Kirhenšteins, LPSR Zinātņu akadēmijas(ZA) akadēmiķis un funkcionārs, centies to nepieļaut, taču cietis sakāvi.

Ērču encefalīta slimnieku salīdzinošā statistika ar kaimiņu republikā pierādot, ka par inficēto ērču izplatīšanas epicentru sākotnēji izvēlēta Latvija, taču vēlāk arī citas padomju republikas, kuras atradās Baltijas kara apgabala teritorijā.

Tātad ar Sibīrijas encefalītu inficētās ērces parādījās Latvijā, kur to līdz okupācijai un arī pēckara gados principā nebija, PSRS bruņoto spēku veiktā kara nozieguma rezultātā pret okupētās valsts civiliedzīvotājiem miera laika apstākļos !

1.6. Pēc I. Ķezbera nāves 1997. gada aprīlī mūsu iecerētās publikācijas “Neatkarīgajā Cīņā” par čekas arhīvu noslēpumiem nepieļāva Preses nama sarkanā mafija ar neseno Enciklopēdiju redakcijas galveno redaktoru, vienmēr intelektuāli smagi limitēto Pēteru Jērānu priekšgalā.

Taču par Ostlandes nāves fabriku un citiem čekas arhīvu noslēpumiem esmu rakstījis Latvijas galvenajā zinātniskajā žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, avīzes “Brīvā Latvija”(H. Grinbergs intervija: Latvijas tēla vēsturiskie aspekti// 1995., 5. – 11. jūnijs), “Lauku Avīze”(Grāmata, kura var izšķirt Latvijas likteni// 1997.,29. jūlijs; Daži strīdīgi holokausta jautājumi// 2002. 2. jūnijā; Vitas Kraujas intervija: Indulis Ronis: bet otrais pasaules karš turpinās// tanī pašā numurā); “Latvijas Avīzē(Arta Džeriņa intervija: Ko saka izraidīts akadēmiķis// 2009., 8. jūlijā); “Vesti Segodņa”(Igora Meidena intervija: Vai aizpildīsim baltos plankumus// 2004.,26. februārī); Žurnālā “Subota” (Kāpēc vilto 2. pasaules kara vēsturi Latvijas teritorijā// 2013.,8. maijs) u. c.

Par kara noziegumu neatrisinātajām problēmām esmu referējis LU ikgadējās konferencēs(sekcija ”Muzejniecība un zinātnes vēsture”), bet īpaši atklāti runāju II Vispasaules latviešu zinātnieku kongresā 2001. gadā. Minētā kongresa organizācijas komisijas loceklis, toreizējais LZA prezidents akadēmiķis Juris Ekmaņa kungs iesniedzēja referāta tekstu nodeva tieši rokās kongresa patronesei Valsts prezidentei Vairai Vīķei – Freibergai, kura bija paguvusi noignorēt kādu duci manu minēto iesniegumu par kara noziegumu tēmu, uzdodot savas kancelejas darbiniekiem sniegt iesniedzēju izsmejoša un pazemojoša rakstura atbildes. Šajā gadījumā – bija pilnīga ignorance !

Ar laiku arvien reljefāk iezīmējās šādas no likumības viedokļa absurdas Valsts prezidentes V. Vīķes – Freibergas rīcības motīvi.

2.1. kad ap 2005. gadu toreizējā Infektoloģijas centrā Rīgā ārstējos no ērču laima, no ārstes Dr. Jēkabsones uzzināju, ka par laima izcelsmi nav zināms nekas, tāpat nezin, ka Latvijā parādījušās encefalīta ērces.

Sapratu, ka šo problēmu pētniecība ir pārtraukta un nenotiek.

Vaira Vīķe - Freiberga un Jānis Stradiņš, LRTT. I. Ronis.

FOTO: Kāda negaidīta sakritība: Vaira Vīķe Freiberga ir žīdiskas izcelsmes “latviete” no tēva puses, bet Jānis Stradiņš no mātes puses(nejaukt ar semītiskajiem ebrejiem).

