Jūl
31
2016

ANO ģenerālsekretāram Panam Kimunam(Ban Ki- moon), Eiropas Parlamenta prezidentam Martinam Šulcam

ANO ģenerālsekretāram Panam Kimunam(Ban Ki- moon),

Eiropas Parlamenta prezidentam Martinam Šulcam,

no Latvijas Cilvēktiesību Aizstāvības Grupas Helsinki- 86 dibinātāja un vadītāja Linarda Grantiņa un vēsturnieka profesora Induļa Roņa

Ziņojums – Audiences pieprasījums

Jūsu zināšanai:

Sabiedrība var normāli attīstīties, ja tā balstās uz attiecīgās valsts Konstitūciju un starptautiski izstrādātiem un pieņemtiem Likumiem. Latvijas [...]

Jūl
31
2016

The Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon, and the President of the European Parliament Martin Schulz

To: the Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon,
and the President of the European Parliament Martin Schulz
From: Latvian Human Rights Defense Group Helsinki-86 founder and leader Linards Grantiņš, and Dr. habil. hist. Indulis Ronis
Meeting Request Letter
For your attention:
Society can evolve normally, provided that it is based on a constitution and internationally developed and enforced Laws. [...]

Apr
10
2016

HELSINKI- 86 ziņojums NATO, ANO, ASV un ES

Latvijas CTAG HELSINKI- 86 ziņojums NATO, ANO, ASV un ES.

Latvijas cilvēktiesību grupa Helsinki-86 atkārtoti pieprasa NATO, ANO un ES apturēt Latvijas Republikas suverenitāti un attīrīt visas valdības iestādes no bijušajiem KGB darbiniekiem un viņu ielikteņiem, kuri darbojas Krievijas specdienestu vadībā.

Latvijas armija ir “Trojas zirgs” NATO struktūrās. Pēc pirmā Krievijas signāla tā uzbruks Latvijā [...]

Apr
9
2016

HELSINKI- 86 report to NATO, the UN, the USA and the EU

Latvian Human Rights Defence Group HELSINKI- 86 report to NATO, the UN, the USA and the EU
The CTAG (from Latvian: Cilvēktiesību aizstāvības grupa, Human Rights Defence Group) Helsinki-86 is reiterating its request of NATO, UN and EU to intervene with the sovereignty of the Republic of Latvia and remove former KGB members and their puppets working under [...]

Mai
25
2014

NATO Secretary General & Co

NATO Secretary General & Co

Statement about situation in Latvia

Latvian Human Rights Defender „Helsinki-86” have already informed NATO and EU about former KGB felon crimes in Latvia nowadays. Those criminals had a chance to continue hold Latvia’s authority in new independent Latvia because Helmut Kohl and Mikhail Gorbachev criminal statement to extend Molotov-Ribbentrop [...]

Dec
19
2013

Latvian human rights defender „Helsinki-86” statement – ultimatum

Latvian human rights defender „Helsinki-86” statement – ultimatum

Latvian human rights defender „Helsinki-86” request European Union(EU), United Nations Organization(UNO) and Germany as leader of European Union, to stop Latvia’s sovereignty and take over its government, till justice in Latvia is totaly reestablished as with the international laws.
Russian and jewish crimes against latvians and Latvia [...]

Okt
27
2013

HELSINKI- 86 paziņojums- ultimāts

L.Grantins. R.Bitenieks. J.Zīverts. I.Aparnieks(HELSINKI- 86) un habilitētais vēstures doktors Indulis Ronis
Latvijas cilvēktiesību grupas HELSINKI- 86 paziņojums- ULTIMĀTS
Latvijas cilvēktiesību grupa HELSINKI- 86 pieprasa Eiropas Savienībai(ES), ANO un Vācijai, kā vadošai ES loceklei, uz laiku apturēt Latvijas Republikas suverenitāti un pārņemt tās vadību, līdz tiek atjaunots Tiesiskums pēc starptautiskiem standartiem. Ir jādara gals [...]

Okt
27
2013

Cooбщение – УЛЬTИМАТУМ Латвийской группы по правам человека “ХЕЛЬСИНКИ -86″.

L.Grantins. R.Bitenieks. J.Zīverts. I.Aparnieks(HELSINKI- 86)

хабилитированный доктор исторических наук Индулис Ронис
Cooбщение – УЛЬTИМАТУМ Латвийской группы по правам человека “ХЕЛЬСИНКИ -86″.
Латвийская группа по правам человека “Хельсинки-86″ требует Европейскому Союзу, Организации Обьединенных Наций и Германии, как ведущему члену ЕС на время приостановить суверенитет Латвийской Республики, переняв правление ею, до восстановления  правомерности соответствующего международным [...]

