Dec
31
2014

Jānis Dāvis. Rabīns Pāvils kā kristietības pāržīdotājs.

Šo vienreizējo J. Dāvja grāmatu LRTT i- vietne saņēma no Imanta Ločmeļa:
Atbildot uz Jūsu vēstuli gribu pateikt, ka godājamais rakstnieks Jānis Dāvis (1867 – 1959) ir bijis arī publicists, pedagogs un pretalkohola kustības vadītājs, aktīvs latviešu skolu, izglītības un atturības biedrību dibinātājs carisma laikā, populārs skolas grāmatu autors. Latvijas brīvvalsts gados J. [...]

Feb
1
2013

Indulis Ronis. Baltijas jaunās brīvības cīņas Latvijā

Indulis Ronis.
BALTIJAS  JAUNĀS BRĪVĪBAS  CĪŅAS   LATVIJĀ—
RAISA  UN    MIHAILS GORBAČOVI—UN  ŠODIENA.
Motto: Ir  vārds – saukts  „Tomēr”,
To  pieminat,
Kad  visus  jau  nomāktus
Domājat.
(Jānis  Rainis)
IEVADS.
Tā  jau  tas  uz  mūsu  planētas  ir  iekārtots,  ka  nekas  tā  vienkārši  pats  no  sevis  nerodas.  Tāpēc  profesionāliem  vēsturniekiem  un  politologiem  savs  maizes  rieciens  jānopelna  ar  sviedriem  vaigā –  mēģinot   vēl  un  vēlreiz   orientēties  milzīgajā  [...]

Dec
31
2012

Laimonis Purs. Greizo pamatu meistari

Laimonis Purs. Greizo pamatu  meistari
(Pārpublicējot šo godavīra Laimoņa Pura rakstu, labi apzinos arī to, ka nesadarbība ar noziedzīgu okupācijas režīmu nepavisam nav vienkārši darāma lieta. Pats esmu, muļķīgi smaidīdams, studenta gados ubagojis ieskaiti kompartijas vēsturē, rakstījis “pareizu” ievadu diplomdarbam, pat
pieļāvis domu (līdz liktenīgajai piekļuvei aizliegtajai literatūrai), ka komunisms kā ideja ir tīri ciešams. Zinu [...]

Dec
2
2012

A. Kavacis. Baltu senvēsture

Priekšvārds
Tauta bez savas vēstures zināšanām ir kā bērns bez vecākiem, kuram var iestāstīt, ko vien grib. Kaut kas tāds ir noticis ar baltu tautām. Modernā vēsture tām ir nozagusi pirmdzimtības patiesību, līdz ar to laupot goda un cieņas pilnu stāvokli Eiropas attīstības vēsturē.
Jāteic gan, ka vēl visai nesen godprātīgi zinātnieki, kalpodami patiesībai, atzina, ka baltu [...]

Dec
2
2012

Cionistu upuris un viņa piezīmes

Muammārs Kadāfi
ZAĻĀ GRĀMATA
Saturs
Saturs. 2
PIRMĀ DAĻA: Politiskais aspekts. 3
OTRĀ DAĻA: Ekonomiskais aspekts. 14
TREŠĀ DAĻA: Sabiedriskais aspekts. 23
PĒCVĀRDS: Lībija – jauniešu un optimisma zeme. 37
PIRMĀ DAĻA: Politiskais aspekts
DEMOKRĀTIJA
/ Tautas vara /
VARAS INSTRUMENTS
“Cilvēku sabiedrības galvenā politiskā problēma ir jautājums par varas instrumentu”.
“Šī problēma bieži vien izraisa pat ģimenes konfliktus”.
“Jautājums par varas instrumentu visā tā [...]

Dec
2
2012

Cionists un viņa piezīmes

Ciānas gudro protokoli
L ·K A L N I E T I S
CIANAS  GUDRO  PROTOKOLI
PILNĪGS  TEKSTS  UN  KOMENTĀRI
AR  PROF.  J. VĪTOLA  PRIEKŠVĀRDU
OTRS,  PAPILDINĀTS  IZDEVUMS
( NO  6.  LĪDZ  15.  TŪKSTOTIM )
ERNESTA  KREIŠMAŅA  IZDEVNIECĪBA
RĪGĀ · 1942
PRIEKŠVĀRDS

Ir liktenīgi cilvēki: lieli valdnieki un iekaŗotāji, reliģiju dibinātāji, filozofi, dzejnieki, jaunu kontinentu atklājēji un dabas pētnieki, dažādu nozaŗu zinātnieki un techniski [...]