V. Freimantāls. Sevi uzskatu par H- 86 aktīvu biedru

Liecības.LRTT.H-86.LatvijaSaeimaGrantiņšBitenieksBarissUrbanovičsKozlovskis.

Nepārprotami, Freimantāla kungs, Jūs esiet H- 86 biedrs !!!

Kas attiecas uz J. Vidiņu, viņš tika salauzts un vēlāk pat pievienojās kangariem, tāpat kā Raimonds Bitenieks, bet par viņiem kādā no nākošajiem rakstiem.

Kārtējo reizi atkārtoju: šodiem ir lielais sēnalu attīrišanas laiks no Sēklām.

Svētīgs ir tas, kurš pastāvēs Patiesībā un paliks pie savas tautas visgrūtākajā tās pastāvēšanas brīdī !

===========================================================================

-Vēl karš nav beidzies, Freimantāla kungs !

Okupanti un viņu slepenie dienesti Latvijā darbojas pastiprinātā režīmā !

Pret latviešu tautu tiek veikts starptautiska mēroga noziegums. Šajā noziegumā ir iesaistīti cionisti un visi tie, kuriem ar šiem sātanistiem ir kas kopīgs ! Un kopīgs ar šo pasaules LĀSTU- CIONISMU ir visiem tiem, kuriem rokas mirkst asinīs līdz padusēm un arī tiem, kuri ārprātā izlaupa Latviju, tātad,- 4. maija kliķes DP un visiem “valdību” pārstāvošajiem elementiem: deputātiem, ministriem, prezidentiem !!!

Pēc Atmodas viņi visi ir kļuvuši arvien bagātāki un bagātāki, praktiski MILJONĀRI.

-Karš, Freimantāla kugs, Latvijā beigsies tikai tad, kad tiks arestēti un sodīti tā izraisītāji, veicēji un vietējie izpalīgi.

-Ženēvas 1949. gada Konvencija netika īstenota !

-Kara noziedznieki netika tiesāti un viņu radītie slepenie dienesti turpina strādāt pastiprinātā veidā !

-Pie varas atrodas viņu ielikteņi- kolaboracionisti !!!

-Kolaboracionisti ir tiesājami ar nāvi un viņi to saprot !

-Kolaboracionists nekad nav aizstāvējis savu tautu.

-Šie izdzimumi dara visu, lai šo jautājumu “nekustinātu”.

Straujuma.Ivars Godmanis, KriŠtopāns,Gailis. BĒRZIŅŠ, KALVĪTIS - Kopie

FOTO: Ja šie deģenerāti nav jānosit, tas kurš ?

Īsā laikā, pat tikai ar dažu dienu intervālu, tika noslepkavoti LRTT tuvu stāvoši Latvijas patrioti- Andrejs Kavacis, Indulis Ronis un Laimonis Purs(Strazdiņš). Visi trīs redzami šīs i- vietnes titullapas labajā pusē. Viņu domas nedrīkstēja sasniegt tautas ausis. Arī mākslinieks Vilis Vizulis(atvērt), kurš gribēja šai i- vietnei pastāstīt par valdošās kliķes noziegumiem, uz ielas saļima !!!

Jā, karš nav beidzies un ienaidnieks turpina bradāt mūsu Dzimteni ! Visās civilizācijās un arī visu tautu nerakstītajos un rakstītajos Likumos: Ienaidniekam un viņu līdzskrējējiem jātiek fiziski iznīcinātiem !!!

Tas ir arī Svēts Dieva LIKUMS !!!

Kas zobenu paceļ, tam no zobena būs tikt nokautam !!!

PēcAtmodas laikā visi, kuri atradušies pie varas grožiem kļuvuši arvien bagātāki, bet tauta arvien nabagāka un spiesta izceļot !!!

Tas ir GENOCĪDS !!!

Lūk, biedri-kungi godmaņi, borovkovi, urbanoviči, āboltiņas, dzintari, brigmaņi, savicki, indriksoni un d.c. no šīs smirdošās cionistu- komunistu bandas, jums, kopā ar visām ģimenēm, būs jāsaņem “Jekelna liktenis” !