Gatavojoties Ostlandes nāves fabrikas un tās mantinieku lietu atsegt un pierādīt soli pa solim, žūrnāla “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” 1995. gada 4. numurā rakstā “LU Latvijas vēstures institūts laikmeta kontekstā”, nocitēju PSRS Ministru padomes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Lavrentija Berijas parakstītu dokumentu par vairāku LVU institūtu, tai skaitā LVU vēstures institūta , nodošanu jaundibinājamai LPSR ZA.

Kā pirmais šajā institūta sarakstā, kurš glabājas LZA arhīvā(1. fonds, 1. apraksts, 1. lieta,47. 83. lp.), minēts LVU Seroloģijas institūts, Ostlandes nāves fabrikas jaunais jumts.

Tāpēc LU Latvijas vēstures institūta jubilejas aktā 1996. gada februārī savā referātā precīzi definēju LPSR ZA par bērijisku veidojumu. Šī mana akadēmiski pamatotā tēze izraisīja J. Stradiņa prettriecienu jau jubilejas svinīgajā aktā: iesniedzēja referāts bijis kontrversāls un patiesībai neatbilstošs- dzīvē neeksistējot nekādi dokumenti par L. Berijas līdzdalību LPSR ZA izveidē.

Oponēt šiem staļiniskā laikmeta Gebelsa cienīgajiem akadēmiķa J. Stradiņa meliem vairs nespēju. Uz svinīgo aktu nebiju paņēmis līdz dokumentu kserokopijas ar L. Berijas parakstu. Bet tūlīt pēc svinīgā akta , dažu mēnešu laikā akadēmiķis J. Stradiņš ar vistiešāko Valsts prezidenta G. Ulmaņa un ministru prezidenta A. Šķēles līdzdalību noorganizēja manu atcelšanu no direktora amata, nelikumīgi atsavinot manu akadēmisko grantu, tā pirātiskām metodēm piesavinoties manas autortiesības un liedzot man finansējumu no valsts zinātnes budžeta. Man tika liegtas iespējas aizstāvēties ar valsts varas un tiesas palīdzību.

C)   Kā čekas stukačs Strazdiņu Jancis noslēpa nāves fabriku

1998. gadā J. Stradiņš publicēja savu grāmatu “Latvijas Zinātņu Akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības (1. daļa, apgāds “Zinātne” 1998), kur viņš propagandiskā manierē raksta: “akadēmiķim I. Ronim uzstājoties ar kontraversu referātu, kas izraisīja iebildes no klātesošo puses(550.lpp.), bet noslēpj konflikta būtību- bija vai nebija LPSR ZA berijisks veidojums ?

Turpinājums: http://tautastribunals.eu/?p=32919

27.06. 16

You may also like...

15 komentārs

 1. Eduards Lunis saka:

  —Izlasot Roņa kunga atzinumus , ir pilnīgi saprotama profesora M. Hadsona pētījumā -LATVIJAS NEATKARĪBA IR NOZAGTA-nopublicēts ,,neatkarīgajā 2009. g. 23. septambrī,VEIKT LATVIJAS VARAS AUGŠGALA NOZIEGUMU STARPTAUTISKU IZMEKLĒŠANU UN SODĪŠANU! TIKAI AR STARPTAUTISKU PALI’DZĪBU VAR TIKT GALĀ AR NOZIEDZNIEKU VARU LATVIJĀ! Ari’ECT viņi ir iepludinājuši savus kadrus -referentus-liedi, Tamužu, tiesnesi briedi , kuri izbrāķē, t. i. nevirza izskatīšanai ECT vispamatotākās un reāli smagākās Latvijas pārvaldošo noziedznieku apsūdzības, Arī es esmu cietis no šīm persona’m , pat sūdzējies Latvijas ties”a , par aci’m redzamiem šo ,,darbinieku ,,pārkāpumiem. IR JĀVEIDO KODOLS CĪŅAI AR VIŅIEM, CITĀDI PA VIENAM TIKSIM IZNĪCINĀTI…

 2. A.Gedroics saka:

  Vai Ronis no šizofrēnijas arī ir ārstējies? Sen jau laiks būtu…

 3. Māris M. saka:

  Murgs un vājprāts. It kā tas viss nepārsteidz, bet vienalga šokē.

  Pazīstu vairākus cilvēkus, kuru dzīvi sabojājusi šī slimība un dažam atstājusi arī sekas uz pēcnācējiem.