Okt
19
2013

Helsinki-86 Mitteilung- ULTIMATUM

L.Grantins. R.Bitenieks. J.Zīverts. I.Aparnieks/ Habilitierter Doktor für Geschichte I.Ronis
Mitteilung der lettischen Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Helsinki-86 – ULTIMATUM

Die lettische Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Helsinki-86 fordern die Europäische Union, die UNO und Deutschland als leitenden Mitgliedsstaat der EU auf, für eine bestimmte Zeit die Souveränität der Republik [...]

Jūn
26
2013

I. Ronis. DEM PETITIONSAUSSCHUß DES…

DEM PETITIONSAUSSCHUß DES PARLAMENTS DER EUROPÄISCHEN UNION.

Von den Bürger der Europäischen Union und Lettland Dr. habil. hist. Indulis Ronis,
Personalnummer 250343-11802
Kaivas Str. 15, Riga, Lettland, LV-1021
E-Post: kraulietis13@inbox.lv
Mob. Telef. +371 26261152

DIE BESCHWERDE GEGEN DIE DURCHFÜHRUNG DES NEONAZIONALSOZIALISTISCHEN STAATSSTREICH IM REPUBLIK LETTLAND, DER. MIT DER ZUSTIMMUNG DES PRÄSIDENTS DES EUROPÄISCHES RATES [...]

Jūn
4
2013

I. Ronis. DEM GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION.

DEM GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION.

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxemburg

Luxemburg.

Vom Bürger der Republik Lettland Dr. hab. hist. Indulis Ronis

Personal Nr. 250343-11802

Die Adresse: Kaivas Straße 15, Riga, LV- 1021, Lettland

E-Post: kraulietis13@inbox.lv

Das Mobiltelefon: +371 26261152.

Die unmittelbare Klage gegen [...]

Mai
5
2013

Latvian human rights defender …

Latvian human rights defender group „Helsinki-86” statement to Defence institutions in Germany and in all European Union.
Latvian human rights defender group „Helsinki-86” blames political course of European Union and its unlawful activities against Latvia and all latvian nation. This has been total latvian genocide since Latvia again became independent and join European Union [...]

Apr
27
2013

Mitteilung H-86 an die Sicherheitsbehörden von Deutschland…

Mitteilung der lettischen Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Helsinki-86 an die Sicherheitsbehörden von Deutschland und der Europäischen Union.

Die lettische Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Helsinki-86 verurteilt die verbrecherische Politik der Europäischen Union gegenüber der Republik Lettland und dem lettischen Volk. Einen solch schrechlichen Genozid hat das lettische Volk in seiner langen Bestandsgeschichte noch nie [...]

Okt
7
2012

Wieder ein politischer Prozess

Wieder ein politischer Prozess
Molotov & Ribbentrop Pact wurde verlaengert !!!
Einfuerung
Aivars Borovkovs hat sich schon wieder ausgedacht mich für meine “antisowjetischen” Aktivitäten, ähnlich wie das schon in den Jahren 1986/87 passiert war, hinter Gitter zu bringen. Antisowjetisch deswegen, weil in Lettland seit 1986 bis heute die gleichen Verbrecher, Kommunisten, KGB-Mitglieder an der Macht sind. Wegen der [...]

Mai
28
2012

Helsinki-86 paziņojums latviski

Mai
28
2012

Helsinki-86 paziņojums vācu val.(Deutsch)

Okt
31
2010

LRTT spriedums Ēlertei un Stokenbergam.

Jūn
21
2010

Liepājas bandīts “likumā”- Juris Aizezers.

Mai
15
2010

An die UNO und die demokratische Weltpresse

An die UNO und die demokratische Weltpresse
 Bitte um Hilfe
 Über verhöhnte Demokratie und illusorisches Recht
 Die am 18. November 1918 gegründete Republik Lettland wurde in den 20 Jahren ihres Bestehens aus Schutt und Ruinen zu einem wirklichen Rechtsstaat mit einer blühenden Wirtschaft und Wohlstand; dagegen ist das am 4. Mai 1991 gegründete Lettland in 50 Jahren friedlicher [...]

Mai
10
2010

Vai J. Rožkalns bija disidents ?

Vai J. Rožkalns ir disidents -nē !
Jānis Rožkalns nekad tāds nav bijis un nebūs. Jānis Rožkalns vienmēr un visur ir ievērojis VDK norādījumus un savas “kabatas” intereses. Kopš pirmās izceļošanas dienas viņš ir veicis vienīgi un tikai latviešu tautas vienotības graušanu !
Par trijiem grašiem pārdevi
Tu Dzimteni un tautu.
Bet ēdot rodas ēstgriba,
Kaut jupis viņu rautu…
Par trijiem [...]