Tas būs Tiesiski, taisnīgi un loģiski !!!

Gatavosimies(saeļosim to, kas drīz būs vajadzīgs, jo ar labu šie slepkavas neatkāpsies) pēdējai kaujai, kurā uzvara būs mūsu pusē !!!

Kurš būs tas, kas sacīs, ka šajos manis sacītajos vārdos kaut zilbe būtu nepatiesa ???

Ar NATO palīdzību mēs likvidēsim sarkano izdzimteņu midzeni mūsu Tēvzemē.

Nāvi ienaidniekiem un nodevējiem !!!

15.06.17      L. Grantiņš

P.S.

Daudzi sacīs, ka tie ir tikai tukši vārdi un nekas vairāk.

Atgādinu: jebkura doma, ja to “kopj”, tā materializējas un it sevišķi tā, aiz kuras stāv PATIESĪBA ! Freimantāla, Grantiņa un visu patieso patriotu domas materializēsies, par to lai nešaubās pie varas esošie izdzimumi.

Zaļš, tautastribunals.euValdis-Freimantāls21121Vaicāju kādam savam draugam par ko balsoji?

Un viņš – Lāčplēša ordeņa kavaliera uzvārdu nesošs (Olainē valsts piešķirto Lāčplēša ordeņa zemes gabalu un tipveida ķieģeļu jaunsaimniecības ēku mantinieks), man atbildēja:” Par Ušakovu” !

Prasīju kāpēc?

Atbilde: – jo tramvajā es kā pensionārs varu braukt bez biļetes !

Lūk kādā stāvoklī novesti latvieši, kuriem nav iespējas savās latviešu biedrībās tikties un turpināt slaveno Latvijas brīvības cīnītāju tradīcijas !

Lūk ko nozīmē 1993. gada 18. februāra nakts B A N D Ī T I S K A I S terora akts atjaunotajā Rīgas Latviešu Biedrībā ! (to pilnībā likvidējot, un aizliedzot likumīgos 1938.gada biedrības statūtus – kompasu latviskas kultūras kopējiem).

Jau 24 gadus pretlatviskie varturi saimnieko Rīgas Latviešu Biedrībā, leģitimizējot pretlatvisko valsts politiku!

Tas skāris visas sadzīves jomas, kultūras jomas un pat latvisko, pilsonisko stāju !

Cilvēki apzināti novesti I Z M I S U M Ā ! (jo ar tramvaju pensionāri nevarēja atļauties braukt)!

Atgādinu, mana (10 bērnu tēva) pensija ir 92 eiro! Bet nekustamā īpašuma nodoklis tiek pieprasīts Rīgas domes vajadzībām N E S A M A K S Ā J A M S !

Un GALVENAIS – kopš 1993. gada 18.februāra nakts, Rīgas Latviešu Biedrībā mūs – likumīgi atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības biedrus, vairs neielaiž, liedzot turpināt latviešu ģimeņu tiesību aizstāvības S V Ē T O sabiedrisko darbu!

Bet galvenais – “politiķi” par to klusē !

¨Žurnālisti” par to klusē !

“Publicistiem” bailes par to pat ieminēties.

Un “Neatkarīgas rīta avīzes” interneta komentēšanas liegums man , Valdim Freimantalam, pierāda visaptverošo komunistu un čekistu trakošanu Latvijā !

-Kategoriski pieprasu lieguma motivāciju un publisku atvainošanos no NRA !

-Kategoriski pieprasu savas tiesības komentēt Viktora Avotiņa rakstus NRA !

-Kategoriski pieprasu atjaunot likumīgos (no 1993. gada 18. februāra nakts AUZLIEGTOS) Rīgas Latviešu Biedrības statūtus!

-Kategoriski pieprasu nekavējoties izbeigt krimināllietu pret Linardu Grantiņu – visas latviešu tautas vienotāju pret komunistu un čekistu pretlatvisko patvaļu Latvijā !

-Kategoriski pieprasu ratificēt Eiropas sociālās hartas visus punktus !