  Vai kāds vēl grib iebilst pret Linarda Grantiņa izteikumiem par slepkavām mums līdzās? Kas tad viņi ir, ja ne slepkavas?

 4. Valdis Freimantāls saka:

  Inese Ziemele LVU cilvēktiesību katedrā atstāja bez ievērības manu ziņojumu par Rīgas Latviešu Biedrības brutālo iznīcināšanu 1993.gada 18.februāra naktī.

  Viņa nepiedeva nekādu N O Z Ī M I likumīgo 1938. gada Rīgas Latviešu Biedrības
  statūtu aizliegšanas faktam Latvijā.

  Viņa ir vadošā cilvēktiesību speciāliste Latvijā!

 5. Māris M. saka:

  Eduardam

  Arī kāds mans paziņa reiz teica, ka vajagot veidot kādu grupu. Atbildēju, ka pašreizējos apstākļos un ar mūsu rīcībā esošajām iespējām tas nenesīs nekādu labumu un tūlīt būs pilns ar apšaubāmiem “domubiedriem”, kas par katru cenu gribēs pievienoties kustībai, pārņemt iniciatīvu un vadības grožus, izmantojot faktisko kustības veidotāju “piepeši” radušās veselības problēmas, mīklainu nāvi vai negaidītu dīvainu uzvedību. Tālākais jau skaidrs – kustība kļūs par ķengu un apsmiekla objektu medijiem vai arī pamazām apklusīs, kā H-86 čekistu viltus veidojums, kurš tikai nodarbojas ar melu izplatīšanu par pagātni, bet absolūti nekāda darbība nav vērojama saistībā ar šodienas problēmām valstī.
  Otrkārt, dažādu likstu, tenku un ķengu samazgu zaņķī un piepešā, dīvainā iepriekš nekad nebijušā savstarpējā naidā un strīdos tiks ierautas veselas ģimenes, bērnus ieskaitot, “domubiedriem”-provokatoriem paliekot šajā ziņā neskartiem.

  Eduard, manuprāt, vienīgais veids, kā kaut ko panākt ir tas, ko Linards un Indulis Ronis jau gadiem dara un kas ikvienam savu iespēju robežās būtu jādara – jāinformē cilvēki. Ja pēc iespējas vairāk cilvēki Latvijā nebūs informēti un nesapratīs valstī notiekošo, “kodols” varēs apenēs pie kādas kleptomānu okupētas iestādes stāvēt līdz nosalšanai – tautu tādas rīcības iemesls neieinteresēs (Atvaino par skarbumu).

  Tauta ir kā mazs, slims bērns, kuram zāles ar pacietīgu stāstīšanu un pārliecināšanu jādod. Ja tu tā vienkārši pateiksi ka tās jādzer, jo tā ir pareizi, viņš tās spļaus ārā, jo nesaprot sava stāvokļa nopietnību. Tikai tad, kad bērns zāles bez jautājumiem jau pieņems, var cerēt uz viņa atveseļošanos.
  Tam nekādu jaunu “kodolu” nevajag, bet kur ievietot informāciju, pateicoties Linardam, mums ir.

  Nav stiprāka kodola par informētu tautu.

  Varbūt kļūdos, bet tādas ir manas domas.
  .
  .
  .
  Admins
  Tieši tā, Māri, sātaniskie odžu dzimumi būs tūlīt klāt ar slepkavošanu. Bet man tomēr ir kas padomā, ko praktiski jau esmu uzsācis pirms dažām nedēļām. Pārbaudīsim tā cilvēka gatavību kalpot tautai, jo runā viņš skaisti. Un galvenais, ka nevajadzēs neko jaunu dibināt, līdz ar to mazāk iespēju provokatoriem. Viss atkarīgs no tā cilvēka drosmes… .

 6. Māris M. saka:

  Paldies Valdim. Beidzot katru dienu mēs kaut ko jaunu uzzinām par notikumiem ap Latviešu biedrību un “nedzirdīgajiem” un “neredzīgajiem” ierēdņiem šajā sakarā.

