I. Ronis. ECT veiktais terora akts(turpinājums)

Sākums: http://tautastribunals.eu/?p=32819 Minētās J. Stradiņa grāmatas publicēšanas mērķis ir visai caurspīdīgs- slēpt padomju okupācijas laika zinātnieku līdzdalību PSRS bruņoto spēku veiktajos kara noziegumos pret okupētās valsts civiliedzīvotājiem, izmēģinot padomju bioloģiskos ieročus. J. Stradiņš savā grāmatā vispār noliedz, ka 1946. gadā darbojās LVU Seroloģijas institūts, kuru pēc L. Bērijas rīkojuma nodeva LPSR ZA(skatīt zinātnisko institūciju rādītāju- … I. Ronis. ECT veiktais terora akts(turpinājums) weiterlesen