-Kategoriski pieprasu ievērot ANO 2007.gada pamatiedzīvotāju tiesību deklarāciju ! (Latvijas komunistu un čekistu pārvaldītajā 4. maija valstī).

Savu 13 mazbērnu vārdā, kategoriski pieprasu starptautisko tribunālu NIRNBERGA -2, lai pielīdzinātu komunistu režīmu fašistiskajam režīmam un nosodītu ekonomiski plaukstošās Latvijas valsts B R U T Ā L O likvidāciju 1940. gadā un visu U N I K Ā L O Latviešu Biedrību tīkla iznīcināšanu ! (slepkavojot un deportējot pašus stŗādīgākos un turīgākos latviešus uz Sibīriju).

Kategoriski pieprasu tiesneses Moļņikas iepazīšanos ar visam manām publikācijām internetā, jo tām ir vistiešākais sakars ar H-86 aktivitātēm latviešu ģimeņu tiesību aizstāvības jomā!

Lūdzu advokātu Rebenoka kungu klasificēt visas manas publikācijas internetā, lai piemēroto daļu pielietotu Linarda Grantiņa aizstāvībai !

Sevi uzskatu par Helsinki 86 aktīvu biedru un nosodu H-86 organizācijas nepamatoto, nemotivēto noraidījumu mani uzņemt H-86 rindās, kad rakstiski griezos pie H-86 vadības Vīlandes ielas ofisā Latvijas Nacionalās Sieviešu līgas telpās, kur piedalījos visās H-86 sapulcēs.
Pieļauju domu, ka H-86 toreizējie biedri bija “instruēti”, lai nekādā gadījumā Valdi Freimantālu neuzņem.
Pirms tam biju ticies ar Juri VidiņuSaeimas cilvēktiesību komisijas priekšnieku un izstāstījis viņam visu patiesību par Rīgas Latviešu Biedrības A B S O L Ū T I prettiesisko un brutālo likvidāciju 1993. gada 18.februāra naktī, kad bandīti naktī iznīcināja visus atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības dokumentus un nozaga biedrības seifu ar biedrības naudu! (Protams, Vidiņš to noklusēja un likumīgo 1938. gadu Rīgas Latviešu Biedrības statūtu aizliegšanu uzskatīja par pašsaprotamu un pieņemamu ) !

MIGLA SARKANĀ- NOLĀDĒTĀ,REINIKS,ĀBOLTIŅAMežviets-Kozlovskis-Grantiņš-UrbanovičsDP-SaeimaRasnačsKalnmeiers

You may also like...

4 komentāru

 1. Valdis Freimantāls saka:

  Paldies Linardam Grantiņam par manu uzņemšanu Helsinki 86!

  Esmu lepns par parādīto godu!

  “Imanta nevaid miris, viņš tikai aizmirsts kluss. No darbošanās rimis , zem zilā kalna duss”!

  Tas pravietiski teikts par latviešiem!

  Tautas tribunāla lasītāji ir N E I E D O M Ā J A M S, varens spēks!

  Katra rinda ir diskutējama, bet tā strādā!

  Lasiet Dittas Rietumas publikācijas www Labie.lv. (Tas ir cilvēkmīlestības un tolerances hipertrofēts cīņas veids atšķirībā no H-86 skarbās valodas).

  Ikviens cīnītājs tiesiskuma atjaunošanā Latvijā ir nozīmīgs un godājams!

  Dziļi pateicos katram “Tautas tribunāla ” lasītājam par D R O S M I lasīt H-86 publikācijas!

  Dievs, svēti Latviju!

  P/S
  Mūsu spēks ir mūsu daudzveidībā! (Visos sociālajos un politiskajos aspektos!)

 2. No Maarupes saka:

  Gandriiz par visu v.freimentaalam piekriitam, bet tikai ne par to ditu rietumu,tas ir galiigi garaam un tikai der tam, lai izgaaztos
  vinas miilestiibas aicinajumi uz kopdarbiem ar gaponenko, ar petropavlovu un citiem “krievu partijas” pretlatviskiem cionistu drankiem ir bez komentaariem

 3. berta saka:

  Ditta Rietuma ik pa brīdim slavē Pūķinu?!!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *