A. Kavacis. Seno mītu un reālās pasaules sakritības

LRTT priekšvārds A. Kavača sacītajam. Mūsu vēsture ir bagātāka nekā visām lielajām imperiālajām valstīm kopā ņemot. To šie “varenie” cenšas visādiem līdzekļiem noniecināt un slēpt. Vieni no lielākajiem vēstures viltotājiem ir žīdi. Viņiem tas … Continue reading A. Kavacis. Seno mītu un reālās pasaules sakritības