 7. jautājums saka:

  Atļaušos pajautāt I.Ronim ,vai tas ir tas pats P.Gurvič ,kas atgriežoties no Sibirijas palika Vladimirā kā vēstures profesors……
  .
  .
  .
  Admins
  Ronis Tev, Kroni, nevarēs atbildēt, jo viņam nav pašreiz datora, bet domāju, ka tas ir tas pats… .

 8. Eduards Lunis saka:

  —Māri! Diemžēl neesi manu rakstīto sapratis, vai arī negribi saprast, vai ari’neesi spējīgs…
  .
  .
  .
  Admins
  Eduard, viņš visu ir sapratis un praktiski Tev pateica tieši to, ko es Tev pirms diviem gadiem, kad braucām uz ASV vēstniecību, pasacīju.

 9. Eduards Lunis saka:

  —Ja es būtu saprasts, tad:
  1.būtu skaidrs, ka pamatojos uz Pasaulē atzītā ekonomikas profesora M.Hadsona pētījumu-LATVIJAS NEATKARĪBA IR NOZAGTA.
  2. VISSVARĪGĀKAIS IR IETEIKUMS, KURŠ NAV IZPILDĪTS LĪDZ ŠIM LAIKAM, IR -VEIKT LATVIJAS VARAS AUGŠGALA NOZIEGUMU STARPTAUTISKU IZMEKLĒŠANU UN SODĪŠANU!
  3. PAMATS KODOLAM JAU IR -LATVIJAS VĒLĒTĀJU BIEDRĪBA.
  4. jĀSASTĀDA PETĪCIJA M. HADSONAM, AR LŪGUMU IZSKAIDROT , KĀ LAI REALIZĒ DZĪVĒ VIŅA PĒTĪJUMU…

 10. Valdis Freimantāls saka:

  Eduardam Lunim!

  Šodien mēs esam kā pasažieri, kurus aptrakusī ķuģa “Latvija” komanda ar stūrmani un kapteini priekšgalā vada uz klintīm!

  Piekrītu, ka jāsastāda petīcija M.Hadsonam. Tā jāizsūta visu valstu vēstniecībām un ziņu aģentūrām visa pasaulē!

  Latvijai nevajadzētu kļūt par TITĀNIKU 2. (ar tūkstoš reižu vairāk pasažieriem un unikālo Latviešu kultūru).

 11. Aelita saka:

  Izskatās, ka angļu tauta mums būs sagādājusi pārmaiņas. Tā ir, kad varenie negrib tautu dzirdēt un rullē tik savas intereses. Ja lielie baņķieri cietīs zaudējumus, nebūs joki…
  .
  .
  .
  Admins
  Pārmaiņas būs, jo angļi vēsturiski ir bijuši pasaules noteicēji un viņi nepieļaus, ka kaut kāds alkoholiķis junkermaņa izskatā viņus komandē. Tas ir pretspars cionistu hidrai…. . Neraizmirsīsim vienu ļoti svarīgu lietu ! Viņi nepieņēma no Hitlera sūtītos krievžīdus. Visus atfērēja atpakaļ Hitleram, lai tas ar viņiem tiek galā…. . Tagad viņi nepieļaus, lai cionistu sagrābtā ES viņus mācītu…. . Angļi neko nedara, kamēr nav 100 nomērīts… . Tas ir cionistu kapa zvans… .

 12. Endijs saka:

  Pievienojos Māra viedoklim, nav vēl pienācis īstais laiks, būsim pacietīgi kā vecie runči pie žurku midzeņa izejas un vērīgi kā pūces. Ik katram kurš pretendē uz “kodolu” ir jābūt dabīgi filtrētam kā bērzu sulai un nelokāmi izturējušam laiku pārbaudījumus. Mēs visi ļoti labi zināmām kā ir, kad vairums varas ratos sēdošie ir lokani “kārklingi” un meklē kompromisus lietās, kur kompromisi vispār nedrīkst būt, bet beigās paši vēl lielās ar savu dižo māku – vistīrāko nodevību pret latviešu tautas un valsts interesēm.
  Pats galvenais vienmēr atcerēties, ka darīšana ir ar visviltīgākajiem un visnecilvēcīgākajiem radījumiem uz zemes, tāpēc pārsteidzīga rīcība ir tik pat tukša kā novēlota.
  Lai snaudošajam tautas vairākumam atvērtos acis ir jānotiek kam grandiozam, manuprāt viņi paši to izraisīs un visticamāk aiz nepacietības un iekšējām ķildām kā jau mantrausīgs un noziedzīgs veidojums. Tas tad arī būs “laiks”, laiks satikties patiesiem tēvzemes patriotiem, kam attiecībā uz mērķiem nav nepieciešami kompromisi, kompromisi var būt tikai attiecībā uz mērķu sasniegšanas veidiem.

