I. Ronis. Profesors- slepkava A. Stranga

Valsts prezidentam Viņa Ekselencei Andrim BērziņamSaeimas priekšsēdētājai Viņas Ekselencei Solvitai ĀboltiņaiMinistru prezidentam Viņa Ekselencei Valdim Dombrovskimvisiem Ministru kabineta locekļiemvaldošās koalīcijas partiju centrālajām un reģionālajām organizācijāmvaldošās koalīcijas Jaunatnes organizācijāmPROFESORS– SLEPKAVA AIVARS STRANGA JOPROJĀM NETRAUCĒTS STRĀDĀ … Continue reading I. Ronis. Profesors- slepkava A. Stranga