  Par ērču nedabisko daudzumu, to masveida izplatība aizsākās Zviedrijā, kur šo parādību skaidroja kā globālās sasilšanas sekas. Mans personīgais viedoklis toreiz, dod dievs kļūdos, ka tās seko zviedru mežizstrādes tehnikai un mācību programmai par industriālo mežu apsaimniekošanu. Sak, bauriem nebūs savus degunus mežā bāzt un sēnes lasīt, kur strādā lieljaudas tehnika cauru diennakti, kas pirkta ar eiropas līdzfinansējumu, tāpat kā fundamentāli izbūvētie meža ceļi uz nekurieni, ar aizslēgtām metāla barjerām mežu malās.
  .
  .
  .
  Admins
  Pareizi, kad auglis būs gatavs, tas pats nokritīs no kokā, bet šis auglis mums ir “jākopj”.
  Mums jārunā un jāinformē pasaules sabiedrība, lai šie mēsli sāktu vainu uzvelt viens otram, tā teikt, jāsanaido nelieši savā starpā, lai paši sevi apkauj.Ļaunajam, kā jau vairākkārt esmu šajā vietnē sacījis, ir viena laba īpašība: pie pirmās izdevības viņš iznīcina savu konkurentu, kurš ir tāds pats maita… .

 13. Māris M. saka:

  Endijam

  Zviedru tehnika Latvijā ienāca 80-tajos un kopš tā laika ir dominējošā Latvijas mežos. Lai gan ērču encefalīts arī tajā laikā jau bija pamatīgi izplatīts, saistība tam ar zviedriem, manuprāt, nav nekāda.
  Encefalītu toreiz skaidroja ar netīšu inficētu stirnu ievešanu no citām PSRS republikām. Toreiz tikušas ievestas lielās, pelēkās stirnas, kuras ar laiku izkonkurējušas mazās brūnās Latvijas stirnas, medību saimniecības attīstībai. Līdz šim domāju, ka tas tā arī ir, bet ticu tam, ko raksta Indulis Ronis, jo padomju laikā pilnīgi visas lietas padomju vara kārtoja ar nepatiesu baumu palīdzību.
  Piemēram, bāzēs noliktavās bija uzkrājies liels daudzums nepareizi glabāts cukurs ar nepatīkamu smaku un garšu. Cilvēki to veikalos nepirka, bet meklēja kvalitatīvo cukuru. Partijas komiteja deva rīkojumu palaist caur partijas biedriem un VDK aģentūru baumas, ka cukurs paliks daudzkārt dārgāks. Nekvalitatīvo cukuru cilvēki izpirka īsā laikā, bet cenas, protams, nemainījās.
  Tā tika risināti saimnieciska rakstura jautājumi. Tieši tāpat tika risināti pilnīgi visi jautājumi, arī patiesības slēpšana.

 14. tāda saka:

  Tāda ir dzīve ,labākie aiziet… un pārējie paliek.

 15. MI5 saka:

  http://pietiek.com/raksti/cina_pret_sorosiesu_mafiju_latvijas_radio

  Tas vieplis šo e vietu arī lasa un filtrē tā pat kā visi naidenieki. Ağenti ir visur….arī te.

  Viss ir iespējams, tikai tam visam vajag Mega….Giga finansējumu, kurš diemžēl īstam latvietim nav (un no kurienes lai būtu, kad visi turīgie latvieši tika izsūtīti uz Sibīriju un viņu īpašumi atdoti kolhozam).
  Naidinieki ir panākuši savu, jo Latvijā praktiski vidēji turīgais slānis ir izskausts. Nu ir no rokas mutē un miljonāru slāņi.
  Ar tukšu vēderu var vinnēt kauju, bet ne karu.
  Vai tiešām kādreiz būs tā, ka tiesās tos, kas tevi tiesā?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *